COS

Kontakt

Primár oddelenia: +421 (0) 43 5801 229
Inštrumentárky: +421 (0) 43 5801 458


Centrálne operačné sály.

Pracujeme na piatich operačných sáloch, pričom sú z nich  tri vybavené laminárnym prúdením vzduchu do operačného priestoru, čo zabezpečuje superčisté prostredie pre operačný výkon. Sály sú  jedny z najmodernejších na Slovenskú, Otvorené v roku 2009. Súčasťou centrálnych operačných sál je aj oddelenie centrálnej sterilizácie, ktoré je vybavené sterilizačným zariadením Švédskej firmy Getinge, vybaveným parným  formaldehydovým sterilizačným programom.