ZMLUVY ROK 2013

ČÍSLO ZMLUVYNÁZOV ZMLUVYDODÁVATEĽPREDMETSUMATRVANIEUZAVRETÁÚČINNÁKÓPIA
Dodatok č. 8Dodatok č. 8 k Zmluve č. 33NSP2000411Všeobecná zdravotná poisťovňa,as, Mamateyova 17,850 05 Bratislava/IČO:35937874zdravotná starostlivosť/1 rok31.12.201201.01.2013scan
Dodatok č.9Dodatok č. 9 k Zmluve č. 33NSP2000411Všeobecná zdravotná poisťovňa,as, Mamateyova 17,850 05 Bratislava/IČO:35937874zdravotná starostlivosť/0,5 rok31.12.201201.01.13scan
bezKZ na kúpu motorového vozidlaBranislav Hrčka RESCUE-BH, 1.mája 1913/113 031 01 L.Mikuláš/IČO:37379496motorové vozidlo9800/10.12.2012ihneďscan
KZ037/12-DKKúpna zmluvaDARTIN Slovensko, sro, Ľ.Podjavorinskej 25, 080 05 Prešov/IČO:31676936Care Fusion Infant Flow SiPAP Driver11911,9224 mesiacov21.11.2012ihneďscan
bezKúpna zmluvaMEDIXray,sro Hollého 23, 921 01 Piešťany/IČO:34109188DR systém pre priamu digitalizáciu TWIN17989012 mesiacov07.12.2012ihneďscan
príloha č. 1074, M-5-0117-CTSiemens, sro Stromová 9,831 01 Bratislavaservisná činnosť4465,7212 mesiacov31.12.201201.01.13scan
Dodatok č.10Dodatok č. 10 k Zmluve č. 33NSP2000411Všeobecná zdravotná poisťovňa,as, Mamateyova 17,850 05 Bratislava/IČO:35937874zdravotná starostlivosťviď Dodatok2 mesiace31.12.201201.01.13scan
bezRámcová kúpna zmluvaAnton, sro Jachtárska 61/7248, 921 01 Piešťany/IČO:36564362RTG filmy a chémia/12 mesiacov23.01.2013ihneďscan
ZPD 01-MVO-06-2012Zmluva o poskytnutí finančného príspevkuNadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava/IČO:31753833finančný príspevok1000Do 15.11.201328.01.2013ihneďscan
04/2013/OVSZmluva o dieloHASTRA, sro Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina/IČO:31606296stavebné úpravy2920002 mesiace28.01.2013/scan
bezRámcová kúpna zmluvaMABB, sro M.R.Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín/IČO:31594182údržbarsky materiál a náradie/1 rok02.01.2013ihneďscan
bezRámcová kúpna zmluvaOraving, sro, M.R.Štefánika 1833 026 01 Dolný Kubín/IČO:44033656údržbarsky materiál a náradie/1 rok02.01.2013ihneďscan
bezRámcová kúpna zmluva č. 04/2013Jozef Budiský BKL elektro, sro Pri Turci 036 01 Martin/IČO:10961691údržbarsky materiál a náradie/1 rok02.01.2013ihneďscan
bezRámcová kúpna zmluvaKrupa Kajo, sro M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín/IČO:36362981údržbarsky materiál a náradie/1 rok02.01.2013ihneďscan
01/2013Rámcová kúpna zmluvaJozef Pánik Radlinského 1719/54 026 01 Dolný Kubín/IČO:10846085údržbarsky materiál a náradie/1 rok04.01.2013ihneďscan
bezServisná zmluvaMiroslav Ušiak MEDIVENT Lánska 934/23 017 01 Pov.Bystrica/IČO:43482848servis ZT/1 rok25.02.1301.03.13scan
bezKúpna zmluvaVERUM, sro Košice Hviezdoslavova 6 040 01 Košice /ICO:36175854CR systém10 000,00/05.03.1305.03.13scan
51/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Marta Grešová, Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:31933971nájom nebyt.priestorov3 323,311 rok02.01.1301.01.13scan
52/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr.Celec, sro Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:36725153nájom nebyt.priestorov2 599,461 rok02.01.1301.01.13scan
53/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr.Celec, sro Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:36725153nájom nebyt.priestorov2 956,251 rok02.01.1301.01.13scan
54/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovB+P Praktik, sro Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:47231238nájom nebyt.priestorov4 241,651 rok02.01.1301.01.13scan
55/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr.Eva Gajarská Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:31932894nájom nebyt.priestorov4 406,951 rok02.01.1301.01.13scan
56/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovImunológia, sro Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO: 44572590nájom nebyt.priestorov4 160,031 rok02.01.1301.01.13scan
57/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Mária Kodajová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:37904132nájom nebyt.priestorov5 308,811 rok02.01.1301.01.13scan
58/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovCHIRPRO, sro A.Sládkoviča 1800/6 Dolný Kubín /IČO: 36735752nájom nebyt.priestorov7 293,931 rok02.01.1301.01.13scan
59/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Ľudmila Mallová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO: 35993626nájom nebyt.priestorov4 082,191 rok02.01.1301.01.13scan
60/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Ondrej Kakačka Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:31933980nájom nebyt.priestorov3 332,911 rok02.01.1301.01.13scan
61/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMgr. Hedviga Mederlyová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:36133507nájom nebyt.priestorov2 987,671 rok02.01.1301.01.13scan
62/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovPhDr. Eva Medvecká Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:36133493nájom nebyt.priestorov3 222,751 rok02.01.1301.01.13scan
63/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovNefro, sro Nemocničná 1945/25 Dolný Kubín/IČO:36359521nájom nebyt.priestorov4 877,741 rok02.01.1301.01.13scan
64/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Mária Schusterová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:37908014nájom nebyt.priestorov3 984,911 rok02.01.1301.01.13scan
65/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Eva Pelachová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:35662743nájom nebyt.priestorov5 400,701 rok02.01.1301.01.13scan
66/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Milan Sloboda Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:31933963nájom nebyt.priestorov3 370,831 rok02.01.1301.01.13scan
67/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Pavol Straka Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:31933939nájom nebyt.priestorov5 782,541 rok02.01.1301.01.13scan
68/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Mária Záňová Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:31935745nájom nebyt.priestorov4 062,261 rok02.01.1301.01.13scan
69/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Helena Škerlíková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:31932894nájom nebyt.priestorov4 310,421 rok02.01.1301.01.13scan
70/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovVETA-MED, sro Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO: 36425125nájom nebyt.priestorov4 540,411 rok02.01.1301.01.13scan
71/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovVETA-MED, sro Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:36425125nájom nebyt.priestorov2 935,601 rok02.01.1301.01.13scan
72/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovSTELLA-ORL, sro Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:47234873nájom nebyt.priestorov5 881,141 rok02.01.1301.01.13scan
73/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovBELGA, sro Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:46275231nájom nebyt.priestorov4 343,001 rok02.01.1301.01.13scan
01/2013Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPDr. Moravec, sro Oravský Podzámok 34/IČO :36429414výkon LSPP/1 rok04.01.1301.01.13scan
02/2013Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMUDr. Janka Slamková, Dlhá nad Oravou/IČO:31903681výkon LSPP/1 rok04.01.1301.01.13scan
03/2013Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMUDr. Anna Ďaďová Dolný Kubín-Mokraď/IČO:35662735výkon LSPP/1 rok27.02.0201.01.13scan
04/2013Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMUDr. Zuzana Križanová Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín/IČO:42069009výkon LSPP/1 rok04.01.1301.01.13scan
05/2013Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMUDr. Igor Kršák, Aleja Slobody 1879, 026 01 Dolný Kubín/IČO:36142620výkon LSPP/1 rok04.01.1301.01.13scan
06/2013Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMUDr. Monika Hečková, sro M.R.Štefánika 1831/46, 026 01 Dolný Kubín/IČO:36866768výkon LSPP/1 rok02.01.1301.01.13scan
07/2013Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPB+P Praktik, sro Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:47231238výkon LSPP/1 rok02.01.1301.01.13scan
08/2013Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPLonmed, sro SNP 1200/15, 026 01 Dolný Kubín/IČO:36863599výkon LSPP/1 rok03.01.1301.01.13scan
14/2013Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMedifarma, sro Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín/IČO:36854549výkon LSPP/1 rok03.01.1301.01.13scan
15/2013Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPHamed, sro Nám.Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín/IČO:36431010výkon LSPP/1 rok02.01.1301.01.13scan
110/2013Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMedical Pro, sro Lazy 2118/41 026 01 Bziny/IČO:45914176výkon LSPP/1 rok04.03.1301.01.13scan
11/2013Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPBELGA, sro Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:46275231výkon LSPP/1 rok02.01.1301.01.13scan
17/2013Zmluva o poskytovaní ÚPSMedifarma, sro Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín/IČO:36854549ÚPS/1 rok02.01.1301.01.13scan
22/2013Zmluva o poskytovaní ÚPSJM-Interna, sro 026 01 Dolný Kubín/IČO:36704245ÚPS/1 rok02.01.1301.01.13scan
94/2013Zmluva o poskytovaní ÚPSHamed, sro, Lopušná 894/8 026 01 Dolný Kubín/IČO:36431010ÚPS/1 rok02.01.1301.01.13scan
26/2013Zmluva o poskytovaní ÚPSGyn-AT, sro Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín/IČO:36716251ÚPS/1 rok02.01.1301.01.13scan
93/2013Zmluva o poskytovaní ÚPSMUDr.Juraj Štefák, 026 01 Dolný Kubín/IČO: 37809 491ÚPS/1 rok02.01.1301.01.13scan
28/2013Zmluva o poskytovaní ÚPSMUDr. Dagmar Kapralčíková ul. Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín/IČO:36140295ÚPS/1 rok02.01.1301.01.13scan
30/2013Zmluva o poskytovaní zdrav.čin.v odbore hematológiaHamed, sro , Lopušná 894/8 026 01 Dolný Kubín/IČO:36431010hematologické vyšetrenia/1 rok02.01.1301.01.13scan
19/2013Zmluva o poskytovaní zdrav.činnosti v odbore detská nefrológiaNefro, sro Nemocničná 1945/25 026 01 Dolný Kubín/IČO:36359521nefrologické vyšetrenia/1 rok02.01.1301.01.13scan
20/2013Zmluva o poskytovaní zdrav.činnosti v odbore detská kardiológiaKardionis, sro Tulská 2009/26 026 01 Dolný Kubín /IČO:36430196kardiologické vyšetrenia/1 rok02.01.1301.01.13scan
21/2013Zmluva o poskyt.ÚPS a konzília v odb.detská neurológiaMUDr. Štillová, sro Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín/IČO:46564641ÚPS a konzília v odb.detská neurolog./1 rok02.01.1301.01.13scan
23/2013Zmluva o poskytovaní ÚPSHealth Factory, sro Bystrická cesta 13, 034 01 Ružomberok/IČO:44891903poskytovanie ÚPS/1 rok02.01.1301.01.13scan
Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k Zmluve o ÚPS č. 23/2013Health Factory, sro Bystrická cesta 13, 034 01 Ružomberok/IČO:44891903poskytovanie ÚPS/1 rok30.01.1301.02.13scan
41/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovSpišská katolícka charita ADOS Charitas Dolný Kubín/IČO:35514221prenájom priestorov111,53 €/rok1 rok02.01.1301.01.13scan
38/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovAtlanta, sro Obrancov mieru 1803 026 01 Dolný Kubín/IČO:36863106prenájom priestorov59,75 €/rok1 rok02.01.1301.01.13scan
42/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovSKCH Dom Charitas, 027 05 Zázriva Stred 416/IČO:35514221prenájom priestorov6,64 €/rok1 rok02.01.1301.01.13scan
36/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovRóberta Csomorová 026 01 Dolný Kubín/IČO:45569371prenájom priestorov8 €/rok1rok02.01.1301.01.13scan
48/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Irena Uhrínová, sro Alej Slobody 2672 026 01 Dolný Kubín/IČO:36428574prenájom priestorov9,96 €/rok1rok02.01.1301.01.13scan
37/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Vidiečanová, sro Párnica 166 /IČO:46396675prenájom priestorov111,53 €/rok1rok02.01.1301.01.13scan
34/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Mária Fričová Oravský Podzámok /IČO:36 132080prenájom priestorov59,75 €/rok1rok02.01.1301.01.13scan
45/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMgr. Zlata Hunčagová, lekáreň Brezovec 026 01 Dolný Kubín/IČO:31939635prenájom priestorov59,75 €/rok1rok02.01.1301.01.13scan
44/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Mária Rakovanová, 027 54 Veličná Revišné 282 /IČO:31905188prenájom priestorov87,63 €/rok1rok02.01.1301.01.13scan
46/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Danuša Slobodová, 026 01 Dolný Kubín/IČO:35662010prenájom priestorov87,63 €/rok1rok02.01.1301.01.13scan
40/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovVETA-MED, sro Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO: 36425125prenájom priestorov418,24 €/rok1rok02.01.1301.01.13scan
49/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Jana Vilčeková Nemocničná 1977, 026 01 Dolný Kubín/IČO:36441473prenájom priestorov9,96 €/rok1rok02.01.1301.01.13scan
75/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovKardio-onkológia, sro 026 01 Dolný Kubín/IČO:36434043nájom nebyt.priestorov6 398,761 rok02.01.1301.01.13scan
78/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovKardio-onkológia, sro 026 01 Dolný Kubín/IČO:36434043nájom nebyt.priestorov3 855,781 rok02.01.1301.01.13scan
77/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovDENT-MAR, sro Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín/IČO:46305521nájom nebyt.priestorov3 456,201 rok02.01.1301.01.13scan
80/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMEDBAJ, sro Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín/IČO:36429317nájom nebyt.priestorov4 654,721 rok02.01.1301.01.13scan
81/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovKardionis, sro Tulská 2009/26 026 01 Dolný Kubín /IČO:36430196nájom nebyt.priestorov4 801,301 rok02.01.1301.01.13scan
82/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovNeznámy, sro 026 01 Dolný Kubín /IČO:36438341nájom nebyt.priestorov3 217,471 rok02.01.1301.01.13scan
83/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovŠtefan Hutár Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín/IČO:35081104nájom nebyt.priestorov1 857,901 rok02.01.1301.01.13scan
84/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovProtetika,a.s. Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín /IČO:31322859nájom nebyt.priestorov435,001rok02.01.1301.01.13scan
85/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovSlovenská komora sestier a PA, Amurská 71 Bratislava /IČO:37999991nájom nebyt.priestorov212,861rok02.01.1301.01.13scan
86/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovEndo-Ped, sro 026 01 Dolný Kubín /IČO: 36659983nájom nebyt.priestorov4 502,051rok02.01.1301.01.13scan
76/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Anna Hucková Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín/IČO:31903657nájom nebyt.priestorov5 278,791rok02.01.1301.01.13scan
I2/2013Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMUDr.Gabriela Kobellová Altmanová Nemocničná 1977 026 01 D.Kubín/IČO 37974831výkon LSPP/1rok02.01.1301.01.13scan
128/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovSR-Spojená škola, Matúškova 1631 026 01 Dolný Kubín/IČO:37982583nájom nebyt.priestorov1 337,781rok02.01.1301.01.13scan
90/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Eva Kortišová, sro Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín /IČO:36651362nájom nebyt.priestorov4 019,441rok02.01.1301.01.13scan
89/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovViera Draganová Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín /IČO:43578110nájom nebyt.priestorov1 376,001rok02.01.1301.01.13scan
92/2013Zmluva o umiestnení reklamného paneluLenka Šarfyová BEZ lepku a zdravá výživa Na Sihoti 1167/8 026 01 Dolný Kubín/IČO:45266263umiestnenie reklam.panelu50,001rok02.01.1301.01.13scan
79/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovORAVMED, sro Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín /IČO:46531165nájom nebyt.priestorov4 589,781rok02.01.1301.01.13scan
94/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovPediacentrum, sro Dolná Lehota 313 027 41 Or.Podzámok/IČO:36862860nájom nebyt.priestorov4 332,991rok02.01.1301.01.13scan
95/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovVersal, sro 026 01 Dolný Kubín Chočská 1527/7 026 01 Dolný Kubín/IČO:45377910nájom nebyt.priestorov6 422,001rok02.01.1301.01.13scan
74/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMedifarma, sro Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín/IČO:36854549nájom nebyt.priestorov4 396,121rok02.01.1301.01.13scan
104/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Zuzana Križanová Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín/IČO:42069009nájom nebyt.priestorov4 351,151rok02.01.1301.01.13scan
98/2013Zmluva o nájme nebytových priestorov2PS, sro 026 01 Dolný Kubín /IČO: 36776289nájom nebyt.priestorov5 262,441rok02.01.1301.01.13scan
99/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Ivan Dziewicz Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín /IČO:36660791nájom nebyt.priestorov3 755,171rok02.01.1301.01.13scan
107/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Štillová, sro Obdojárov 1958/10 026 01 Dolný Kubín/IČO:46564641nájom nebyt.priestorov4 264,631rok02.01.1301.01.13scan
101/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovGYN AT, sro Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín/IČO:36716251nájom nebyt.priestorov4 677,651rok02.01.1301.01.13scan
106/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovOrtopedická ambulancia, sro Nemocničná 1944/10 026 01 Dolný Kubín/IČO:44952961nájom nebyt.priestorov4 685,001rok02.01.1301.01.13scan
18/3/2013/DKKúpna zmluvaRadix, sro Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica/IČO:00615803elektrokoagulačný prístroj11755,2724 mesiacov21.3.201321.3.2013scan
bezRámcová kúpna zmluvaHartman Rico, sro Einstainova 24/Aupark Tower 851 01Bratislava/IČO:31351361chirurgické jednorázové rukavice nesterilné/12 mesiacov31.1.20131.2.2013scan
bezKúpna zmluvaRescue -BH, sro Vodárenská 28, 931 01 Šamorín/IČO:46869042sanitné vozidlo11500/02.05.1302.05.13scan
bezZmluva o uverejnení inzercieMediatel, sro Prešovská 38/8 821 02 Bratislava/IČO:35859415zverejenenie inzercie60/12.04.1312.04.13scan
bezzmluva o poskytovvaní služiebEnviropol, sro Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava/IČO:46017305zber a nakladanie odpadu/neurčito18.04.1318.04.13scan
119/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovOrava Press Tip, sro Radlinského 1722/60 Dolný Kubín/IČO 44348754nájom nebyt.priestorov721,121 rok02.01.1301.01.13scan108
125/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovSlovenská lekárska komora Madačova 7 Ružomberok /IČO:17313317nájom nebyt.priestorov212,861 rok02.01.1301.01.13scan
116/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovVETA-MED, sro Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO: 36425125nájom nebyt.priestorov943,651 rok02.01.1301.01.13scan
127/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovUrosexam, sro Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:36439754nájom nebyt.priestorov6074,231 rok02.01.1301.01.13scan
121/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovDarina Slušňákova Vyšný Kubín/ ICO:43219667nájom nebyt.priestorov1324,481 rok02.01.1301.01.13scan
130/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Juraj Štefák Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:37809491nájom nebyt.priestorov4862,581 rok02.01.1301.01.13scan
123/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovUrosexam, sro Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:36439754nájom nebyt.priestorov2001 rok02.01.1301.01.13scan
131/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovAnna Podoláková/Chočská 1538/23 Dolný Kubín/ IČO:41659163nájom nebyt.priestorov8301 rok19.03.1301.04.13scan
114/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMgr.Ľubica Prílepková Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:42070562nájom nebyt.priestorov9771 rok02.01.1301.01.13scan
124/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovVÚB,a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava 25/IČO:31320155nájom nebyt.priestorov1131,361 rok02.01.1301.01.13scan
98/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMedical Cassovia,sro Zlatá 15 Košice/IČO: 36572209nájom nebyt.priestorov36001 rok02.01.1301.01.13scan
115/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovTechdent Jozefa KúdelčíkováNemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:31915469nájom nebyt.priestorov7330,91 rok02.01.1301.01.13scan
111/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMiloš Grznár Aktual Optik Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:37360531nájom nebyt.priestorov4321,571 rok02.01.1301.01.13scan
109/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovVETA-MED, sro Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO: 36425125nájom nebyt.priestorov2075,881 rok02.01.1301.01.13scan
113/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovPanda LSPP, sro Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:36436500nájom nebyt.priestorov4506,191 rok02.01.1301.01.13scan
112/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMgr.Branislav Laštic Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:37910515nájom nebyt.priestorov3201,591 rok02.01.1301.01.13scan
100/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovGastro Oftal med, sro Družby 2013/16 Dolný Kubín/IČO:36674044nájom nebyt.priestorov3655,751 rok02.01.1301.01.13scan
88/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovRÚVZ V Dolnom Kubíne/IČO:634883nájom nebyt.priestorov826,21 rok02.01.1301.01.13scan
118/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovZdruženie Oravaflor Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO14272946nájom nebyt.priestorov9791 rok02.01.1301.01.13scan
bezZmluav o zabezpečení odb. stážeMUDr. Juraj Rodinaodborná stáž//28.05.1315.05.13scan
01/2013/DKKúpna zmluvaBTL Slovakia, sro A.Kmeťa 320/7, 010 01 Žilina/IČO:36404772EKG prístroj1788/27.05.13ihneďscan
O9/2013Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPVERMED, sro Lucenkova 1233 Dolný Kubín/IČO:36860808výkon LSPP/1 rok02.01.1301.01.13scan
1O/2013Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPHARIMED, sro Veličná 124/IČO:47235471výkon LSPP/1 rok03.01.1301.01.13scan
13/2013Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMILATON, sro Kozínska 83, 027 05 Zázrivá/IČO:45309507výkon LSPP/1 rok03.01.1301.01.13scan
25/2013Zmluva o poskytovaní ÚPSMUDr. Marta Plevová. Lokca Rabča /IČO:35994436ÚPS/1 rok04.01.1301.01.13scan
43/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovPaS, sro Zuberec Andreja Bažíka č.210/IČO:36440752prenájom priestorov79,66 €/rok1 rok02.01.1301.01.13scan
134/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovHamed, sro , Lopušná 894/8 026 01 Dolný Kubín/IČO:36431010prenájom priestorov/1 rok02.01.1301.01.13scan
135/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovUrosexam, sro Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO:36439754prenájom priestorov/1 rok02.01.1301.01.13scan
136/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovVETA-MED, sro Nemocničná 1944/10 Dolný Kubín/IČO: 36425125prenájom priestorov/1 rok02.01.1301.01.13scan
137/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovMedical Cassovia,sro Zlatá 15 Košice/IČO: 36572209prenájom priestorov/1 rok30.04.1301.05.13scan
bezzmluva o zapožičaní zariadenia a nákupe reagenciíAbbott GmbH, MaxPlankRing2,65205 Wiesbaden-Delkenhein/IČO:113824221požičanie analyzátora Architect i1000SR/1 rok21.05.1321.05.13scan
D/2013/02/08Zmluva o uznaní dlhu a splátkovom kalendáriMagellan Slovakia, sro Zochova 5,811 03 Bratislava/IČO:44414315uznanie dlhu a spl.kalendár112557,6420.12.201315.05.1315.05.13scan
2O13/O6-O2Dodatok k Zmluva o dielo č.2008/06-01Softprogres, sro E.Beluša 4, 921 01 Piešťany/IČO:36250163predlženie platnosti/31.05.201407.06.1301.06.13scan
bezDarovacia zmluvaNimag, sro Prievozská 4/B 821 09 Bratislava/IČO:31337775dar150/18.06.1318.06.13scan
26.06.13Kúpna zmluvaElit Sever,sro Bysterecká 2063/29 026 01 D.Kubín/IČO:45958858predaj motorovoého vozidla400/26.06.1326.06.13scan
bezRámcová kúpna zmluvaStepa Slovakia, sro Bystrická cesta 034 01 Ružomberok /IČO:36372871papierové utierky,toal. A tabel.papier/24 mesiacov01.06.1301.06.13scan
bezDarovacia zmluvaMesto Dolný Kubín Hviezdoslavovo nám.1651/2 Dolný Kubín/IČO:00314463dar5000/14.05.1314.05.13scan
bezDarovacia zmluvaObec Kraľovany, 027 51 Kraľovany 186/IČO:00314561dar1000/09.07.1309.07.13scan
Zmluva o dieloRoman Ondrejka-DEROS Madačova 1469/12 034 01 Ružomberok/IČO:40398226hubenie škodcov/neurčito1.5.20131.5.2013scan
Dodatok č.1/2013Sanamedo,sro Družinská 797,013 22 Rosina/IČO:36717151zneškodňovanie a zber neb.odpaduviď Dodatok/1.7.20131.7.2013scan
Rámcová kúpna zmluvaJozef Igaz Tlačivá Papier, Železničná 714 911 01 Trenčín/IČO:11751398zdravotnícke a iné tlačivá/2 roky9.7.20139.7.2013scan
Zmluva o dielo č.08/2013Anti Aqua,sro Rosina 54, 013 22 Rosina/IČO:31641644oprava strechy13444,39Do 30.8.29.7.201329.7.2013scan
Dodatok č. 17 k Zmluve č. 33NSP2000411Všeobecná zdravotná poisťovňa,as, Mamateyova 17,850 05 Bratislava/IČO:35937874viď dodatok//23.8.20131.9.2013scan
D/2013/07/69Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendáriMagellan Slovakia, sro Zochova 5,811 03 Bratislava/IČO:44414315postúpenie pohľadávok5625,0522.8.2013scan
bezZmluva o príspevkuZdruženie Biela Orava, Grúnik 56, 029 53 Breza/IČO:37804332dar1000/18.09.13/scan
bezDarovacia zmluvaObec Or.Jasenica 126, 029 64/IČO:00314714dar500/24.09.13/scan
126a/2013Zmluva o nájme nebytových priestorovEDENT, sro Párnica 166 027 52 Párnica/IČO:46396675NO111,53do 31.12.20131.8.20131.8.2013scan
09/2013-HTOKúpna zmluvaInfolab Slovakia, sro kpt.Nálepku 454/31, 01861 Beluša/IČO:46732101šokový zmrazovač plazmy18378/12.09.1312.09.13scan
bezKúpna zmluvaBTL Slovakia, sro A.Kmeťa 320/7, 010 01 Žilina/IČO:36404772diatermia6600/05.09.1305.09.13scan
Dodatok č. 5Dodatok č.5 k Rámcovej zmluve o kúpe reagenciíRoche Slovensko,sro Cintorínska 3/A Bratislava 811 08/IČO:35887117reagencieviď cenník/04.09.1304.09.13scan
bezZmluva o príspevkuObec Novoť, 029 55 Novoť /IČO:314692príspevok500/9.10.20139.10.2013scan
bezDarovacia zmluvaZdruženie miest a obcí Dolná Orava,Hviezd.nám.1651/2, 026 01 Dolný Kubín/IČO:37911431finančné prostriedky500/3.3.20133.3.2013scan
bezDarovacia zmluvaObec Horná Lehota, Horná Lehota 210, 027 41 Or.Podzámok/IČO:314498finančné prostriedky200/22.10.1322.10.13scan
bezDarovacia zmluvaObec Žaškov, Žaškov 112, 027 21/IČO:315052finančné prostriedky500/22.10.1322.10.13scan
bezZmluva o výpožičkeBeckman Coulter SR, sro Einsteinova 23,851 01 Bratislava/IČO:35683546imunochemický analyzátor/5 rokov25.10.13/scan
bezRámcová kúpna zmluvaUnipharma Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice/IČO:31625657heparíny/12 mesiacov22.10.1322.10.13scan
bezZmluva o kontrolnej činnostiEUROCert SK,sro Zámocká 30, 811 01 Bratislava/IČO:35889071ISO1176/24.10.1324.10.13scan
0213/13Zmluva o dieloMenton SK,sro Gbelská 19, 841 06 Bratislava/IČO:35900903Automatické posúvne dvere 2ks8338,8/04.11.1304.11.13scan
3/2013Zmluva o poskytnutí finančného príspevkuObec Istebné, Istebné 142, 027 53/IČO:00314528finančné prostriedky1000/07.11.1307.11.13scan
bezZmluva o spolupráciIfreezone Hviezdoslavova 219, 029 01 Námestovo/IČO:47449586prístup do siete internet/5 rokov11.11.2013/scan
3/2O13ZmluvaObec Dlhá nad Oravou/IČO:00314447príspevok1000/30.10.1330.10.13scan
bezDarovacia zmluvaWEGA-MS,sro Pálenická 1/601,922 21 Moravany n.Váhom/IČO:30998328prenosný ultrazvuk35832/11.11.1311.11.13scan
bezDarovacia zmluvaObec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča/IČO:00314838finančné prostriedky500/12.11.1312.11.13scan
bezZmluva o príspevkuObec Zubrohlava Plátennícka 464, 029 43 Zubrohlava/IČO:00315044príspevok200/23.10.1323.10.13scan
bezZmluva o príspevkuObec Oravská Polhora, 029 47 Oravská Polhora 454/IČO:00314749príspevok500/11.11.1311.11.13scan
bezZmluva o príspevkuObec Klin, 029 41 Klin 199/IČO:00314544príspevok300/23.10.1323.10.13scan
839/2013/OVSRámcová kúpna zmluvaInterMedical,spol s.r.o. Radlinského 10, 949 01 Nitra/IČO:36547263Kontrastné látky -2.časť účinná látka Jopamidol91 492,801 rok19.11.2013/scan
bezZmluva o poskytnutí príspevkuObec Zakamenné, 029 56 Zakamenné /IČO:00315001príspevok500/30.10.1330.10.13scan
bezDarovacia zmluvaNovšindel, sro Novoť 1142, 029 55 Novoť/IČO:36438898finančné prostriedky200/21.11.1321.11.13scan
2013509Darovacia zmluvaBayer,sro Einsteinova 25, 851 01 Bratislava/IČO:35759143vecný dar77,73/01.08.13ihneďscan
príloha č.1Príloha ku KZ č. RKZ 51590008/01/2008Messer Tattagas,sro Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava/IČO:685852plynyviď príloha31.12.201518.11.1301.12.13scan
bezDarovacia zmluvaPanasonic Industrial Devices Slovakia,sroOravická 616,028 01 Trstená/IČO:36372285finančné prostriedky600/18.11.13ihneďscan
2/2O13Zmluva o poskyt.fin.príspevkuObec Oravská Poruba, Or.Poruba 290, 027 54 Veličná/IČO:314757finančné prostriedky250/06.12.13ihneďscan
1041/2013/OVSRámcová kúpna zmluvaMED-ART,sro Hornočermánska 4, 949 01 Nitra/IČO:34113924kontrastné látkyviď príloha1 rok29.11.13ihneďscan
Dodatok č. 1Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluveMED-ART,sro Hornočermánska 4, 949 01 Nitra/IČO:34113924kontrastné látkyviď Dodatok1 rok29.11.13ihneďscan
1042/2013/OVSRámcová kúpna zmluvaHartmann Rico, sro Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:31351361ŠZM podložky a plienkové nohavičkyviď príloha2 roky02.12.13ihneďscan
Dodatok č. 1Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluveHartmann Rico, sro Einsteinova 24, 851 01 Bratislava/IČO:31351361ŠZM podložky a plienkové nohavičkyviď Dodatok2 roky02.12.13ihneďscan
bezDarovacia zmluvaChirurgia,n.f. Sládkovičova 6, 010 01 Žilina/IČO:37905953operačná kniha1210/02.12.13ihneďscan
5810Zmluva o dieloElvys Slovakia, sro M.R.Štefánika 2265/102, 026 01 Dolný Kubín/IČO:36438014servis a opravy výťahovv prílohe2 roky19.12.1301.01.14scan
bezRámcová kúpna zmluva Injekčné striekačky a ihly - 1.časť injekčné striekačky pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSKINTRAVENA s.r.o.Levočská 9, 080 01 Prešov/IČO:Injekčné striekačky a ihly - 2. časť pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK27772,9224 mes16.12.2013ihneďscan
Dodatok č. 1Dodatok č 1 k RKZ 1089/2013/OVSINTRAVENA s.r.o.Levočská 9, 080 01 Prešov/IČO:Injekčné striekačky a ihly - 2. časť pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK25808,1624 mes16.12.2013ihneďscan
bezRámcová kúpna zmluva Injekčné striekačky a ihly - 1.časť injekčné striekačky pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSKVIDRA a spol.s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina/IČO:31589561Injekčné striekačky a ihly - 1. časť pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK89 132,7024 mes16.12.2013ihneďscan
Dodatok č. 1Dodatok č 1 k RKZ 1089/2013/OVSVIDRA a spol.s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina/IČO:31589561Injekčné striekačky a ihly - 1. časť pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK76 368,8024 mes16.12.2013ihneďscan
bezDarovacia zmluvaVis Natura,sro Hraničná 11, 821 05 Bratislava/IČO:46082034babybox420/20.11.2013ihneďscan
bezZmluva o príspevkuObec Bobrov, Vyšný koniec 173, 029 42 Bobrov/IČO:314404príspevok300/9.12.2013ihneďscan
27/11/2013/DKKúpna zmluvaRadix, sro Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica/IČO:00615803HD jednotka23996,7424 mes13.12.2013ihneďscan
bezDarovacia zmluvaAbbott Laboratories Slovakia, sro Karadžičova 10, 821 08 Bratislava/IČO:35702958finančné prostriedky990/18.12.2013ihneďscan
2/8/2013DKKúpna zmluvaZimmer Slovakia, sro Mostová 2, 811 02 Bratislava/IČO:4764816endoprotézyviď príloha/19.12..13ihneďscan
2013/02DKZmluva o poskytnutí finančných bonusovZimmer Slovakia, sro Mostová 2, 811 02 Bratislava/IČO:4764816fin.bonusviď prílohaDo 31.12.137.8.2013ihneďscan
118/2013/GrantDarovacia zmluvaGlaxoSmithKline Slovakia,sro Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava/IČO:35734833fin.grant1000/25.11.2013ihneďscan