ZMLUVY ROK 2016

ČÍSLONÁZOV ZMLUVYDODÁVATEĽPREDMETSUMATRVANIEUZAVRETÁÚČINNÁ
Dodatok č. 40
SKEN
Dodatok č. 40 k Zml. č. 33NSP2000411VšZP a.s., Mamateyova 17, 580 05 BratislavaDohoda na zabezp.poskyt. plánovanej zdrav.starost. V priebehu roku 2016Do 31.12.201618.12.2016viď dodatok
6004DDSL000
114
SKEN
Dodatok č. 2 k zmluve o doprave ako službe súvisiacej s poskytovaním zdrav.star.UNION zdravotná poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 BratislavaZmena bodu 8.3.Do 31.12.201614.12.201605.01.2016
074,M-5-
0117-CT
SKEN
Dodatok č.1Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, Bratislavaviď dodatokviď dodatokDo 31.12.201601.01.201601.01.2016
4300028504
SKEN
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyStredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 ŽilinaZabezpečenie pripojenia užívateľa do sústavy SSE-Dviď zmluvaviď zmluva22.12.201501.01.2016
10/2016
SKEN
Zmluva o LSPPMUDr.Kobellová Altmanová – Nemocničná 1977, 026 01 D. KubínVykonanie lekárskej služby prvej pomoci pre dospelýchviď zmluvaDo 31.12.201604.01.201601.01.2016
3/2016
SKEN
Zmluva o LSPPMUDr.MUDr. Anna Ďaďová, Mokraď – D. KubínVykonanie lekárskej služby prvej pomoci pre dospelýchviď zmluvaDo 31.12.201604.01.201601.01.2016
1/2016
SKEN
Zmluva o LSPPDr. Moravec s.r.o. – Oravský Podzámok č.34Vykonanie lekárskej služby prvej pomoci pre dospelýchviď zmluvaDo 31.12.201604.01.201601.01.2016
12/2016/V
SKEN
Zmluva o poskytovaní zdrav.činn.v odbore detská kardiológiaKARDONIS s.r.o.Vykonávanie kardiologických vyšetrení – detská kardiológiaviď zmluvaDo 31.12.201620.12.201501.01.2016
1/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovSR – Spojená škola, Matúškova 1631, 026 01 D. KubínZabezpečenie výučby žiakov31.12.201620.12.201501.01.2016
13/2016/V
SKEN
Zmluva o poskytovaní zdrav.činn.v odbore detská nefrológiaNEFRO s.r.o., MUDr. Alena Majzelová, D. KubínNefrologické vyšetrenia v odbore detská nefrológiaviď zmluva31.12.201620.12.201501.01.2016
7/2016/ÚPS
SKEN
Zmluva o poskytovaní ÚPSGyn At s.r.o., D. KubínÚPS a príslužba na telefónviď zmluva31.12.201620.12.201501.01.2016
9/2016/V
SKEN
Zmluva o poskytovaní zdrav.činn.v odbore hematológiaHaMed s.r.o., Lopušná 864/8 D. KubínHematologické vyšetreniaviď zmluva31.12.201620.12.201501.01.2016
3/2016/ÚPS
SKEN
Zmluva o poskytovaní ÚPSMEDIFARMA, D. KubínÚPS na internom oddeleníviď zmluva31.12.201620.12.201501.01.2016
15/2016/IA
SKEN
Zmluva o poskytovaní zdrav. starostlivostiMEDIFARMA, D. Kubínvýkony na internej príjmovej ambulanciiviď zmluva31.12.201620.12.201501.01.2016
2/2016/ÚPS
SKEN
Zmluva o poskytovaní ÚPSHa Med s.r.o., Lopušná 894/8, D. KubínÚPS na internom oddeleníviď zmluva31.12.201620.12.201501.01.2016
8/2016
SKEN
Zmluva o LSPPTIMAG s.r.o., Vyšnokubínska 160/5, Vyšný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva31.12.201604.01.201601.01.2016
14/2016
SKEN
Zmluva o LSPPHa Med s.r.o., Lopušná 894/8, D. KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva31.12.201604.01.201601.01.2016
8/2016/ÚPS
SKEN
Zmluva o poskytovaní ÚPSMUDr. Marta Plevová, LokcaPríslužby na telefonviď zmluva31.12.201620.12.201501.01.2016
13/2016
SKEN
Zmluva o LSPPMEDIFARMA, D. KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva31.12.201604.01.201601.01.2016
15/2016
SKEN
Zmluva o LSPPMEDICAL PRO s.r.o. BzinyLSPP pre dospelýchviď zmluva31.12.201604.01.201601.01.2016
7/2016
SKEN
Zmluva o LSPPB+P Praktik , s.r.o., D. KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva31.12.201604.01.201601.01.2016
10/2016/ÚPS
SKEN
Zmluva o poskytovaní ÚPSMEDICAL PRO s.r.o. BzinyÚPS na internom oddeleníviď zmluva31.12.201610.01.201601.01.2016
4/2016
SKEN
Zmluva o LSPPMUDr.Zuzana Križanová, Oravský Podzámok 114LSPP pre dospelýchviď zmluva31.12.201604.01.201601.01.2016
14/2016/IA
SKEN
Zmluva o poskytovaní zdrav. starostlivostiMUDr. Zuzana Križanová, Oravský Podzámok 114Interná príjmová ambulanciaviď zmluva31.12.201620.12.201501.01.2016
11/2016/ÚPS
SKEN
Zmluva o poskytovaní ÚPSMUDr. Zuzana Križanová, Oravský Podzámok 114UPS na inernom odd.viď zmluva31.12.201620.12.201501.01.2016
0
SKEN
Zmluva o výpožičkeCovidien ECE s.r.o., Karadžicova 16, BratislavaLS10 generátor Emerald20 dní
6/2016/ÚPS
SKEN
Zmluva o poskytovaní ÚPS a konziliárnej činnosti v odbore detská neurológiaMUDr. Štillová s.r.o., Nemocničná 1944/10 D. Kubínvýkony na neurolog.oddviď zmluva31.12.201620.12.201501.01.2016
6/2016
SKEN
Zmluva o LSPPMUDr. Monika Hečková, Veličná 341LSPP pre dospelýchviď zmluva31.12.201604.01.201601.01.2016
1/2016/NO
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovSpišská katolícka charita ADOS Charitas, Námestie J. Vojtašáka 1551/1, D. KubínZabezpečenie skladovania nebezpečného odpadu31.12.201614.01.201601.01.2016
16/2016/ÚPS
SKEN
Zmluva o poskytovaní ÚPSMUDr. Eduard Zuk, ul. Ľ. Štúra 2044/1Výkony ZS v rámci ÚPS na ortopedickom oddeleníviď zmluva31.12.201620.12.201501.01.2016
RKZ
51590008/01/
2008
SKEN
Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluveMESSER Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 BratislavaKúpa dohodnutého tovaruviď príloha č. 131.12.201631.12.201501.01.2016
0
SKEN
Zmluva o poskytovaní zdravotníckych výkonovGYN-PRAKTIK s.r.o., Bajzova, MUDr. Pavol HartelPoskytovanie odborných zdravotných výkonov – gynekologickej a pôrodnickej operatívyviď zmluvaneurčito31.12.201501.01.2016
17/2016/NO
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMária Spišáková, Hviezdoslavovo námestie 1665/32, D. KubínZabezpečenie skladovania nebezpečného odpadu31.12.201615.01.201601.01.2016
5/2016
SKEN
Zmluva o LSPPMUDr. Igor Kršák, Aleja Slobody 1879, D. KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva31.12.201604.01.201601.01.2016
11/2016/NO
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Jana Vilčeková s.r.o., Nemocničná 1977, D. KubínZabezpečenie skladovania nebezpečného odpadu31.12.201615.01.201601.01.2016
4/2016/NO
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovATLANTA s.r.o., MUDr. Anatoliy Furman,Obranocov mieru 1803, D. KubínZabezpečenie skladovania nebezpečného odpadu31.12.201615.01.201601.01.2016
7/2016/NO
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Danuša Slobodová, M.Urbana 1429, D. KubínZabezpečenie skladovania nebezpečného odpadu31.12.201615.01.201601.01.2016
9/2016/NO
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovTIMAG s.r.o., Lucenkova 1233, D. KubínZabezpečenie skladovania nebezpečného odpadu31.12.201615.01.201601.01.2016
SKENDodatok č. 8Dôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1Úhrada za zdravotnú starostlivosťviď dodatokneurčito29.12.201501.01.2016
12/2016/NO
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovSpišská katolícka charita Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie, Stred 416, ZázriváZabezpečenie skladovania nebezpečného odpadu31.12.201615.01.201601.01.2016
14/2016/NO
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovSTOMAG s.r.o., Veličná 357, 027 54Zabezpečenie skladovania nebezpečného odpadu31.12.201615.01.201601.01.2016
17/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Anna Hucková, Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia stomatologická31.12.201615.01.201601.01.2016
55/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovVERSAL s.r.o., Chočská 1527/7, D. KubínPrevádzka bufetu31.12.201615.01.201601.01.2016
13/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMEDIFARMA, D. KubínAmbulancia všeobecného lekára31.12.201615.01.201601.01.2016
14/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Eva Gajarská, Nemocničná 1944/10D. KubínAmbulancia pre deti a dorast31.12.201615.01.201601.01.2016
13/2016/NO
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovEDENT s.r.o. Párnica 166Zabezpečenie skladovania nebezpečného odpadu31.12.201615.01.201601.01.2016
11/2016
SKEN
Zmluva o LSPPBELGA s.r.o., Nemocničná 1944/10, D. KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva31.12.201604.01.201601.01.2016
02/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMgr. Hedviga Mederlyová, Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia logopedická31.12.201615.01.201601.01.2016
04/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovSTELLA – ORL s.r.o.Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia ORL31.12.201615.01.201601.01.2016
03/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovPhDr. Eva Medvecká, Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia logopedická31.12.201615.01.201601.01.2016
05/2016/NO
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovDaniela Sviteková a Roman Hagara, Matúšková 1648/6, D. KubínZabezpečenie skladovania nebezpečného odpadu31.12.201604.01.201601.01.2016
31/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Ľudmila Malová, Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia kožná31.12.201615.01.201601.01.2016
57/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovDENT – MAR s.r.o., Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia stomatologická31.12.201615.01.201601.01.2016
56/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Mária Záňová, Nemocničná 1944/10 D. KubínAmbulancia pre deti a dorast31.12.201615.01.201601.01.2016
39/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovPANDA LSPP s.r.o., Nemocničná 1944/10 D. KubínAmbulancia detskej lekárskej služby prvej pomoci31.12.201615.01.201601.01.2016
05/2016/ÚPS
SKEN
Zmluva o poskytovaní ÚPSHEALTH FACTORY s.r.o., Bystrická cesta 13, 034 01 RužomberokÚPS na RLP DONsP D. Kubínviď zmluvu31.12.201620.12.201501.01.2016
10/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovViera Draganová, Nemocničná 1944/10, D. KubínKaderníctvo31.12.201615.01.201601.01.2016
16/2016/NO
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovB+P Praktik , s.r.o., D. KubínZabezpečenie skladovania nebezpečného odpadu31.12.201615.01.201601.01.2016
02/2016/NO
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovRóbertak Csomorová Beňovolehotská 2145/41, D. KubínZabezpečenie skladovania nebezpečného odpadu31.12.201615.01.201601.01.2016
15/2016/NO
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovLenka Vargová, Dukelských hrdinov, 2041/15 D. KubínZabezpečenie skladovania nebezpečného odpadu31.12.201615.01.201601.01.2016
6/2016/NO
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovCOR – MEDICAL s.r.o., Odbojárov 1959/12, D. KubínZabezpečenie skladovania nebezpečného odpadu31.12.201615.01.201601.01.2016
12/2016
SKEN
Zmluva o LSPPMILATON s.r.o., Kozínska 83 027 05 ZázriváLSPP pre dospelýchviď zmluva31.12.201604.01.201601.01.2016
27/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovCHIRPRO s.r.o., A. Sládkoviča 1800/6, D. KubínAmbulancia chirurgická31.12.201615.01.201601.01.2016
64/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovSTRAKAORTO s.r.o., Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia zubného lekárstva a čeľustnej ortopédie31.12.201615.01.201601.01.2016
30/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovNEFRO s.r.o., MUDr. Alena Majzelová, D. KubínAmbulanciia nefrologická pre deti a dorast31.12.201615.01.201601.01.2016
61/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájmeNEFRO s.r.o., MUDr. Alena Majzelová, D. KubínMikroskop31.12.201615.01.201601.01.2016
48/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Helena Škerlíková, Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia pre deti a dorast31.12.201615.01.201601.01.2016
67/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Štillová s.r.o., Nemocničná 1944/10 D. KubínAmbulancia neurológie a pediatrickej neurologie31.12.201615.01.201601.01.2016
38/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovKARDIONIS s.r.o., Tulská 2009/26 D. KubínDetská kardiologická ambulancia31.12.201615.01.201601.01.2016
23/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovENDO – PED s.r.o., Fučíková 973/21, D. KubínAmbulancia všeobecného lekára pre deti a dorast detskej endokrinológie31.12.201615.01.201601.01.2016
12/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Ivan Dziewicz, Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia gastroenterologická31.12.201615.01.201601.01.2016
45/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Milan Sloboda, Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia stomatologická31.12.201615.01.201601.01.2016
18/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovŠtefan Hutár, Nemocničná 1944/10, D. KubínObchod s odevmi31.12.201615.01.201601.01.2016
2/2016
SKEN
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00634905/1/16SSE, a.s.. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 ŽilinaSkúšobná prevádzka30.04.201618.01.201601.02.2016
Zmluva
SKEN
Zmluva o výpožičkeGTRADE s.r.o., Kopčianska 80, 851 01 BratislavaAutoBlot 300083000Hneurčito01.12.2015vid zmluvu
Zmluva
SKEN
Zmluva o poskytovaní servisných služiebRoche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 BratislavaVykonanie servisných služieb na lekárskych prístrojoch – biochemická diagnostika in vitro„servisný paušál“ - viď zmluva26.01.201926.01.201626.01.2016
1/2016/STR
SKEN
Zmluva o poskytovaní služiebRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlo v Dolnom Kubín, Nemocničná 12, 026 01Poskytovanie stravovania v zariadení vykonávateľa2,9/stravný listok31.12.201615.01.201601.01.2016
26/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Eva Kortišová s.r.o., Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia stomatologická31.12.201615.01.201601.01.2016
40/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Eva Pelachová, Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia gynekologická31.12.201615.01.201601.01.2016
63/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovGyn At s.r.o., D. KubínAmbulancia gynekologická31.12.201610.01.201601.01.2016
06/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMEDBAJ s.r.o., Nemocničná 1944/10, D. KubínNeurologická ambulancia31.12.201615.01.201601.01.2016
08/2016/NO
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Irena Uhrínová, s.r.o., Alej Slobody 2672, D. KubínZabezpečenie skladovania nebezpečného odpadu31.12.201615.01.201601.01.2016
07/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovD.Záňová, K.Brodňanská, Matúškova 1639/12, A. Slobody 1881/27, DKAmbulancia zubnej techniky31.12.201615.01.201601.01.2016
Dodatok č. 41
SKEN
Dodatok č. 41 k Zmluve č. 33NSP2000411VšZP a.s., Mamateyova 17, 580 05 BratislavaNové cenové podm.úhrady zdrav.starost.viď dodatok31.12.201625.01.201601.01.2016
36/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovIng. Sidónia Mikušová, Oravská Poruba 212Predaj kvetov a darčekových predmetov31.12.201615.01.201601.01.2016
47/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorov2PS s.r.o. MUDr. Paulína Svrčková, M. Gaceka 2172/3, D. KubínAmbulancia oftalmologickej31.12.201615.01.201601.01.2016
16/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMária Hochholzerová, Nemocničná 1944/10, 026 01 D. KubínAmbulancia zubnej techniky31.12.201615.01.201601.01.2016
59/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájmeMária Hochholzerová, Nemocničná 1944/10, 026 01 D. KubínDigestor3,50 / mesačne31.12.201615.01.201601.01.2016
25/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMarianna Kokošková, Nemocničná 1944/10, 026 01 D. KubínAmbulancia zubnej techniky31.12.201615.01.201601.01.2016
22/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovTatiana Katreníková, Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia zubnej techniky31.12.201615.01.201601.01.2016
60/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájmeTatiana Katreníková, Nemocničná 1944/10, D. KubínDigestor3,50/mesačne31.12.201615.01.201601.01.2016
65/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovORAVA PRESS TIP s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 D. KubínStávková predajňa31.03.201615.01.201601.01.2016
2/2016/STR
SKEN
Zmluva o poskytovaní služiebSR – Spojená škola, Matúškova 1631, 026 01 D. KubínPoskytovanie stravovania v zariadení vykonávateľaviď zmluva31.12.201615.01.201601.01.2016
42/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovPROTETIKA a.s. Nemocničná 1944/10, 026 01 D. KubínProtetické pracovisko31.12.201615.01.201601.01.2016
41/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMgr. Ľubica Prílepková, Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia dentálnej hygieny31.12.201615.01.201601.01.2016
2/2016
SKEN
Zmluva o LSPPMUDr. Janka Slamková, Podbiel 317LSPP pre dospelýchviď zmluva31.12.201604.01.201601.01.2016
62/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Dagmar Kapralčíková, Nemocničná 1944/10, D. KubínGynekologická ambulancia31.12.201615.01.201601.01.2016
29/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMgr. Branislav Laštic, Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia zubnej techniky31.12.201615.01.201601.01.2016
24/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Mária Kodajová, Nemocničná 1944/10, 02601 D. KubínPľúcna ambulancia31.12.201615.01.201601.01.2016
32/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovKARDIO – ONKOLÓGIA, s.r.o., M. Gaceka 2030/17, D. KubínAmbulancia kardiologická pre dospelých31.12.201615.01.201601.01.2016
33/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovKARDIO – ONKOLÓGIA, s.r.o., M. Gaceka 2030/17, D. KubínAmbulancia klinickej onkológie31.12.201615.01.201601.01.2016
19/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovIMUNOLÓGIA s.r.o., Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia imunologická31.12.201615.01.201601.01.2016
15/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMiloš Grznár AKTUAL OPTIK, Nemocničná 1944/10, D. KubínOčná optika31.12.201615.01.201601.01.2016
44/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Mária Schusterová, Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia kožná31.12.201615.01.201601.01.2016
43/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovOrtopedická ambulancia s.r.o., KOMPAN s.r.o., MP-ORTOPEDICS s.r.o., Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia ortopedická31.12.201615.01.201601.01.2016
0
SKEN
Darovacia zmluvaProsam s.r.o., Slowackého 1/a, 821 04 Bratislava3600 ks detských plienokviď zmluva
01/2016/ÚPS
SKEN
Zmluva o poskytovaní ÚPSJM-INTERNA s.r.o., MUDr. Ján Mičík, Interné oddelenieVýkony zdravotnej starostlivosti – ÚPS na internom oddeleníviď zmluva31.12.201615.01.201601.01.2016
20/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovBELGA s.r.o., Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia praktického lekára pre dospelých31.12.201615.01.201601.01.2016
08/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Celec, s.r.o., Nemocničná 1944/10,, D. KubínAmbulancia stomatologická29.02.201615.01.201601.01.2016
09/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Celec, s.r.o., Nemocničná 1944/10,, D. KubínAmbulancia stomatologická29.02.201615.01.201601.01.2016
52/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovVETA MED s.r.o., Nemocničná 1944/10, D. KubínStomatologické RDG;31.12.201615.01.201601.01.2016
53/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovVETA MED s.r.o., Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia stomatologická31.12.201615.01.201601.01.2016
51/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovVETA MED s.r.o., Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia stomatologická31.12.201615.01.201601.01.2016
54/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovVETA MED s.r.o., Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia stomatologická31.12.201615.01.201601.01.2016
21/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Ondrej Kakačka, s.r.o., Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia zubného lekárstva31.12.201615.01.201601.01.2016
49/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovMUDr. Juraj Štefák, Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia ortopedická31.12.201615.01.201601.01.2016
11/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovPEDIACENTRUM s.r.o., Nemocničná 1944/10, D. KubínAmbulancia pre deti a dorast31.12.201615.01.201601.01.2016
3
SKEN
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivostiUNION zdravotná poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 BratislavaDočasná zmena úhrady za zdravotnú starostlivosťviď dodatok30.04.201629.01.201601.01.2016
58/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovVšeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25Prevádzka bankomatu31.12.201615.01.201601.01.2016
66/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovSlovenská lekárska komora, Madačova 7, RužomberokČinnosti lekárskej komory31.12.201615.01.201601.01.2016
50/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovKARDIOLÓGIA - MUDr. Peter Šulej s.r.o,, Hurbanova 1183/30, D. KubínAmbulancia kardiologická pre dospelých31.12.201615.01.201601.01.2016
1
SKEN
Dodatok č.1 k zmluve o odbere biol.rozlož. kuch. a reštaur. odpaduCOR Waste s.r.o., MDŽ 1036/26, D. Kubínviď dodatokneurčito01.02.201601.02.2016
SZ1602
SKEN
Servisná zmluva o vykonaní servisu, údržby a opráv prístrojovej zdrav. TechnikyMiroslav Ušiak, MEDIVENT,Lánska 934/23, 017 01 P. BystricaPaušálny servis narkotizačnej a odsávacej techniky28.02.201716.02.201601.03.2016
SKENDohoda o zabezp. MT a pers.podm. na získanie potreb.praktických zručností na výkon zdrav.povolaniaLekárska fakulta UK v Martine, Malá hora 1070/4A, MartinZabezpečenie podmienok na získanie potrebných praktických zručnostneurčito05.02.201606.02.2016
SKENZml. o podpore špec.štúdia zdrav. pracovníkaLekárska fakulta UK v Martine, Malá hora 1070/4A, MartinÚprava podmienok30.04.201728.01.201628.01.2016
37/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt. priestorovNEZNÁMY s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 D. KubínAmbulancia chirurgická a cievna31.12.201615.01.201601.01.2016
SKENDohoda o zabezp. MT a pers.podm. na získanie potreb.praktických zručností na výkon zdrav.povolaniaSlovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, 833 03 BratislavaÚprava podmienok30.04.201712.02.201612.02.2016
5/§ 51/2016
SKEN
DOHODA o zabez. podmienok vyk. abs. PraxeÚPSVaR D. Kubín, Nám. Slobody 1, D. KubínAbsolventská praxviď dohodu31.12.202822.02.201622.02.2016
28/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt.priest.GASTRO-OFTAL-MED s.r.o, Nemocn. 1944/10, D. KubínAmb.gastroenterologická31.12.201615.01.201601.01.2016
3/2016/NO
SKEN
Zml. O nájme nebyt. priestorovDENT Fričová s.r.o., Or. Podzámok 34Sklad.nebezpečného odpadu31.12.201615.01.201601.01.2016
09/2016
SKEN
Zmluva o vyk. LSPPHARIMED s.r.o., 027 54, VeličnáLSPP pre dospelýchviď zmluvu31.12.201604.01.201601.01.2016
5551106039/01
SKEN
Zmluva/dodatok o posk.verej.služiebBENESTRA s.r.o., Einsteinova 24 BratislavaZml.o pripojeníviď zmluvu24 mesiacov25.01.201625.01.2016
885468082D/01
SKEN
Zmluva/dodatok o posk.verej.služiebBENESTRA s.r.o., Einsteinova 24 BratislavaZml.o pripojeníviď zmluva24 mesiacov08.02.201608.02.2016
449/2016
SKEN
Zmluva o dieloSlovak Telekom a.s., Bajkalská, BratislavaMateriál a práca(wifi)viď zmluvuneurčito11.02.201611.02.2016
2016/001
SKEN
Kúpna zmluvaMEDEXIM s.r.o, Hlboká 58, PiešťanySedací vírivý kúpeľ09.03.201609.03.2016
ÚHL RK-35/4-4
SKEN
Zmluva o výkone odb.zdrav.praxeMinist. Obrany SR, RužomberokVýkon odb.zdrav. Praxeneurčito26.02.201626.02.2016
35/2016/NZ
SKEN
Nájomná zmluvaUROSEXAM s.r.o., Nemocničná 1944/10, D. KubínParkovanie os.auta200/rok31.12.201615.01.201601.01.2016
46/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebyt.priest.SPV40, s.r.o., Rastislavova 45, KošiceAmb. Ortoped.a denzitometrická31.12.201615.01.201601.01.2016
31/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme neby. Priest.MUDr. Ingrid Siváková, Bankovská 1109/3, StropkovAmb. Kožná31.12.201609.03.201601.04.2016
SKENRámcová kúpna zmluvaKRUPA KAJO s.r.o., D. Kubínviď zmluvaviď zmluva31.12.201601.01.2016
SKENRámcová kúpna zmluvaORAVING Stavebniny s.r.o., D. Kubíntovarviď zmluva31.12.201603.01.201602.01.2016
SKENRámcová kúpna zmluvaMABB s.r.o., D. Kubínpredaj tovarovviď zmluva31.12.201604.01.201604.01.2016
Príloha č. 1
SKEN
Zmluva o spolupráci v oblasti vzdelavania 2016;viď príloha č. 131.12.201601.01.2016
4/2016/ÚPS
SKEN
Zml. O posk. ústavnej pohot. službyMUDr. Juraj Štefák, Nemocničná 1944/10, Dolný Kubínviď zmluva31.12.201601.01.2016
10/2016/NO
SKEN
Zml. O nájme nebyt. priestorovVETA MED s.r.o., Nemocničná 1944/10, Dolný KubínNebezp.odpad31.12.201615.01.201601.01.2016
SKENZmluva o dieloVladimír Fačko, Pokrývač 21Realizácia maliarskych prácviď zmluvaneurčito
878/2015/OI
SKEN
Dodatok č. 1 k zmluve o dieloMIPE PLAST s.r.o., Hviezdoslavova 551, VarínFakturácia a plat.podm.viď dodatok09.03.201610.03.2016
SKENZmluva o prevode spr.majetku ŽSKLiptovská nemoc. Palúčanská 25, 031 23 L. MikulášPrevod správy majetkuneurčito06.04.201606.04.2016
42
SKEN
Dodatok č. 42VšZP a.s.,BratislavaÚhrada za výkonyviď dodatok07.04.201608.04.2016
43/2016/NZ
SKEN
Dodatok č. 43VšZP a.s.,BratislavaSVLZviď dodatok21.04.201622.04.2016
SKENZmluva o dieloEWA stav s.r.o., Or. Poruba 383Rekonš.gyn.pôr. Odd.16.05.201616.05.2016
Zverenie majetku
SKEN
ZmluvaŽSK, Komenského 48, 011 09 ŽilinaProgram Access 2016 Sngl MVLneurčito18.05.201618.05.2016
Odber odpadov
SKEN
ZmluvaPeter Bolek - EKORAY,NámestovoZber odpadovviď zmluvaneurčito27.04.201627.04.2016
SKENZmluva o výpožičkeRoche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 BratislavaPrístroj Cobas b 2213 mesiace09.05.201609.05.2016
Dodatok č. 1
SKEN
Dodatok č. 1 k zmluve 7/2016/ÚPSGyn At s.r.o., Dolný Kubínviď dodatok31.12.201620.05.201620.05.2016
Dodatok č. 4
SKEN
Dodatok č. 4 k zmluveUNION zdravotná poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislavaviď dodatok23.05.201623.05.2016
3/2016/STR
SKEN
Zmluva o straveSTELLA – ORL s.r.o.Nemocničná 1944/10, Dolný Kubínposk.stravovania2,90 Eur/lístok04.01.201631.12.201604.01.2016
1/2016
SKEN
Rámcová kupní smlouvaMichal Kolařík, Dr. Veselého 169, LuhačovicePredaj tovaruviď zmluvu10.06.201710.06.201610.06.2016
SKENZmluva o dieloEurovia s.r.o., Na Kopanici, 1447/13Oprava strechy na budove Patologieviď zmluvu45 dní08.06.201608.06.2016
18/2016/NO
SKEN
Zmluva o nájme neby. Priest.MUDr. Celec, s.r.o., Nemocničná 1944/10,, Dolný KubínNebezp.odpad31.12.201614.03.201614.03.2016
Dodatok
SKEN
Zml.o poskyt.verej.služiebSlovak Telekom a.s., Bajkalská, Bratislavaviď dodatokviď dodatok30.05.201630.05.2016
Zmluva
SKEN
Zmluva o financ.2016MZ SR Limbová 2, 837 52 BratislavaPodmienky a pravidlá uhrádzania výdavkov31.12.201618.01.201618.01.2016
69/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme neby. Priest.M&L FRESH s.r.o., Poľná 1060/6,990 01 Veľký KrtíšPrenájom plochy93 € / rok31.12.201615.01.201615.01.2016
20160333
SKEN
Darovacia zmluvaBayer s.r.o., Einsteinova 25, BratislavaDigitálny tlakomer02.05.201602.05.2016
SKENZmluva o výpožičkeMedtronic Slovakia s.r.o. BratislavaMonitor
SKENZmluva o výpožičkeChirana Medical a.s.Stará TuráZvlhčovač Vadi 300023.05.201630.06.201623.05.2016
SKENZmluva o odplatnom prevode správy HMŽSK, Komenského 48, 011 09 ŽilinaSanitné vozidlo30.05.201601.06.2016
č. 44
SKEN
Dodatok k Zmluve č. 33NSP2000411VšZP a.s.,BratislavaDopravná služba27.06.201628.06.2016
68/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájmeBeáta Podoláková, Párnica 134Prenájom plochy830 €/rok30.06.201621.03.201601.01.2016
18/2016/V
SKEN
Zml. O vzájomnej spolupráciSTELLA – ORL s.r.o.Nemocničná 1944/10, Dolný KubínKonziliárne vyš.13,20 € / 1 vyš.31.05.201708.07.201601.06.2016
SKENDohoda o posk.zemného plynuTehos s.r.o. Nám. Slobody 1269/3Poskyt. Zemného plynuviď dohoduneurčito29.06.2016
SKENKúpna zmluvaTrigon s.r.o., Štefunkova 13, BratislavaTovar3532,8 €08.07.2016
01G/2016
SKEN
Zmluva o dieloMIPE PLAST s.r.o., Hviezdoslavova 551, VarínTovar23974,30 €viď zmluva08.06.201608.06.2016
69/2016
SKEN
Zml.o odbornej pomociUniverz.Komenského v BA, Šafárikovo nám. č. 6Odborná pomoc31.05.2017
SKENDohodaSlov.zdrav.univerzita v BA, Limbová 12Materialno technic.vybavenieneurčito24.06.201624.06.2016
1109/2016
SKEN
Rámcová kúpna zmluvaPerfect Distribution a.s., U Spalovny, ČRZdrav.materiálviď zmluvuneurčito13.07.201613.07.2016
SKENZml.o uverejnení firmyMEDIATEL s.r.o. Bratislava216 €/bez DPH
SKENZmluvy o výpožičkeJohnson & Johnson s.r.o., BratislavaHarmonický skalpel31.08.201917.08.201617.08.2016
Dodatok č. 1
SKEN
DodatokA-DENT pluss s.r.o., Nemocničná 1944/10, D. KubínZmena názvu31.12.201608.07.201608.07.2016
Dodatok č. 1
SKEN
DodatokMUDr. Ingrid Siváková, Bankovská 1109/3, Stropkovviď dodatokneurčito20.06.201601.04.2016
Dodatok č. 1
SKEN
DodatokRoche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava18.02.201803.08.201603.08.2016
Dodatok č. 45
SKEN
DodatokVšZP a.s.,Bratislavaviď dodatokneurčito08.08.201608.08.2016
539/2016/OI
SKEN
Zmluva o dieloHASTRA s.r.o., ŽilinaStavebné práce28 3197,5 €viď zmluva29.06.201629.06.2016
70/2016/NZ
SKEN
Nájomná zmluvaSTRAKAORTO s.r.o., Nemocničná 1944/10, Dolný KubínAmb.zubnej techniky3 372,78 €/rok31.12.201610.08.201601.09.2016
69/2016/NZ
SKEN
Nájomná zmluvaBc. Andrea Kadučáková, Nemocničná 1944/10, D.KubínMasérske služby2 140 €/rok31.12.201624.06.201601.09.2016
SKENZmluva o dieloEWA stav s.r.o., Or. Poruba 383Výmena potrubia19 678,34 €viď zmluva23.08.201623.08.2016
SKENZmluva o dieloŠARD Elektromontáže s.r.o., D. KubínElektromontážne práce9 298,99 € bez DPH30.09.201607.09.2016
2016-00298
SKEN
Zmluva o nájme hnut.vecíHARTMAN-RICO, s.r.o.,Einsteinova 24, Bratislava10 ks skenerovneurčito19.09.201619.09.2016
SKENZmluva o dieloMEDICOMP s.r.o.,Krajinská 3, PiešťanyDodávka tovarov a montáž rozvodov13 550,80 €20.09.201620.09.2016
SKENDarovacia zmluvaRADIX s.r.o., Kremnička 36, B. BystricaBaterková vŕtačka15.09.201615.09.2016
SKENZmluva o dieloEWA stav s.r.o., Or. Poruba 383Výmeny vodov.potrubia5 039,96 €31.08.201631.08.2016
0609/2016/AM
SKEN
Kúpna zmluvaMesser Medical Home Care Slovakia s.r.o.Monitor vitálnych funkcii8 832,00 €06.09.201606.09.2016
SKENDodatok k Zmluve o kontrolnej činnostiEURO CERT SK s.r.o., Popradská 66, KošiceSTN EN ISO 9001viď dodatok19.09.201619.09.2016
16/20/051/45
SKEN
DOHODA o zabez. podmienok vyk. abs. PraxeÚrad práce, soc.veci a rodiny DKAbsolventská praxviď dohodu22.09.201622.09.2016
SKENZmluva o spolupráciDSS Nestor o.z., Stred 449, Zázriváviď zmluvuneurčito30.09.201601.10.2016
SKENZmluvaSZU v BA, Limbová12, 833 03 BratislavaAkredit.špecializač.programneurčito30.09.201630.09.2016
2016_SK_RI_13955
SKEN
Zmluva o výpožičkeBayer s.r.o., Einsteinova 25, BratislavaInjektor29.09.201829.09.201629.09.2016
71/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájmeBeáta Podoláková, Párnica 134Časť krytého priestoru830 €/rok15.12.201601.07.201601.07.2016
č.10
SKEN
Dodatok č. 10Dôvera a.s. Einsteinova 25, Bratislavaviď dodatokviď dodatokDo 31.12.201629.09.201601.10.2016
č. 46
SKEN
Dodatok č. 46VšZP a.s.,Bratislavaviď dodatokviď dodatok26.09.201626.09.2016
SKENZmluva o spolupráciSpišská katolícka charita, Zázriváviď zmluvuneurčito30.09.201601.10.2016
1940000106
SKEN
Servisný kontraktXEROX LIMITED,WC123 snDo 31.12.201627.04.201627.04.2016
SKENZmluva o nájme lek.prístrojaRoche Slovensko s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 BratislavaCobas b 221viď zmluva1rok14.10.201614.10.2016
5
SKEN
DodatokUNION zdravotná poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislavaviď dodatok18.10.201601.10.2016
2
SKEN
DodatokProCare a.s., Bratislavaviď dodatok01.06.201601.06.2016
SKENDodatok č. 2MEDIS Nitra s.r.o., Pri Dobrotke 659/81Pľúcny vyntilátorneurčito28.09.201628.09.2016
SKENRámcová dohodaVIDRA s.r.o., Štrková 8, ŽilinaInjekčné striekačky a ihlyviď dohodu2 roky02.09.201602.09.2016
1
SKEN
DodatokFénix Bratislava s.r.o., VrbovéInfúzny systém08.11.201609.11.2016
Z201635180
SKEN
Rámcová dohodaFénix Bratislava s.r.o., VrbovéInfúzny systém31.10.201631.10.2016
15-2016
SKEN
Zmluva o vzájomnej spolupráciNárodná transp.org., Bratislavaspoluprácaneurčito16.11.201616.11.2016
207/2016
SKEN
Servisná zmluvaGUTTA Slovakia s.r.o., BratislavaServisviď zmluva009.11.201609.11.2016
2016/06-02
SKEN
Znluva o dielo č. 2008/06-01Softprogres s.r.o., Piešťanyplatnosť zmluvy031.05.1706.10.201606.10.2016
1
SKEN
DodatokVivisana s.r.o., Or. Podzámok 115Zmena názvu30.09.201630.09.2016
1
SKEN
DodatokVivisana s.r.o., Or. Podzámok 115Zmena názvu30.09.201630.09.2016
1
SKEN
DodatokVivisana s.r.o., Or. Podzámok 115Zmena názvu4273530.09.201630.09.2016
ST201633
SKEN
Supervízna zmluvaSTAPRO SLOVENSKO s.r.o., Hroncova 3, KošicePodpora prevádzky ISviď zmluva31.10.1707.10.201601.11.2016
038-16
SKEN
Zmluva o dieloATIPIC s.r.o., D. Kubínviď zmluva19 789 € bez DPH01.13.1622.11.201622.11.2016
SKENZmluva o spolupráciZariadenie pre seniorov , M. Hattalu, D. KubínVid zmluva0neurčito30.09.201630.09.2016
34/2016/NZ
SKEN
Zmluva o nájme neby. Priest.UROSEXAM s.r.o., Nemocničná 1944/10, D. Kubínnájom5710,87 €/rok
31.12.1615.01.201601.01.2016
600/2016/OZ
SKEN
Zmluva o zverení majetkuŽSK, Komenského 48, 011 09 ŽilinaZverenie majetkuviď zmluvaneurčito12.07.2016ihneď
601/2016/OZ
SKEN
Zmluva o zverení majetkuŽSK, Komenského 48, 011 09 ŽilinaZverenie majetkuvid zmluvaneurčito12.07.2016ihneď
Z201645977_Z
SKEN
Kúna zmluvaIMPA Dolný Kubín, Kuzmányho 12, BAŠkoda Octavia21 600,00 €30.12.9912.12.201612.12.2016
Z20168670_Z
SKEN
Kúpna zmluvaWEGA s.r.o. Moravany nad VáhomDig. Ultraz.prístroj60 828,00 €30.12.9903.10.201603.10.2016
Z201630886_Z
SKEN
Kúna zmluvaNimag s.r.o., Prievozská 4/B, BratislavaLED lampa3 712,80 €30.12.9912.10.201612.10.2016
Z20163715_Z
SKEN
Kúna zmluvaTIMED s.r.o., Trnavská cesta 112, BratislavaRespiratory8259€/bez DPH30.12.9909.11.201609.11.2016
Z201630718_Z
SKEN
Kúna zmluvaNimag s.r.o., Prievozská 4/B, BratislavaLED lampa5 396,40 €30.12.9912.10.201612.10.2016
Z201630869_Z
SKEN
Kúna zmluvaS&T Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 71, BratislavaSonograf.prístroj27 480,00 €30.12.9912.10.201612.10.2016
Z201641888_Z
SKEN
Kúna zmluvaVIDRA s.r.o., Štrková 8, ŽilinaZariadenie na dezinfekciu10 696,43 €30.12.9925.11.201625.11.2016
SKENZmluva o posk.Radiologických služ.Convergence Pharmaceuticals Limited20.12.2016
48
SKEN
DodatokVšeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25Predĺženie platnosti zmluvy27.12.201627.12.2016
FCPA/E/2016/28851
SKEN
Zmluva o zabezp.reklamyTEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o., Teslova 26, BratislavaReklamný stánok500 € bez DPH3. - 4.11.201602.11.201602.11.2016
Dodatok č. 2
SKEN
Dodatok ku kúpnej zmluveS&T Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislavaviď dodatok21.04.2016
SKENRámcová kúpna zmluva
BKL ELEKTRO MT, s.r.o., Pri Turci 24, Martin
Predaj tovaru
31.12.2016
15.1.2016
1.1.2016