ZMLUVY ROK 2018

ČÍSLONÁZOV ZMLUVYDODÁVATEĽPREDMETSUMATRVANIEUZAVRETÁÚČINNÁ
5551106039
SKEN
Zmluva o pripojeníBENESTRA s.r.o., Einsteinova 24,851 01 BratislavaPripojenieviď zmluva24 mesiacov18.01.201819.01.2018
885468082D
SKEN
Zmluva o pripojeníBENESTRA s.r.o., Einsteinova 24,851 01 BratislavaPripojenieviď zmluva24 mesiacov18.01.201819.01.2018
1
SKEN
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecíProlink s.r.o., 9.Mája 325/1, 026 01 Dolný KubínTlačové zariadenie1€/ rok + DPHdo 1.2.202210.01.201811.01.2018
54
SKEN
DodatokVšZP a.s. Panónska cesta 2, Bratislavačl. 218.12.201719.12.2017
3
SKEN
DodatokDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1čl II15.12.201716.12.2017
4
SKEN
DodatokUNION a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 BratislavaDoba určitá31.12.201818.12.201719.12.2017
4
SKEN
DodatokUNION a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislavačl. 119.12.201720.12.2017
3
SKEN
DodatokXEROX Limited , Einsteinova 23, 851 01 BratislavaServis a údržba31.12.201830.12.201701.01.2018
4
SKEN
DodatokDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1viď dodatok27.09.201728.09.2017
5
SKEN
DodatokDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1viď dodatok30.11.201701.12.2017
33NSP2000118
SKEN
ZmluvaVšZP a.s. Panónska cesta 2, Bratislavaviď zmluvaviď čl. 6 + prílohy31.03.201924.01.201825.01.2018
1
SKEN
Dodatok k zmuve o dieloI.N.V.E.S.T. a.s., Oravská Jasenica 029 64Stav.úpravy - CT pracovisko169 231,40€ s DPH31.01.201830.01.201831.01.2018
22/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebJana Vrábľová, Žaškov 47, 027 21 ŽaškovNebezpečný odpad10 € bez DPH/mesiac31.12.201831.01.201801.02.2018
5/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebSpišská katolícka chartia ADOS CHARITAS, N. J.Vojtašáka 1,Dolný KubínNebezpečný odpad10 € bez DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018

SKEN
Zmluva o podpore a stabilizácii špe. ŠtúdiaUniverzita Komenského v BA, Jess.lek. Fak.v Martine, Malá hora 10701/4A, 036 01 Martinúprava podmienok31.12.201816.01.201817.01.2018
1/2018/STR
SKEN
Zmluva o posk.služiebRuVZ Dolný Kubín, Nemocničná 12, 026 01 Dolný KubínPosk. stravovania3,00 €/stravný lístok31.12.201806.02.201807.02.2018
1/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovSR-Spojená škola, Matúškova 1631,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru111,625 €/mesiac31.12.201816.01.201817.01.2018
2/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Anna Hucková, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru439,90 €/mesiac31.12.201822.01.201823.01.2018
25/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovGynAT s.r.o., Nemocničná 1948/43 , 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru388,00 €/mesiac31.12.201824.01.201825.01.2018
12/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovViera Draganová, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru115,74 €/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
13/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovCHIRPRO s.r.o., A. Sládkoviča 1800,6, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru545,93 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
03/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovVERSAL s.r.o., Veličná 422, 027 54 VeličnáNájom nebyt.priestoru829,23 €/ mesiac31.12.201829.01.201830.01.2018
26/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMEDBAJ, s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru387,79 €/mesiac31.12.201826.01.201827.01.2018
24/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovGYN-P s.r.o, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru449,78€/mesiac31.12.201819.01.201820.01.2018
30/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMária Hochholzerová, Nemocničná 1944/10,02601 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru236,24€/mesiac31.12.201830.01.201831.01.2018
50/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Juraj Štefák, Ľ.Štúra 2296/4,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru373,63€/mesiac31.12.201819.01.201820.01.2018
51/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovPediacentrum s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru362,15€/mesiac31.12.201819.01.201820.01.2018
54/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovKARDIOLÓGIA-MUDr. Peter Šulej s.r.o., Hurbanova 1183/30,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru343,55€/mesiac31.12.201831.01.201801.02.2018
49/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Ondrej Kakačka s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru281,74€/mesiac31.12.201805.02.201806.02.2018
32/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovBc. Tatiana Katreníková, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru236,24€/mesiac31.12.201830.01.201831.01.2018
6/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebRóberta Csomorová, Beňovolehotská 2145/41,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
13/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebTIMAG s.r.o., Mokraďská 563/2,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
17/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebEDENT s.r.o, Párnica 166 , 027 52 PárnicaZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
18/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebNechtový salón SJU, Samuela Nováka 2194 , 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
08/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPTIMAG s.r.o., Mokraďská 563/2,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
3/2018/STR
SKEN
Zmluva o posk.služiebSTELLA-ORL s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínPosk. stravovania3,00 €/stravný lístok31.12.201815.01.201816.01.2018
4/2018/STR
SKEN
Zmluva o posk.služiebVETA-MED s.r.o., Nemocničná 026 01 Dolný KubínPosk. stravovania3,00 €/stravný lístok31.12.201815.01.201816.01.2018
01/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPDr. Moravec s.r.o, M.Urbana 1426/1,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
05/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMUDr. Igor Kršák, Aleja Slobody 1879,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
13/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMEDIFARMA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
11/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPBELGA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
01/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyJM -INTERNA s.r.o, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínÚPS - interné odd.viď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
03/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyMEDIFARMA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínÚPS - interné odd. a JISviď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
04/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyMUDr. Juraj Štefák, Ľ.Štúra 2296/4,026 01 Dolný KubínÚPS - ortopedické odd.viď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
06/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyMUDr. ŠTILLOVÁ s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínÚPS - neurologické odd.viď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
07/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyGynAT s.r.o., Nemocničná 1948/43 , 026 01 Dolný KubínÚPS gyn.pôr.oddelenieviď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
08/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyMUDr. Marta Plevová, Vavrečka 383, 029 01 NámestovoÚPS - gyn.pôr.oddelenieviď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
09/2018/V
SKEN
Zml.o posk.zdrav. činnosti v odbore hematológiaHaMed s.r.o., Lopušná 894/8,026 01 Dolný KubínHematologické vyšetrenia31.12.201810.01.201811.01.2018
12/2018/V
SKEN
Zml. o posk. zdrav.činn. v odbore detská kardiológiaKARDIONIS s.r.o., Tulská 2009/26,026 01 Dolný KubínVyšetrenia v odbore detská kardiológia31.12.201810.01.201811.01.2018
13/2018/V
SKEN
Zml. o posk. zdrav.činn. v odbore detská nefrológiaNEFRO s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínVyšetrenia v odbore detská nefrológia31.12.201810.01.201811.01.2018
15/2018/IA
SKEN
Zmluva o posk. zdrav. starostlivostiMEDIFARMA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínVýkony na internej príjm.amb.31.12.201810.01.201811.01.2018
4/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMEDIFARMA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru366,90 €/mesiac31.12.201823.01.201824.01.2018
5/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Eva Gajarská, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru341,60 €/mesiac31.12.201822.01.201823.01.2018
6/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMgr. Hedviga Mederlyová,Chočská 1525/35,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru247,84 €/mesiac31.12.201822.01.201823.01.2018
7/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovSTELLA-ORL s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru488,61 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
08/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovPhDr. Eva Medvecká, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru267,83 €/mesiac31.12.201822.01.201823.01.2018
9/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovDENT-MAR s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru289,11 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
10/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Mária Záňová, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru339,68 €/mesiac31.12.201822.01.201823.01.2018
11/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovPANDA LSPP s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru353,24 €/mesiac31.12.201823.01.201824.01.2018
14/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovSTRAKAORTO s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru489,64 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
15/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovNEFRO s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru405,60 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
16/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Helena Škerlíková, Nemocničná 1944/10,026 01 DolnýNájom nebyt.priestoru360,59 €/mesiac31.12.201818.01.201819.01.2018
17/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. ŠTILLOVÁ s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru355,45 €/mesiac31.12.201818.01.201819.01.2018
18/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovKARDIONIS s.r.o., Tulská 2009/26,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru399,28 €/mesiac31.12.201818.01.201819.01.2018
19/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovEndoPed s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru375,80 €/mesiac31.12.201817.01.201818.01.2018
20/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Ivan Dziewicz, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru311,52 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
21/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Milan Sloboda, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru282,00 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
22/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovŠtefan Hutár, Odbojárov 1955/45,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru154,92 €/mesiac31.12.201817.01.201818.01.2018
23/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovADENT Pluss s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru335,70 €/mesiac31.12.201817.01.201818.01.2018
27/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovZáňová, Brodňanská, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru235,48 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
29/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorov2PS s.r.o., M.Gaceka 2172/3, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru440,40 €/mesiac31.12.201827.01.201828.01.2018
31/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMarianna Kokošková, Stred 155,027 05 ZázriváNájom nebyt.priestoru150,57 €/mesiac31.12.201824.01.201825.01.2018
04/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPViviSana s.r.o., Nemocničná 2904/4A, 026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
14/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPHaMed s.r.o., Lopušná 894/8,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
15/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMEDICAL PRO, s.r.o., Lazy 2118/41,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
10/2018/ÚPS
SKEN
Zmluva o posk.ústavnej pohotovost.službyMEDICAL PRO, s.r.o., Lazy 2118/41,026 01 Dolný KubínÚPS - interné odd.viď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
11/2018/ÚPS
SKEN
Zmluva o posk.ústavnej pohotovost.službyViviSana s.r.o., Nemocničná 2904/4A, 026 01 Dolný KubínÚPS - interné odd. a JISviď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
14/2018/IA
SKEN
Zmluva o posk.ústavnej pohotovost.službyViviSana s.r.o., Nemocničná 2904/4A, 026 01 Dolný KubínVýkony na internej príjm.amb.viď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
57/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovUROSEXAM s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru200,00 €/rok31.12.201831.01.201801.02.2018
63/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovUROSEXAM s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru475,94 €/mesiac31.12.201831.01.201801.02.2018
2/2018/NZP
SKEN
Zmluva o nájme prístrojaTatiana Katreníková, Zákamenné 1432, 029 56Digestor3,50 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
1/2018/NZP
SKEN
Zmluva o nájme prístrojaMária Hochholzerová, Nemocničná 1944/10,02601 Dolný KubínDigestor3,50 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
7/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebATLANTA s.r.o., Obrancov mieru 1803,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
9/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebDaniela Sviteková a Roman Hagara, Matúšková 1648/6,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
20/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebMUDr. Celec s.r.o., Československej armády 1859,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
07/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPB+P Praktik s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
56/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovGASTRO-OFTAL-MED s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru303,30 €/mesiac31.12.201802.02.201803.02.2018
65/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovRuVZ Dolný Kubín, Nemocničná 12, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru110,10 €/mesiac31.12.201830.01.201831.01.2018
1
SKEN
DodatokAdos Charitas, Námestie J. Vojtašáka 1551/1,026 01 Dolný KubínZmena fakt.adresy31.12.201818.01.201819.01.2018

SKEN
Smlouva o zápujčceEKONA COR s.r.o., Hranická 225, 753 61 HraniceDefibrilátor D500 Mediana4 týždne16.01.201817.01.2018
33/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovPROTETIKA a.s., Bojnická 10, 823 65 BratislavaNájom nebyt.priestoru193,62 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
34/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMgr. Ľubica Prílepková, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru133,97 €/mesiac31.12.201823.01.201824.01.2018
35/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovGYNEKODK s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru365,59 €/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
36/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMgr. Branislav Laštic, Nemocničná 1944/10 , 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru284,15 €/ mesiac31.12.201819.01.201820.01.2018
37/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Mária Kodajová, Mierová 1966,6, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru406,60 €/mesiac31.12.201824.01.201825.01.2018
38/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovKARDIO-ONKOLÓGIA s.r.o.. M.Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru321,12 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
39/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovAzurmed s.r.o.. M.Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru532,52 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
41/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMiloš Grznár, AKTUAL OPTIK, Bziny, Lazy 2119/43Nájom nebyt.priestoru358,73 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
42/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Mária Schusterová, Medzihradská 1284/29,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru333,26 €/mesiac31.12.201824.01.201825.01.2018
43/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovOrtopedická amb. s.r.o., Vyšnokubínska 281/203, 026 01 Vyšný KubínNájom nebyt.priestoru391,24 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
44/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovBELGA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru341,81 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
53/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovSlovenská lekárska komora, Madačova 7, RužomberokNájom nebyt.priestoru17,70 €/mesiac31.12.201818.01.201819.01.2018
55/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovNEZNAMY s.r.o., ul. MDD 1062/27,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru21,58 €/mesiac31.12.201826.01.201827.01.2018
58/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. INGRID Siváková, Bankovská 1109/3, 091 01 StropkovNájom nebyt.priestoru340,45 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
60/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovSTRAKAORTO s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru281,06 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
61/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovBc. Andrea Kadučáková, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru178,34 €/mesiac31.12.201819.01.201820.01.2018
62/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovBeáta Podoláková, Párnica 134 , 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru102,50 €/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
64/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovGynAT s.r.o., Nemocničná 1948/43 , 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru54,76 €/mesiac31.12.201824.01.201825.01.2018
67/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovORTOPROTETIKA s.r.o., Kollárova 21, 036 01 MartinNájom nebyt.priestoru193,62 €/mesiac31.12.201816.01.201817.01.2018

SKEN
Zmluva o podpore a stabilizácie štúdiaSZU v BA, Limbová 12,833 03 BratislavaVzdelávanie31.01.201929.01.201830.01.2018
47/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMDDr.Peter Štefík, Staromyjavská 686/17,90701 MyjavaNájom nebyt.priestoru173,37 €/mesiac31.12.201829.12.201701.01.2018
76/2018 RE
SKEN
*Zmlluva o praktickej výučbeKatolícka Univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, RužomberokPrax študentovviď zmluva31.01.202005.02.201806.02.2018
14/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebVETA-MED s.r.o., Nemocničná 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
11/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebMUDr. Danuša Slobodová, M.Urbana 1429, 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
1
SKEN
DodatokZubár Kubín s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínZmena právnej formy nájomcu31.12.201820.02.201821.02.2018
2/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMUDr. Janka Slamková, Podbiel 317, 027 42 PodbielLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
23/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebIvana Habeková, Kpt. Jaroša 343/2,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € + DPH/mesiac31.12.201831.01.201801.02.2018
7
SKEN
Príloha č. 7FALCK Záchranná a.s.Vzdelávací programviď príloha č. 731.12.201831.01.201801.02.2018
06/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMUDr. Monika Hečková, s.r.o., Veličná 341, 027 54 VeličnáLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201827.02.201828.02.2018
03/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMUDr. Anna Ďaďová, ul. Jilemnického 914/7,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
10/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMUDr. Gabriela Kobellová Altmanová, Nemocničná 1977,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
1
SKEN
DodatokAMBDaD s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínZmena právnej formy nájomcu31.12.201802.03.201801.05.2018
5/2018/STR
SKEN
Zmluva o posk.služiebMUDr. Milan Sloboda, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínPosk. stravovania3,00 €/stravný lístok31.12.201831.01.201801.02.2018
1
SKEN
Dodatok k zmluve č. 07/2018/NZORL medicentrum s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný KubínZmena právnej formy nájomcu31.12.201812.02.201813.02.2018
1
SKEN
Dodatok k zmluve o posk. Zdrav. VýkonovORL medicentrum s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný KubínZmena právnej formy nájomcu31.12.201812.02.201813.02.2018
1
SKEN
Dodatok k zmluve č. 3/2018/STRORL medicentrum s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný KubínZmena právnej formy nájomcu31.12.201812.02.201813.02.2018

SKEN
Dohoda o podmienkach absolvovania odbornej stážeOnkologický ústav, Klenová 1, 833 10 BratislavaMUDr. Michal Kajo24631.05.201831.03.201801.04.2018
5
SKEN
DodatokUNION a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislavaviď dodatok28.02.201801.03.2018
68/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovISPA s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 BratislavaNájom plochy pod reklamnou stavbou210,00 € / rok28.02.201928.02.201801.03.2018
74
SKEN
ZmluvaSiemens Healthcares s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaViď zmluva507,60 € s DPH31.12.201812.03.201813.03.2018

SKEN
Darovacia zmluvaMUDr. Marta Plevová, Vavrečka 383, 029 01 NámestovoUltrazvukový prístroj MEDISON X6hodnota 5 000 Eurihneď07.02.201808.02.2018
15
SKEN
DodatokDrager Slovensko s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 PiešťanyRozšírenie bodu Vviď dodatok14.02.201801.03.2018

SKEN
Zmluva o výpožičkeRADIX s.r.o., Kremničká 36, 974 05 Banská Bystricasteriliz. Kontajneryhodnota výpožičky 2100€7.3.201815.02.201816.02.2018
40/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovIMUNOLÓGIA S.R.O., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru346,08 €/mesiac31.12.201829.12.201701.01.2018
7/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebDENT Fričová s.r.o., Or. Podzámok 34, 027 41 Or. PodzámokZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201831.01.201801.02.2018
52/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovVÚB a.s., Mlynské Nivy 25, 829 90 BratislavaNájom nebyt.priestoru281,05 €/mesiac31.12.201828.02.201801.03.2018

SKEN
Zmluva o spolupráci pre realizácií projektuKomora pre medicínske právo - MEDIUS o.z., Mäsiarska 6,040 01 Košice"Poďakuj sestre"31.12.201812.03.201813.03.2018

SKEN
Darovacia zmluvaESTATE Enterprises s.r.o., Ružinovská 44, Bratislava 821 01Vecné dary - kanciva, rúra, príbory210ihneď22.03.201823.03.2018
12/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMILATON s.r.o.,Stred 139, 027 05 ZázriváLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
9/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPHARIMED s.r.o.,LSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
6
SKEN
DodatokDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1viď bod II29.03.201801.04.2018
1
SKEN
DodatokVšZP a.s. Panónska cesta 2, Bratislavaviď dodatok13.02.201814.02.2018
6
SKEN
DodatokUNION a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislavaviď dodatok26.03.201827..3.2018
16/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyGYN-PRAKTIK s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínÚPS gyn.pôr.oddelenieviď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
26/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebZubár Kubín s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201805.04.201801.05.2018

SKEN
Zmluva o výpožičkeDN Formed Brno s.r.o., Sibírska 1329/2,0908 51 HolíčMedela symphony Plus30.09.201822.03.201823.03.2018
2/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyHaMed s.r.o., Lopušná 894/8,026 01 Dolný KubínÚPS interné odd.viď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
25/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebAntónia Šlachtová, Malatiná 362, 026 01 MalatináZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € + DPH/mesiac31.12.201829.03.201801.04.2018
15/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebMUDr. Jana Vilčeková, s.r.o., Nemocničná 1977, 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
24/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebAsociácia špecialistov hirudoterapie, M.R.Štefánika 1831/46, 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € + DPH/mesiac31.12.201802.05.201801.07.2018
6/2018/STR
SKEN
Zmluva o posk.služiebZubár Kubín s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínPosk. stravovania3,00 €/stravný lístok31.12.201830.04.201802.05.2018
1
SKEN
DodatokElena Hnojčíková, E. Hroboňovej 3, 026 01 Dolný KubínZmena údajovihneď30.04.201801.05.2018
4
SKEN
DodatokDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1viď dodatok26.04.201801.05.2018
7
SKEN
DodatokDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1viď dodatok26.04.201801.05.2018
7
SKEN
DodatokUNION a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 BratislavaNová suma30.04.201801.05.2018

SKEN
Darovacia zmluvainovel s.r.o., Vyšnokubínska 172/168, 026 01 Vyšný KubínFinančný dar2000ihneď20.05.201821.05.2018
1
SKEN
DodatokBeckman Coulter SR s.r.o., Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 BratislavaVýmena predmetu výpožičkyneurčito03.04.201804.04.2018
7/2018/STR
SKEN
Zmluva o posk.služiebAXA Market s.r.o., Nemocničná 2318,026 01 Dolný KubínPosk. stravovania3,00 €/stravný lístok30.04.201930.04.201801.05.2018
69/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovKardiomedina s.r.o., A. Bernoláka 1419/10 , 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru23,08 €/mesiac30.04.201930.04.201801.05.2018

SKEN
Zmluva o spracúvaní osobných údajovTeamPrevent Santé s.r.o., Ružinovská 10, 820 07 BratislavaÚprava práv a povinností zml. Stránneurčito24.05.201825.05.2018
73/2018
SKEN
Mandátna zmluvaMZ SR Limbová 2, 837 52 BratislavaZabezpečenie oddĺženia31.12.202227.02.201828.02.2018
1/2018
SKEN
Servisná zmluvaVidra s.r.o. Štrková 8, 011 96 ŽilinaServ.práce pre aerosolóvu dezinf.viď príloha č. 1 - cenník30.04.201901.05.201802.05.2018
05/2018/SP
SKEN
Zmluva o dieloEWA stav s.r.o., Oravská Poruba 383, 027 54 Oravská PorubaKanalizačné potrubie13 800 € s DPH30.06.201826.04.201827.04.2018

SKEN
EWA stav s.r.o., Oravská Poruba 383, 027 54 Oravská PorubaKrycí list rozpočtu30.06.201826.04.201827.04.2018

SKEN
Darovacia zmluvaServier Slovensko s.r.o., Pribinova 10, 811 09 Bratislavahumánne liekybezodplatneihneď05.04.201806.04.2018
1
SKEN
Dpdatok k zmluve o dieloAllianz - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojovského 4, 815 74 BratislavaGDPRneurčito10.04.201825.05.2018

SKEN
Zmluva o posk. Právnych služiebAdvokátska kancelária BANOS s.r.o., Hlavná 979/23, 924 01 GalantaPísomná dokumentácia GDPR950,00 Eur22.05.201823.05.2018
R_54/2018
SKEN
Zmluva o posk. Služieb v oblasti IKTIVeS, Čs. armády 20, 041 18 KošiceSumarizácia účtovných výkazov38,83 € bez DPHneurčito28.05.201829.05.2018

SKEN
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcoviŽSK, Komenského 48, 011 09 ŽilinaProjektová dokumentáciaviď zmluvaneurčito
SKENZmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcoviŽSK, Komenského 48, 011 09 ŽilinaProjektová dokumentáciaviď zmluvaneurčito
21/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebSTOMAG s.r.o., Veličná, 027 54 VeličnáZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201801.01.2018
59/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovM L Fresh s.r.o, Lučeneská cesta 2266/6, 960 01 ZvolenAutomat na hračky93 € / rok31.12.201810.01.201801.01.2018
18/2018/V
SKEN
Zmluva o vzáj.spolupráci pri zabezp. Zdrav. Star.ORL medicentrum s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný KubínKonziliárne vyšetreniaviď zmluva31.05.201931.05.201801.06.2018
17/2018/V
SKEN
Zmluva o vzáj.spolupráci pri zabezp. Zdrav. Star.UROSEXAM s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínKonziliárne vyšetreniaviď zmluva31.12.201810.01.201801.01.2018
06/2018/SP
SKEN
Zmluva o dieloHYDROEKOL s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný KubínKanalizačné potrubie18 001,57 € s DPH01.07.201819.06.201820.06.2018
SPDN18_04
SKEN
Zmluva o posk. GrantuNadácia Pontis, Srdce pre deti, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2"Pomoc deťom na Orave"04.06.201805.06.2018

SKEN
Darovacia zmluvaZdruženie boja za zdravie ľudí, A. Bernoláka 1419/10, 34 01RužomberokDar1 300,-ihneď04.06.201805.06.2018

SKEN
Zmluva o vykonaní odbornej stážeOnkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., Heydukova 10, 812 50 BratislavaOdborná stážviď zmluva21.09.201827.02.201828.02.2018

SKEN
Rámcová zmluva o spolupráci - Magenta MobileSlovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaElektronická komunikácia22.05.201922.05.201823.05.2018

SKEN
Zmluva o poskytnutí verejných služiebSlovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaSIM karta31.05.201931.05.201801.06.2018

SKEN
Dohoda o podmienkach posk.firemného prog.Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaBiznis DataShare240 € mesačne21.05.201922.05.201823.05.2018

SKEN
Zmluva o výpožičkeMED solutions s.r.o., Remeselnícka 24, 831 06 BratislavaKoagulometer COAG Lbezplatne31.12.202218.05.201819.05.2018
05/2018/sl
SKEN
Zmluva o dieloVladimír Fačko junior, Pokrývač 21, 026 01 Dolný KubínMaliarske a natieračske práceviď čl. V19.06.201817.06.2018
3/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMEDICAL PRO, s.r.o., Lazy 2118/41,026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
4/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMEDIFARMA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
12/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMUDr. Janka Slamková, Podbiel 317, 027 42 PodbielAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
2/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSB+P Praktik s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
17/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSAMBDaD s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínAPS pre deti a dorast16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
18/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMUDr. Mária Záňová, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínAPS pre deti a dorast16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
19/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSEndoPed s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínAPS pre deti a dorast16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
22/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMUDr. Eva Gajarská, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínAPS pre deti a dorast16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
23/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSPEGYS s.r.o., Halašu, 832/79, 026 01 Dolný KubínAPS pre deti a dorast16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
6/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMUDr. Igor Kršák, Aleja Slobody 1879,026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
14/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSDr. Moravec s.r.o, M.Urbana 1426/1,026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
11/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSTIMAG s.r.o., Mokraďská 563/2,026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
5/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMILATON s.r.o.,Stred 139, 027 05 ZázriváAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
7/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSHARIMED s.r.o., Veličná 124, 027 54 VeličnáAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
8/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSHaMed s.r.o., Lopušná 894/8,026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
13/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMUDr. Anna Ďaďová, Mokraď, 026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
15/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMUDr. Monika Hečková, s.r.o., Veličná 341, 027 54 VeličnáAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
1/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMUDr. Gabriela Kobellová Altmanová, Nemocničná 1977,026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
9/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSBELGA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
10/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSViviSana s.r.o., Nemocničná 2904/4A, 026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
20/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMUDr. Daniela Smatana Javošová s.r.o., Hattalova 475/3, 027 43 NižnáAPS pre deti a dorast16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
3
SKEN
DodatokVšZP a.s. Panónska cesta 2, BratislavaDopravná službaviď dodatok25.05.201826.05.2018
16/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSPediacentrum s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínAPS pre deti a dorast16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
28/2018NO
SKEN
Zmluva o posk.služieb"Pink Nails" Manikúra- Pedikúra- Nechtový dizajn, Hviezdoslavovo nám. 21, 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € bez DPH/mesiac30.06.201929.06.201801.07.2018
29/2018NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebMarcela Kojdová - PERMANENT MAKE - UP STUDIO, Brišovka 925, Oravská LesnáZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € bez DPH/mesiac30.06.201929.06.201801.07.2018
66/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovcata-REAL s.r.o., J. Ťatliaka 1784/5, 026 01 Dolný KubínPracie a žehliace práceviď zmluva čl. V31.12.201811.05.201812.05.2018
06062018SAF
SKEN
Zmluva o posk. Služieb SAFIRS s.r.o. , E. Bohúňa 2067/12, 034 01 Ružomberok Ochrana pred požiarmiviď zmluva čl. V30.06.201901.07.201802.07.2018

SKEN
Zmluva o poveverení spracúvaní osob. ÚdajovSAFIRS s.r.o. , E. Bohúňa 2067/12, 034 01 Ružomberok GDPR neurčito10.07.201811.07.2018
07/2018/SP-02
SKEN
Zmluva o dieloEUROVIA s.r.o., Na Kopanici 1447/13, 026 01 Dolný KubínStavebné úpravy striech56 240,13 € s DPHviď zmluva19.07.201820.07.2018

SKEN
Kúpna zmluvaSELVIT s.r.o., Tichá 15A/8560,010 01 ŽilinaDefibrilátor s kardiostimulátorom9 200,00 € s DPH /kus06.04.201807.04.2018

SKEN
Kúpna zmluvaUnique Medical s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 BratislavaTrauma stretcher4 700,40 € s DPH/kus06.04.201807.04.2018
SKENKúpna zmluvaMEDIS Nitra s.r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 NitraTransportný ventilátor13 300,00 € s DPH/kus12.04.201813.04.2018
SKENKúpna zmluvaNRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 NitraMobilný RTG prístro s C ramenom60 000,00 € s DPH/kus03.04.201804.04.2018
4
SKEN
DodatokVšZP a.s. Panónska cesta 2, Bratislavaviď čl.2 09.07.201810.07.2018
75LSPP000818
SKEN
Zmluva o posk. zdrav. starostlivostiDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1APSviď bod IV. - 4.2.28.06.201801.07.2018
8
SKEN
DodatokDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1viď bod II, Obsah dodatku28.06.201801.07.2018

SKEN
Kúpna zmluvaJK-TRADING s.r.o., Mečíková 30, 841 07 Bratislavaanalyzátor QUIKREAD go642,6ihneď20.07.201821.07.2018
SKENKúpna zmluvaJK-TRADING s.r.o., Mečíková 30, 841 07 Bratislavaanalyzátor QUIKREAD go642,6ihneď20.07.201821.07.2018
17
SKEN
DodatokDräger Slovensko s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 PiešťanyServis prístrojov59,909.07.201810.07.2018

SKEN
Zmluva o výpožičkeAVIVA s.r.o., Sv. Jakuba 20, 085 01 Bardejovlymfodrenážny prístrojihneď27.07.201828.07.2018
8
SKEN
DodatokUNION a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislavaviď čl. 117.07.201818.07.2018
07/2018/SD
SKEN
Zmluva o dieloMgr. Vladimír Dostál, VOST, Clementisova 761, 024 01 Kysucké Nové MestoStavebný dozor2000Do ukončenia stav.prác02.08.201803.08.2018
6
SKEN
DodatokVšZP a.s. Panónska cesta 2, Bratislavaviď čl.217.07.201818.07.2018
Z/2018/1256/XIV/JLF/ŠO
SKEN
Zmluva o odbornej pomociUK v Bratislave a JLF v Martine so sídlom Malá Hora 4AVšeobecné lekárstvobezodplatnemáj 201923.7.201801.08.2018
1
SKEN
DodatokMarcela Kojdová - PERMANENT MAKE - UP STUDIO, Brišovka 925, Oravská LesnáDoplnenie DIČ a fakturačnej adresy31.07.201801.08.2018
08/2018/SP
SKEN
Zmluva o dieloTLM INVESTMENT s.r.o., Zadunajská cesta 6/A, 851 01 BratislavaStavebné úpravy hyg. zariadení198 360,00 € s DPH4 mesiace od podpisu10.08.201811.08.2018
1
SKEN
DodatokMEDIFARMA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínZmena ceny za posk. ZSviď dodatok31.12.201831.07.201801.08.2018
9
SKEN
DodatokUNION a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislavaviď dodatok30.07.201801.08.2018
20180816/001
SKEN
Kúpna zmluvaAVIVA s.r.o., Sv. Jakuba 20, 085 01 BardejovLympha Press Optimal4 620,00 € s DPHihneď22.08.201823.08.2018
14/8/2018/DK
SKEN
Kúpna zmluvaRADIX s.r.o., Kremničká 36, 974 05 Banská BystricaDermatom a mesher - sieťkovač kože11 151,96 € s DPH50 dní od podpisu27.08.201828.08.2018

SKEN
Kúpna zmluvaBARIA s.r.o., Rostovská 2, 831 06 BratislavaPrístroj Mikrotom Leica11 520,00 € s DPH27.09.201827.08.201828.08.2018
4
SKEN
DodatokMEDIS Nitra s.r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitrapľúcny ventilátor - Hamilton C1viď dodatok čl. 116.08.201817.08.2018
5
SKEN
DodatokVšZP a.s. Panónska cesta 2, Bratislavaviď dodatok30.06.201929.06.201830.06.2018
238/2018
SKEN
ZMLUVA O DIELOinovel, s.r.o.
Sídllo: Vyšnokubínska 172/168
026 01 Vyšný Kubín
viď zmluva37 564,36 EUR bez DPH24.9.201824.9.2018
30/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk. SlužiebORTODONCIA Gazdík s.r.o., Beňovolehotská 13, 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € bez DPH/mesiac31.08.201931.08.201801.09.2018
31/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk. SlužiebPediAngel s.r.o,, Radlinského 1714, 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € bez DPH/mesiac30.09.201930.09.201801.10.2018
27/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk. SlužiebMgr. Helena Vojteková, Aleja Slobody 1901, 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € bez DPH/mesiac31.05.201931.05.201801.06.2018
13/2018/NZ
SKEN
DodatokCHIRPRO s.r.o., A. Sládkoviča 1800,6, 026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnosti031.12.202015.01.201816.01.2018
16/2018/NZ
SKEN
DodatokAMBDaD s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnosti031.12.202018.01.201819.01.2018
28/2018/NZ
SKEN
DodatokElena Hnojčíková, E. Hroboňovej 3, 026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnosti031.12.2020
06/2018/NZ
SKEN
DodatokMgr. Hedviga Mederlyová,Chočská 1525/35,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnosti031.12.202022.01.201823.01.2018
08/2018/NZ
SKEN
DodatokPhDr. Eva Medvecká, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnosti031.12.202022.01.201823.01.2018
10/2018/NZ
SKEN
DodatokMUDr. Mária Záňová, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnosti031.12.202022.01.201823.01.2018
Dodatok č.2
SKEN
DodatokRoche Slovensko, s.r.o., Pribinova 7828/19, Bratislavaprenájom lekárskeho prístrojaviď zmluva28.09.2019
Dodatok č. 1
SKEN
DodatokUniverzita Komenského v BA, Jess.lek. Fak.v Martine, Malá hora 10701/4A, 036 01 Martinzmena zmluvyviď zmluva31.12.201817.09.2018
Dodatok č. 1
SKEN
DodatokNRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitraslužbyviď zmluva30.09.201801.10.2018
Dodatok č. 1
SKEN
DodatokSlovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37doplnenie zmluvyviď zmluva31.12.202021.09.201822.09.2018
Dodatok č . 1
SKEN
DodatokOnkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., Heydukova 10, 812 50 Bratislavazmena termínuviď zmluva14.09.201817.08.201818.08.2018
31/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Marianna Kokošková, Stred 155,027 05 Zázrivápredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202003.10.201804.10.2018
50/2018NZ
SKEN
Dodatok č. 1MUDr. Juraj Štefák, Ľ.Štúra 2296/4,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202003.10.201804.10.2018
15/2018NZ
SKEN
Dodatok č. 1NEFRO s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202028.09.201829.09.2018
36/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Mgr. Branislav Laštic, Nemocničná 1944/10 , 026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202028.09.201829.09.2018
35/2018/NZ
SKEN

Dodatok č. 1GYNEKODK s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202028.09.201829.09.2018
14/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1STRAKAORTO s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202028.09.201829.09.2018
09/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Dent - Mar, s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202001.10.201802.10.2018
07/2018/NZ
SKEN

Dodatok č. 1ORL medicentrum s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202001.10.201802.10.2018
01/2018/NZ
SKEN

Dodatok č. 1SR-Spojená škola, Matúškova 1631,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202002.10.201803.10.2018
22/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Štefan Hutár, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202002.10.201803.10.2018
18/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1KARDIONIS s.r.o., Tulská 2009/26,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202027.09.201828.09.2018
18/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1EndoPed s.r.o.,Fučíkova 973,21, 026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202001.10.201802.10.2018
27/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Záňová, Brodňanská, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202027.09.201828.09.2018
2/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1MUDr. Anna Hucková, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202027.09.201828.09.2018
05/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1MUDr. Eva Gajarská, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202026.09.201827.09.2018
32/2018/NO
SKEN
zmluva o poskyt. SlužiebERF s.r.o., SNP 1198/32, 026 01 Dolný KubínNO20 € bez DPH/mesiac31.08.201931.08.201801.09.2018
47/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Zubár Kubín s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202005.10.201806.10.2018
42/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1MUDr. Mária Schusterová, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202005.10.201806.10.2018
33/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1PROTETIKA a.s., Bojnická 10, 823 65 Bratislavapredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202007.10.201808.10.2018
SKENDarovacia zmluvaKoifer, s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 BratislavaFinančný darviď zmluva05.10.201806.10.2018
PZS/362/2018
SKEN
Zmluva o poskytovaní služiebTeamPrevent Santé s.r.o., Ružinovská 10, 820 07 Bratislavaposkytovanie služiebviď zmluva31.08.201901.09.201801.09.2018
51/2018NZ
SKEN
Dodatok č. 1Pediacentrum s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202009.10.201810.10.2018
17/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1MUDr. ŠTILLOVÁ s.r.o.,Odbojárov 1958/10, 026 01 Dolný Kubín0viď zmluva31.12.202009.10.201810.10.2018
SKENzmluvaMEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislavaslužbyviď zmluva11.09.201811.09.2018
SKENDodatok č. 1Katolícka Univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, Ružomberokdoplnenie a zmenaviď zmluva04.10.201805.10.2018
32/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Bc.Tatiana Katreníková, Nemocničná 1944/10, Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202018.10.201819.10.2018
30/2018NZ
SKEN
Dodatok č. 1Mária Hochholzerová, Nemocničná 1944/10,02601 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202018.10.201819.10.2018
44/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1BELGA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202022.10.201823.10.2018
37/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1MUDr. Mária Kodajová, Nemocničná 1944/10, Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202018.10.201818.10.2018
40/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1IMUNOLÓGIA S.R.O., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202016.10.201817.10.2018
41/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Miloš Grznár, AKTUAL OPTIK, Bziny, Lazy 2119/43predĺženie platnostiviď zmluva31.12.202018.10.201819.10.2018
HIP/2018/015150
SKEN
zmluvaTEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, Bratislavaslužbyviď zmluva31.12.202016.10.201817.10.2018
23/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1A-DENT pluss, sro, Nemocničná 1944/10, Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202003.10.201804.10.2018
SKENDodatok č. 7 k Zmluve č. 33NSP2000118VšZP a.s. Panónska cesta 2, Bratislavazmena zmluvyviď zmluva08.10.201809.10.2018
SKENZmluva o vykonaní klinického skúšaniasanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/17/a, 160 00 Praha 6klinická štúdiaviď zmluva31.12.202125.09.201826.09.2018
71/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMedilast s.r.o., Nad Brehmi 3095/22,02601 Dolný Kub ínzmluva o nájme nebytových priestorovViď zmluva31.08.201907.11.201813.11.2018
72/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovM&M Welding, s.r.o., Obrancov Mieru 1771/6, 026 01 Dolný Kubínzmluva o nájme nebytových priestorovviď zmluva30.09.201901.10.201813.11.2018
ST201812
SKEN
Zmluva o poskytovaní služiebSTAPRO SLOVENSKO s.r.o., Hroncova 3, Košiceinformačný systémviď zmluva31.10.201922.10.201801.11.2018
33/2018/NO
SKEN
Zmluva o poskytovaní služiebA.D.O.S. - Nádej, s.r.o., Bysterecká 2066/15, 026 01 Dolný KubínNebezpečný odpadviď zmluva31.10.201901.11.201801.11.2018
SKENDodatok č. 9Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislavazmena zmluva 75NSP1000417viď zmluva28.09.201801.10.2018
49/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1MUDr. Kakačka, s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202029.10.201830.10.2018
62/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Bc. Beáta Podoláková, Párnica 134, 02601predĺženie platnostiviď zmluva31.12.202029.10.201830.10.2018
60/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1STRAKAORTO s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202029.10.201830.10.2018
58/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1MUDr. INGRID Siváková, Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202029.10.201830.10.2018
Dodatok č. 10
SKEN
Dodatok č. 10 k zmluve č. 6004NSP2000117Union zdravotná poisťovňa, Karadžičova 10, 814 53 Bratislavazmena zmluvyviď zmluva26.10.201801.10.2018
71/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Medilast s.r.o., Nad Brehmi 3095/22,02601 Dolný Kubínzmena IBANviď zmluva31.12.202008.11.201809.11.2018
Dodatok č. 1
SKEN
Dodatok č. 1 k zmluve č. 08/2018/SP, + prílohyTLM INVESTMENT s.r.o., Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislavazmena zmluvyviď zmluva13.11.201820.11.2018
11/02/2018/SP
SKEN
Zmluva o dieloEWA stav s.r.o., Oravská Poruba 383, 027 54 Oravská Porubaposkytovanie služiebviď zmluva13.11.201820.11.2018
11/01/2018/SP
SKEN
Zmluva o dielo, Rekonštrukcia soc.zariadenia v Prístavbe blok GEWA stav s.r.o., Oravská Poruba 383, 027 54 Oravská Porubaposkytovanie služiebviď zmluva14.11.201820.11.2018
67/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1ORTO-PROTETIKA, s.r.o., Kollárova 21, Martin 036 01predĺženie platnostiviď zmluva31.12.202029.10.201820.11.2018
65/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 1944/12, Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202029.10.201820.11.2018
61/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Bc. Andrea Kadučáková, Chlebnice 470, 027 55predĺženie platnostiviď zmluva31.12.202029.10.201820.11.2018
12/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Viera Draganová, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202029.10.201820.11.2018
64/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Gyn AT, s.r.o., Hviezdoslavova 106/21, 026 01 Vyšný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202029.10.201820.11.2018
25/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Gyn AT, s.r.o., Hviezdoslavova 106/21, 026 01 Vyšný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202029.10.201820.11.2018
SKENDarovacia zmluvaZdruženie miest a obcí Dolná Orava, Hviezdoslavovo nám. 1651/2, Dolný KubínFinančný darviď zmluva19.11.201819.11.2018
SKENDarovacia zmluvaIng. Ján Kamas, Dlhá nad Oravou 244, 027 55Finančný darviď zmluva19.11.201819.11.2018
SKENSmlouvaSEKK spol. s. r.o., Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice, CZposkytovanie služiebviď zmluva31.12.201913.11.201813.11.2018
SKENSmlouvaSEKK spol. s. r.o., Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice, CZposkytovanie služiebviď zmluva31.12.201913.11.201813.11.2018
66/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1cata-REAL s.r.o., J. Ťatliaka 1784/5, 026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202020.11.201822.11.2018
56/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Gastro-Oftal - med, s.r.o., ul. Družby 2013/16,Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202020.11.201822.11.2018
20/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1MUDr. Ivan Dziewicz, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202020.11.201822.11.2018
52/2018/NZ/1
SKEN
Dodatok č. 1Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155predĺženie platnostiviď zmluva31.12.202023.11.201827.11.2018
63/2018/NZ/1
SKEN
Dodatok č. 1UROSEXAM s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubín, IČO: 36439754predĺženie platnostiviď zmluva31.12.202020.11.201827.11.2018
04/2018/NZ/1
SKEN
Dodatok č. 1MEDIFARMA s.r.o., Nad brehmi 3109/40, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36854549predĺženie platnostiviď zmluva31.12.202019.11.201827.11.2018
26/2018/NZ/1
SKEN
Dodatok č. 1MEDBAJ, s.r.o., Do Uhliska 7583/32, 034 01 Ružomberok, IČO: 36429317predĺženie platnostiviď zmluva31.12.202027.11.201828.11.2018
39/2018/NZ/1
SKEN
Dodatok č. 1AZURMED s.r.o.. M.Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44194200predĺženie platnostiviď zmluva31.12.202027.11.201828.11.2018
38/2018/NZ/1
SKEN
Dodatok č. 1KARDIO-ONKOLÓGIA s.r.o.. M.Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36434043predĺženie platnostiviď zmluva31.12.202027.11.201828.11.2018
29/2018/NZ/1
SKEN
Dodatok č. 12PS s.r.o., M.Gaceka 2172/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36776289predĺženie platnostiviď zmluva31.12.202014.12.201818.12.2018
54/2018/NZ/1
SKEN
Dodatok č. 1KardiolÓGIA-MUDr. Peter Šulej s.r.o., Hurbanova 1183/30,026 01 Dolný Kubín, IČO: 36707970predĺženie platnostiviď zmluva31.12.202014.12.201818.12.2018
55/2018/NZ/1
SKEN
Dodatok č. 1NEZNÁMY, s.r.o., ul. MDD 1062/27,026 01 Dolný Kubín, IĆO: 36438341predĺženie platnostiviď zmluva31.12.202014.12.201818.12.2018
2018_SK_PH_44241
SKEN
Zmluva o výpožičkeBayer, spol. s r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 35759143zmluva o výpožičke014.12.202014.12.201818.12.2018
SKENKúpna zmluvaXerox Limited , Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30814677tlačiareň34,529.11.201818.12.2018
SKENDarovacia zmluvaMEDILAST s.r.o., Nad Brehmi 3095/22, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50769731Finančný dar34030.11.201818.12.2018
34/2018/NZ/1
SKEN
Dodatok č. 1Mgr. Ľubica Prílepková, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42070562predĺženie platnosti031.12.202018.12.201820.12.2018
SKENDarovacia zmluvaNadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2, IČO: 31784828dar-zdravotnícka technika957617.12.201820.12.2018
037-18/1
SKEN
Zmluva o dielo, GPOAtipic, spol. s r.o., Aleja Slobody 3054, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36008117výroba nábytku, montáž8438€ bez DPH21.01.201904.12.201820.12.2018
53/2018/NZ/1
SKEN
Dodatok č. 1Slovenská lekárska komora, Račianska 42/A, 931 02 Bratislava, IČO: 17313317predĺženie platnostiviď zmluva31.12.202021.12.201822.12.2018
Dodatok č. 10
SKEN
k zmluve č. 75NSP1000417Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436zmena zmluvyviď zmluva30.11.201801.12.2018
Kúpna zmluva č. z201849730_z
SKEN
Kúpna zmluvaBCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, IČO: 36597007elektrická energia125006,401.01.202015.11.201831.01.2018
Kúpna zmluva č. z201844862_z
SKEN
Kúpna zmluvaRADIX s.r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 00615803operačný stôl1764023.10.201810.12.200810.12.2018
Kúpna zmluva č. Z201852416_Z
SKEN
Kúpna zmluvaRADIX s.r.o., Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 00615803Operačná lampa dvojramenná17997,601.02.201929.11.201830.11.2018
Kúpna zmluva č. Z201844913_Z
SKEN
Kúpna zmluvaK&M MEDIA s.r.o., Čierne 94, 02313, IČO: 44879806parný sterilizátor5400010.12.201823.10.201811.12.2018
Kúpna zmluva č. Z201833149_Z
SKEN
Kúpna zmluvaMesser Medical Home Care Slovakia, s.r.o., Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO:46378979anestéziologický prístroj6312013.09.201809.08.201810.08.2018
Kúpna zmluva č. Z201828544_Z
SKEN
Kúpna zmluvaMedia Comp. S.r.o., Rovinka 268, 90041, IČO: 35731486novorodenecký inkubátor28797,603.09.201809.07.201810.07.2018