Detské ambulancie v rámci DONSP. 

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie
sestra+421 (0) 43 5801 384
lekár+421 (0) 43 5801 374
Ambulancia pediatrickej kardiológie
sestra+421 (0) 43 5801 593
lekár+421 (0) 43 5801 338

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pri detskom oddelení DONsP Dolný Kubín, od 1.09.2023

Lekár : MUDr. Machajová Romana
Sestra: Bc. Ferancová Mária

Poisťovne: VšZP, Dôvera, UnionVšeobecné informácie o vyšetreniach :

Komplexné imunoalergologické vyšetrenie,  kožné prick testy, spirometria,  laboratórne vyšetrenia

Informácie o objednaní sa :

Denne pondelok až piatok od 7,00 – 12,00 a 12,30 – 15,00

na tel. čísle  043/5801384 alebo elektronicky cez objednatvysetrenie.sk

Ordinačné hodiny  :

Pondelok až piatok od 7,00 – 12,00, 12,30 – 15,00 

Detská kardiologická ambulancia

Detská kardiologická ambulancia pri detskom oddelení DONsP Dolný Kubín.

Od 1.5.2023 – Kardiologická ambulancia pre deti a dorast (0 až 19 rokov).

Lekár: MUDr. Michaela Machajová

Zdravotná sestra: Marcela Štigová

Všeobecné inormácie o vyšetreniach:

Komplexné kardiologické vyšetrenie , akútne stavy, dispenzarizovaní pacienti, ECHO srdca, EKG +popis, laboratórne vyšetrenia.

Informácie o objednaní sa :

Denne pondelok až piatok od 7:00 – do 15:00

na tel.čísle: 043/5801593, 043/5801338

Ordinačné hodiny :

Pondelok až piatok od 7,00 – 12,00, 12,30 – 15,00 

Pediatrická ambulancia pri detskom oddelení

Pediatrická ambulancia pri detskom oddelení DONsP Dolný Kubín, od 12. apríla 2022

Lekár : MUDr. Monika Blažeňáková
Sestra: Mgr. Miroslava Macurová

tel. číslo  043/5801372

Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union

Všeobecné informácie:

Všeobecná ambulancia pre deti a dorastposkytuje zdravotnú starostlivosť detským pacientom s  akútnym alebo chronickým ochorením, poskytuje prevenciu, poradňu, povinné a dobrovoľné očkovanie a príslušnú liečbu podľa diagnostiky zdravotného stavu.

Ordinačné hodiny:

Pondelok, štvrtokod 7,00 – 12,00, 12,30 – 15,00 

Utorok, streda, piatokod 7,00 – 12,00

Ambulancia pre deti s perinatálnym  rizikom

Ambulujúci lekári :            MUDr. Monika Laštíková

Všeobecné informácie o vyšetreniach: Systematické sledovanie detí s perinatálnou patológiou a rizikom  do ukončeného korigovaného 3. roku života. Cieľom je včasné odhalenie všetkých porúch vývinu, následné dodiagnostikovanie a liečba v spolupráci s ďalšími lekármi – špecialistami.
Informácie o objednaní sa: pacientov objednávame pri prepustení z nášho oddelenia

Rozvrh ordinačných hodín :

Streda od 10,00 do 12,00 hod., priestory APS pre deti a dorast v poliklinike
Telefonický kontakt :  043/5801 230
                                   043/5801 330