Vyšetrenie magnetickou rezonanciou

Podmienky pri objednávavní pacientov na MR vyšetrenie

  1. riadne vyplnená žiadanka na MR vyšetrenie.
  2. pacientom podpísaný informovaný súhlas a dotazník k MR vyšetreniu.
  3. MR vyšetrenie u hospitalizovaných pacientov indikuje lekár so špecializáciou, lekár v predatestačnej príprave len s písomným súhlasom na MR žiadanke od primára oddelenia, alebo jeho zástupcu.
  4. žiadanku na MR vyšetrenie u ambulantných pacientov môže indikovať len lekár so špecializáciou,.
  5. neúplne vypísaná žiadanka na MR vyšetrenie nebude akceptovaná, pacienta na vyšetrenie neobjednáme. Taktiež aj neúplné údaje v dotazníku nebudú akceptované a pacienta nevyšetríme.
  6. pacientov na MR vyšetrenie je možné objednávať telefonicky na kl. 235, alebo osobne na oddelení MR s následným doručením žiadanky na MR vyšetrenie.

 

Žiadanka na vyšetrenie MR
Dotazník k MR vyšetreniu