Patológia

Patológia

 


Oddelenie s 35-ročnou tradíciou venujúce sa skúmaniu anatomických   mikroskopických zmien tkanív a orgánov.

Malý, ale erudovaný  kolektív v súčastnosti vedie MUDr. Anton Šingliar.

Na rozdiel od všeobecného povedomia je hlavným ťažiskom činnosti oddelenia bioptická prevádzka:

Ide o histologické a cytologické vyšetrenie tkanív a buniek odobratých živým pacientom na operačných oddeleniach a ambulanciach (chirurg, gastroenterolog, endokrinolog …)

Prvoradé je presné určenie diagnózy pacienta podmieňujúce ďalšiu úspešnú liečbu. Pre klinického lekára a vyšetrovaného pacienta je vrcholne dôležitá informácia o charaktere chorobného procesu (nádor, hyperplázia, zápal..) jeho dignite (maligný, benigný), rozsahu a pod.

Personálne a materiálne vybavenie oddelenia umožňuje aj rýchle vyšetrenia počas operácie, takáto diagnostika určuje rozsah operačného zákroku, zabraňuje prípadnej reoperácií a tým znižuje záťaž pacienta. Túto možnosť okrem DONsP Dolný Kubín využívajú aj operatéri z ÚVN Ružomberok.

Súčasťou biopsie je cytológia – vyšetrenie jednotlivých buniek získaných stermi ( gynekológia, pľúcne), punkciami telových dutín či jednotlivých orgánov (prsník…). Ide o veľmi efektívnu skriningovú a diagnostickú metódu.

Na  ilustráciu,  bioptických  vyšetrení  za  rok 2009 bolo  uskutočnených   15 000 a  cytologických 23 000.

Diagnostický záver patologa je exaktným (archivovaným a kedykoľvek znovukontrolovatelným)  podkladom  pre  ďalší  terapeutický  postup   klinika

Ďalej činnosť patologie

– vytvára kontolny mechanizmus kvality diagnostiky a liečby v nemocnici

– participuje na edukácií lekárov

– prispieva k odhaľovaniu genetických porúch ( u novorodencov) alebo   k prevencii a odhaľovaniu infekčných chorôb (tuberkulóza…)

– vzhľadom na zvýšený výskyt Creutzfeldt – Jacobovej choroby na Orave  sa zúčastňujeme na základnom výskume pomalých vírusových ochorení mozgu.

Patológia MUDr. Anton Šingliar – lekár
MUDr. Lýdia Bystričanová- Lekár

Ľubica  Daňová  –  vedúca laborantka 043-5801-219