Neurologická amb.

Neurologická ambulancia
Pondelok – Piatok8:30 – 14:30
Kontakt+421 (0) 43 5801 581
EEG, EMG
Pondelok – Piatok7:30 – 14:30
Kontakt+421 (0) 43 5801 233

Neuro-fyziologické laboratórium pri neurologickom oddelení DONsP Dolný Kubín vyšetruje na EEG prístroji pacientov s bolesťami hlavy závratmi poruchami vedomia a pod., robíme aj vyšetrenia po spánkovej deprivácii u epileptikov.

Na EMG prístroji vyšetrujeme pacientov so všetkými druhmi porúch motoriky a citlivosti končatín. Súčasťou prístroja je zariadenie na testovanie zrakovej,sluchovej dráhy a dráhy citlivosti.

Na uvedené vyšetrenia objednáva pacienta ambulantný neurológ , vyšetrenia sú plne hradené zdravotnou poisťovňou.

Zapožičaný máme prístroj na vyšetrovanie mozgovej cirkulácie. Podmienky objednania termínu a vyšetrenia sú rovnaké -cez príjmovú neurologickú ambulanciu v DONsP Dolný Kubín.