Kariéra a pracovné miesta

 

Zoznam voľných pracovných pozícií v DONsP

PRACOVNÉ MIESTO: Servisný inžinier/IT technik bližšie info

PRACOVNÉ MIESTO: Referent pre verejné obstarávanie bližšie info …

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N. Jégého Dolný Kubín príjme do pracovného pomeru lekárov:

Chirurgické oddelenie

Voľné pracovné pozície :  

2 Lekári absolventi ( so špecializáciou vítané),   Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80a

1 Sestra Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80ab

Neurologické oddelenie

Voľné pracovné pozície : 

2 Lekári absolventi ( so špecializáciou vítané),   Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80a (ponúkame náborový príspevok a možnosť ubytovania v spolupráci s mestom)

Interné oddelenie

Voľné pracovné pozície : 

1 Lekár absolvent ( so špecializáciou vítané),   Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80a

1 Sestra Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80ab

Oddelenie rádio diagnostické

Voľné pracovné pozície :  žiadne

Detské oddelenie

Voľné pracovné pozície : 

1 Sestra Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80ab

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie

Voľné pracovné pozície :  žiadne

Oddelenie klinickej biochémie, klinickej  hematológie a transfúziológie.

Voľné pracovné pozície :  žiadne

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Voľné pracovné pozície : 

2 Lekári – špecializácia vítaná, Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80a

Oddelenie klinickej mikrobiológie

Voľné pracovné pozície :  žiadne

Patológia a prosektúra

Voľné pracovné pozície :  žiadne

Novorodenecké oddelenie

Voľné pracovné pozície :  žiadne

Ortopedické oddelenie

Voľné pracovné pozície : 

1 Sestra Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80ab

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

Voľné pracovné pozície : 

1 Lekár absolventi ( so špecializáciou vítané),   Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80a

4 Sestry Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80ab

Oddelenie dlhodobo chorých

Voľné pracovné pozície : 

Primár Oddelenia ( so špecializáciou),   Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80

2 Lekári absolventi ( so špecializáciou vítané),   Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80

Centrálne operačné sály

Voľné pracovné pozície žiadne

Psychiatrická ambulancia

Voľné pracovné pozície :  žiadne

Nemocničná lekáreň

Voľné pracovné pozície :  žiadne

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Voľné pracovné pozície : 

1 Kuchár/Kuchárka

Informácie: t.č.: 043/5801288, personálne oddelenie

e-mail: balkova@donsp.sk

web: www.donsp.sk

Stránka je pravidelne upravovaná, preto si pravidelne kontrolujte stav voľných pracovných pozícií.