Chirurgické ambulancie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie
sestra+421 (0) 43 5801 384
lekár+421 (0) 43 5801 374
Ambulancia pediatrickej kardiológie
sestra+421 (0) 43 5801 593
lekár+421 (0) 43 5801 338
Príjmová ambulancia
Pondelok – Piatok7:00 – 15:00
Kontakt+421 (0) 43 5801 253
Stomická ambulancia
Piatok13:00 – 14:00
Kontakt+421 (0) 43 5801 276
Ambulancia cievnej chirurgie
Streda7:00 – 14:00
Kontakt+421 (0) 43 5801276

Chirurgické ambulancie v našej DONsP.

Ambulantnú chirurgickú starostlivosť poskytujeme prostredníctvom ambulancie akútnej chirurgie a prostredníctvom klinickej chirurgickej ambulancie. V rámci chirurgickej ambulancie vykonávame:

  • ošetrovanie úrazov a zlomenín u dospelých aj detí,
  • ošetrenie popálenín,
  • vyberanie – odstraňovanie kožných novotvarov,
  • prvú pomoc pri akútnych bolestiach brucha (žalúdka, žlčníka, pri krvácaniach z tráviaceho traktu – dvanástorníka, čriev),
  • prvú pomoc pri náhlych príhodách brušných (zápaly slepého čreva, pankreasu, žlčníka),
  • ošetrenie pri slabinových prietržiach,
  • kontrolné vyšetrenia pacientov po prepustení z ústavného ošetrenia, ktorých stav si vyžaduje ambulantné kontrolné vyšetrenia.

Ambulancia cievnej chirurgie – zmena ordinačných hodín

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.Nadáši Jégého oznamuje pacientom ako aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zmenu ordinačných hodín prevádzky ambulancie cievnej chirurgie z povôdne ordinovaných štvrtkov v týždni na stredy.

Objednanie pacienta na vyšetrenie ako aj realizovanie vyšetrenia bude možné každú stredu!

Angiochirurgická ambulancia poskytuje špecializovanú starostlivosť o pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami cievneho systému. Zameriava sa na posúdenie možnosti operačnej alebo endovaskulárnej liečby cievnych predovšetkým arteriálnych ochorení. Jedná sa o pacientov s periférnym artériovým ochorenie dolných končatín – PAODKK obzvlášť u pacientov s DM, s ochoreniami karotíd, po tranzitórnych ischemických atakoch alebo po ischemických cievnych mozgových príhodách, s ochoreniami brušnej aorty. Umožňuje nielen diagnostiku ale aj dispenzár o týchto pacientov s cievnymi ochoreniami.

Lekár ambulancie cievnej chirurgie pomocou neinvazívnej diagnostiky (doppler, duplexná USG) odporúča liečbu ochorení arteriálneho a venózneho systému, indikuje USG, DSA a CT/MR angio-vyšetrenia a podľa výsledkov vyhodnotí ďalší postup liečby.

V spolupráci s Klinikou cievnej chirurgie a v kooperáci s intervenčnými radiológmi FN ÚVN Ružomberok indikujeme a plánujeme hospitalizáciu pacientov k angiochirrugickým rekonštrukciám (zostrojenie arteriovenóznych fistúl pre potreby hemodialýzy, tepenné bypassy, resekcie tepenných aneuryziem a rekonštrukcie s cievnymi náhradami, endarterektómie / trombembolektómie tepien) či endovaskulárnym intervenciám (perkutánna angioplastika – PTA a implantácia stentov).

Ambulantný lekár poskytuje svoje služby aj formou konzílií pre pacientov hospitalizovaných na oddeleniach v rámci nemocnice v Dolnom Kubíne.

Možnosť objednania pacienta osobne / prípadne telefonicky po odoslaní jeho obvodným lekárom, iným špecialistom, alebo pacient prichádza sám po telefonickom objednaní.


Lekári: Garant: MUDr. Peter Beňo, MUDr. Genčurová Zuzana

Sestra: Dáša Šarfyová

Ordinačné hodiny: STREDA 7:00- 14:00, 14:00- 15:00 administratíva

Telefonický kontakt / Adresa : +421435801276

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L. Nádaši Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín

Vopred ďakujeme sa pochopenie!