Detské ambulancie v rámci DONSP. 

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie
sestra+421 (0) 43 5801 384
lekár+421 (0) 43 5801 374
Ambulancia pediatrickej kardiológie
sestra+421 (0) 43 5801 593
lekár+421 (0) 43 5801 338

Detská kardiologická ambulancia.

Detská kardiologická ambulancia pri detskom oddelení DONsP Dolný Kubín

Od 1.09.2010   – Kardiologická ambulancia pre deti a dorast ( 0 až 19 rokov)

Lekár : MUDr. Daniela Javošová

Všeobecné informácie o vyšetreniach :

– komplexné kardiologické vyšetrenie,  akútne stavy, dispenzarizovaní pacienti,  ECHO srdca,  EKG + popis,  laboratórne vyšetrenia

Informácie o objednaní sa :

Denne pondelok až piatok od 7,00 – 15,00

Ordinačné hodiny  :

Utorok 10,00 – 15,00 akútni a dispenzarizovaní pacienti zo spádového územia DONsP

15,00 – 18,00 hospitalizovaní pacienti

Ambulancia pre deti s perinatálnym  rizikom

Ambulujúci lekári :            MUDr. Monika Laštíková

Všeobecné informácie o vyšetreniach: Systematické sledovanie detí s perinatálnou patológiou a rizikom  do ukončeného korigovaného 3. roku života. Cieľom je včasné odhalenie všetkých porúch vývinu, následné dodiagnostikovanie a liečba v spolupráci s ďalšími lekármi – špecialistami.

Informácie o objednaní sa: pacientov objednávame pri prepustení z nášho oddelenia

Rozvrh ordinačných hodín :

Streda od 10,00 do 12,00 hod., priestory APS pre deti a dorast v poliklinike

Telefonický kontakt :043/5801 230 
043/5801 330