Rádiodiagnostické

Rádiodiagnostické oddelenie

 

Rádiologické oddelenie sa člení na nasledovné pracoviská:

 • pracovisko digitálnej skiagrafie
 • pracovisko nepriamej digitalnej skiaskopie a skiagrafie
 • pracovisko digitálnej mamografie
 • pracovisko ultrasonografie prsníkov (USG)
 • pracovisko vákuovej stereobiopsie ( mamotómia)
 • pracovisko všeobecnej ultrasonografie (USG)
 • pracovisko počítačovej tomografie (CT)
 • pracovisko magnetickej rezonancie (MR)

 

Personálne obsadenie:

Primár oddelenia:

MUDr. Jana Pramuková, atestovaná

Zástupca primára:

MUDr. Martina Sedliaková, atestovaná

Lekári oddelenia :

MUDr. Belkoťáková Lenka
MUDr. Kajo Michal, atestovaný
MUDr. Kopál Sebastian, atestovaný

MUDr. Rusnáková Martina

MUDr. Škvarková Petra

MUDr. Gažiková Katarína


Vedúci rádiologický technik:

Palugová Ingrid, dipl. RA

 

Kontakt:

 • RDG evidencia –                 043 5801405
 • CT                                              043 5801397
 • USG (všeobecné)                0435801505
 • MMG                                        0435801248
 • USG prsníkov                       043 5801247 ( po 10. hodine)
 • Magnetická rezonancia   043 5801235

Primár oddelenia: pramukova@donsp.sk   043 5801262

Vedúci rádiologický technik: palugova@donsp.sk  043 5801285

Prístrojové vybavenie:

 • digitálny skiagrafický prístroj s elevačným stolom
 • multifunkčná skiaskopická sklopná stena
 • konvenčný RTG prístroj pre skiagrafiu
 • 2 sonografické prístroje, z toho 1 na vyšetrovanie patologických procesov mliečnej žľazy
 • 1 digitálny mamografický prístroj
 • 1 prístroj vákuovej biopsie so špeciálnym bioptickým stolom
 • CT prístroj
 • prístroj magnetickej rezonancie so silou poľa 1,5 T
 • C rameno na operačných sálach

Jednotlivé činnosti pracovísk:

 • na pracovisku digitálnej skiagrafie sa využíva digitálny skiagrafický prístroj . Na tomto pracovisku sa vykonávajú konvenčné röntgenové vyšetrenia pľúc, skeletu
 • na pracovisku skiaskopie sa využíva sklopná stena a nepriama digitalizácia. Na pracovisku sa vykonávajú vyšetrenia gastrointestinálneho traktu, HSG
 • na ultasonografickom pracovisku sa vyšetrujú prakticky všetky orgány a systémy tela, najčastejšie parenchymatózne orgány brucha a panvy, krku a niektoré vyšetrenia cievneho systému.
 • na mamografickom pracovisku v rámci prevencie nádoru prsníka vykonávame – mamografické, sonografické, duktografické, cielené intervenčné výkony pod USG event. MMG (tekoihlová aspirácia, core cut biopsia), stereotaktická lokalizácia s cielenou biopsiou, predoperačné steroetaktické zavedenie lokalizačného vodiča- Frankova ihla pod MMG .
  Lekári rádiologického oddelenia spĺňajú požiadavky pre odbornú spôsobilosť vykonávať preventívne mamograficcké vyšetrenia podľa odborného usmernenia č. 28222/2005.
  Na pracovisku je zabezpečené dvojité čítanie MMG snímok dvoma lekármi -rádiológmi , event. ďalším lekárom so špecializáciou v mamológii.
  Pracovisko spĺňa materiálno technické vybavenie v zmysle odb. usmernenia MZ.
  Novovybudované mamocentrum je vybavené najmodernejším špičkovým digitálnym mamografom od firmy Hologic, digitálnym bioptickým stolom – Hologic, a mamotómom k vákuovej biopsii prsníka. Špičková technika je prvým predpokladom k skorému záchytu včasných štádií karcinómu prsníka.
  Nový digitálny mamograf umožňuje pacientkam dôkladnejšie, príjemnejšie a zároveň bezpečnejšie vyšetrenie, a to podstatným znížením dávky röntgenového žiarenia. Mamocentrum a príslušné pracoviská nemocnice sú vybavené systémom , ktorý umožňuje správu, prenos a archiváciu digitálnej dokumentácie /tzv. PACS/
  Mamocentrum v DONsP Dolný Kubín je po Onkologickom ústave sv. Alžbety Bratislava a Mammacetre sv. Agáty B. Bystrica len tretím pracoviskom na Slovensku vybaveným digitálnym bioptickým stolom. Zabezpečuje pre pacientky maximálny komfort pri bioptických výkonoch s použitím vákuového mamotómu a predoperačnom zavádzaní lokalizátorov k nehmatným leziám. Mamotóm na vákuovú biopsiu je už okrem v spomínaných centrách a mamárnom cetre Nemocnice Košice Šaca štvrtým na Slovensku. Znamená to veľký pokrok v diagnostike včasných štádií rakoviny prsníka . Súčasťou mamocentra je tiež ultrazvukové pracovisko s výkonným ultrazvukovým prístrojom.
  V Českej republike je len 10 pracovísk vybavených podobným mamotómom na vákuovú biopsiu.
 • na pracovisku počítačovej tomografie sa vykonáva komplexná diagnostika rôznych nádorových a nenádorových ochorení všetkých lokalizácií, určenie štádia onkologického ochorenia a sledovanie účinnosti liečby

na prístroji magnetickej rezonancie so silou magnetického poľa 1,5T sa realizujú vyšetrenia patologických procesov v mäkkých tkanivách všetkých lokalizácií s dôrazom na onkologické ochorenia, vyšetruje sa celé spektrum patologických procesov v centrálnom nervovom systéme. Vyšetrujú sa tiež niektoré časti svalovo-kĺbového aparátu