FRO ambulancie

V našej DONsP nádjete dve fyziatricko-rehabilitačné ambulancie.

Viac informácii nájdete prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov.

FRO ambulancia 1    MUDr. Anna Horná               č. t. 043 5801 311

FRO ambulancia 2    MUDr. Katarína Nečasová   č. t. 043 5801 312
Objednávanie nových  pacientov na vstupné vyšetrenia k lekárovi  a na predpis pomôcok s doporučením môže byť iba od:
1.  obvodného lekára
2.  špecialistu lekára /ortopéd,neurológ…./Objednávanie pacientov   na FRO : od 07,00 – 12, 00 hod.
od 12, 30 – 14, 30  hod.
Kontakt: tel. číslo 0435801327 ved. fyzioterapeut FRO
Informácia pre  obvodných lekárov, súkromných lekárov na  ambulanciách, ambulantných lekárov nemocnice.