Detské ambulancie

Detské ambulancie v rámci DONSP.

Detská kardiologická ambulancia.

Detská kardiologická ambulancia pri detskom oddelení DONsP Dolný Kubín

Od 1.09.2010   – Kardiologická ambulancia pre deti a dorast ( 0 až 19 rokov)

Lekár : MUDr. Daniela Javošová

Všeobecné informácie o vyšetreniach :

– komplexné kardiologické vyšetrenie,  akútne stavy, dispenzarizovaní pacienti,  ECHO srdca,  EKG + popis,  laboratórne vyšetrenia

Informácie o objednaní sa :

Denne pondelok až piatok od 7,00 – 15,00 na tel. čísle     5801 410

Ordinačné hodiny  :

Utorok 10,00 – 15,00 akútni a dispenzarizovaní pacienti zo spádového územia DONsP

15,00- 18,00 hospitalizovaní pacienti Telefonický kontakt: 043-5801 -410, 0911796673

Ambulancia pre deti s perinatálnym patologickým  rizikom.

Ambulujúci lekári :            MUDr. Jana Dudášová

Všeobecné informácie o vyšetreniach : Dispenzarizujú sa deti  z rizikovej gravidity alebo pôrodu, deti narodené predčasne a s akoukoľvek závažnou patológiou v novorodeneckom veku, do veku 3 rokov života. V spolupráci so špecialistami .

/ detský neurológ, endokrinológ, nefrológ, kardiológ, praktický lekár pre deti a dorast, pedopsychológ/

Informácie o objednaní sa : pacientov objednávame pri prepustení z nášho oddelenia, sú dispenzarizovaní v našej ambulancii a následne objednávame formou písomnej pozvánky.

Rozvrh ordinačných hodín :

Streda od 10,00 do 12,00 hod.

Telefonický kontakt :  043-5801- 394 – v priestoroch detskej polikliniky