Neurologické oddelenie

Návštevné hodiny
Pondelok14:00 – 16:00
Utorok14:00 – 16:00
Streda14:00 – 16:00
Štvrtok14:00 – 16:00
Piatok14:00 – 16:00
Sobota10:00-12:00 / 14:00 – 16:00
Nedeľa10:00-12:00 / 14:00 – 16:00
Kontakt

Primár oddelenia: +421 (0) 43 5801 282
Vedúca sestra: +421 (0) 43 5801 316

Oddelenie: +421 (0) 43 5801 574

JIS: +421 (0) 43 5801 519


O ODDELENÍ

Neurologické oddelenie DONsP Dolný Kubín poskytuje starostlivosť o pacientov s ochoreniami nervového systému, ako sú:

 • cievne mozgové príhody a postihnutia mozgových a krčných ciev
 • závratové stavy
 • epilepsia a epileptické syndrómy
 • imunitne podmienené postihnutia nervového systému ako sú napr. roztrúsená skleróza, imunitne podmienené zápaly mozgu a miechy, zápaly miešnych koreňov a periférnych nervov a pod.
 • ochorenia s neurogénne podmienenými poruchami pohybu ako napr. Parkinsonova choroba
 • tzv. neurodegeneratívne ochorenia ako napr. Alzheimerova demencia
 • primárne (napr. migréna) a sekundárne bolesti hlavy
 • nádory nervového systému – v rámci medziodborovej spolupráce s onkológom, neurochirurgom a ďalšími špecialistami
 • ochorenia nervovo- svalového prenosu a vyčlenená časť ochorení svalov
 • vertebrogénne ochorenia s postihnutím nervového systému
 • následná starostlivosť po úrazovom poškodení nervového systému v rámci medziodborovej starostlivosti
 • spolupráca pri diagnostike a liečbe pacientov s infekciami nervového systému
 • podieľame sa aj na diagnostike a liečbe pacientov s psychosomatickými ochoreniami

V rámci liečby cievnych ochorení mozgu spolupracujeme s pracoviskom intervenčnej rádiológie rádiologickej kliniky, neurologickou klinikou a neurochirurgickou klinikou Univerzitnej nemocnice v Martine. Pri liečbe demyelinizačných ochorení (napr. rozstrúsená skleróza) spolupracujeme primárne s centrami pre liečbu demyelinizačných ochorení v rámci neurologických kliník v UN Martin a ÚVN Ružomberok. Pri potrebe neurochirurgickej liečby spolupracujeme neurochirurgickými klinikami v ÚVN Ružomberok, UN Martin a FNsP Banská Bystrica.

Z hľadiska územného členenia pokrýva neurologické oddelenie V Dolnom Kubíne primárne celý región Oravy.

Neurologické oddelenie pozostáva zo štandardného oddelenia s kapacitou 31 lôžok a z jednotky intenzívnej starostlivosti s kapacitou 6 monitorovaných lôžok. Súčasťou oddelenia je neurofyziologické pracovisko, kde poskytujeme prístrojové vyšetrenia pre hospitalizovaných ako aj ambulantných pacientov ako sú: elektroencefalografia (EEG), elektromyografia a elektroneurografia (EMG), tzv. vyšetrenie evokovaných potenciálov (EP), ultrazvukové vyšetrenie krčných a mozgových tepien. Súčasťou neurologického oddelenia je tiež neurologická ambulancia a ambulancia neurologického urgentného príjmu. Veľkým prínosom v diagnostike pacientov s neurologickými ochoreniami je aj pracovisko magnetickej rezonancie, ktoré je priamou súčasťou rádiologického oddelenia DONsP.