Gynekologické amb.

Gynekologické ambulancie v našej DONsP.

Nadštandardná starostlivosť v odbore gynekológia – pôrodníctvo, ultrazvuk, prevencie, tehotenská poradňa, možnosť operačného doriešenia. Liečba a diagnostika inkontinencie.

Zoznam ambulancií :

Gynekologické združené ambulancie
Riziková gyn. pôrodnícka ambulancia
Gynekologická príjmová ambulancia
SONO gynek. pôrod. ambulancia
Onko -gynekologická ambulancia
Prenatálna gyn.pôr. ambulancia

.

Gynekologická príjmová ambulancia : č. telefonu : 043-5801 -160

lekár : MUDr. Drahomíra Bláhová

pôrodná asistentka : s. Antónia Lavrinčíková

07:00 – 10:00  hod .

– plánované   príjmy    pacientiek na oddelenie a na JAS

– akútne príjmy pacientiek na oddelenie

10:00 – 15:00  hod.

– akútne príjmy pacientiek  na oddelenie

– konziliárne vyšetrenia pacientiek z iných oddelení  DO NsP

– konziliárne vyšetrenia pacientiek z terénu

– odbery krvi pred plánovanými zákrokmi

 

.

Ultrasonografická  gynekologická ambulancia  : č.telefónu : 043-5801 150

lekári :

MUDr. Drahomíra Bláhová

MUDr. Vladimír Hruda

MUDr. Gizela Regulyová

MUDr Sojčáková Eva

MUDr. Ondirková  Lenka

MUDr. Šamajová Regina

MUDr. Ondrej Vasilik

MUDr. Bystrianská Monika

MUDr. Šinálová Simona

 

sestra  s USG certifikátom  : Jarmila Dyrcová

denne od 7,00 -11,00 :  USG vyšetrenia pacientiek z  gyn.-pôr.oddelenia a iných oddelení DO NsP – akútne neobjednané pacientky

utorok   a    štvrtok :   objednané pacientky na skríningové vyšetrenia v gravidite vykonávané sestrou

pondelok, streda, piatok11:00   –   14:30 hod :   SONO vyšetrenia gynekologických aj gravidných objednaných  pac. vykonávané  lekárom.

.

Gynekologické združené ambulancie: č. telefónu: 043-5801 -377

pôrodná asistentka : Emília Drengubiaková

 

pondelok : 10:00 – 14:30 – MUDr. Regulyová  Gizela

–    perinatologická ambulancia

–     ambulancia primárneho konataktu

 

streda : 10:00- 14:30 – MUDr. Bláhová Drahomíra

onkogynekologická ambulancia

– ambulancia primárneho kontaktu

 

piatok : 10:00 – 14:30 – MUDr. Ostrihoň Miloslav

– ambulancia rizikovej tehotnosti

– ambulancia primárneho kontaktu

utorok , štvrtok –  psychoprofylaktická príprava na pôrod

s. Emília  Drengubiaková   –  cvičenia, prednášky pre budúce mamičky

.

Kontaktné informácie :

Ambulancia / Ošetrujúci lekár / kontaktné číslo s predvoľbou  043 5-801-koncovka

Gynekologické združené ambulancie Ostrihoň, Bláhová, Regulyová 043-5801-377
Riziková gyn. pôrodnícka ambulancia Ostrihoň 043-5801-377
Gynekologická príjmová ambulancia Bláhová 043-5801-160
SONO gynek. pôrod. ambulancia Ostrihoň 043-5801-150
Onko -gynekologická ambulancia Bláhová 043-5801-377
Prenatálna gyn.pôr. ambulancia Regulyová 043-5801-377