Aktuality

Naša nemocnica otvorila mamologické centrum, ktoré je vybavené novým priamym digitálnym mamografom, stolom na stereotaktickú biopsiu lézií prsníka v ľahu, so zariadením na vákuovú biopsiu lézií prsníka do veľkosti 1,5 cm bez operačného výkonu. Výhodou tohto centra je najmä komplexná zdravotná  starostlivosť  o pacientku a to od ambulantnej, zobrazovacej, operatívnej a  histologickej starostlivosti.   Výška výška investície sa očakáva okolo 250000 €. Na financovaní sa podieľala VÚC ŽSK a DONsP.

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégé v spolupráci so svojim zriaďovateľom ŽSK 4.1.2013 otvorila zrekonštruované RTG pracovisko. Toto oddelenie je vybavené novým digitálnym röntgenovým prístrojom a sonografom. Obraz (skén) je prenášaný v digitálnej podobe cez nemocničnú informačnú sieť priamo na monitory s vysokým rozlíšením na jednotlivé nemocničné pracoviská resp. ambulancie. Pracovisko je vybavené aj zariadením umožňujúce prenášať obraz na vyššie pracoviská na prípadnú konzultáciu s odborníkmi. Prínosom tohto prístroja je vysoká kvalita obrazu neporovnateľná s klasickým röntgenom a je dôležité najmä to, investícia ktorú v podstatnej miere financoval VÚC ŽSK bude prinášať vysoké úspory tým, že sa nebudú používať drahé filmy, kde ročná spotreba predstavovala cca 100 000 €.

I touto cestou sa nemocnica chce poďakovať za pridelenie kapitálového výdavku vo výške 115 000 €.