Interné oddelenie

Návštevné hodiny
Pondelok15:00 – 17:00
Utorok15:00 – 17:00
Streda15:00 – 17:00
Štvrtok15:00 – 17:00
Piatok15:00 – 17:00
Sobota13:00 – 17:00
Nedeľa13:00 – 17:00
Kontakt

Primár oddelenia: +421 (0) 43 5801 302
Vedúca sestra: +421 (0) 43 5801 293

Interné odd. ženy: +421 (0) 43 5801 463
Interné odd. muži: +421 (0) 43 5801 381

Interné JIS: +421 (0) 43 5801 297


O ODDELENÍ

Interné  oddelenie  patrí k základným oddeleniam DONsP L. N. Jégého v Dolnom Kubíne. Je lokalizované na prvom poschodí monobloku .  Oddelenie je členené na  dve samostatné jednotky s kompletným zariadením ako interné  oddelenie muži a interné  oddelenie ženy.

Izby sú väčšinou trojposteľové, na každom trakte je izba dvojposteľová.  Máme aj  nadštandardné izby s komplexným vybavením a vlastným sociálnym zariadením.  Ostatné izby sú vybavené LCD televízormi. Celé oddelenie je pokryté WIFI signálom. Z odborného hľadiska naše  oddelenie  zabezpečuje  komplexnú starostlivosť  na vysokej úrovni pre pacientov s internými ochoreniami,  predovšetkým pre našu spádovú oblasť.  Toto  môžeme dosiahnuť len v úzkej spolupráci so SVALZ – ovými  oddeleniami a predovšetkým  odbornými  ambulanciami – kardiologickou,   gastroenterologickou, hematologickou, neštátnou nefrologickou,   ambulanciou pre diabetologiu a endokrinné poruchy,   ambulanciou klinickej imunológie, neštátnou amb. POKO, neštátnou dialýzou  ako i neštátnou ambulanciou  respiračných chorôb.  Pri diagnostike a liečbe  našich pacientov úzko spolupracujeme   s ostatnými    odbornými oddeleniami  ako i vyššími zdravotníckymi zariadeniami, predovšetkým  Martinskou fakultnou nemocnicou, ÚVN Ružomberok,  ako i SÚSCH v Banskej Bystrici a Národným onkologickým ústavom v Bratislave.

Osobitnou súčasťou nášho  oddelenia je JIS, ktorá je lokalizovaná na  prízemí  bloku A časti našej nemocnice.

Interné oddelenie JIS:    9 elektropolohovateľných akútnych postelí  vo vysokom štandarde. Jedna izba nadštandardná vybavená samostatným WC, sprchou, TV, vysoko rýchlostným internetom, elektrický polohovateľnou posteľou.

Je  prispôsobená na zvládnutie  akútnych stavov vo  vnútornom lekárstve  –  predovšetkým  akútnych koronárnych syndrómov, s úzkou spoluprácou s kardiologickým centrom  Roosweltovej nemocnice  B. Bystrica, ako i závažných metabolických stavov. Je vybavená modernou  monitorovacou technikou s možnosťou invazívnych  vyšetrení, včítane zabezpečenia  dočasnej externej kardiostimulácie.

Pre diagnostiku ischemickej choroby srdca  ako i stratifikácii pacientov  s dokázanou koronárnou chorobou srdca a pacientov po infarkte myokardu slúži ambulancia funkčného vyšetrovania.