Ortopedická ambulancia

Ordinačné hodiny
Pondelok08:00 – 13:00
Utorok08:00 – 13:00
Streda08:00 – 13:00
Štvrtok08:00 – 13:00
Piatok08:00 – 15:00
Sobota
Nedeľa
Kontakt

Objednanie: +421 (0) 43 5801 358

Objednávajte sa medzi 13.00 – 15.00 hod. počas pracovných dní !!

Poverený lekár: +421 (0) 43 5801 272

Ortopedická ambulancia.

ORTOPEDICKÁ PRÍJMOVÁ AMBULANCIA  poskytuje ambulantnú starostlivosť pre  rajónnych,ale aj mimorajónných klientov s ochoreniami a úrazmi osteoartikulárneho aparátu .

Základným poslaním tejto  ambulancie, ak to  už vyplýva z jej  názvu,   je v prvom rade   kompletný  príjem  pacienta  na ortopedické  oddelenie,  ďalej sa prevádzajú sa  prakticky  všetky   kontroly  u pacientov , ktorí  boli  na našom oddelení liečení a operovaní . Druhým pilierom   práce   tejto ambulancie  je  posudzovať vhodnosť operačného   riešenia  u chorobných  stavov nato  indikovaných, najčastejšie  už  u pacientov   vyšetrených  na  inej ( spádovej) ortopedickej  ambulancii  . Po dôkladnom vypočutí Vašich problémov a následnom vyšetrení doporučíme najvhodnejší terapeutický postup zahrňujúci medikamentóznu liečbu, rehabilitáciu alebo operačné  riešenie  Vašich  zdravotných   potiaží..

V ortopédii dospelých sú to predovšetkým degeneratívne zmeny na pohybovom aparáte  hlavne váhonosných zhybov /napr. gonartróza, koxartróza/,  ale aj  zmeny na axiálnom skelete  /vertebrogénne ťažkosti/. Samozrejmosťou je u našich pacientiek /predovšetkým v klimaktériu/ aj zabezpečenie diagnostiky a terapie  osteoporózy, s ďalším sledovaním účinnosti liečby.  V detskej ortopédii je to predovšetkým screeningové  sonografické vyšetrenie bedrového kĺbu novorodenca a následná terapia pri vykĺbení. Samozrejmosťou je diagnostika a  liečba vrodených deformít nohy/ napr. konská noha/. U detského pacienta je to napríklad  liečba a sledovanie plochej nohy, chybného držania tela, skoliózy… V prípade potreby protetickej pomôcky zabezpečíme v spolupráci s protetikom jej správnu výrobu a aplikáciu. V rámci  starostlivosti o  úrazy  pohybového  ústrojenstva  prevádzame  primárnu  aj sekundárnu diagnostiku  a  ďalšiu následnú  starostlivosť  prakticky   všetkých  typov    poranení oateoartikuzlárneho aparátu. V rámci   kontinuity  predoperačnej   starostlivosti a následného   sledovania   pacientov   je  práca   na  ortopedickej príjmovej ambulancii  organizovaná  tak, aby  každý lekár oddelenia   mal  svoj   ambulantný  deň .  Týmto, je podľa   nášho  názoru  najlepšie  zabezpečená zdravotná   starostlivosť   a  tiež   môže  fungovať  princíp kontinuálnej  spätnej  väzby   medzi  ošetrujúcim lekárom  a jeho pacientom.

Informácie pre pacienta :
Lokalita : Nájdete nás v bloku C nemocnice na konci chodby za chirurgickou príjmovou ambulanciou.
Na prvé vyšetrenie si nezabudnite zobrať celú zdravotnú dokumentáciu, kartičku poistenca a výmenný lístok od všeobecného lekára.

Po príchode do čakárne sa prosím zapíšte do zoznamu pacientov.

Kontrolné doporučené vyšetrenia budú realizované bez objednania
Prvovyšetrenia budú realizované po telefonickom dohovore u pacientom vybraného lekára v stanovený deň vo vyššie uvedených ambulantných hodinách.

Vyšetrenia chrbtice u dospelých
Tieto vyšetrenia budú realizované na privátnych ambulanciách, nakoľko ortopedická príjmová ambulancia primárne rieši predoperačnú a pooperačnú starostlivosť.

Upozornenie : Žiadame pacientov z iných okresov, aby pri prvom vyšetrení primárne navštevovali ambulancie v danom spáde (privátne ambulancie Námestovo / privátna ambulancia Trstená ).

Ortopedická príjmová ambulancia je určená hlavne pre pacientov vyžadujúcich operačné riešenie a pre pacientov s pooperačným dispenzárom u nás realizovaných operácií. Za pochopenie ďakujeme.