Rady pre pacienta

Informácie o objednaní sa na jednotlivé ambulancie hľadajte na ich stránkach. V hornej časti menu pokračujte výberom ambulancie.


Pri hospitalizácii je potrebné si doniesť:

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • doklad práceneschopnosti, ak bol vystavený
 • zdravotnú dokumentáciu
 • výsledky vyšetrení
 • lieky, ktoré bežne užívate

Počas hospitalizácie budete potrebovať:

 • domácu obuv
 • nočnú bielizeň a župan
 • hygienické potreby a uterák
 • dlhodobo užívané lieky a zdravotnícke pomôcky

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte:

 • veľký finančný obnos
 • zlato a iné cennosti
 • živé kvety

pred prepustením lekár informuje pacienta o:

 • spôsobe a frekvencii užívania ordinovaných liekov a ich účinkoch, prípadných zmenách v užívaní,
 • správnej životospráve,
 • následnej starostlivosti a postupe v ošetrovaní a liečbe.

 

Návštevné hodiny:

Pondelok – Piatok:   14:00 – 16:00, pri vážnych stavoch celý deň.

Sobota – Nedeľa:    10:00 – 12:00;    14:00 – 16:00