OAIM

Kontakt

Primár oddelenia: +421 (0) 43 5801 310
Vedúca sestra: +421 (0) 43 5801 328
Oddelenie: +421 (0) 43 5801 538
Anesteziologická amb.: +421 (0) 43 5801 125


O ODDELENÍ

Bolo zriadené od roku 1978. Činnosť oddelenia je realizovaná na 2  častiach: – anesteziologická a lôžková časť.

– lôžkové oddelenie – so 4  lôžkami pre intenzívnu medicínu a 4 lôžkami pre intenzívnu medicínu-centrálna JIS

– na OAIM  aktuálne pracuje  11 lekárov , šiesti  s  atestáciou II. stupňa . 27 SZP, 5 NZP.

– ročne je priemerne hospitalizovaných 470 pacientov .

– v anesteziologickej časti  podávame ročne -5 400  anestézií,

–  5 lekári vykonávajú  pôrodnícku analgéziu  aj v mimopracovnej dobe.