FRO

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie.

 

 

Ambulantná časť :

Primár : MUDr. Anna HORNÁ,

Lekár : Katarína Nečasová,

Vedúca  sestra : Bc. Brodňanská Renáta

Práca v dvoch ambulanciách :

Pracovníci :

/ Fyzioterapeut  : 12 // Masér 2 // Sanitár 2 /

Jednotlivé úseky : elektroliečba ,vodoliečba, teploliečba, masáže, individuálna LTV , laserové pracovisko, manipulačná, mobilizačná liečba, intenzívna rehabilitácia, fyzikálna, analgeticko myorelaxačná liečba

Zameranie – poúrazové stavy, stavy vyžadujúce intenzívnu rahabilitačnú liečbu, bolestivé stavy pohybového systému