OBJEDNÁVKY ROK 2016

ČísloPopis tovaruSuma celkomČíslo zmluvyDÁTUMDodávateľSchválil
06-001/16Plyn58,3512.01.2016JK-TRANS, sk, Bysterecká 1255, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985J.Strežo
06-006/16Zámok 2 ks37,8019.01.2016SWING, v.g.v., Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570J.Strežo
06-003/16Rozmnoženie kľúčov 5ks3,5011.01.2016SWING, v.g.v., Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570J.Strežo
06-002/16Kľučka 2 ks10,2005.01.2016SWING, v.g.v., Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570J.Strežo
06-004/16Umyvadlo 1 ks200,0015.01.2016Remad s.r.o., Trojičné námestie 194, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47800267J.Strežo
06-005/16Výroba umyvadlových a vaničkových skriniek770,1513.01.2016AVECAN s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 47069813J.Strežo
03-001/16Vykonanie mesačných a štvrťroč.skúšok osobných dozimetrov 39 ks1860,0030.12.2015VF s.r.o., M.R.Štefánika 9, 010 02 Žilina, IČO: 31442552J.Strežo
03-002/15Vykonávanie celoročných opráv výťahov 14 ks2400,0005.01.2016Elvys Slovakia s.r.o., Oravská Poruba 385, 027 54 Veličná, IČO: 36438014J.Strežo
03-005/16Oprava TV rozvodu - nefunkčný príjem signálu 1 ks50,0021.01.2016Teleservis, Radlinského 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30557267J.Strežo
06-007/16Drez nerezový 2 ks83,6219.01.2016EKOBOSS s.r.o., Matúšková 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014J.Strežo
06-015/16Plyn50,6710.02.2016JK-TRANS, sk, Bysterecká 1255, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985J.Strežo
06-014/16Výroba drezovej skrine 1ks306,0110.02.2016STRIME s.r.o., Lokca 528, 029 52 Lokca, IČO: 47192836J.Strežo
06-011/16Farba - Primalex 2ks53,9709.02.2016PPG DECO slov. s.r.o., Matúškova 1634/9, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31633200J.Strežo
06-012/16Výroba skriniek pos vaničku a umývadlo 1 ks816,0802.02.2016AVECAN s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 47069813J.Strežo
06-013/16Umyvadlo 1 ks200,0001.02.2016Reman s.r.o., Vladina 644, 027 44 Tvdrdošín, IČO: 47800267J.Strežo
06-010/16Tesnenie 10 ks1,1008.02.2016EKOBOSS s.r.o., Matúšková 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014J.Strežo
06-009/16Predložovačka TV 2 ks3,7805.02.2016PLANEO - Elektro, Aleja Slobody 3056/136, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 35712783J.Strežo
06-008/16Žiarovka Led 6 ks, Svietidlo 2 ks78,6804.02.2016Šard - ELEKTROMONTÁŽEs.r.o., M.R.Štefánika 2315, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31588131J.Strežo
03-004/16Montáž el.inštalácie vo VZT-MR, kompletáž el.zariad.v priestoroch pri MR1688,4511.01.2016BRIX Elelektromontáže, Haľamovská 489, 027 01 Žaškov, IČO: 46479295J.Strežo
03-003/16Demontáž a montáž el.zariadenia mimo projekt MR1695,4005.01.2016BRIX Elelektromontáže, Haľamovská 489, 027 01 Žaškov, IČO: 46479295J.Strežo
03-007/16Natiahnutie koaxialného kábla do rozvodne Datarack DR1495,0026.01.2016Teleservis, Radlinského 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30557267J.Strežo
06-017/16Rozmnoženie kľúčov 42ks42,7012.02.2016SWING, v.g.v., Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570J.Strežo
06-016/16Zámok 3 ks, vložka FAB 6 ks64,5012.02.2016SWING, v.g.v., Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570J.Strežo
03-006/16Filračná tkanina do VZT -kuchyňa, RDG 44 ks186,5026.01.2016Filteko,s.r.o., Školská 655/36, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 36462110J.Strežo
03-009/16Vykonanie servisu chladiaceho zariadenia Climaveneta NECS-C/B 1ks, Hydromodulu SPF 22-503/1000 1 ks772,0022.02.2016Paragon, s.r.o., Areál UK 175-Mlynská dolina,840 00 Bratislava, IČO: 31330941J.Strežo
10-007/16Monitor LG 1ks,MS Office 1ks, kabel USB2,0 6ks, Klávesnica Canyon 10 ks449,5722.02.2016EDIS s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina, IČO: 36408751D. Meško
10-006/16HO LaseeJet P1102 6 ks419,4019.02.2016Nay.sk, Tuhovská 15, P.O.Box 10,83006Bratislava, IČO: 35739487D. Meško
06-018/16Riedidlo 1ks,štetec 1ks, páska -"Zákaz vstupu" 2ks22,8124.02.2016Kurnota - Kajo, M.R.Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794J.Strežo
06-021-16Drez nerezový 2 ks254,0022..02.2016EKOBOSS s.r.o., Matúšková 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014J.Strežo
06-020/16Zámok 1 ks4,0023.02.2016SWING, v.g.v., Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570J.Strežo
06-019/16Rozmnoženie kľúčov 15 ks22,3826.02.2016SWING, v.g.v., Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570J.Strežo
10-005/16Renovácia tonerov: HP1010 36ks, HP285 10ks, HPCE390 1ks, EPSON LQ800 9ks, EPSON DFX 8000 3ks974,4018.02.2016Prolink s.r.o., 9.mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36407968D. Meško
10-001/16Datový prevodník MOXA NP5110 1ks132,0020.01.2016Basko s.r.o., A.Slobody 1899,026 01 Dolný Kubín, IČO: 46477675D. Meško
10-003/16LG 24MB37PM 1ks, MS Office 1ks, Kábel USB 2.0. 6ks, klávesnica USB 10ks449,5719.02.2016EDIS s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina, IČO: 36408751D. Meško
10-002/16HDD 300GB 15K 6Gbps SAS 3,5 1ks245,0027.01.2016Senetic, Katowice, PĽRD. Meško
12-001/16VA 2-1123 Školiace miesto ŠŠ v ŠO anestéziológia a intenzívna starostlivosť, sestra OAIM0,0005.01.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-002/16VA 2-1114 Kurz ŠŠ v ŠO anestéziológia a intenzívna starostlivosť, sestra OAIM, T: 08.02.2016 – 12. 02. 2016 (N.P.)153,3305.01.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-003/161. povinná VA ŠŠ v ŠO ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, sestra chirurg. o.0,0008.01.2016Jesseniova LF v Martine UK, Malá Hora 10701 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P.Jarkovská
12-004/16Prihláška na skúšku v ŠO zdravotnícky manažment a financovanie, primár OAIM500,0011.01.2016Jesseniova LF v Martine UK, Malá Hora 10701 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P.Jarkovská
12-005/16Prihláška na skúšku v ŠO zdravotnícky manažment a financovanie, primár RLP500.0011.01.2016Jesseniova LF v Martine UK, Malá Hora 10701 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P.Jarkovská
12-006/16VA 1/16 GaP modul molekulová biológia v GaP v rámci ŠŠ v ŠO gynekológia a pôrodníctvo0,0011.01.2016Jesseniova LF v Martine UK, Malá Hora 10701 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P.Jarkovská
12-007/16Kurz ŠŠ v ŠO intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve – 2-1068, PA GPO, T: 25.01.2016 -05.02.2016 (A.L.)217,5012.01.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-008/16VA 2/16 GaP modul endoskopia v GaP v rámci ŠŠ v ŠOS GaP, T: 22. 02. 2016 – 04. 03. 2016 (R.Š)0,0013.01.2016Jesseniova LF v Martine UK, Malá Hora 10701 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P.Jarkovská
12-009/16VA 2/16 ANEST, Školiaci kurz v 2. r. ŠŠ v ŠO AaIM, - regionálna anestéza, T: 08.02.2016 – 12. 02. 2016 (V. Š.)0,0013.01.2016Jesseniova LF v Martine UK, Malá Hora 10701 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P.Jarkovská
12-010/16VA-10-13 Školiace miesto ŠŠ v ŠO intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, sestra neurolog. o.0,0018.01.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-011/162. povinná VA ŠŠ v ŠO ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, sestra chirurg. o.,0,0021.01.2016Jesseniova LF v Martine UK, Malá Hora 10701 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P.Jarkovská
12-012/16Praktická časť ŠŠ v ŠO chirurgia, T: 25.01.2016 – 25. 02. 2016 (L.J.)0,0022.01.2016UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin, IČO: 00365327P.Jarkovská
12-013/16VA 1-1728 v rámci ŠŠ v ŠO geriatria, T: 04. 02. 2016 – 05. 02. 2016 (E.D.)20,0028.01.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-014/16VA2-1093 – Školiace miesto ŠŠ v ŠO manažment v rádiologickej technike, T: 07.03.2016 – 11.03.2016 (I.P.)217,5029.01.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-015/16VA 4/16 modul sonografia v rámci ŠŠ v ŠO GaP, T: 18.04.2016 – 29. 04. 2016 (L. O.)70,0003.02.2016Jesseniova LF v Martine UK, Malá Hora 10701 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P.Jarkovská
10-004/16Elek.súčiastky, spájkovacia stanica143,2610.02.2016AV- El mak, Stačínska 752, 069 01 Snina, IČO:34290630D. Meško
12-016/16Účastnícky poplatok -seminár: Daň z príjmov – Daňové priznanie za rok 2015 a zmeny k 01.01.201676,0004.02.2016Ing. Milada Dutková, Semináre-Orava, Ľ. Štúra, 2045/9, 026 01 D.Kubín, IČO: 44 353 154P.Jarkovská
12-017/16Poplatok za špecializačné štúdium v ŠO anestéziológia a intenzívna medicína (V.Š)530,8015.02.2016Jesseniova LF v Martine UK, Malá Hora 10701 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P.Jarkovská
12-018/16Účastnícky poplatok – odborný seminár: Daň z príjmov PO za r. 2015, EO – 2 osoby, T:18.02.201684,0016.02.2016CENIGA, s.r.o., Rudlovská cesta 11, 031 01 Bratislava, IČO: 44367996P.Jarkovská
12-019/16Poplatok za špecializačné štúdium v ŠO ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie (H. U.)180,0017.02.2016Jesseniova LF v Martine UK, Malá Hora 10701 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P.Jarkovská
12-020/16Poplatok za špecializačné štúdium v ŠO gynekológia a pôrodníctvo (O.V.)265,4019.02.2016Jesseniova LF v Martine UK, Malá Hora 10701 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P.Jarkovská
12-021/16Poplatok za špecializačné štúdium v ŠO klinická imunológia a alergológia (P. P.)265,4019.02.2016Jesseniova LF v Martine UK, Malá Hora 10701 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P.Jarkovská
12-022/16Účastnícky poplatok za výcvik v KBT na rok 2016500,0023,02.2016ABC Sl. inštitút pre výcvik v KBT, Garbiarska 3948, 031 01 Lipt.Mikuláš, IČO: 35993022P.Jarkovská
12-023/16Účastnícky poplatok – kurz ŠŠ v ŠO intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých217,5029.02.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-024/16Účastnícky poplatok – praktická časť špecializačného štúdia v ŠO ortopédia - neurochirurgia UNM, OPCH UNM, (V. MI)105,0029.02.2016Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, IČO:00365327P.Jarkovská
06-024/16Umyvadlo 2 ks400,0014.03.2016REMAD s.r.o., Vladina 664, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47800267J.Strežo
06-023/16Rozmnoženie kľúčov 6 ks4,2001.03.2016SWING, v.g.v., Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570J.Strežo
06-025/16Zasklenie dverí do vchodu detského odd.173,6803.03.2016J. Babušiak - Sklenárstvo, Aleja Slobody 1895, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10850414J.Strežo
04-003/16Prečistenie a krtkovanie kanal.potrubia 1 ks80,0009.03.2016JH - TECH s.r.o.,Oravská Poruba- Zábrež 202, 027 554 Veličná, IČO: 47444533J.Strežo
06-029/16HT koleno 6ks, HT T-kus 2ks, sifon 4 ks, rehák - mazadlo 1 ks121,3917.03.2016EKOBOSS, Matúšková, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014J.Strežo
06-028/16Riedidlo 3 ks, Farba - spray 2 ks19,9617.03.2016M.Kurnota-Kajo, M.R.štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794J.Strežo
06-027/16Výroba skrinky pod umyvadlo485,5516.03.2016STRIME s.r.o., Lokca 528, 029 51 Lokca, IČO: 47192836J.Strežo
06-030/16Výroba kľúčov 2 ks0,8017.03.2016SWING, v.g.v., Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570J.Strežo
06-032/16Plyn53,4305.03.2016J.K.TRANS s.r.o., Bysterecká 1255, 026 01 Dolný kubín, IČO: 45870985J.Strežo
06-031/16Vložka FAB 5 ks47,2017.03.2016SWING, v.g.v., Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570J.Strežo
06-034/16Práca na výrobe skrine71,3318.03.2016SEZAM s.r.o., Bysterecká cesta 29, 034 50 Ružomberok, IČO: 0063194J.Strežo
06-033/16Práca na výrobe skrine72,4510.03.2016STRIME s.r.o., Lokca 528, 029 51 Lokca, IČO: 47192836J.Strežo
06-035/16Práca na výrobe umyvadlovej skrine198,3817.03.2016Avecan Slovakia s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 47069813J.Strežo
06-036/16Prácu na výrobe skrine90,6910.08.2016Nábytkár s.r.o., Nábrežie Oravy 2909/5, IČO: 36418668J.Strežo
03-013/16Natiahnutie TV kábla na lek.izbu na detskom oddelení 1ks164,9208.03.2016Teleservis, Radlinského 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30557267J.Strežo
03-012/16Oprava televízorov 3 ks, dodanie diaľkových ovládačov 11ks260,2008.03.2016Teleservis, Radlinského 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30557267J.Strežo
03-010/16Oprava germicidných žiaričov na COS 2ks, Oprava monitora 1 ks665,4829.02.2016Teleservis, Radlinského 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30557267J.Strežo
11-001/16ovocie a zelenina138,6211.01.2016FATRA TIP,s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-002/16ostatné potraviny, pochutiny, mlieko a mliečne výrobky, cestoviny959,5107.01.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-003/16mrazené výrobky, karfiol, brokolica, kur.stehná, hyd.kurča328,4211.01.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-004/16mlieko a mliečne výrobky, kompóty, pochutiny809,5612.01.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-005/16mlieko a mliečne výrobky, pochutiny694,1415.01.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-006/16mäso a mäsové výrobky1130,7013.01.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná, IČO: 47987740J.Strežo
11-007/16chlieb a pekárenské výrobky440,6831.12.2015Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-008/16mlieko a mliečne výrobky123,9012.01.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-009/16kompóty, cestoviny, pochutiny, mlieko a mliečne výrobky599,8813.01.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-010/16pochutiny, mlieko a mliečne výrobky, cestoviny472,4625.01.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-011/16mrazenáé výrobky, hyd.kur.stehná, prsia, pečienky, trupy,sliepka785,2718.01.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-012/16pochutiny, cestoviny, mlieko a mliečne výrobky575,5519.01.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-013/16mlieko a mliečne výrobky58,0118.01.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-014/16mieko a mliečne výrobky287,2719.01.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-015/16ost.potraviny, cestoviny, pochutiny,koreniny312,2219.01.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-016/16chlieb a pekárenské výrobky641,9108.01.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-017/16ovocie a zelenina2096,5404.01.2016RÁCLAVSKY, s.r.o., Dolný Kubín,IČO: 48006980J.Strežo
11-018/16cestoviny, kompóty, pochutiny,koreniny, mlieko a mliečne výrobky1713,2521.01.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-019/16mlieko a mliečne výrobky, pochutiny379,7122.01.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-020/16pochutiny, cestoviny, kompóty,mlieko a mliečne výrobky729,8826.01.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-021/16mäso a mäsové výrobky1483,0526.01.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná, IČO: 47987740J.Strežo
11-022/16mäso a mäsové výrobky106,0607.01.2016Peter JENDRÁŠEK, Trstená, IČO: 33792798J.Strežo
11-023/16mrazené výrobky, šampiňóny, ribie filé, hyd.kur.stehná, hyd.kur.prsia377,6227.01.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-024/16chlieb a pekárenské výrobky742,9019.01.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-025/16mlieko a mliečne výrobky340,8401.02.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-026/16ovocie a zelenina163,7402.02.2016FATRA TIP,s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-027/16mieko a mliečne výrobky580,3429.01.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-028/16mrazené hydinové kuracie- zmes21,7901.02.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-029/16kompóty, cestoviny, mlieko a mliecne výrobky451,5802.02.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-030/16mraz.mäs. výrobky, mraz. hyd.kur.stehná, filé, mraz,zelenina-brokolica311,8103.02.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-031/16mlieko a mliečne výrobky385,2505.02.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-032/16mraz.mäs. výrobky, mraz. hyd.kur.prsia, stehná, zelenina-špenát, šampiňóny.437,4208.02.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-033/16mieko a mliečne výrobky, cestoviny, pochutiny1079,6909.02.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-034/16pochutiny, koreniny, kompóty, mlieko a mliečne výrobky268,1802.02.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-035/16mieko a mliečne výrobky260,5009.02.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-036/16chlieb a pekárenské výrobky664,8729.01.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-037/16pochutiny, koreniny, cestoviny, kompóty528,1110.02.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-038/16kompóty, mlieko a mliečne výrobky, cestoviny, ostatné potraviny651,0812.02.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-039/16mraz.mäs. výrobky, kurča, filé, zelenina- šampiňóny, špenát, brokolica584,7615.02.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-040/16mäso a mäsové výrobky1381,9329.01.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná,IČO: 47987740J.Strežo
11-041/16mlieko a mliečne výrobky35,2815.02.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-042/16ovocie a zelenina136,1917.02.2016FATRA TIP,s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-043/16mlieko a mliečne výrobky, cestoviny, kompóty lečo662,9516.02.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-044/16mraz.mäs. výrobky, morč.prsia, kačacie, stehná, kur.prsia, zelenina- brokolica1413,4117.02.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-045/16ovocie a zelenina1973,9429.01.2016RÁCLAVSKY, s.r.o., Dolný Kubín,IČO: 48006980J.Strežo
11-046/16ostatné potraviny, pochutiny, mlieko a mliečne výrobky, cestoviny496,0618.02.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-047/16ovocie a zelenina281,6422.02.2016FATRA TIP,s.r.o., Martin,IČO: 36412741J.Strežo
11-048/16mlieko a mliečne výrobky, pochutiny, ostatné potraviny, cestoviny754,9323.02.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-049/16chlieb a pekárenské výrobky823,2624.02.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-050/16mlieko a mliečne výrobky59,8318.02.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-051/16pochutiny, cestoviny,mlieko a mliečne výrobky911,2822.02.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-052/16mraz.mäs.výrobky, hyd.kur.stehná, kur.zmes trupy, zelenina – karfiol133,4324.02.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-053/16ovocie a zelenina17,4726.02.2016FATRA TIP,s.r.o., Martin,IČO: 36412741J.Strežo
11-054/16cestoviny, kompópy, ost.potraviny1101,8019.02.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-055/16kompóty,cestoviny, ost.potraviny, mlieko a mliečne výrobky, mraz.kur.stehná1187,4622.02.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-056/16mäso a mäsové výrobky1517,9316.02.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná, IČO: 47987740J.Strežo
11-057/16chlieb a pekárenské výrobky526,5318.02.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-058/16mäso a mäsové výrobky1142,9629.01.2016Peter JENDRÁŠEK, Trstená, IČO: 33792798J.Strežo
06-038/16Spájka neobal. 0,008 kg4,3823.03.2016WELD - ZVAR s.r.o., Medzihradská 1289/35, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36686417J.Strežo
06-040/16Výroba skrinky pod umyvadlo a vaničku 1ks280,0022.03.2016REMAD s.r.o., Vladina 664, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47800267J.Strežo
06-037/16Rozmnoženie kľúčov 40 ks28,7524.03.2016Slowing v.g.v., Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570J.Strežo
06-039/16Drez nerezový 1ks41,8122.03.2016EKOBOSS, Matúšková, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014J.Strežo
03-011/16Oprava zdrojového panelu na COS 1ks300,0029.02.2016Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40, 921 01 Piešťany, IČO: 31439446J.Strežo
08-1-1/16Lieky1359,2804.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-2-1/16Lieky108,3204.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-622/15Lab.diagnostiká HTO129,9110.12.2015Immu-Med Bytča , IČO 36683779A.Sárená
08-3-1/16Lieky41,7504.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-4-1/16Lieky1270,5304.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-639/15Lieky5279,0431.12.2015B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-5-1/16Lab.diagnostiká HTO68,2004.01.2016Medservis Svätý Jur , IČO 34558039A.Sárená
08-6-1/16Lieky15,4205.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-7-1/16Lieky87,1905.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-8-1/16Lieky1161,6405.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-9-1/16Lieky206,9405.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-10-1/16Lieky692,8405.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-638-15Dezinfekcia54,7230.12.2015Vidra s.r.o. Žilina , IČO 31589561A.Sárená
08-11/1/16Lieky834,0407.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-12/1/16Lieky1029,3407.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-007/16Lieky81,7707.01.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-007/16Lieky2710,7107.01.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-005/16Lab.diagnostiká OKM847,2207.01.2016DispoLab Žilina , IČO 31625746A.Sárená
08-421/15Lab.diagnostiká OKM67,7608.09.2015Bio-G Bratislava , IČO 34123415A.Sárená
08-003/16Lab.diagnostiká OKM813,4207.01.2016Bio-G Bratislava , IČO 34123415A.Sárená
08-004/16Lab.diagnostiká OKM6217,3707.01.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava , IČO35849258A.Sárená
08-639/16Lieky18,3031.12.2015B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-001/16Dezinfekcia1070,1804.01.2016Vidra s.r.o. Žilina , IČO 31589561A.Sárená
08-013/16Lab.diagnostiká OKM22,1008.01.2016Lukas s.r.o. Martin , IČO 31569757A.Sárená
08-007/16Lieky202,0007.01.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-639/15Infúzne roztoky196,4231.12.2015B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-018/16Dezinfekcia72,9608.01.2016PHARMA Group s.r.o. Veľké Leváre, , IČO: 31320911A.Sárená
08-020/16Kontrastné látky790,8108.01.2016MGP spol.s.r.o. Bratislava , IČO:00684023A.Sárená
08-004/16Lab.diagnostiká OKM1149,5007.01.2016Agentúra Harmony Nitra , IČO 3142493A.Sárená
08-13/1/16Lieky13,5711.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-14/1/16Lieky68,6411.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-15/1/16Lieky444,7411.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
8/16/1/16Lieky794,1511.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-17/1/16Lieky2111,7711.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-108-1/16Lieky917,1811.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-629/15Lab.diagnostiká HTO621,2725.12.2015Eurex MEDICA Žilina , IČO 36392944A.Sárená
08-006/16Lieky135,5207.01.2016JK Trading Bratislava , IČO 31356656A.Sárená
08-012/16Lab.diagnostiká OKM219,0107.01.2016JK Trading Bratislava , IČO 31356656A.Sárená
08-19/1/16Lieky6,0112.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-20/1/16Lieky2392,9712.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
8-22/16Infúzne roztoky792,0008.01.2016DCX s.r.o. Bratislava , IČO 47133694A.Sárená
08-009/16Lab.diagnostiká OKM1321,5407.01.2016Jemo Trading s.r.o. Bratislava , IČO17317436A.Sárená
8-21/1/16Lieky475,2913.01.2016uNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
8-23/16Dezinfekcia528,3611.01.2016Hartman RICO Bratislava , IČO 31351361A.Sárená
08.02.2016Lab.diagnostiká OKM664,7812.01.2016OxoId CZ s.r.o. Bratislava , IČO 43867596A.Sárená
8-027/16Infúzne roztoky359,5912.01.2016BaX PHARMA s.r.o. Bratislava , IČO 35758481A.Sárená
8-014/16Lab.diagnostiká HTO797,6108.01.2016Roner s.r.o. Bratislava , IČO 35860537A.Sárená
8-022/1/16Lieky711,0413.01.2016uNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-011/136lab.diagnostiká Okm141,9008.01.2016G-Trade s.r.o. Bratislava , IČO 46265082A.Sárená
08-026/16Infúzne roztoky720,3412.01.2016B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-033/16Lab.diagnostiká OKB1013,1015.01.2016Roner s.r.o. Bratislava , IČO 35860537A.Sárená
08-023/1/16Lieky2,0815.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-024/1/16Lieky373,7815.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-010/16lab.diagnostiká Okm695,2007.01.2016Agentúra Harmony Nitra , IČO 3142493A.Sárená
08-629/15Lab.diagnostiká HTO522,5712.12.2015Eurex MEDICA Žilina , IČO 36392944A.Sárená
08-26/1/16Lieky2246,8618.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-27/1/16Lieky492,0718.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-208-1/16Lieky820,0218.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-34/16Kontrastné látky2652,7215.01.2016InterMedical s.r.o. , IČO 36547263A.Sárená
08-28/16Dezinfekcia43,6812.01.2016Perfect Distribution a.s. Kočovce , IČO: 47719150A.Sárená
08-39/16Lieky4,3618.01.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-25/16Lab.diagnostiká OKB1097,2512.01.2016Biohem TRENCIN, ICO:3142617A.Sárená
08-39/16Lieky8,7118.01.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-37/16Lieky133,7418.01.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-30/16Lab.diagnostiká OKB495,0013.01.2016Roner s.r.o. Bratislava , IČO 35860537A.Sárená
08-37/16Lieky50,3518.01.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-37/16Lieky228,0018.01.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-006/16Lab.diagnostiká OKB407,0007.01.2016beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava , IČO 35683546A.Sárená
08-21/16Lab.diagnostiká OKB3320,2908.01.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-29/1/16Lieky28,3919.01.2016UNIPHarma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-30/1/16Lieky1347,3019.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-38/16Infúzne roztoky328,8918.01.2016B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-29/16Lab.diagnostiká OKB3059,5012.01.2016beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava , IČO 35683546A.Sárená
08-31/1/16Lieky17,8218.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-32/1/16Lieky787,6320.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-637/15Lab.diagnostiká pat.262,3728.12.2015Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-33/16Lieky20,6320.01.2016UNIPHarma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-34/1/16Lieky182,9920.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-14/16Lab.diagnostiká HTO143,2008.01.2016Roner s.r.o. Bratislava , IČO 35860537A.Sárená
08-31/16Lab.diagnostiká HTO137,5014.01.2016Medservis Svätý Jur , IČO 34558039A.Sárená
08-001/16Dezinfekcia234,0004.01.2016VIDRA s.r.o. Žilina , IČO 31589561A.Sárená
08-35/1/16Lieky6,2721.01.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-36/1/16Lieky1267,1121.01.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-573/15Lieky280,5019.11.2015B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08.11.2016Lab.diagnostiká OKM550,0008.01.2016G-Trade s.r.o. Bratislava , IČO 46265082A.Sárená
08-37/1/16Lieky371,0922.01.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-35/16Lab.diagnostiká OKB866,3015.01.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-36/16Lab.diagnostiká OKB100,3115.01.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-308-1/16Lieky32,6425.01.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-39/1/16Lieky90,8625.01.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-40/1/16Lieky57,5325.01.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-41/1/16Lieky662,4925.01.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-47/16Lieky304,1025.01.2016B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-40/16Dezinfekcia46,4319.01.2016Perfect Distribution a.s. Kočovce , IČO: 47719150A.Sárená
08-41/16Dezinfekcia78,0019.01.2016Skantech Bratislava , IČO 35800046A.Sárená
08-42/1/16Lieky276,4126.01.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-43/1/16Lieky975,7726.01.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-41/16Lieky1306,9026.01.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-19/16Kontrastné látky2483,5408.01.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-42/16Lieky2058,6921.01.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-17/16Kontrastné látky1111,0008.01.2016BRacco Imaging s r.o. ICO:46182870A.Sárená
08-408-1/16Lab.diagnostiká OKM495,0026.01.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava , IČO35849258A.Sárená
08-42/16Lab.diagnostiká OKB308,0021.01.2016beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava , IČO 35683546A.Sárená
08-44/16Lab.diagnostiká OKB429,8521.01.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-45/16Lab.diagnostiká OKB223,4521.01.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-45/1/16Lieky58,8227.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-46/1/16Lieky1706,0727.01.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-24/16Lab.diagnostiká patológia292,5012.01.2016Vamel Meditec s.r.o. Nitra , IČO 36518565A.Sárená
08-31/16Lab.diagnostiká HTO1711,1114.01.2016Medservis Svätý Jur , IČO 34558039A.Sárená
08-011/16Lab.diagnostiká OKM536,2108.01.2016G-Trade s.r.o. Bratislava , IČO 46265082A.Sárená
08-13/16Lab.diagnostiká OKM546,9915.01.2016G-Trade s.r.o. Bratislava , IČO 46265082A.Sárená
8/16/16Lab.diagnostiká HTO50,7108.01.2016Sysmex s.r.o. Bratislava , IČO 31345433A.Sárená
08-42/16Lab.diagnostiká OKB110,0021.01.2016beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava , IČO 35683546A.Sárená
08-37/16Lieky110,0018.01.2016INTRAVena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-47/1/16Lieky73,2620.01.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-408-1/16Lieky60,5025.01.2016b-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-1/2/16Lieky227,4901.02.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-2/2/16Lieky1347,8301.02.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-3/2/16Lieky1692,9701.02.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-54/16Infúzne roztoky5424,6001.02.2016b-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-53/16Lieky4575,9801.02.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-46/16Lab.diagnostiká OKM2250,6002.02.2016DISPOMED Spol.s.r.o Košice , IČO:31684432A.Sárená
08-4/2/16Lieky12,3002.02.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-5/2/16Lieky251,2002.02.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-2/216Lieky2068,6802.02.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-7/2/16Lieky28,8802.02.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-08-2/16Lieky265,7402.02.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-55/16Infúzne roztoky519,9701.02.2016BAX PHARMA s.r.o. Bratislava , IČO 35758481A.Sárená
08-56/16Lieky3357,5301.02.2016INTRAVena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-60/16Lab.diagnostiká OKM7803,4902.02.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava , IČO35849258A.Sárená
08-57/16Dezinfekcia266,4001.02.2016banchem, s.r.o. Dunajska Streda ICO:36227901A.Sárená
08-9/2/16Lieky5,7003.02.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-54/16Infúzne roztoky1620,1901.02.2016b-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-54/16Infúzne roztoky196,4201.02.2016b-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-622/15Lab.diagnostiká HTO129,9110.12.2015Immu-Med Bytča , IČO 36683779A.Sárená
08-59/16Lab.diagnostiká OKM847,2202.02.2016dispolab Žilina , IČO 31625746A.Sárená
08-67/16Kontrastné látky642,9104.02.2016MGP spol.s.r.o. Bratislava , IČO:00684023A.Sárená
08-63/16Lab.diagnostiká OKM210,2702.02.2016G-Trade s.r.o. Bratislava , IČO 46265082A.Sárená
08-11/2/16Lieky8,6404.02.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-12/2/16Lieky405,6304.02.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-13/216Lieky673,9204.02.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-14/2/16Lieky392,9304.02.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-65/16Dezinfekcia428,9003.02.2016hartman RICO Bratislava , IČO 31351361A.Sárená
08-10/2/16Lieky1676,1803.02.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-53/16Lieky3424,5401.02.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-50/16Lab.diagnostiká OKB1518,0001.02.2016beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava , IČO 35683546A.Sárená
08-68/16Kontrastné látky1780,9004.02.2016BRacco Imaging s r.o. ICO:46182870A.Sárená
08-64/16Dezinfekcia604,4903.02.2016vidrA s.r.o. Žilina , IČO 31589561A.Sárená
08-15/2/16Lieky5,4008.02.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-16/2/16Lieky41,8608.02.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-17/2/16Lieky1927,3108.02.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-108-21/Lieky8,2008.02.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-19/2/16Lieky973,0108.02.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-20/2/16Lieky673,9208.02.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-21/2/16Lieky170,0108.02.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-069/16Lieky433,2704.02.2016INTRAVena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-058/16Lab.diagnostiká OKM166,7102.02.2016bio-G Bratislava , IČO 34123415A.Sárená
08-22/2/16Lieky98,0208.02.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-23/2/16Lieky1462,2708.02.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-032/16Lab.diagnostiká HTO2038,1214.01.2016EUREX MEDICA Žilina , IČO 36392944A.Sárená
08-066/16Lab.diagnostiká OKM926,8604.02.2016Jemo Trading s.r.o. Bratislava , IČO17317436A.Sárená
08-060/16Lab.diagnostiká OKM771,1802.02.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava , IČO35849258A.Sárená
08-24/2/16Lieky29,1410.02.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-25/2/16Lieky7,1510.12.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-26/2/16Lieky763,0410.12.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-27/2/16Lieky109,0010.12.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-208-2/16Lieky41,4710.12.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-063/16Lab.diagnostiká OKM501,9502.02.2016G-Trade s.r.o. Bratislava , IČO 46265082A.Sárená
08-061/16Lab.diagnostiká OKM338,8004.02.2016Agentúra Harmony Nitra , IČO 3142493A.Sárená
08-062/16Lab.diagnostiká OKM1011,3702.02.2016OXOId CZ s.r.o. Bratislava , IČO 43867596A.Sárená
08-079/16Lieky262,3510.02.2016B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-075/16Lab.diagnostiká HTO132,0009.02.2016Biogenix s.r.o. Praha Čakovice , IČO 49356526A.Sárená
08-29/2/16Lieky319,3611.02.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-063/16Lab.diagnostiká OKM98,0502.02.2016G-Trade s.r.o. Bratislava , IČO 46265082A.Sárená
08-30/2/16Lieky82,9412.02.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-28/16Dezinfekcia129,0612.01.2016Perfect Distribution a.s. Kočovce , IČO: 47719150A.Sárená
08-31/2/16Lieky658,8312.02.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-049/16Lab.diagnostiká OKB1432,6229.01.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-051/16Lab.diagnostiká OKB1840,9929.01.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-071/16Lab.diagnostiká OKB1994,9405.02.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-052/16Lab.diagnostiká OKB1021,5201.02.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-078/16Dezinfekcia421,1810.02.2016vidrA s.r.o. Žilina , IČO 31589561A.Sárená
08-082/16Dezinfekcia71,3112.02.2016PHARMA Group s.r.o. Veľké Leváre, , IČO: 31320911A.Sárená
08-062/16lab.diagnostiká OKM33,8602.02.2016OXOId CZ s.r.o. Bratislava , IČO 43867596A.Sárená
08-062/16Lab.diagnostiká OKM45,1402.02.2016OXOId CZ s.r.o. Bratislava , IČO 43867596A.Sárená
08-32/2/16Lieky170,0115.02.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-34/2/16Lieky1322,6315.02.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-33/2/16Lieky15,6915.02.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-072/16Lab.diagnostiká HTO478,5009.02.2016MEDSErvis Svätý Jur , IČO 34558039A.Sárená
08-081/16Infúzne roztoky199,2112.02.2016BAX PHARMA s.r.o. Bratislava , IČO 35758481A.Sárená
08-085/16Lieky1183,9915.02.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-035/2/16Lieky129,5816.02.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-036/2/16Lieky209,0916.02.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-037/2/16Lieky190,3816.02.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-308-2/16Lieky1594,2116.02.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-084/16Lab.suroviny496,4615.02.2016Pharm.Dr. Valúch , IČO36631957 Banská BystricaA.Sárená
08-079/16Lieky26,3210.02.2016B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-063/16Lab.diagnostiká OKM250,9802.02.2016G-Trade s.r.o. Bratislava , IČO 46265082A.Sárená
08-039/2/16Lieky3,0717.02.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-40/2/16Lieky1146,0017.02.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-41/2/16Lieky808,7017.02.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-42/2/16Lieky50,1917.02.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-43/2/16Lieky53,1717.02.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-80/16Lab.diagnostiká OKB1358,5011.02.2016Beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava , IČO 35683546A.Sárená
08-86/16Infúzne roztoky763,9617.02.2016B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-44/2/16Lieky29,7418.02.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-45/2/16Lieky3,0318.02.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-46/2/16Lieky285,6418.02.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-87/16Lieky257,6617.02.2016INTRAVena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-87/16Lieky160,0217.02.2016INTRAVena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-47/2/16Lieky173,9715.02.2016IntecPharma s.r.o Bratislava , IČO 00683264A.Sárená
08-88/16Lab.diagnostiká OKB1097,2518.02.2016Biohem TRENCIN, ICO:3142617A.Sárená
08-408-2/16Lieky211,5719.02.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-62/16Lab.diagnostiká OKM33,8602.02.2016OXOId CZ s.r.o. Bratislava , IČO 43867596A.Sárená
08-49/16Lab.diagnostiká OKB61,6029.01.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-85/16Lab.diagnostiká OKB1876,1416.02.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-83/16Lab.diagnostiká OKB1566,9615.02.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-63/16Lab.diagnostiká OKM26,2202.02.2016G-Trade s.r.o. Bratislava , IČO 46265082A.Sárená
08-49/2/16Lieky82,9419.02.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-50/2/16Lieky1074,8922.02.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-51/2/16Lieky16,2222.02.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
080-94/16Lab.diagnostiká OKM290,4023.02.2016Agentúra Harmony Nitra , IČO 3142493A.Sárená
08-53/2/16Lieky170,0123.02.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-54/2/16Lieky155,2123.02.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-55/2/16Lieky2.223.02.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-56/2/16Lieky359,7723.02.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-084/16Laboratórne suroviny75,0015.02.2016Pharm.Dr. Valúch , IČO36631957 Banská BystricaA.Sárená
08-089/16Lab.diagnostiká OKB1427,6419.02.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-093/16Lab.diagnostiká OKM495,0023.02.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava , IČO35849258A.Sárená
08-090/16Lab.diagnostiká OKB206,8022.02.2016Jemo Trading s.r.o. Bratislava , IČO17317436A.Sárená
08-56/2/16Lieky199,7224.02.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-080/16Lab.diagnostiká OKB693,0011.02.2016Beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava , IČO 35683546A.Sárená
08-57/2/16Lieky2005,5024.02.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-091/16Dezinfekcia46,4423.02.2016B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-096/16Lieky52,0023.02.2016INTRAVena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-074/16Lab.diagnostiká HTO725,2509.02.2016Roner s.r.o. Bratislava , IČO 35860537A.Sárená
08-508-2/16Lieky247,7625.02.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-59/2/16Lieky673,9225.02.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-077/16Dezinfekcia87,3610.02.2016Perfect Distribution a.s. Kočovce , IČO: 47719150A.Sárená
08-097/16Lab.diagnostiká OKM105,1625.02.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava , IČO35849258A.Sárená
08-60/2/16Lieky168,2826.02.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-61/2/16Lieky163,4829.02.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-099/16Lab.diagnostiká HTO341,0029.02.2016Roner s.r.o. Bratislava , IČO 35860537A.Sárená
08-070/16Lab.diagnostiká OKM728,7605.02.2016Unicomp s.r.o. Poprad , IČO 31660967A.Sárená
08-1/3/16Lieky585,6401.03.2016Med-Art s.r.o. Nitra , IČO 34113924A.Sárená
08-2/3/16Lieky159,8301.03.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-3/3/16Lieky2329,1501.03.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-4/3/16Lieky448,5001.03.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-110/16Dezinfekcia180,0001.03.2016MSM Holíč , IČO31440479A.Sárená
08-109/16Infúzne roztoky1492,5101.03.2016bax PHARMA s.r.o. Bratislava , IČO 35758481A.Sárená
08-5/3/16Lieky170,9402.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-6/3/16Lieky269,5702.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-103/16Lieky424,7101.03.2016Imuna Pharm Šarišské Michaľany , IČO36473685A.Sárená
08-106/16Infúzne roztoky + lieky5283,6401.03.2016b-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-7/3/16Lieky2,9502.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-08-3/16Lieky2282,3002.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-9/3/16Lieky45,0502.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-106/16Infúzne roztoky245,5201.03.2016b-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-106/16Infúzne roztoky512,9301.03.2016b-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-114/16Kontrastné látky260,1102.03.2016InterMedical s.r.o. , IČO 36547263A.Sárená
08-117/16Kontrastné látky616,7902.03.2016MGP spol.s.r.o. Bratislava , IČO:00684023A.Sárená
08-098/16Lab.diagnostiká OKM1239,6029.02.2016Oxoid CZ s.r.o. Bratislava , IČO 43867596A.Sárená
08-113/16Dezinfekcia353,7701.03.2016hartman RICO Bratislava , IČO 31351361A.Sárená
08-107/16Lieky2400,6201.03.2016intrAVena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-112/16Infúzne roztoky814,4401.03.2016DCX s.r.o. Bratislava , IČO 47133694A.Sárená
08-10/3/16Lieky402,4201.03.2016TIMed s.r.o. Bratislava , IČO 00602175A.Sárená
08-096/16Infúzne roztoky320,7623.02.2016bax PHARMA s.r.o. Bratislava , IČO 35758481A.Sárená
08-11/3/16Lieky8,9103.03.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-12/3/16Lieky306,1303.03.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-13/3/16Lieky52,2903.03.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-116/16Kontrastné látky317,1302.03.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-121/16Lab.diagnostiká OKM1383,8003.03.2016Agentúra Harmony Nitra , IČO 3142493A.Sárená
08-111/16Dezinfekcia129,0601.03.2016Perfect Distribution a.s. Kočovce , IČO: 47719150A.Sárená
08-122/16Lab.diagnostiká OKM195,0203.03.2016G-Trade s.r.o. Bratislava , IČO 46265082A.Sárená
08-115/16Kontrastné látky5787,1002.03.2016BRacco Imaging s r.o. ICO:46182870A.Sárená
08-120/16Lab.diagnostiká OKM2982,0103.03.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava , IČO35849258A.Sárená
08-119/16Lab.diagnostiká OKM847,2203.03.2016dispolab Žilina , IČO 31625746A.Sárená
08-101/16Lab.diagnostiká OKB2492,4929.02.2016ROCHE Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-108/16Dezinfekcia740,5901.03.2016Vidra s.r.o. Žilina , IČO 31589561A.Sárená
08-15/3/16Lieky160,0204.03.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-112/16Infúzne roztoky514,8001.03.2016DCX s.r.o. Bratislava , IČO 47133694A.Sárená
08-098/16Lab.diagnostiká OKM32,3729.02.2016Oxoid CZ s.r.o. Bratislava , IČO 43867596A.Sárená
08-105/16Lab.diagnostiká HTO1549,4901.03.2016Medservis Svätý Jur , IČO 34558039A.Sárená
08-092/16Lab.diagnostiká OKM66,3123.02.2016Lukas s.r.o. Martin , IČO 31569757A.Sárená
08-16/3/16Lieky91,9607.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-17/3/16Lieky2113,0907.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-18-3/16Lieky653,7507.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-19/3/16Sono gel56,5004.03.2016Pharma Group a.s Veľké Leváre, , IČO: 31320911A.Sárená
08-058/16Lab.diagnostiká OKM135,5202.02.2016Bio-G Bratislava , IČO 34123415A.Sárená
08-123/16Lab.diagnostiká OKM867,6303.03.2016Bio-G Bratislava , IČO 34123415A.Sárená
08-118/16Lab.diagnostiká OKM1577,4003.03.2016Jemo Trading s.r.o. Bratislava , IČO17317436A.Sárená
08-127/16Lab.diagnostiká HTO132,0004.03.2016Biogenix s.r.o. Praha Čakovice , IČO 49356526A.Sárená
08-122/16Lab.diagnostiká OKM523,5103.03.2016G-Trade s.r.o. Bratislava , IČO 46265082A.Sárená
08-20/3/16Lieky1677,5208.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-21/3/16Lieky121,0908.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-22/3/16Lieky35,5808.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-073/16Lab.diagnostiká HTO2125,7809.02.2016EUREX MEDICA Žilina , IČO 36392944A.Sárená
08-128/16Lab.diagnostiká OKM2382,6002.02.2016Agentúra Harmony Nitra , IČO 3142493A.Sárená
08-622/15Lab.diagnostiká HTO129,9110.12.2015Immu-Med Bytča , IČO 36683779A.Sárená
08-104/16Lab.diagnostiká HTO725,2501.03.2016Roner s.r.o. Bratislava , IČO 35860537A.Sárená
08-23/3/16Lieky17,2810.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-24/3/16Lieky172,3310.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-25/3/16Lieky465,2610.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-26/3/16Lieky114,4210.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-124/16Lab.diagnostiká OKB99,0003.03.2016beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava , IČO 35683546A.Sárená
08-102/16Lab.diagnostiká OKB1089,0001.03.2016beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava , IČO 35683546A.Sárená
08-131/16Lieky619,7510.03.2016bax PHARMA s.r.o. Bratislava , IČO 35758481A.Sárená
08-129/16Lieky1012,9509.03.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-27/3/16Lieky3.309.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-28-3/16Lieky121,1009.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-105/16Lab.diagnostiká HTO489,4901.03.2016Medservis Svätý Jur , IČO 34558039A.Sárená
08-098/16Lab.diagnostiká OKM11,2929.02.2016Oxoid CZ s.r.o. Bratislava , IČO 43867596A.Sárená
08-29/3/16Lieky32,2814.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-30/3/16Lieky134,7814.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-31/3/16Lieky205,2314.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-32/3/16Lieky1055,9214.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-33/3/16Lieky82,9414.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-125/16Lab.diagnostiká OKB1545,5104.03.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-120/16Lab.diagnostiká OKM2827,5803.03.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava , IČO35849258A.Sárená
08-34/3/16Lieky269,5714.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-35/3/16Lieky2187,2215.03.2016Med-Art s.r.o. Nitra , IČO 34113924A.Sárená
08-139/16Lieky7401,6415.03.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-36/3/16Lieky7,6315.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-37/3/16Lieky199,7215.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-38-3/16Lieky92,3215.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-39/3/16Lieky903,5215.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-40/3/16Lieky336,3115.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-41/3/16Lieky1785,8215.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-136/16Infúzne roztoky263,3614.03.2016bax PHARMA s.r.o. Bratislava , IČO 35758481A.Sárená
08-42/3/16Lieky1084,1615.03.2016bax PHARMA s.r.o. Bratislava , IČO 35758481A.Sárená
08-43/3/16Lieky173,9715.03.2016IntecPharma s.r.o Bratislava , IČO 00683264A.Sárená
08-138/16Lieky328,4815.03.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-44/3/16Lieky28,3916.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-45/3/16Lieky1263,4416.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-137/16Lieky1302,9614.03.2016b-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-46/3/16Lieky61,1117.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-47/3/16Lieky715,4517.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-48-3/16Lieky232,7817.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-49/3/16Lieky266,8618.03.2016Med-Art s.r.o. Nitra , IČO 34113924A.Sárená
08-50/3/16Lieky315,1118.03.2016Med-Art s.r.o. Nitra , IČO 34113924A.Sárená
08-51/3/16Lieky157,2318.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-135/16Lab.diagnostiká OKB1646,0011.03.2016beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava , IČO 35683546A.Sárená
08-52/3/16Lieky259,0221.03.2016Med-Art s.r.o. Nitra , IČO 34113924A.Sárená
08-53/3/16Lieky70,3221.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-54/3/16Lieky59,1521.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-55/3/16Lieky161,4521.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-56/3/16Lieky1731,4221.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-57/3/16Lieky404,3521.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-146/16Lieky161,6121.03.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-146/16Lieky617,5721.03.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-143/16Lab.diagnostiká OKB671,0018.03.2016Roner s.r.o. Bratislava , IČO 35860537A.Sárená
08-123/16Lab.diagnostiká OKM71,9303.03.2016Bio-G Bratislava , IČO 34123415A.Sárená
08-123/16Lab.diagnostiká OKM117,1503.03.2016Bio-G Bratislava , IČO 34123415A.Sárená
08-120/16Lab.diagnostiká OKM1260,1618.03.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava , IČO35849258A.Sárená
08-58-3/16Lieky269,5722.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-59/3/16Lieky1076,2522.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-145/16Infúzne roztoky542,3022.03.2016b-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-140/16Lab.diagnostiká OKB198,0016.03.2016beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava , IČO 35683546A.Sárená
08-132/16Lab.diagnostiká OKB1244,4011.03.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-133/16Lab.diagnostiká HTO479,7011.03.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-60/3/16Lieky383,6923.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-61/3/16Lieky269,5723.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-148/16Lieky219,9923.03.2016b-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-120/16Lab.diagnostiká OKM165,0003.03.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava , IČO35849258A.Sárená
08-62/3/16Lieky22.6324.03.2016Med-Art s.r.o. Nitra , IČO 34113924A.Sárená
08-63/3/16Lieky320,0124.03.2016Med-Art s.r.o. Nitra , IČO 34113924A.Sárená
08-130/16Lieky23,7210.03.2016Unimed Bratislava , IČO 17312752A.Sárená
08-141/16Lab.diagnostiká OKB474,4617.03.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-144/16Lab.diagnostiká OKB1561,9018.03.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-142/16Lab.diagnostiká OKB639,1318.03.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-64-3/16Lieky2,2029.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-65-3/16Lieky450,7029.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-66-3/16Lieky90,2929.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-152/16Infúzne roztoky1108,4329.03.2016b-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-122/16Lab.diagnostiká OKM671,5003.03.2016G-Trade s.r.o. Bratislava , IČO 46265082A.Sárená
08-152/16Lab.diagnostiká OKM33,0029.03.2016Agentúra Harmony Nitra , IČO 3142493A.Sárená
08-144/16Lab.diagnostiká OKB219,6718.03.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-67-3/16Lieky145,2329.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-68-3/16Lieky134,7828.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-69-3/16Lieky14,0630.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-70-3/16Lieky1251,7530.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-71-3/16Lab.diagnostiká OKM459,4807.03.2016Unicomp s.r.o. Poprad , IČO 31660967A.Sárená
08-72-3/16Lieky269,5731.03.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-73-3/16Lieky3,3031.03.2016Med-Art s.r.o. Nitra , IČO 34113924A.Sárená
03-015/16Oprava televízora OVP ev.4.114585 1ks55,0021.03.2016Teleservis, Radlinsk0ho 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30557267J.Strežo
06-046/16Šnúra TV 1ks1,6901.04.2016Planeo elektro, Aleja Slobody 3056/13, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 3571283J.Strežo
06-043/16Zámkové príslušenstvo 3ks, Kľučka 4 ks47,1005.04.2016SWING, v.g.v., Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570J.Strežo
06-045/16Farba - spray 2ks8,2001.04.2016M.Kurnota - Kajo, M.R.Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794J.Strežo
06-044/16Oprava koliesok na vozíky56,3001.04.2016PISO - Sport, Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40973387J.Strežo
06-042/16Sklenárenské služby 2ks57,2405.04.2016Babušiak -Sklenárstvo, Aleja Slobody 1895, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10850414J.Strežo
06-041/16Rozmnoženie kľúčov 46 ks36,6506.04.2016SWING, v.g.v., Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570J.Strežo
03-013/16Natiahnutie kábla na lek. Izbu,ukončenie TV zásuvkou 1 ks164,9208.03.2016Teleservis, Radlinsk0ho 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30557267J.Strežo
04-004/16Tabletovaná soľ balená 2000 kg552,0004.04.2016Feast s.r.o., Rastislavova 12/415, 949 01 Nitra, IČO: 44197781J.Strežo
03-014/16Vykonanie prvej úradnej skúšky el. inštalácie na pracovisku"Magnetická rezonancia" 1 ks220,0021.03.2016TUV SUD Slovakia, s.r.o., Lazovova 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35852216J.Strežo
10-011/16Renovácia tonerov: HPCE390A 2ks,HP436 2ks, HP278 1ks, H9285 9ks, HP1010 30ks, HP283 1ks, HPCE400 1ks1029,6006.04.20169. mája 325/1, 02601 Dolný Kubín, IČO: 36407968D.Meško
12-025/16Školenie Finančná kontrola od 01.01.2016, T: 07.03.201666,0007.03.2016Poradca podnikateľa, s.r.o.P.Jarkovská
12-026/16Externý tréning nozologických jednotiek – vzdelávanie RLP rok 2016720,0009.03.2016FalckP.Jarkovská
12-027/16VA 1-1490 Kurz ŠŠ v ŠO vnútorné lekárstvo pred ukončením SIK, T: 18.04.2016 – 29.04.2016 (T. L.)100,0011.03.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-028/16Účastnícky poplatok–praktická časť špec.štúdia v ŠO ortopédia - ÚVN Ružomberok, KCCH, NCHK (J. O.) T: 03-04/2016120,0014. 03.2016ÚVN SNP Ružomberok – FN, Gen. M. Vesela 21. 034 26 Ružomberok, IČO: 319 36 415P.Jarkovská
12-029/16Špec.skúška v ŠO zdr.manažment a financovanie v zdravotníckom povolaní sestra, T: 07.04.2016, vedúca sestra OAIM500,0029.03.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-030/16VA 11934-1935 KDŠŠ v špecializačnom odbore reuamtológia v prvom roku prípravy, t: 22.04.2016, (A. CH.)10,0029.03.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-031/16VA 2107 – Laboratórna medicína, T: 23. 05. 2016 – 25. 05. 2016, (K. T., OKM)30,0001.04.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-032/16VA 1 1465-1468 - Školiace miesto – brušná miniinvazívna chirurgia, T: 18.04.2016 - 20.04.2016 (V. O.)30,0005.04.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-033/16VA 1 1455 Kontrolný deň ŠŠ v špecializačnom odbore chirurgia, T: 02. 06. 201610,0005.04.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
02-001/16skipas jednodňový 1100 ks zo sociálneho fondu1430007.01.2016Orava Skipark,sro Oravský Podzámok 384, 027 41 Or.Podzámok IČO:44716028D.Smoleňová
02-002/16oprava C-ramena Arcadis Varic1070,7612.01.2016Siemens Healthcare, sro Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,IČO:31349307D.Smoleňová
02-003/16papier do tlačiarne Arcadis Varic31812.01.2016Egamed, sro Ratnovce 4, 922 01 Piešťany ,IČO:00613606D.Smoleňová
02-004/16low flow senzor na ventilátor Hamilton330,7712.01.2016Medis Nitra, sro pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra,IČO:36531774D.Smoleňová
02-005/16atraumatický endoskop.retraktor117312.01.2016Laparotech Instruments,sro Školní 1534,250 02 Brandýs n.L.,IČO:25622846D.Smoleňová
02-006/16oprava elektrického sporáka (pokazený ventilátor a špirála)248,6413.01.2016Gastro Vrábeľ, sro M.R.Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín,IČO:43897452D.Smoleňová
02-007/16servis a oprava operačných svietidiel na COS914,414.01.2016NIMAG, sro Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava,IČO:31337775D.Smoleňová
02-008/16reklamácia kazety do čítačky CR014.01.2016Medicore, sro Medená 5, 811 02 Bratislava,IČO:36711012D.Smoleňová
02-009/16oprava prístroja ECHO Screen TS233,4422.01.2016DARTIN Slovensko, sro Ľ.Podjavorinskej 5 080 01 Prešov,IČO:31676936D.Smoleňová
02-010/16optika Hopkins II 30 st.1684,826.01.2016RADIX, sro Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica ,IČO:00615803D.Smoleňová
02-011/16germicídny žiarič Prolux G1 ks +náhradné trubice 2 ks393,4226.01.2016Nexa, sro Sasinkova 9, 921 41 Piešťany,IČO:36239798D.Smoleňová
02-012/16oprava čiapok EEG12626.01.2016Adamed, sro Scherera 38, 921 01 Piešťany,IČO: 34663801D.Smoleňová
02-013/16oprava vrtačky Synthes TRS Modular DriveCca 10015.01.2015Synthes Slovakia, sro Prievozská 4, 821 09 Bratislava,IČO:45460060D.Smoleňová
02-014/16optika a troakár2527,9928.01.2016Medical Group,as Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava,IČO:317080030D.Smoleňová
02-015/16neurologické kladivka 1 ks podľa výberu24,828.01.2016Mixxer medical, sro Kollárova 49, 036 01 Martin,IČO:36380725D.Smoleňová
02-016/16neurologické kladivka 1 ks podľa výberu19,228.01.2016Unizdrav Prešov,sro Frant.nám. 3/A, 080 01 Prešov,IČO:36515388D.Smoleňová
02-017/16oprava sterilizátorov a autoklávov v areáli DONsPCca 100028.01.2016STEREX, sro Vitálišovce 362, 031 34 Lipt.Mikuláš,IČO:44484640D.Smoleňová
02-018/16oprava zatakajúcej kanalizácie v ortop.ambul.zaliatie dier v suteréne po oprave a pod.218715.01.2016Ewa stav, sro Oravská Poruba 383, 027 54 Veličná,IČO:46773894D.Smoleňová
02-019/16oprava svetelného zdroja Xenon nova 2013151008,9605.02.2016RADIX, sro Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica ,IČO:00615803D.Smoleňová
02-020/161-dňové skipasy v lyž.stredisku Skipark Kubínska Hoľa747520.01.2016Orava Skipark,sro Oravský Podzámok 384, 027 41 Or.Podzámok IČO:44716028D.Smoleňová
02-021/16oprava prístroja Huma reader HScca10017.02.2016Eurolab Lambda, as, T.Milkina 2, 917 01 Trnava,IČO:35869429D.Smoleňová
02-022/16EEG čiapky754,217.02.2016Adamed, sro Scherera 38, 921 01 Piešťany,IČO: 34663801D.Smoleňová
02-023/16demontáž vysokotlakovej striekačkyCca 10018.02.2016Medicore, sro Medená 5, 811 02 Bratislava,IČO:36711012D.Smoleňová
02-024/16skriňa na cievky34318.02.2016Vicáň, sro Zochova 1117/97, 026 01 Dolný Kubín,IČO:43894950D.Smoleňová
02-025/16nábytok do priestorov MR9823,219.02.2016Atipic,sro Aleja Slobody 3054, 026 01 Dolný Kubín,IČO:36008117D.Smoleňová
02-026/16stavebné práce v MR (stropy,radiátory,vysprávky a pod.)5858,210.02.2016Ewa stav, sro Oravská Poruba 383, 027 54 Veličná,IČO:46773894D.Smoleňová
02-027/16endoskopická technika pre JAS3030,1319.02.2016RADIX, sro Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica ,IČO:00615803D.Smoleňová
02-028/16výroba a montáž polepu na stenu pracoviska MR33425.02.2016Vellas, sro Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín,IČO:00652547D.Smoleňová
02-029/16naplnenie 5l fľaše zmesou plynov83,6811.02.2015Info med, sro M.R.Štefánika 161, 017 01P.Bystrica,IČO:36317381D.Smoleňová
02-030/16opravasnímača SpO280,8226.02.2016Ľuboš Bučko Bioflex servis, Borovce 126, 922 09 ,IČO:36986721D.Smoleňová
02-031/16kontrolný materiál na OKB80,8601.03.2016BIO G, sro Kazanská 46, 821 06 Bratislava,IČO:34123415D.Smoleňová
03-032/16zhotovenie stolíka pod pod tlačiareňCca 20022.02.2016Atipic,sro Aleja Slobody 3054, 026 01 Dolný Kubín,IČO:36008117D.Smoleňová
02-033/16regenerácia iontomeniča a ND predfilter16203.03.2016Ing.Attila Czikó-ROSA Kašmírska 2, 821 04 Bratislava ,IČO:34985271D.Smoleňová
02-034/16oprava fetálneho monitora FC-140081003.03.2016NIMAG, sro Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava,IČO:31337775D.Smoleňová
02-035/16oprava fetálneho monitora Agilent Series ACca 73003.03.2016S&T Slovakia, sro Mlynské Nivy 43/A, 821 09 Bratislava,IČO:31349935D.Smoleňová
02-036a/16oprava čítačky Kodak CR 360 System113410.02.2016Medicore, sro Medená 5, 811 02 Bratislava,IČO:36711012D.Smoleňová
02-036/16sedací kúpeľ pre dolné končatiny s hydromasážou a perličkouCca 500025.02.2015MEDEXIM, sro Hlboká 58, 921 01 Piešťany,IČO:31408362D.Smoleňová
02-037/16oprava sterilizátora HS 22K7Cca 170007.03.2016Skantech, sro Sekurisova 16, 841 02 Bratislava IČO:35800046D.Smoleňová
02-038/16pulzný oximeterCca 50008.03.2016NIMAG, sro Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava,IČO:31337775D.Smoleňová
02-039/16náhradné trubice do germicídnych žiaričov 30W 6 ksCca 10008.03.2016STEREX, sro Vitálišovce 362, 031 34 Lipt.Mikuláš,IČO:44484640D.Smoleňová
02-040/16montáž viriviek na FRO16209.03.2016STEREX, sro Vitálišovce 362, 031 34 Lipt.Mikuláš,IČO:44484640D.Smoleňová
02-041/16oprava C ramena Arcadis Varic616,6909.03.2016Siemens Healthcare, sro Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,IČO:31349307D.Smoleňová
02-042/16validácia šokového zmrazovača plazmyCca 10015.03.2016Trigon, sro Štefunkova 13, 821 03 Bratislava,IČO:31340954D.Smoleňová
02-043/16foto papier na SONO Sony type I, pre GPO52,515.03.2016Majavi Mária Vidová, Lyžiarska 3943/4, 921 01 Banka,IČO:43308007D.Smoleňová
02-044/16ND na monitor EDAN 5-zvodový kábel 3ks45017.03.2016NIMAG, sro Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava,IČO:31337775D.Smoleňová
02-045/16EDAN fetálny monitor F2 AP TWINS249917.03.2016NIMAG, sro Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava,IČO:31337775D.Smoleňová
02-046/16optika a troakárCca 100017.03.2016Medical Group,as Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava,IČO:317080030D.Smoleňová
02-047/16oprava defibrilátora Corpuls LK 08/16Cca 330018.03.2016Medis Nitra, sro pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra,IČO:36531774D.Smoleňová
02-048/16nerezový stojan, infúzny stojan, postman15018.03.2016Premium, ul.Moyzesova 625/19, 036 01 Martin,IČO:40664635D.Smoleňová
02-049/16oprava krvinkového analyzátora Sysmex K4500Cca 50022.03.2016Medservis Ing.Džadoň, Zuby 16, 900 21 Svätý Jur,IČO:34558039D.Smoleňová
02-050/16servis USG prístroja Mylab Class C31222.03.2016WEGA-MS, sro Pálenická 1, Moravany n.Váhom,IČO:30998328D.Smoleňová
02-051/16oprava varného kotla KE 100 výmena špirály, vyčistenie čidiel127,429.03.2016Peter Michalčík, 029 51 Vasiľov 83/IČO41729358D.Smoleňová
02-052/16príslušenstvo k operačnému stolu (bočná opieraka a pútací pás)Cca 40029.03.2016Fénix Bratislava,sro J.Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové,IČO:35730854D.Smoleňová
02-053/16vyčistenie podlahy v MR25010.03.2016Milan Zubek Slovblue, aleja Slobody 1892/54, 026 01 Dolný Kubín,IČO:41472632D.Smoleňová
02-054/16demontáž starých vodolieč.prístrojov,obklady,dlažby vodoinštalácia4375,5215.02.2016Ewa stav, sro Oravská Poruba 383, 027 54 Veličná,IČO:46773894D.Smoleňová
02-055/16realizácia bočného vhcodu do polikliniky blok G3049,620.02.2016Ewa stav, sro Oravská Poruba 383, 027 54 Veličná,IČO:46773894D.Smoleňová
02-056/16ND do sterilizátora Getinge HS 6610Cca 50001.04.2016Skantech, sro Sekurisova 16, 841 02 Bratislava IČO:35800046D.Smoleňová
02-057/16oprava a kontrola monitora vitálnych funkciiCca 10004.04.2016NIMAG, sro Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava,IČO:31337775D.Smoleňová
02-058/16oprava SAG pilka KDX 600Cca 100007.04.2016RADIX, sro Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica ,IČO:00615803D.Smoleňová
02-059/16oprava artroskopickej optiky102030.03.2015Aspironix, sro Šolésovej 14 811 08 Bratislava,IČO:46492054D.Smoleňová
02-060/16regenerácia iontomeniča a ND predfilter16213.04.2016Ing.Attila Czikó-ROSA Kašmírska 2, 821 04 Bratislava ,IČO:34985271D.Smoleňová
02-061/16laryngoskop562,514.04.2016Drager Slovensko, sro Radlinského 40a, 921 01 Piešťany,IČO:31439446D.Smoleňová
05-001/16Zhotovenie pečiatok v priebehu r.2016Cca 70011.01.2016BASKO pečiatky Dolný Kubín, 46477675Z.Škvarková
05-002/16Nákup spotr.tovaru nízkej hodnoty v prieb.r.2016Cca 50011.01.2016101 Drogéria Dolný KUbín, 36246204Z.Škvarková
05-003/16Nákup spotr.tovaru nízkej hodnoty v prieb.r.2016Cca 70011.01.2016GIMI galantérka Dolný KubínZ.Škvarková
05-004/16Elektronické stravov.poukážky 178 ks560,7013.01.2016GGFS BratislavaZ.Škvarková
05-005/16Zhotovenie drezovej skrinky 1 ks pre OKM135,0013.01.2016Výroba nábytku P.Svitek, Dolný KubínZ.Škvarková
05-006/16Konská a barania krv pre účely OKM v r.201613.01.2016MVDr.Krnáč I., L.Mikuláš, 31901328Z.Škvarková
05-007/16zneškodnenie tuhého komun.odpadu76,0614.01.2016TS mesta D.Kubín, 31609911Z.Škvarková
05-008/16Plienkové nohavičky, podložky a detské plienky1060,1614.01.2016Hartmann Rico Bratislava, 31351361Z.Škvarková
05-009/16toaletný papier, pap.utierky1246,6114.01.2016STEPA Slovakia, Bystrická cesta45, Ružomberok, 36372871Z.Škvarková
05-010/16doplnkové čistiace prostriedky, uprat.vozíky849,2314.01.2016BANCHEM Dunajská Streda, 36227901Z.Škvarková
05-011/16handry, metly a iný doplnkový sortiment614,8914.01.2016Kurnota KAJO, M.R.Štefánika, D.K.,10846794Z.Škvarková
05-012/16čistiace prostriedky na február686,0014.01.2016LEON GLOBAL Pezinok, 36284238Z.Škvarková
05-013/16čistiace prostriedky na I.Q pre kuchyňu589,1614.01.2016LEON GLOBAL Pezinok, 36284238Z.Škvarková
05-014/16kancel.skrinky, válenda (GPO,LSPP) stolička (int.príj.)944,0018.01.2016NIKA Nábytok Dolný Kubín, 36660086Z.Škvarková
05-015/16TV príjmač209,0018.01.2016DOMOSS TECHNIKA Dolný KubínZ.Škvarková
05-016/16nerezový policový vozík 4 ks – int.odd.556,8019.01.2016AJ PRODUKTY BratislavaZ.Škvarková
05-017/16pracovná obuv 12 párov (COS a iní)216,0019.01.2016Zdravot.potreby CENTRUM D.Kubín. 45471070Z.Škvarková
05-018/16antistatická obuv Dr.Vasek43,2019.01.2016Unimedica BratislavaZ.Škvarková
05-019/16Stoličky 4 ks – COS160,0020.01.2016Kondela nábytok Dolný KubínZ.Škvarková
05-020/16deratizácia pivničných priestorov + chodby90,0020.01.2016Deros R.Ondrejka, RužomberokZ.Škvarková
05-021/16vrecia Pvc do košov a na odpad3330,5225.01.2016ATRIO PLUS PrievidzaZ.Škvarková
05-022/16Nákup spotr.tovaru nízkej hodnoty v prieb.r.2016Cca 20025.01.2016JUMAX, Dolný Kubín, 44600437Z.Škvarková
05-023/16minútky a baterky do glukometra40,0025.01.2016DK-ORA Hodinárstvo, D.KubínZ.Škvarková
05-024/16Nákup spotr.tovaru nízkej hodnoty v prieb.r.2016Cca 10025.01.2016AXA MARKET D.Kubín 36408115Z.Škvarková
05-025/16svietidlo stolové + žiarovka19,6025.01.2016EMU Svietidlá, D.KubínZ.Škvarková
05-026/16zneškodnenie tuhého komun.odpadu56,1028.01.2016TS mesta D.Kubín, 31609911Z.Škvarková
05-027/16Nákup spotr.tovaru nízkej hodnoty v prieb.r.2016Cca 100028.01.2016Electrosell, Radlinského 27, D.Kubín, 31608001Z.Škvarková
05-028/16Kancelárske stoly 3 ks , skriňa kancel. 1 ks, kontajner zásuvkový 3 ks1624,804.02.2016AJ PRODUKTY BratislavaZ.Škvarková
05-029/16Pranie prádla pre RLP v priebehu r.2016Cca 70004.02.2016Baníková Libuša, Ružomberok, 37038559Z.Škvarková
05-030/16Doplnkové kancel.potreby v prieb.r.2016cca25004.02.2016ORSA, M.R.Štefánika 2263, D.Kubín, 31045901Z.Škvarková
05-031/16inkontinentné výrobky1205,909.02.2016Hartmann Rico Bratislava, 31351361Z.Škvarková
05-032/16odpadový kontajner 2 ks (chir.odd)475,210.02.2016AJ PRODUKTY BratislavaZ.Škvarková
05-033/16plyn Entonox + nájom fľiaš na r.2016Cca 25010.02.2016LINDE GAS, BratislavaZ.Škvarková
05-034/16kancel.skrinky 3 ks Smolková, kancel.stolička 3 ks ODCH999,0010.02.2016NIKA Nábytok Dolný Kubín, 36660086Z.Škvarková
05-035/16elektr.strav.poukážky na január560,7010.02.2016GGFS BratislavaZ.Škvarková
05-036/16papier.utierky, kancelár.papier, toalet.papier2476,9811.02.2016STEPA Slovakia, Bystrická cesta45, Ružomberok, 36372871Z.Škvarková
05-037/16čistiace prostriedky na marec286,8811.02.2016LEON GLOBAL Pezinok, 36284238Z.Škvarková
05-038/16doplnkové čistiace prostriedky, prac.rukavice, monterky631,0212.02.2016Kurnota KAJO, M.R.Štefánika, D.K.,10846794Z.Škvarková
05-039/16Skartovačka 1 ks43,0015.02.2016ORSA, M.R.Štefánika 2263, D.Kubín, 31045901Z.Škvarková
05-040/16identifikačné náramky popisovateľné 500 ks123,4215.02.2016Identifikačné systémy, Levice 26691086Z.Škvarková
05-041/16operačné plášte 80 ks COS944,0016.02.2016BORTEX Bobrov, 36437506Z.Škvarková
05-042/16predplatné časopisu Urgent.medicína – pre RLP19,2003.02.2016MEDIPRAX CB, České Budejovice, 63886731Z.Škvarková
05-043/16likvidácia tuhého komunál.odpadu57,7618.02.2016TS mesta D.Kubín, 31609911Z.Škvarková
05-045/16klubové kreslá 8 ks, dvojkreslá 2 ks, pohovka a kan.kreslá5 ks2271,0019.02.2016NIKA Nábytok Dolný Kubín, 36660086Z.Škvarková
05-046/16dávkovače na mydlo + doplnky k uprat.vozíkom1017,3119.02.2016BANCHEM Dunajská Streda, 36227901Z.Škvarková
05-047/16likvidácia tuhého komunál.odpadu74,3024.02.2016TS mesta D.Kubín, 31609911Z.Škvarková
05-048/16kvetinová výzdoba25,0024.02.2016Kvetinárstvo Mikušová, Dolný KubínZ.Škvarková
05-049/16preprava tovaru z Nemecka960,0017.02.2016NSC Dolný KubínZ.Škvarková
05-050/16lupa čitateľská 3 ks28,6025.02.2016Aktual optik M.Grznár, Dolný KubínZ.Škvarková
05-051/16antistatická obuv 2 páry86,0025.02.2016Unimedica BratislavaZ.Škvarková
05-052/16upratovací vozík + príslušenstvo 5 ks431,4526.02.2016BANCHEM Dunajská Streda, 36227901Z.Škvarková
05-053/16nákup drobného drogistic.tovaru v r.2016Cca 15026.02.2016BAZ drogéria Dolný KubínZ.Škvarková
05-054/16storno objednávkyZ.Škvarková
05-055/16brúsenie mikrotomových nožov na patológiu200,0001.03.2016Brúsenie nástrojov B.Pakan, Bratislava, nie je plátcom DPHZ.Škvarková
05-056/16inkontinentné výrobky – plienky, podložky pod chorých1418,0509.03.2016Michal Kolarík, zdrav.pomôcky LuhačoviceZ.Škvarková
05-057/16zásobníky na papier.utierky, toalet.papier, papier.utierky biele2470,7709.03.2016STEPA Slovakia, Bystrická cesta45, Ružomberok, 36372871Z.Škvarková
05-058/16čistiace prostriedky na apríl508,5809.03.2016LEON GLOBAL Pezinok, 36284238Z.Škvarková
05-059/16doplnkové čistiace prostriedky418,1709.03.2016Kurnota KAJO, M.R.Štefánika, D.K.,10846794Z.Škvarková
05-060/16Nákup spotr.tovaru nízkej hodnoty v prieb.r.2016Cca 20015.03.2016MEDIPO PLUS D.Kubín, 36724424Z.Škvarková
05-061/16Nákup spotr.tovaru nízkej hodnoty v prieb.r.2016Cca 20015.03.2016KAUFLAND pobočka Dolný Kubín, 35790164Z.Škvarková
05-062/16elektr.strav.poukážky na február535,6015.03.2016GGFS BratislavaZ.Škvarková
05-063/16likvidácia tuhého komunál.odpadu36,4016.03.2016TS mesta D.Kubín, 31609911Z.Škvarková
05-064/16označenie dvier – informačné tabuľky samolepiace46,2017.03.2016AREX V.Mišala, Dolný KubínZ.Škvarková
05-065/16doprava tovaru zo Švajčiarska1450,0017.03.2016NSC Dolný KubínZ.Škvarková
05-066/16doprava tovaru zo Švajčiarska1500,0017.03.2016NSC Dolný KubínZ.Škvarková
05-067/16doprava tovaru zo Švajčiarska1500,0017.03.2016NSC Dolný KubínZ.Škvarková
05-068/16doprava tovaru do FNsP Žilina180,0017.03.2016NSC Dolný KubínZ.Škvarková
05-069/16kancelárske potreby na r.2016Cca 420021.03.2016TSV VARGA papier, Lučenec, 32627211Z.Škvarková
05-070/16policový vozík 3 podlažný148,0022.03.2016B2B PARTNER Bratislava, 44413467Z.Škvarková
05-071/16antistatická obuv 1 pár43,2022.03.2016Unimedica BratislavaZ.Škvarková
05-072/16indentifikačné náramky pre novor.a matky 6 krabíc980,6422.03.2016Identifikačné systémy, Levice 26691086Z.Škvarková
05-073/16samolepiace termoštítky na HTO a OKB770,7422.03.2016KODYS, Bratislava 31387484Z.Škvarková
05-074/16storno objednávkyZ.Škvarková
05-075/16závesný vonkajší odpadkový kôš240,9624.03.2016MEVA-SK, Rožňava, 31681051Z.Škvarková
05-076/16kúpeľňový záves 12 ks -FRO152,0024.03.2016MABB Dolný Kubín, 31594182Z.Škvarková
05-077/16upratovačí vozík + príslušenstvo86,4029.03.2016BANCHEM Dunajská Streda, 36227901Z.Škvarková
05-078/16pozvánky na otváranie MR39,4029.03.2016ART AIR Center D.Kubín, 46494201Z.Škvarková
06-049/16Plyn79,8721.04.2016J.K.TRANS s.r.o., Bysterecká 1255, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985J.Strežo
06-048/16Rozmnoženie kľúčov 23 ks17,9020.04.2016SWING, v.g.v., Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32272570J.Strežo
03-016/16Demontáž zásuvkových obvodov a montáž obvodov na prúd.chrániče 4ks1397,0019.04.2016BRIX Elektromontáže, Haľamovská 489, 027 01 Žaškov, IČO: 46479295J.Strežo
03-021/16Dodanie el.normy pre zdravot. STN 32000-7710/2013 1ks24,8027.04.2016SUTN -SR, Štefanovičova 3, 810 05, IČO: 30810710J.Strežo
03-018/16Demontáž zásuvkových obvodov a montáž obvodov na prúd.chrániče chirurg.odd. -muži 4ks1504,1625.04.2016BRIX Elektromontáže, Haľamovská 489, 027 01 Žaškov, IČO: 46479295J.Strežo
03-020/16Demontáž zásuvkových obvodov a montáž obvodov na prúd.chrániče neurolog.odd. 4ks1090,9425.04.2016BRIX Elektromontáže, Haľamovská 489, 027 01 Žaškov, IČO: 46479295J.Strežo
03-019/16Demontáž zásuvkových obvodov a montáž obvodov na prúd.chrániče ortoped.odd. 4ks1753,4125.04.2016BRIX Elektromontáže, Haľamovská 489, 027 01 Žaškov, IČO: 46479295J.Strežo
03-017/16Demontáž zásuvkových obvodov a montáž obvodov na prúd.chrániče chirurg.odd. -ženy 4ks1320,0719.04.2016BRIX Elektromontáže, Haľamovská 489, 027 01 Žaškov, IČO: 46479295J.Strežo
03-025/16Vykonanie el. inštalácie na lek.izbách gyn.pôrod.odd.a funkčných amb. SONO a CTG1997,5010.05.2016BRIX Elektromontáže, Haľamovská 489, 027 01 Žaškov, IČO: 46479295J.Strežo
11-059/16Pochutiny, mlieko a mliečne výrobky536,9026.02.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-060/16Mrazené zel.karfiol, pór, špenát, mraz.hyd.prsia, ryby369,9429.02.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-061/16Mlieko a mliečne výrobky, pochutiny, cestoviny1187,1801.03.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-062/16Mrazené mäsové výrobky – hydinové kuracie stehná135,3401.03.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-063/16Cestoviny99,3629.02.2016AMOR, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 36390623J.Strežo
11-064/16Mlieko a mliečne výrobky, pochutiny, cestoviny, ostatné potraviny527,3304.03.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-065/16Pochutiny, mlieko a mliečne výrobky543,8507.03.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-066/16Mlieko a mliečne výrobky, pochutiny509,6707.03.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-067/16Mraz.zelenina, karfiol,špenát ,mraz.mäs.výr.,kur. stehná,filé257,7209.03.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-068/16Mlieko a mliečne výrobky, cestoviny, komóty565,6714.03.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-069/16Mraz.zelenina, brokolica, karfiol, špenát, mraz.mäs.výrobky, kur.prsia, stehná378,1214.03.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-070/16Mäso a mäsové výrobky1622,3129.02.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná, IČO: 47987740J.Strežo
11-071/16Chlieb a pekárenské výrobky691,7829.02.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-072/16Pochutiny, ostatné potraviny, cestoviny, kompóty1516,2811.03.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-073/16Pochutiny, mlieko a mliečne výrobky, ostatné potraviny969,2311.03.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-074/16Mlieko a mliečne výrobky210,4215.03.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-075/16Cestoviny, mlieko a mliečne výrobky379,9915.03.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-076/16Mlieko a mliečne výrobky, cestoviny, kompóty1225,3321.03.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-077/16Mraz.zelenina, brokolica, mraz.mäs.výrobky, hyd.kur.trupi, filé195,8321.03.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-078/16cestoviny, mieko a mliečne výrobky, ostatné potraviny465,1618.03.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-079/16Mlieko a mliečne výrobky79,2018.03.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-080/16Clieb a pekárenské výrobky70,2209.03.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-081/16Ovocie a zelenina1995,3101.03.2016Ráclavský, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 4806980J.Strežo
11-082/16Cestoviny, mlieko a mliečne výrobky651,0324.03.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-083/16Mraz.zelenina, špenát, zmes kúpeľná,kukurica,mraz.mäs.výrobky, kur.stehná321,3024.03.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-084/16Mlieko a mliečne výrobky207,7429.03.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-085/16Mäso a mäsové výrobky998,2624.03.2016Peter JENDRÁŠEK, Trstená, IČO: 33792798J.Strežo
11-086/16Mäso a mäsové výrobky1241,2029.03.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná, IČO: 47987740J.Strežo
11-087/16Mlieko a mliečne výrobky203,7229.03.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-088/16Pochutiny, cestoviny288,0429.03.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-089/16Ovocie a zelenina1505,5622.03.2016Ráclavský, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 4806980J.Strežo
11-090/16Chlieb a pekárenské výrobky818,4318.03.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-091/16Ovocie a zelenina12,9604.04.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-092/16Cestoviny, mieko a mliečne výrobky, ostatné potraviny1111,9431.03.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-093/16Pochutiny, kompóty, cestoviny, mlieko ma mliečne výrobky792,4705.04.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-094/16Ostatné potraviny, mlieko a mliečne výrobky101,5631.03.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-095/16Chlieb a pekárenské výrobky617,6131.03.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-096/16Mlieko a mliečne výrobky33,2206.04.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-097/16Mraz.mäsové výrobky, hyd.kur.prsia, hyd.kur.stehná333,0606.04.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-098/16Mlieko a mliečne výrobky, cestoviny779,5808.04.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-099/16Mraz.zelenina, brokolica, hyd.kur.stehná,hyd.kur.prsia,kačacie stehná1010,3011.04.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-100/16Mlieko a mliečne výrobky, pochutiny, cestoviny536,9512.04.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-101/16Mäso a mäsové výrobky1822,6413.04.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná, IČO: 47987740J.Strežo
11-102/16Ovocie a zelenina178,4508.04.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-103/16Mlieko a mliečne výrobky232,0019.04.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-104/16Ovocie a zelenina143,4704.04.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-105/16Ovocie a zelenina163,3218.04.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-106/16Pochutiny, mlieko a mliečne výrobky384,8215.04.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-107/16Cestoviny, mlieko a mliečne výrobky333,4819.04.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-108/16Mraz.mäsové výrobky, ryby, hyd.kur.prsia, kur.stehná, kur.trupy645,7520.04.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-109/16Chlieb a pekárenské výrobky694,3908.04.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-110/16Cestoviny, kompóty, pochutiny,mlieko a mliečne výrobky,mraz.mäs.výrobky2569,5408.04.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-111/16Ovocie a zelenina72,7222.04.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-112/16Mlieko a mliečne výrobky, pochutiny, cestoviny708,7625.04.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-113/16Pochutiny, cestoviny, kompóty233,0921.04.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-114/16Mlieko a mliečne výrobky153,5826.04.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-115/16Ovocie a zelenina70,5227.04.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-116/16Mäso a mäsové výrobky1162,8827.04.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná, IČO: 47987740J.Strežo
11-117/16Mlieko a mliečne výrobky, cestoviny664,1926.04.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-118/16Mraz.zel. brokolica, karfiol, pór,mexická,mochovská zmes, mraz.mäs.hyd.prsia371,4926.04.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-119/16Mlieko a mliečne výrobky, pochutiny, cestoviny, ostatné potraviny267,2529.04.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-120/16Mäso a mäsové výrobky1194,231.03.2016Peter JENDRÁŠEK, Trstená, IČO: 33792798J.Strežo
11-121/16Ovocie a zelenina1778,6101.04.2016Ráclavský, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 4806980J.Strežo
11-122/16Chlieb a pekárenské výrobky689,0319.04.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
06-054/16Zámok visiaci 1ks, zámok dverový 3ks, vložka FAB 6ks101,4005.05.2016Václavú -kľúčová služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-055/16Výroba zrkadiel 2ks15,9805.05.2016J.Babušiak-Sklenárstvo, Aleja Slobody 1895, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10850414J.Strežo
06-053/16Oprava koliesok na vozíkoch55,5006.05.2016PISO - SPORT, Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolnýn Kubín, IČO: 40973387J.Strežo
06-052/16Rozmnoženie kľúčov 18 ks13,2005.05.2016Václavú -kľúčová služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-051/16Obklad 1m210,5912.05.2016JMG Kúpelne s.r.o., Nemocničná 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 4605587J.Strežo
09-001/16vložky pôrod., rukavice steril.6.5,7,7.5,8,návlek na kameru,rúška 225x280cm,rúška 150x240cm,rukavice vyšetr2274,3705.01.2016LOHMANN & RAUSCHER, S.R.O. , GAŠTANOVÁ 15, 811 04 BRATISLAVA, IČO: 31347827B.Fedor
09-002/16Klipy do kliopvača veľké, malé872,4205.01.2016TELEFLEX MEDICAL S.R.O. VALOVÁ 49, 921 01 PIEŠŤANY ,IČO: 34137921B.Fedor
09-003/16silon braided EP 1.5,2,2.5,3,3.5,4,5,6,silon monofil,polydox loop, rotack,polysorb 3/0, 4/0, elektroda EKG,Sep-t-vac5484,1705.01.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce ,IČO: 47719150B.Fedor
09-004/16ihla jR RUZOVA, CIERNA, ZELENA, ZLTA243,5005.01.2016INTRAVENA S.R.O. , LEVOČSKÁ 9 , 080 01 PREŠOV ,IČO: 31717802B.Fedor
09-005/16Respiflo, excilon 10 x 10 cm, tri-flo trenažér, kat. roztiahnuteľný, polyskin 10 x 12 cm643,9305.01.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava ,IČO: 602175B.Fedor
09-006/16striekačky 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, janettky, podložka ložná 220 x 110 cm, hadičky spojovacie, súpravy infúzne1398,5505.01.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina ,IČO: 31589561B.Fedor
09-007/16katéter močový CH 16, 18, 20, 22, redonová súprava 400 ml,svorka pupoč.,trubica žaludočná CH 16,18,20, epelky622,9505.01.2016UNOMED spol. s r.o., Zlatovská 2211 , 911 01 Trenčín ,IČO: 00612791B.Fedor
09-008/16uzavretý odb. systém – Skúmavky ( koagulačné, biochemické, sedimentačné, hematologické, ihly odberové)933,3407.01.2016PULImedical spol. s r.o. , Nádražná 34 , 900 28 Ivanka pri Dunaji ,IČO: 31344399B.Fedor
09-009/16dualwave tube set, extension tubing, main pump tubing2120,6407.01.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava ,IČO: 31708030B.Fedor
09-010/16Papier EKG Helige277,5607.01.2016Bextron s.r.o. , Školská , 921 01 Piešťany ,IČO: 44696191B.Fedor
09-011/16Súprava Compoflex- trojvaky662,2608.01.2016biohem spol. spol. s r.o. , Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín ,IČO: 31442617B.Fedor
09-012/16Set denný, set pacientský, spike bottle1092,7208.01.2016Bracco Imaging Slovakia s.r.o. , Karadžičova 8/a, Bratislava ,IČO: 46182870B.Fedor
09-013/16Burr oval 4 mm x 13 cm285,7008.01.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava ,IČO: 31708030B.Fedor
09-014/16papier filtračný BD1220, BD1020, helix teliesko, páska indikátorová673,4111.01.2016Steripak s.r.o. , Sekurisova 16, 841 02 Bratislava ,IČO: 35800437B.Fedor
09-015/16indikátor TST Control168,9611.01.2016SKANTECH, s.r.o. , Sekurisova 16 , 841 02 Bratislava ,IČO: 35800046B.Fedor
09-016/16sáčok steril. 300X125x610, 250x100x380, 140x50x330, 200x400, 150x200 mm938,7011.01.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina ,IČO: 31589561B.Fedor
09-017/16smartmix vacuum, sáčok steril. 500X600x110 mm978,7711.01.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre ,IČO: 31320911B.Fedor
09-018/16Obväz sádrový, 10, 12, 14 cm x 3 m, okuliare O2165,9912.01.2016K&M MEDIA s.r.o. Čierne 94 , 023 13 Čierne ,IČO: 44879806B.Fedor
09-019/16excaliburr 4 mm x 13 cm, burr oval 4 mm x 13 cm536,6013.01.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava ,IČO: 31708030B.Fedor
09-020/16op.sety,rúška 75x90cm,obväzy elast.prubany,plášťe,omnistrip 3x76,6x76,čiapky op.,menalind pena,manžeta na Tensoval1423,4313.01.2016HARTMANN – RICO spol. s r.o. / Einsteinova 24 / 851 01 Bratislava ,IČO: 31351361B.Fedor
09-021/16vasok.modrý,vasokan ružový,inrtok.žltý,kohút trojces.,spinokan zavadzač,certofix trio+ sety,set anestez.,návlek na sondu2301,6113.01.2016B.BRAUN MEDICAL S.R.O. , HLUČÍNSKA 3 , 831 03 BRATISLAVA ,IČO: 31350780B.Fedor
09-022/16Box odvíjací, etikety malé666,4913.01.2016IDSYS, s.r.o, Mlynská 2238, 934 01 Levice ,IČO: 47182024B.Fedor
09-023/16tampón prešívaný 22 x 13 cm, gáza 90 cm x 100 m, čiapka DOC, tampón prešívaný 45 x 45 cm893,2913.01.2016PANEP S.R.O. , BRNĔNSKÁ 1246, 665 01 ROSICE ,IČO: 25550250B.Fedor
09-024/16elastpore 10x10,elastpore I.V, elastpore 7x5cm,plášťe Essentia,masky op.,lopatky na jazyk,vata 1kg656,7913.01.2016BATIST Medical SK s.r.o. , Račianska 184, 831 05 Bratislava ,IČO: 36764248B.Fedor
09-025/16skúmavka sterilná, 5 ml, 10 ml, nádoba 60 ml, sklo krycie 24 x 32 mm280,2213.01.2016STIRILAB s.r.o. , Textilná 23 , 034 01 Ružomberok / IĆO: 35853913B.Fedor
09-026/16Dualwave tube set, extension tubing1736,6413.01.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava ,IČO: 31708030B.Fedor
09-027/16Nožnice Ligasure, endostapler 5mm, parietex 20x15 cm, 30 x 20 cm2970,3418.01.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava ,IČO: 602175B.Fedor
09-028/16dualwave tube set, extension tubing, main pump tubing, burr oval 4mm x 13 cm2406,3418.01.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava ,IČO: 31708030B.Fedor
09-029/16kladivo chir. Kovové 500 g54,8818.01.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany ,IČO: 46540873B.Fedor
09-030/16Set na vákuovú biopsiu, držiak lokal. Ihly8702,0418.01.2016GUTTA Slovakia spol. s r.o. , Svetlá 1 , 811 02 Bratislava ,IČO: 35707364B.Fedor
09-031/16skúmavky K3EDTA218,8718.01.2016dispolab, Žilina s.r.o. , Gabajova 11, 010 01 Žilina ,IČO: 31625746B.Fedor
09-032/16Filapeau 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, Optime 2/0, 3/0, terylene 2719,8019.01.2016Unimedica s.r.o. , Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava ,IČO: 44962983B.Fedor
09-033/16Papier EKG EDAN132,0019.01.2016Nimag, spol. s r.o. , Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava ,IČO: 31337775B.Fedor
09-034/16elektróda dočasná rovná, zahnutá, set punkčný Peel-away626,4020.01.2016Operatíva medicínska spol. s r.o., Donská 61, 841 06 Bratislava ,IČO: 35757329B.Fedor
09-035/16Pencan 27G, spinokan zavádzač, certofix + sety1077,6020.01.2016B.BRAUN MEDICAL S.R.O. , HLUČÍNSKA 3 , 831 03 BRATISLAVA ,IČO: 31350780B.Fedor
09-036/16filter leukostop188,2920.01.2016biohem spol. spol. s r.o. , Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín ,IČO: 31442617B.Fedor
09-037/16Kadinka 100 ml, návlek na obuv, fľaša na moč, pohár na moč, misa podložná, špajle, sáčok močový 100 ml182,1621.01.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava ,IČO: 602175B.Fedor
09-038/16kangaroo set na pumpu, pripravok na zgelovanie, prietokomer kyslíkový2345,9421.01.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava ,IČO: 602175B.Fedor
09-039/16Tegadrem CHG, transpore 2,5 x 9.14 m314,0521.01.2016Meditrade s.r.o. , Levočská 1 , 851 01 Bratislava ,IČO: 17312001B.Fedor
09-040/16Polysorb, chirlac rapid, parietene 30 x 30, súpravy 103, prúžky optium, stapler PPH032301,7221.01.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce ,IČO: 47719150B.Fedor
09-041/16štvorvak composelect s filtrom1368,0021.01.2016biohem spol. spol. s r.o. , Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín ,IČO: 31442617B.Fedor
09-042/16súprava infúzna s inj. Piestom, betaplast 1.25, 2.5278,3922.01.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre ,IČO: 31320911B.Fedor
09-043/16Sada na klystýr, spojky, set na konizáciu,SET pôr.,Set novorod.,palchta pat.plášť zelený,rúška 75x 90cm,rúška 100x150cm1094,2522.01.2016DINA – HITEX SK, Spol.s.r.o., ul. Mudr. A. CHuru 2905/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36352446B.Fedor
09-044/16Peán svorka na cievy66,8222.01.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany ,IČO: 46540873B.Fedor
09-045/16Nožnice Ligasure Maryland, nožnice Ligasure Impact, bis elektródy1500,9622.01.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava ,IČO: 602175B.Fedor
09-046/16pero koagulačné301,4425.01.2016HSC Medical, s.r.o. , Tranovského 29, 841 02 Bratislava ,IČO: 35906570B.Fedor
09-047/16noznice ACE 36 E3179,8825.01.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava ,IČO: 31345182B.Fedor
09-048/16Ihelec Crile-wood211,2025.01.2016Laparotech Instruments s.r.o. , Školní 1534, 250 02 Brandýs nad Labem, IČO: 25622846B.Fedor
09-049/16filter textilný standard100,6825.01.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany ,IČO: 46540873B.Fedor
09-050/16split electrode42,0025.01.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava ,IČO: 31708030B.Fedor
09-051/16cystofix, exadyn combitrans, vasokan ruzový902,6426.01.2016B.BRAUN MEDICAL S.R.O. , HLUČÍNSKA 3 , 831 03 BRATISLAVA ,IČO: 31350780B.Fedor
09-052/16indikátorové skúmavky37,4026.01.2016SKANTECH, s.r.o. , Sekurisova 16 , 841 02 Bratislava ,IČO: 35800046B.Fedor
09-053/16Striekačky 50 ml, obväz fixačný 6 cm, sáčky brufix161,4026.01.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina ,IČO: 31589561B.Fedor
09-054/16Drôt kirschner 2.0, 2.2, 2.5203,0326.01.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany ,IČO: 46540873B.Fedor
09-055/16excaliburr 4 mm x 13 cm, split electrode292,9126.01.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava ,IČO: 31708030B.Fedor
09-056/16Filapeau 4/0, Optime 3/0, 4/0343,3326.01.2016Unimedica s.r.o. , Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava ,IČO: 44962983B.Fedor
09-057/16Chirlac rapid EP 1.5, 3,4274,8426.01.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce ,IČO: 47719150B.Fedor
09-058/16Parietex 15 x 10 cm, 20 x 15 cm, Parietene TEC 30 x 301184,3526.01.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava ,IČO: 602175B.Fedor
09-059/16Stapler pph03, pds loop, prolene1771,6027.01.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava ,IČO: 31345182B.Fedor
09-060/16Vivanotec 800 ml, vivanoTec 300 ml1179,0029.01.2016HARTMANN – RICO spol. s r.o. / Einsteinova 24 / 851 01 Bratislava ,IČO: 31351361B.Fedor
09-061/16Grasper laparoskopický 3 mm367,8001.02.2016Biomedica Slovakia, s.r.o. , Drobného 27 , 841 01 Bratislava , IČO: 35849258B.Fedor
09-062/16Vasokan modrý,vasokan ružový,introkan žltý,kohút trojcestný,spinokan zav.,certofix trio+ sety,set anest., návlek na sondu2288,8801.02.2016B.BRAUN MEDICAL s.r.o., Hlučínska 3 , 831 03 Bratislava, IČO: 31350780B.Fedor
09-063/16uzavretý odb. systém – Skúmavky ( koagulačné, biochemické, sedimentačné, hematologické, ihly odberové)1089,9202.02.2016PULImedical spol. s r.o. , Nádražná 34 , 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31344399B.Fedor
09-064/16oper.sety,rúška 75x90 cm,obväzy elast., prubany, plášťe, omnistrip 3x76, 6x76, čiapky oper.,menalind pena1306,1402.02.2016HARTMANN – RICO spol. s r.o. / Einsteinova 24 / 851 01 Bratislava , IČO: 31351361B.Fedor
09-065/16Set denný, set pacientský, spike bottle1347,6002.02.2016Bracco Imaging Slovakia s.r.o. , Karadžičova 8/a, Bratislava , IČO: 46182870B.Fedor
09-066/16dualwave tube set, extension tubing,excalibur 4 x 13 mm, oval burr 4 x 13 mm3198,1702.02.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-067/16Antrosond sil. Vlákno300,0002.02.2016Versium, s.r.o. , Trenčianska 47, 821 09 Bratislava 2/ IĆO: 36742651B.Fedor
09-068/16kliešte štipacie na drôt, nožnice chirurgické318,7903.02.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-069/16čiapka harmoniková, fľaša redon 400 ml, filter bakteriálny, rukavice fóliové, pagavit689,7603.02.2016MSM SLOVAKIAs.r.o.,Lesná 880, 90851 Holíč, IČO: 31440479B.Fedor
09-070/16Kadinka 250 ml, kadinka 250 ml s uchom, fľaša zásobná, skúmavky 14x90 mm27,4703.02.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-071/16Filapeau 2/0, 3/0, 4/0, 5/0349,0103.02.2016Unimedica s.r.o. , Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava , IČO: 44962983B.Fedor
09-072/16kanyla endotracheálna, sáčok močový 2 l, kat. odsávací s prer. CH 12,14,16,18, ochrany vag. Sond286,3203.02.2016Polymed Medical SK, s.r.o. , Zámocká 30 , 811 01 Bratislava , IČO: 36365785B.Fedor
09-073/16silon braided EP 1.5,2,2.5,3,3.5,4,5,6, silon mon.,polydox loop,protack,polysorb 3/0, 4/0,elektroda EKG,Sep-t-vac,prúžky2478,9103.02.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce , IČO: 47719150B.Fedor
09-074/16elastpore10x10,elastporeI.V,elastpore 7x5cm, plášťe Essentia, masky op.,lopatky na jazyk,rukavice vyš.,vata buničitá 1kg1200,3003.02.2016BATIST Medical SK s.r.o. , Račianska 184, 831 05 Bratislava , IČO: 36764248B.Fedor
09-075/16Nožnice Ligasure, Parietex 25x20 cm, respiflo2192,5403.02.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-076/16Sada na klystýr, spojky, set na koniz., Set pôr.,set novor.,plachta patol.,plášť zelený,rúška 75x 90cm,rúškaa 100x150 cm424,7503.02.2016DINA – HITEX SK, spol.s.r.,ul. Mudr. A. Churu 2905/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36352446B.Fedor
09-077/16Nurolon silon 174,1204.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-078/16Listy pilové210,0004.02.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-079/16Držiak čepeliek, kocher 25 cm, micro-mosquito 10 cm, nožnice, pinzety387,6004.02.2016Laparotech Instruments s.r.o. , Školní 1534, 250 02 Brandýs nad Labem, IČO: 25622846B.Fedor
09-080/16ihla JR RUZOVA, CIERNA, ZELENA, SUPRAVA TRANSFUZNA, UZAVER365,4704.02.2016INTRAVENA S.R.O. , Levočská 9 , 080 01 Prešov , IČO: 31717802B.Fedor
09-081/16súprava infúzna s inj. Piestom, betaplast 5.0, 2.5, betadialis310,0505.02.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
090-82/16katéter močový CH 16, 18, 20, 22, redonová súprava 400 ml, naso-fix, odsávačky Yankauer659,2005.02.2016UNOMED spol. s r.o., Zlatovská 2211 , 911 01 Trenčín , IČO: 00612791B.Fedor
09-083/16ihla bioptická 16 G400,0805.02.2016GUTTA Slovakia spol. s r.o. , Svetlá 1 , 811 02 Bratislava , IČO: 35707364B.Fedor
09-084/16skúmavka sterilná, 5 ml, 10 ml, nádoba 60 ml, sklo podložné356,8405.02.2016STIRILAB s.r.o. , Textilná 23 , 034 01 Ružomberok / IĆO: 35853913B.Fedor
09-085/16papier btl-08, papier corpuls147,9605.02.2016Bextron s.r.o. , Školská , 921 01 Piešťany , IČO: 44696191B.Fedor
09-086/16Parietex 20x15 cm532,4008.02.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-087/16indikátor TST Control126,7209.02.2016SKANTECH, s.r.o. , Sekurisova 16 , 841 02 Bratislava , IČO: 35800046B.Fedor
09-088/16Náustok s filtrom, maska tvárová120,0009.02.2016Linde Gas k.s. , Tuhovská 3, 831 06 Bratislava , IČO: 31373861B.Fedor
09-089/16Gáza 90 cm x 100 m, gázový kompres 7.5 x 7.5 cm, gázový kompres 10 x 10 cm, tampón preš. 22 x 13 cm1076,8309.02.2016PANEP S.R.O. , BRNĔNSKÁ 1246, 665 01 ROSICE , IČO: 25550250B.Fedor
09-090/16Rukavice vyšetrovacie latex, nitril, rukavice sterilné719,6009.02.2016LOHMANN & RAUSCHER, S.R.O. , GAŠTANOVÁ 15, 811 04 BRATISLAVA, IČO: 31347827B.Fedor
09-091/16Striekačky 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, protack, stapler EEA331647,7910.02.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce , IČO: 47719150B.Fedor
09-092/16striekačky 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, janettky, podložka ložná 220 x 110 cm, hadičky spojovacie, súpravy infúzne948,7410.02.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina , IČO: 31589561B.Fedor
09-093/16Dualwave tube set, extension tubing1736,6410.02.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-094/16Pruban 7, 10, 14, teplomer bezkontaktný, tlakomer349,0010.02.2016HARTMANN – RICO spol. s r.o. / Einsteinova 24 / 851 01 Bratislava , IČO: 31351361B.Fedor
09-095/16sklo krycie 18x18, eppendorfky, skúmavka 8 ml, kepíky,294,9311.02.2016STIRILAB s.r.o. , Textilná 23 , 034 01 Ružomberok / IĆO: 35853913B.Fedor
09-096/16štvorvak composelect s filtrom2280,0011.02.2016biohem spol. spol. s r.o. , Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín , IČO: 31442617B.Fedor
09-097/16list pilový 1.19 synthes179,2812.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-098/16Dualwave tube set, extension tubing1736,6415.02.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-099/16sáčok detský 100 ml, návlek na obuv, skúmavky 14x90222,9415.02.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-100/16Elektróda neutrálna160,0815.02.2016HSC Medical, s.r.o. , Tranovského 29, 841 02 Bratislava , IČO: 35906570B.Fedor
09-101/16set na šitie, rúško 100 x 150 cm, tip cleaner, držiaky moč. sáčkov171,2015.02.2016DINA – HITEX SK, spol.s.r.,ul. Mudr. A. Churu 2905/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36352446B.Fedor
09-102/16Endoobal na stolík 70 x 110 cm66,1615.02.2016Opti-med-Pharm s.r.o. , Obchodná 303, 922 01 Veľké Orvišťe , IČO: 31377483B.Fedor
09-103/16Opes aspirating ablator1401,8416.02.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-104/16uzavretý odb. systém – Skúmavky ( koagulačné, biochemické, sedimentačné, hematologické, ihly odberové)150,6016.02.2016PULImedical spol. s r.o. , Nádražná 34 , 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31344399B.Fedor
09-105/16Papier EKG EDAN81,3617.02.2016Bextron s.r.o. , Školská , 921 01 Piešťany , IČO: 44696191B.Fedor
09-106/16súprava inf. 103, silóny, kontajner 7,5 l, chirlac, menalind pena639,9518.02.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce , IČO: 47719150B.Fedor
09-107/16striekačky 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 m, obväz elastický236,3518.02.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina , IČO: 31589561B.Fedor
09-108/16redon súprava 400, odsávačky yankauer, kefka sterilná215,6019.02.2016UNOMED spol. s r.o., Zlatovská 2211 , 911 01 Trenčín , IČO: 00612791B.Fedor
09-110/16parietex 20 x 15 cm, Polysorb CL9291485,2619.02.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-111/16Rukavice sterilné 6.5, 7.5, rúška s nástrihom 225 x 280 cm394,2923.02.2016LOHMANN & RAUSCHER,s.r.o.,Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, IČO: 31347827B.Fedor
09-112/16split electrode, excalibur 4 mm x 13 cm292,9123.02.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-113/16patient ext. tubing, main pump tubing864,0024.02.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-114/16stapler eea33, kangaroo epump1852,3424.02.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-115/16endoobal na stolík 70 x 110 cm, ihla chir. G177,9124.02.2016Opti-med-Pharm s.r.o. , Obchodná 303, 922 01 Veľké Orvišťe , IČO: 31377483B.Fedor
09-116/16rolka steril. 150 mm, 200mm, 250 mm441,1824.02.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina , IČO: 31589561B.Fedor
09-117/16Nožnice focus9, har36, echelon flex 606358,6824.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-118/16Klipy hem-o-lok290,8125.02.2016TELEFLEX MEDICAL s.r.o., Valová 49, 921 01 Piešťany, IČO: 34137921B.Fedor
09-119/16excaliburr 4 mm x 13 cm250,9126.02.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-132/16dualwave tube set, extension tubing, main pump tubing, burr oval 4mm x 13 cm, excalibur 4 mm x 13 cm4149,5601.03.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-0102/16Tep2085,3901.02.2016RADIX spol.s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica , IČO: 00615803B.Fedor
09-0202/16cement hi-fatigue69,7001.02.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-0302/16Dlaha VA-LCP 2.4, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive752,9602.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-0402/16Šrób zaisťovací stardrive64,4102.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-0502/16ACL tight rope, flip cutter 7 mm612,8002.02.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-0602/16ACL tight rope492,8004.02.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-0702/16Tep2021,8005.02.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-0802/16endoprotéza cerviko, palacos r 1x 40 g434,5005.02.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-0902/16smartset GHV cement 20 g37,6102.02.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1002/16Tep2008,0002.02.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1102/16Tep2021,8008.02.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-1202/16Tep2085,3908.02.2016RADIX spol.s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica , IČO: 00615803B.Fedor
09-1302/16šrób kortikálny stardrive53,6109.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-1402/16milagro 10 x 30, rf cross pin476,7309.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-1502/16šrób kortikálny stardrive14,6209.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-1602/16šrób zaisťovací stardrive 3.597,5210.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-1702/16Tep2021,8011.02.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-1802/16klinec G-P 11 x 130, šrób l95,100, skrutka zaisťovacia, zátka290,3611.02.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-1902/16Dlaha VA-LCP 2.4, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive430,9410.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-2002/16Šrób zaisťovací stardrive308,6310.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-2102/16Tep2085,3915.02.2016RADIX spol.s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica , IČO: 00615803B.Fedor
09-2202/16milagro 10 x 30, rf cross pin476,7311.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-2302/16Dlaha VA-LCP 2.4, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive729,6315.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-2402/16Tep2388,9915.02.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-2502/16Tep2714,0015.02.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-2602/16klinec G-P 11 x 130, šrób l95,100, skrutka zaisťovacia, zátka290,3615.02.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-2702/16klinec tibiálny, skrutka zaisťovacia, zátka184,1416.02.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-2802/16milagro 10 x 30, rf cross pin495,6016.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-2902/16Dlaha VA-LCP 2.4, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive669,6916.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-3002/16klinec Expert, šrób zaisťovací stardrive 5.0, vrtulka pre expert678,7018.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-3102/16klinec rekonštrukčný, skrutka zaisťovacia, šrób l90, zátka306,0818.02.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-3202/16Betaplast 2,5 x 5 m, rukavice ambulance70,2118.02.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-3302/16Šrób zaisťovací stardrive48,7518.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-3402/16endoprotéza cerviko, palacos r 1x 40 g434,5023.02.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-3502/16Tep2459,7023.02.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-3602/16Tep2459,7023.02.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-3702/16Tep705,0022.02.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-3802/16Tep705,0023.02.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-3902/16Tep2085,3924.02.2016RADIX spol.s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica , IČO: 00615803B.Fedor
09-4002/16endoprotéza cerviko, palacos r 1x 40 g434,5024.02.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-4102/16Dlaha VA-LCP 2.4, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive633,9923.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-4202/16Smartset GHV cement 40 g0,1123.02.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-4302/16smartset GHV cement 20 g75,2223.02.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-4402/16Smartset GHV cement 40 g63,9023.02.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-4502/16Tep2406,8024.02.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-4602/16Tep1492,0024.02.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-4702/16Šrób zaisťovací stardrive57,0123.02.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-4802/16Smartset GHV cement 40 g63,9024.02.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-4902/16Tep2217,0024.02.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-5002/16Tep2217,0022.02.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-5102/16Tep2008,0022.02.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-5202/16cemvak aplikátor35,8622.02.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-5302/16Tep2085,3926.02.2016RADIX spol.s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica , IČO: 00615803B.Fedor
09-5402/16Tep2406,8023.02.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-5502/16Smartset GHV cement 40 g63,9026.02.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-5602/16Tep2388,9926.02.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-5702/16skrutka zaisťovacia 5x30-4039,4026.02.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-5802/16klinec elastický Ti 3.0, 3.5147,8429.02.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
06-078/16Oprava kolieska 1ks5,3027.06.2016PISO SPORT, Samuela nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40973387J.Strežo
06-077/16Spray 1 ks3,8324.06.2016M:Kurnota - Kajo, M.R.Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794J.Strežo
06-076/16Drez 1 ks42,0020.06.2016EKOBOSS s.r.o., Matúšková 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014J.Strežo
06-074/16Podpera 45 ks2,9021.06.2016ELEINŠTALA s.r.o., A.Sládkoviča 1794/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36841480J.Strežo
06-073/16Rozmnoženie kľúčov 15 ks15,0020.06.2016Václavu Kľúčová služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-072/15Vložka FAB 2 ks26,0020.06.2016Václavu Kľúčová služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
03-023/16Dodanie sklenených nádob na zvlhčovač kyslíka MZ 103F 10ks49,8009.05.2016Medicomp, s.r.o., Krajinská 3, 921 01 Piešťany, IČO: 31446825J.Strežo
03-024/16Vykonanie inštalácie Tv rozvodu na lek.izby gyn.pôr.odd. 2ks415,4010.05.2016Teleservis, Radlinského 12, 026 01Dolný kubín, IČO: 30557267J.Strežo
03-022/16Dodanie ovládača TVP - interné odd. 1ks15,0005.05.2016Teleservis, Radlinského 12, 026 01Dolný kubín, IČO: 30557267J.Strežo
03-026/16Úprava TV rozvodu na spol.miestnosti chir.odd.,preloženie a zasekanie TV káblov a el.zásuvky 1ks296,0016.05.2016Teleservis, Radlinského 12, 026 01Dolný kubín, IČO: 30557267J.Strežo
10-017/16Rebnovácia tonerov: HP CE390 2ks, HP1010 28 ks, HOC285 9 ks820,8025.05.2016Prolink s.r.o., 9.mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36407968D.Meško
03-027/16Vykonanie kompletáže el.inštalácie na nových lekárskych izbách gyn.pôr.odd. 1ks1476,3125.05.2016BRIX Elelktromontáže, Haľamovdká 489, 027 01 Žaškov, IČO: 46479295J.Strežo
06-062/16Štetec 1ks, Lep 1ks9,6227.05.2016Milan Kurnota-Kajo, M.R.Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794J.Strežo
06-061/16Výroba lišty 4m5,8530.05.2016Roofing s.r.o., Aleja Slobody 2248, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36780804J.Strežo
06-060/16Oprava kolieska 1ks8,2020.05.2016PISO SPORT, Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40973387J.Strežo
06-059/16Kľučka 1ks4,0030.05.2016Václavu -kľúčová služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 3684755J.Strežo
06-057/16Rozmnoženie kľúčov 7ks7,9020.05.2016Václavu -kľúčová služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 3684755J.Strežo
06-056/16Plyn44,2311.05.2016JK - TRANS s.r.o., Bysterecká 1255, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985J.Strežo
06-058/16Výtoková rúrka 1ks, prepínač sprchy 1ks, koleno 1ks, tesnenie 3ks, redukcia 1ks21,8920.05.2016F.Šinál - spotr.mater., Radlinského 1726, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10849991J.Strežo
06-066/16Vložka Fab 3 ks, visiaci zámok 1 ks, zástrč 1ks37,1001.06.2016Václavu -kľúčová služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 3684755J.Strežo
06-064/16Svietidlo 2 ks17,8007.06.2016Šard - elektromontáže s.r.o., M.R.Štefánika 2315, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31588131J.Strežo
06-065/16Rozmnoženie kľúčov 12ks9,0002.06.2016Václavu -kľúčová služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 3684755J.Strežo
06-063/16Silikón 1 ks5,2601.06.2016M.Kurnota-Kajo, M.R.Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794J.Strežo
06-064/16Zástrč 1ks1,2007.06.2016Eleinštala s.r.o., A.Sládkoviča 1794/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36841480J.Strežo
04-005/16Prepchatie upchatého kanalizačného potrubia 1ks101,4627.05.2016Oravská vodárenská spoločnosť a.s, Bystrecká 2180, 026 80 Dolný KubínJ.Strežo
06-069/16WC misa 1ks, Manžeta 1ks31,5110.06.2016F.Šinál - spotr.mater., Radlinského 1726, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10849991J.Strežo
06-070/16Záves 3ks4,5015.06.2016Václavu -kľúčová služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 3684755J.Strežo
06-067/16Oprava kolieska 2ks29,7008.06.2016PISO SPORT, Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40973387J.Strežo
06-068/16Vsuvka 1ks, predĺženie 1ks6,5010.06.2016EKOBOSS s.r.o., Matúšková 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014J.Strežo
06-071/16Rozmnoženie kľúčov 28ks19,614.06.2016Václavu -kľúčová služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 3684755J.Strežo
03-031/16HEPA filtre prevedení rám AL 40 ks, tesnenie 1ks,dovoz2935,8021.06.2016Tatrafilter s.r.o., Štúrova 288/67, 059 21 Svit, IČO: 36464236J.Strežo
03-028/16Demontáž a inštalácia zásuvkových obvodov na prúd.chránič pre postele pacientov 1ks310,0001.06.2016BRIX Elelktromontáže, Haľamovdká 489, 027 01 Žaškov, IČO: 46479295J.Strežo
12-034/16VA 2-1115 –Kurz ŠŠ v špec.odbo.anestéziológia a intenzívna starostlivosť, T: 11.04.2016 –15.04.2016,sestra OAIM (N. P.)133,3408.04.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P. Jarkovská
12-035/16Účastnícky poplatok – konferencia: Nový zákon o odpadoch – oficiálny komentár, T: 10.05.201657,0027.04.2016Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO:31592503P. Jarkovská
12-036/16Poplatok ročný za 4. rok špecializačného štúdia v ŠO gynekológia a pôrodníctvo (L. O.)166,0002.05.2016Jesseniova lekárska fakulta UK, Malá Hora 10701 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P. Jarkovská
12-037/16Školenie v oblasti systémových noriem ( manažér kvality)114,0003.05.2016CURO CERT SK, s.r.o., Popradská 66, 040 11 Košice –Západ, IČO: 35889071P. Jarkovská
12-038/16Školenie v oblasti systénových noriem (námestník pre ošetrovateľstvo)114,0003.05.2016CURO CERT SK, s.r.o., Popradská 66, 040 11 Košice –Západ, IČO: 35889071P. Jarkovská
12-039/16Účastnícky popl.–Kurz právnych predp.v zdrav.v rámci špec.štúdia v ŠO diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy14,0004.05.2016Jesseniova lekárska fakulta UK, Malá Hora 10701 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P. Jarkovská
12-040/16Účastnícky poplatok VA 11270 Kontrolný deň ŠŠ v špec. odbore rádiológia v prvom roku prípravy (L. B.), T: 30. 05. 201610,0011.05. 2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P. Jarkovská
12-041/16Účastnícky popl.– Kurz právnych predpisov v zdravotníctve v rámci špec.štúdia v ŠO gynekológia a pôrodníctvo, (L. O.)14,0012.05.2016Jesseniova lekárska fakulta UK, Malá Hora 10701 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P. Jarkovská
12-042/16Účastnícky poplatok – praktická časť špecializačného štúdia v ŠO ortopédia - OPCH UNM, T: 06./2016 (J. O.)110,0020.05.2016Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, IČO:00365327P. Jarkovská
12-043/16Účastnícky popl.– Kurz právnych predp.v zdrav.v rámci špec. štúdia v ŠO všeob.lekárstvo, T: 30.05.2016 -31.05.201614,0023.05.2016Jesseniova lekárska fakulta UK, Malá Hora 10701 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P. Jarkovská
09-120/16Oper.sety,rúška 75x90cm,obväzy el.,prubany,plášťe,omnistrip 3x76, 6x76, čiapky oper.,menalind pena,manžeta náhr. na Tensoval2033,0401.03.2016HARTMANN – RICO s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31351361B.Fedor
09-121/16Stapler EEA31, EEA 33, nožnice Ligasure, sep-t-vac 2l, 3l, polyskin 15x20 cm, absorbatack, bis elektródy3969,5901.03.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava, IČO: 602175B.Fedor
09-122/16Surgilon 1, Surgilon 2, velosorb fast 1, 2/0, 3/01686,0501.03.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava, IČO: 602175B.Fedor
09-123/16Tegaderm CHG242,5501.03.2016Meditrade s.r.o. , Levočská 1 , 851 01 Bratislava, IČO: 17312001B.Fedor
09-124/16Uzavretý odb. systém – Skúmavky ( koagulačné, biochemické, sedimentačné, hematologické, ihly odberové)1109,0001.03.2016PULImedical s.r.o. , Nádražná 34 , 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31344399B.Fedor
09-125/16Elektróda na rekurentný nerv405,6001.03.2016ULTRAMED s.r.o. , Š. Moysesa 431/14 , Žiar nad Hronom, IČO: 36638404B.Fedor
09-126/16Gáza 90cmx100m,gázový kompres 7.5x7.5cm,gázový kompres 10x 0 cm,tampón preš.22x 13cm,tampón prešívaný 45x45 cm1930,9701.03.2016PANEP s.r.o., Brněnská 1246, 665 01 Rosice, IČO: 25550250B.Fedor
09-127/16Podložka Easy-move 170 x50 cm384,0001.03.2016Hospimed- Slovakia, s.r.o. , Orenburská 44, 821 06 Bratislava, IČO: 31342311B.Fedor
09-128/16Vasokan modrý,vasokan ružový,introkan žltý,kohút trojcestný,spinokan zavadzač,certofix trio+ sety,set anest., návlek na sondu1964,4001.03.2016B.BRAUN MEDICAL s.r.o. , Hlučínska 3 , 831 03 Bratislava, IČO: 31350780B.Fedor
09-129/16Podložka silik. Pre trokár, tesnenie 5 mm66,7201.03.2016RADIX s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 00615803B.Fedor
09-130/16Set denný, set pacientský, spike bottle1170,0001.03.2016Bracco Imaging Slovakia s.r.o. , Karadžičova 8/a, Bratislava, IČO: 46182870B.Fedor
09-131/16Filapeau 4/0, 5/0267,3001.03.2016Unimedica s.r.o. , Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 44962983B.Fedor
09-132/16Dualwave tube set, extension tubing, main pump tubing, burr oval 4mm x 13 cm, excalibur 4 mm x 13 cm4149,5601.03.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava, IČO: 31708030B.Fedor
09-133/16Elektróda monopolárna standard54,0502.03.2016HSC Medical, s.r.o. , Tranovského 29, 841 02 Bratislava, IČO: 35906570B.Fedor
09-134/16Skúmavky 14x90,fľaša na moč,pohár na moč,sáčok na moč,papier filt.12,5kg,Petriho misky,katéter silikónový CH 16, 18318,6202.03.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava, IČO: 602175B.Fedor
09-135/16Striekačky 2ml,5ml,10ml,20ml,50ml,janettky,podložka ložná 220x110cm,hadičky spoj.,súpravy inf.,hadica 8/12, misky emitné1441,4601.03.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina, IČO: 31589561B.Fedor
09-136/16Redon súprava 400, odsávačky yankauer, kefka sterilná, katéter močový CH 12,14,16,18406,7003.03.2016UNOMED spol. s r.o., Zlatovská 2211 , 911 01 Trenčín, IČO: 00612791B.Fedor
09-137/16Set na vákuovú biopsiu8000,0403.03.2016GUTTA Slovakia s.r.o. , Svetlá 1 , 811 02 Bratislava, IČO: 35707364B.Fedor
09-138/16Vložky pôrod.,rukavice steril. 6.5,77.5, 8, návlek na kameru,rúška 225x280cm,rúška 150x240cm1548,0003.03.2016LOHMANN & RAUSCHER, s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, IČO: 31347827B.Fedor
09-139/16Kliešte lap. Click line270,9403.03.2016RADIX s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 00615803B.Fedor
09-140/16Sada na klystýr,spojky,set na koniz.,set pôr.,set novor., platcha patol.,plášť zelený,rúška 75x90cm,rúška 100x150cm770,3003.03.2016DINA – HITEX SK,s.r.o., Ul. Mudr. A. CHuru 2905/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36352446B.Fedor
09-141/16Súprava infúzna s inj. Piestom, betaplast 1.25, 2.5, 5.0, rohož dekontaminačná646,9104.03.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 31320911B.Fedor
09-142/16Smartmix vacuum298,7304.03.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 31320911B.Fedor
09-143/16Obväz sádrový, 10, 12, 14 cm x 3 m, masky O2164,9004.03.2016K&M MEDIA s.r.o. Čierne 94 , 023 13 Čierne, IČO: 44879806B.Fedor
09-144/16Silon braided EP 1.5,2,2.5,3,3.5,4,5,6,silon monofil,polydox loop,protack,polysorb 3/0,4/0,elektroda EKG,Sep-t-vac, prúžky optium3065,7104.03.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce, IČO: 47719150B.Fedor
09-145/16Elastpore 10x10,elastpore I.V,elastpore 7x5cm,plášťe Essentia,masky oper.,lopatky na jazyk,vata buničitá 1kg,obväz hydrof.1650,3604.03.2016BATIST Medical SK s.r.o. , Račianska 184, 831 05 Bratislava, IČO: 36764248B.Fedor
09-146/16Štvorvak composelect s filtrom2280,0004.03.2016BIOHEM spol. s r.o. , Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, IČO: 31442617B.Fedor
09-147/16Arch indikačný BD 1111, papier krepový 100x100 cm231,4204.03.2016Steripak s.r.o. , Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, IČO: 35800437B.Fedor
09-148/16Pero do zapisovača135,8404.03.2016SKANTECH, s.r.o. , Sekurisova 16 , 841 02 Bratislava, IČO: 35800046B.Fedor
09-149/16Čiapka harmoniková, fľaša redon 400 ml, filter bakteriálny, rukavice fóliové, pagavit, hand-fix 30, drény laparotomické627,0207.03.2016MSM SLOVAKIA s.r.o., Lesná 880, 90851 Holíč, IČO: 31440479B.Fedor
09-150/16Uzavretý odsávací systém CH 14, 16, respiflo 500 ml474,4807.03.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava, IČO: 602175B.Fedor
09-151/16Klobúčik tesniaci, nožička na trokár58,2407.03.2016Biomedica Slovakia, s.r.o. , Drobného 27 , 841 01 Bratislava, IČO: 35849258B.Fedor
09-152/16Katéter odsávací s prerušovačom CH14, 16, kanyly endotracheálne91,2007.03.2016Polymed Medical SK, s.r.o. , Zámocká 30 , 811 01 Bratislava, IČO: 36365785B.Fedor
09-153/16Pero koagulačné301,4407.03.2016HSC Medical, s.r.o. , Tranovského 29, 841 02 Bratislava, IČO: 35906570B.Fedor
09-154/16Kanyla endotracheálna EMG flex485,5807.03.2016ULTRAMED s.r.o. , Ś. Moysesa 431/14 , Žiar nad Hronom, IČO: 36638404B.Fedor
09-155/16Opes aspirating ablator, burr oval 4 mm x 13 cm1687,5308.03.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava, IČO: 31708030B.Fedor
09-156/16Papier EKG Corpuls105,3008.03.2016MAJAVI Mária Vidová, Lyžiarska 3943/4 , 921 01 Piešťany, IČO: 43308007B.Fedor
09-157/16Podložka Easy-move 170 x50 cm384,0008.03.2016Hospimed- Slovakia, s.r.o. , Orenburská 44, 821 06 Bratislava, IČO: 31342311B.Fedor
09-158/16Nožnice focus9, prolene 2/03325,8709.03.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31345182B.Fedor
09-159/16Monopolar cord89,3309.03.2016RADIX s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 00615803B.Fedor
09-160/16Klipy do klipovača veľké, malé581,6209.03.2016TELEFLEX MEDICAL s.r.o.,Valová 49, 921 01 Piašťany, IČO: 34137921B.Fedor
09-161/16Vasokan modrý,vasokan žltý,introkan žltý,kohút trojcestný,spinopkan zavadzač,certofix trio+ sety,set anest.,návlek na sondu1416,0010.03.2016B.BRAUN MEDICAL s.r.o. , Hlučínska 3 , 831 03 Bratislava, IČO: 31350780B.Fedor
09-162/16Opes aspirating ablator1401,8410.03.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava, IČO: 31708030B.Fedor
09-163/16Skúmavka 5 ml, 10 ml cylindrická sterilná, nádoba 60 ml195,4410.03.2016STIRILAB s.r.o. , Textilná 23 , 034 01 Ružomberok / IĆO: 35853913B.Fedor
09-164/16Fľaša kojenecká, hadičky spojovacie dlhé, janetky109,6810.03.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina, IČO: 31589561B.Fedor
09-165/16Svorky na prádlo, nožnice rovné 15 cm402,1010.03.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany, IČO: 46540873B.Fedor
09-166/16Parietex 25 x 20 cm, TEC 30x30 cm, Parietene 30 x 30 cm, hadica nevodivá997,5511.03.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava, IČO: 602175B.Fedor
09-167/16Dualwave tube set, extension tubing,excalibur 4 x 13 mm, oval burr 4 x 13 mm2273,2414.03.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava, IČO: 31708030B.Fedor
09-168/16List pilový 25x90x1.27 F240,0014.03.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47164816B.Fedor
09-169/16Perifix one, spinocan zavádzač, vasofix613,6814.03.2016B.BRAUN MEDICAL s.r.o. , Hlučínska 3 , 831 03 Bratislava, IČO: 31350780B.Fedor
09-170/16Set pôrodnícky, set na šitie, držiak na moč. Sáčky364,5814.03.2016DINA – HITEX SK, s.r.o., Ul. Mudr. A. CHuru 2905/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36352446B.Fedor
09-171/16Kanyla endotracheálna EMG flex121,3915.03.2016ULTRAMED s.r.o. , Š. Moysesa 431/14 , Žiar nad Hronom, IČO: 36638404B.Fedor
09-172/16Banka 2000 ml, tyčinky 5 x 200 mm, zátky gumené, kadičky 600 ml400,2116.03.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava, IČO: 602175B.Fedor
09-173/16Hadica na odsávanie, bis elektródy628,2016.03.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava, IČO: 602175B.Fedor
09-174/16Obväz elastický 12 cm x 5 m, rúško vertikálne 240 x 330 cm276,7616.03.2016BATIST Medical SK s.r.o. , Račianska 184, 831 05 Bratislava, IČO: 36764248B.Fedor
09-175/16Kanyla endotracheálna EMG flex606,9816.03.2016ULTRAMED s.r.o. , Ś. Moysesa 431/14 , Žiar nad Hronom, IČO: 36638404B.Fedor
09-176/16Podložka Easy-move 170 x50 cm384,0016.03.2016Hospimed- Slovakia, s.r.o. , Orenburská 44, 821 06 Bratislava, IČO: 31342311B.Fedor
09-177/16Rúška 150 x 240 cm, rukavice vyšetrovacie299,7916.03.2016LOHMANN & RAUSCHER, s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, IČO: 31347827B.Fedor
09-178/16Excaliburr 4 mm x 13 cm, burr oval 4 mm x 13 cm, punch widebiter 3.4 mm2417,2117.03.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava, IČO: 31708030B.Fedor
09-179/16Trokár dilatačný 150/12163,2118.03.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31345182B.Fedor
09-180/16Arch indikačný BD 1101209,4418.03.2016Steripak s.r.o. , Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, IČO: 35800437B.Fedor
09-181/16Velosorb 2/0, Warm-touch705,6418.03.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava, IČO: 602175B.Fedor
09-182/16Rúška 225 x 280 cm, návlek na kameru, rukavice 6564,9021.03.2016LOHMANN & RAUSCHER, s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, IČO: 31347827B.Fedor
09-183/16Optime 3/0, monotime 1/0449,4621.03.2016Unimedica s.r.o. , Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 44962983B.Fedor
09-184/16Tracheolife, tracheálne kanyly Enseal guard 7, 8, protack, ligasure noznice1536,1421.03.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava, IČO: 602175B.Fedor
09-185/16Perfusor striekačka 50 ml, perfusor hadička 150 cm, ochranný obal, infusomat inf. súprava604,8021.03.2016B.BRAUN MEDICAL s.r.o. , Hlučínska 3 , 831 03 Bratislava, IČO: 31350780B.Fedor
09-186/16Dualwave tube set, opes ablator2658,4822.03.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava, IČO: 31708030B.Fedor
09-187/16List pilový S 87-516, filter na hadicu453,2822.03.2016RADIX s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 00615803B.Fedor
09-188/16Páka kostná 18 mm, 43 mm, lyžica recamier, škrabka okrúhla, držiak čepeliek, nožnice na obväzy308,8022.03.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany, IČO: 46540873B.Fedor
09-189/16Uzavretý odb. systém – Skúmavky ( koagulačné, biochemické, sedimentačné, hematologické, ihly odberové)578,5222.03.2016PULImedical spol. s r.o. , Nádražná 34 , 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31344399B.Fedor
09-190/16Set na šitie ambulantný, rúško 50 x 70 cm, rúško 80 x 100 cm123,2422.03.2016DINA – HITEX SK, s.r.o., Ul. Mudr. A. CHuru 2905/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36352446B.Fedor
09-191/16Stapler pph03, surgicel 5 x 7.5 cm, loop Z335H1905,1822.03.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31345182B.Fedor
09-192/16Ambuvak, maska anesteziologická 374,0322.03.2016MEDIS Nitra, s.r.o. , Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra- Drážovce, IČO: 36531774B.Fedor
09-193/16Redon súprava 400, odsávačky yankauer, kefka sterilná, uzáver na katéter, redon dren CH 10268,7022.03.2016UNOMED spol. s r.o., Zlatovská 2211 , 911 01 Trenčín, IČO: 00612791B.Fedor
09-194/16Elektróda loop 20 x 15 mm87,1022.03.2016HSC Medical, s.r.o. , Tranovského 29, 841 02 Bratislava, IČO: 35906570B.Fedor
09-195/16Ihla chirurgické G, endoobal na stolík137,8022.03.2016Opti-med-Pharm s.r.o. , Obchodná 303, 922 01 Veľké Orvišťe, IČO: 31377483B.Fedor
09-196/16Ihelec Mayo-Hegar, micro-mosquito 10 cm307,2024.03.2016Laparotech Instruments s.r.o. , Školní 1534, 250 02 Brandýs nad Labem, IČO: 25622846B.Fedor
09-197/16Certofix duo, spinocan oranžový, vasofix safety modrý, ružový799,8029.03.2016B.BRAUN MEDICAL s.r.o. , Hlučínska 3 , 831 03 Bratislava, IČO: 31350780B.Fedor
09-198/16Silon monofil, chirlac rapid345,6929.03.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce, IČO: 47719150B.Fedor
09-199/16Ihla jr ružová, žltá, striekačky 10 ml212,6429.03.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina, IČO: 31589561B.Fedor
09-200/16Nožnice focus93179,8830.03.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31345182B.Fedor
09-0103/16Dlaha Philos 3.5, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive1070,0001.03.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31345182B.Fedor
09-0203/16Smartset GHV cement 40 g0,1103.03.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 31320911B.Fedor
09-0303/16Klinec G-P 11 x 130, šrób l95,100, skrutka zaisťovacia, zátka272,4404.03.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany, IČO: 46540873B.Fedor
09-0403/16Tep705,0007.03.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47164816B.Fedor
09-0503/16Tep2388,9907.03.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 31320911B.Fedor
09-0603/16Tep2714,0009.03.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 31320911B.Fedor
09-0703/16Dýchací okruh DS 22 mm559,2709.03.2016MEDIS Nitra,s.r.o. , Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra- Drážovce, IČO: 36531774B.Fedor
09-0803/16Klinec G-P 11 x 130, šrób l95,100, skrutka zaisťovacia, zátka269,0109.03.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany, IČO: 46540873B.Fedor
09-0903/16Klinec rekonštrukčný, skrutka zaisťovacia, šrób l90, zátka294,2411.03.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany, IČO: 46540873B.Fedor
09-1003/16Tep635,3109.03.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47164816B.Fedor
09-1103/16Cement hi-fatigue69,7011.03.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47164816B.Fedor
09-1203/16Klinec G-P 11 x 130, šrób l95,100, skrutka zaisťovacia, zátka269,0114.03.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany, IČO: 46540873B.Fedor
09-1303/16Tep2055,0014.03.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47164816B.Fedor
09-1403/16Milagro 10 x 30, rf cross pin476,7310.03.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31345182B.Fedor
09-1503/16Tep2714,0011.03.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 31320911B.Fedor
09-1603/16Tep2388,9914.03.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 31320911B.Fedor
09-1703/16Skrutka biocomposite 8x28mm230,0014.03.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava, IČO: 31708030B.Fedor
09-1803/16Tep705,0016.03.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47164816B.Fedor
09-1903/16Tep2055,0016.03.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47164816B.Fedor
09-2003/16Tep2217,0017.03.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 31320911B.Fedor
09-2103/16Tep705,0018.03.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47164816B.Fedor
09-2203/16Ds silver knight246,2418.03.2016MEDIS Nitra,s r.o. , Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra- Drážovce, IČO: 36531774B.Fedor
09-2303/16Tep2085,3921.03.2016RADIX s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 00615803B.Fedor
09-2403/16Tep705,0021.03.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47164816B.Fedor
09-2503/16Tep2085,3923.03.2016RADIX s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 00615803B.Fedor
09-2603/16Smartset GHV cement 40 g63,9021.03.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 31320911B.Fedor
09-2703/16Gryphon P-BR, kanyla 8,5 x 75510,8122.03.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31345182B.Fedor
09-2803/16Gryphon P-BR, kanyla 8,5 x 75744,7022.03.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31345182B.Fedor
09-2903/16Tep2021,8023.03.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica, IČO: 35750936B.Fedor
09-3003/16Tep2085,3924.03.2016RADIX Spol.s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 00615803B.Fedor
09-3103/16Dlaha VA-LCP 2.4, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive691,0030.03.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 31345182B.Fedor
09-3203/16Smartset GHV cement 40 g63,9029.03.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 31320911B.Fedor
09-201/16Súprava infúzna s inj. Piestom, betaplast 1.25, 2.5304,0104.04.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-202/16Set denný, set pacientský, spike bottle1652,6404.04.2016Bracco Imaging Slovakia s.r.o. , Karadžičova 8/a, Bratislava , IČO: 46182870B.Fedor
09-203/16Štvorvak composelect s filtrom2280,0004.04.2016biohem s. r.o. , Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín , IČO: 31442617B.Fedor
09-204/16Dualwave tube set, extension tubing, main pump tubing, excaliburr2371,5504.04.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-205/16Vložky pôrod.,rukavice steril. 6.5,7,7.5,8,návlek na kameru,rúška 225x280cm,rúška 150x240cm,tampó preš. 45x45cm2489,9404.04.2016LOHMANN & RAUSCHER, s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, IČO: 31347827B.Fedor
09-206/16Plášťe Essentia,lopatky na jazyk,vata buničitá 1kg,obväz hydr.10x5cm,rúško 100x150cm,rúško 75x90cm,obväz elast.12x5cm982,9204.04.2016BATIST Medical SK s.r.o. , Račianska 184, 831 05 Bratislava , IČO: 36764248B.Fedor
09-207/16Skúmavka 5 ml, 10 ml cylindrická sterilná, nádoba 60 ml, sklo krycie 24 x 32 mm, sklo podložné409,5005.04.2016STIRILAB s.r.o. , Textilná 23 , 034 01 Ružomberok, IČO: 35853913B.Fedor
09-208/16Set gastrostomický CH 24252,0005.04.2016ARID obchodná spoločnosť, s.r.o., Bárdošova 2/A , 831 01 Bratislava , IČO: 31350836B.Fedor
09-209/16Oper.sety,prubany, plášťe,omnistrip 3x76, 6x76,čiapky oper.,menalind krém,tlakomer tensoval,valaclean rolky,vata prierezy 500 g1949,4205.04.2016HARTMANN – RICO s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava , IČO: 31351361B.Fedor
09-210/16Náustok na spirometer86,4005.04.2016BTL Slovakia s.r.o., A. Kmeťa 320/7, 010 01 Žilina , IČO: 36404772B.Fedor
09-211/16Disector Maryland 3 mm367,8005.04.2016Biomedica Slovakia, s.r.o. , Drobného 27 , 841 01 Bratislava , IČO: 35849258B.Fedor
09-212/16Nôž na varixy81,8605.04.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-213/16Uzáver- combi zátka, súprava transfúzna, ventil jednocestný224,4905.04.2016INTRAVENA s.r.o., Levočská 9 , 080 01 Prešov, IČO: 31717802B.Fedor
09-214/16Velosorb 1, 2/0, Polysorb 1, 2, 3/0, 4/0, noznice Ligasure, protack, Parietex 20x155134,8505.04.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-215/16Pressfit zátka na fistuly, sieťka Tintra R 20x301187,8405.04.2016Versium, s.r.o. , Trenčianska 47, 821 09 Bratislava 2/ IĆO: 36742651B.Fedor
09-216/16Split electrode, excalibur 4 mm x 13 cm, opes ablator1729,5405.04.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-217/16Ihla chirurgické G, E, B, endoobal na stolík152,1205.04.2016Opti-med-Pharm s.r.o. , Obchodná 303, 922 01 Veľké Orvišťe , IČO: 31377483B.Fedor
09-218/16Gáza v páse 7x40cm,tampón stáčaný 20/20,tampón preš. 22x13cm,čiapka doc,plachta 150x240cm,kapsa zách., gázové prierezy1225,9705.04.2016PANEP s.r.o., Brněnská 1246, 665 01 Rosice , IČO: 25550250B.Fedor
09-219/16Koleso antidekubitné89,2006.04.2016Medihum, s.r.o. , Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 35952580B.Fedor
09-220/16Kanyla endotracheálna EMG flex242,8006.04.2016ULTRAMED s.r.o. , Š. Moysesa 431/14 , Žiar nad Hronom , IČO: 36638404B.Fedor
09-221/16Striekačky 2ml,5ml,10ml,20ml,50ml,janettky,podložka ložná 220x110cm,hadičky spoj.,súpravy inf.,1792,9106.04.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina , IČO: 31589561B.Fedor
09-222/16Arch absorbčný 30 x 60 cm, Innerpack 9 x 20 cm196,5106.04.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-223/16Indikátor TST Control168,9606.04.2016SKANTECH, s.r.o. , Sekurisova 16 , 841 02 Bratislava , IČO: 35800046B.Fedor
09-224/16Silon braided EP 1.5,2,2.5,3,3.5,4,5,6,silon monofil,polydox loop,elektroda EKG prúžky optium,papier na op.stôl,súpravy 1032461,7606.04.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce , IČO: 47719150B.Fedor
09-225/16Filapeau 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0295,0206.04.2016Unimedica s.r.o. , Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava , IČO: 44962983B.Fedor
09-226/16Uzavretý odb. systém – Skúmavky ( koagulačné, biochemické, sedimentačné, hematologické, ihly odberové)1071,4206.04.2016PULImedical s.r.o. , Nádražná 34 , 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31344399B.Fedor
09-227/16Vasokan modrý,vasokan ružový,introkan žltý,kohút trojcestný,spinokan zavadzač,certofix trio+ sety,set anest., návlek na sondu1993,2006.04.2016B.BRAUN MEDICAL s.r.o. , Hlučínska 3 , 831 03 Bratislava, IČO: 31350780B.Fedor
09-228/16Olej na inštrumenty122,9806.04.2016B.BRAUN MEDICAL s.r.o. , Hlučínska 3 , 831 03 Bratislava, IČO: 31350780B.Fedor
09-229/16Nurolon silon 2/0, 3/0203,0906.04.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-230/16Katéter odsávací s prerušovačom CH14, 16, kanyly endotracheálne, sáčok na moč217,2006.04.2016Polymed Medical SK, s.r.o. , Zámocká 30 , 811 01 Bratislava , IČO: 36365785B.Fedor
09-231/16Katéter močový CH 16, 18, 14, okuliare O2155,5006.04.2016K&M MEDIA s.r.o. Čierne 94 , 023 13 Čierne , IČO: 44879806B.Fedor
09-232/16Skúmavky K3EDTA, Quick 0,25 ml367,8008.04.2016Dispolab, Žilina s.r.o. , Gabajova 11, 010 01 Žilina , IČO: 31625746B.Fedor
09-233/16Ihla bioptická 14 G400,0808.04.2016GUTTA Slovakia s.r.o. , Svetlá 1 , 811 02 Bratislava , IČO: 35707364B.Fedor
09-234/16Drôt kirschner 1.2, 1.546,9708.04.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-235/16Elektróda na rekurentný nerv405,6011.04.2016ULTRAMED s.r.o. , Š. Moysesa 431/14 , Žiar nad Hronom , IČO: 36638404B.Fedor
09-236/16Certofix trio, spinocan žltý, vasofix safety zelený, stimuplex1192,6811.04.2016B.BRAUN MEDICAL s.r.o. , Hlučínska 3 , 831 03 Bratislava, IČO: 31350780B.Fedor
09-237/16Nožnice focus9, prolene 6/06460,7511.04.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-238/16Parietex 20 x 15 cm532,4012.04.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-239/16Sada na klystýr, spojky, set na sekciu, set novor., RUSKA 100 X 150 CM, set na šitie1067,7712.04.2016DINA – HITEX SK, s.r.o., Ul. Mudr. A. CHuru 2905/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36352446B.Fedor
09-240/16Dualwave tube set, extension tubing, main pump tubing3228,9614.04.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-241/16Fľaša redon 400 ml, tyčinky pagavit, filter bakteriálny, drén lap, hand-fix477,2414.04.2016MSM SLOVAKIA s.r.o., Lesná 880, 90851 Holíč, IČO: 31440479B.Fedor
09-242/16Skúmavka sklenená 90mm, misky Petriho 90mm, 100 mm, návlek na posteľ558,6215.04.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-243/16Terylene 2101,3815.04.2016Unimedica s.r.o. , Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava , IČO: 44962983B.Fedor
09-244/16Perican G 18153,0015.04.2016B.BRAUN MEDICAL s.r.o. , Hlučínska 3 , 831 03 Bratislava, IČO: 31350780B.Fedor
09-245/16Silón monofil SM 2262, 2367, 2266, Tervalon, Súpravy 103366,6615.04.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce , IČO: 47719150B.Fedor
09-246/16Masky s nebulizátorom136,4415.04.2016SELVIT, s.r.o. , Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina , IČO: 36370053B.Fedor
09-247/16Obväz elastický 10 cm, 12 cm x 5 m, elastpore I.V.245,4818.04.2016BATIST Medical SK s.r.o. , Račianska 184, 831 05 Bratislava , IČO: 36764248B.Fedor
09-248/16Uzavretý odb. systém – Skúmavky ( koagulačné, biochemické, sedimentačné, hematologické, ihly odberové)189,4018.04.2016PULImedical s.r.o. , Nádražná 34 , 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31344399B.Fedor
09-249/16Redon súprava 400, odsávačky yankauer328,3018.04.2016UNOMED s.r.o., Zlatovská 2211 , 911 01 Trenčín , IČO: 00612791B.Fedor
09-250/16Kanyla endotracheálna Trivantage783,0018.04.2016ULTRAMED s.r.o. , Š. Moysesa 431/14 , Žiar nad Hronom , IČO: 36638404B.Fedor
09-251/16Ambuvak dospelý28,1318.04.2016MEDIS Nitra, s.r.o. , Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra- Drážovce , IČO: 36531774B.Fedor
09-252/16Lutrafilm 1,25 cm, gáza kompresy 10 x 10 cm214,0618.04.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina , IČO: 31589561B.Fedor
09-253/16Skúmavka nesterilná 8 ml, klobúčik modrý151,6019.04.2016STIRILAB s.r.o. , Textilná 23 , 034 01 Ružomberok, IČO: 35853913B.Fedor
09-254/16Klipy do klipovača veľké, malé581,6219.04.2016TELEFLEX MEDICAL s.r.o.Valová 49, 921 01 Piešťany, IČO: 34137921B.Fedor
09-255/16Kontajner Microstop 450 x 300 x 140 mm750,0019.04.2016Fénix Bratislava, s.r.o. J. Zigmundíka 296/6 922 03 Vrbové , IČO: 35730854B.Fedor
09-256/16Nôž na varixy81,8619.04.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-257/16Stapler pph 031544,4019.04.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-258/16Excaliburr 4 mm x 13 cm, burr oval 4 mm x 13 cm536,6020.04.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-259/16Parietene 30 x 30 cm, stapler EEA 31769,9420.04.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-260/16Rukavice sterilné 7.5, rukavice vyšetrovacie176,4022.04.2016LOHMANN & RAUSCHER, s.r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, IČO: 31347827B.Fedor
09-261/16Striekačka 20 ml, 10 ml, ihla JR, lutrafilm 2,5305,4222.04.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina , IČO: 31589561B.Fedor
09-263/16Kanyla endotracheálna EMG flex, kanyla endotr. Trivantage759,5822.04.2016ULTRAMED s.r.o. , Š. Moysesa 431/14 , Žiar nad Hronom , IČO: 36638404B.Fedor
09-264/16Stapler pph 031544,4025.04.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-265/16Bločky zalievacie108,1425.04.2016STIRILAB s.r.o. , Textilná 23 , 034 01 Ružomberok, IČO: 35853913B.Fedor
09-266/16Vasofix modrý, ružový331,2025.04.2016B.BRAUN MEDICAL s.r.o. , Hlučínska 3 , 831 03 Bratislava, IČO: 31350780B.Fedor
09-267/16Dualwave tube set1256,6426.04.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-268/16Tampón prešívaný 22 x 13 cm, vata 5000 g229,9626.04.2016PANEP s.r.o., Beněnská 1246, 665 01 Rosice, IČO: 25550250B.Fedor
09-269/16Rúško dvojvrstv. 75 x 90 cm, 100 x 150 cm230,2326.04.2016BATIST Medical SK s.r.o. , Račianska 184, 831 05 Bratislava , IČO: 36764248B.Fedor
09-270/16Sada na klystýr, rúška 100 x 150 cm191,2026.04.2016DINA – HITEX SK, s.r.o., Ul. Mudr. A. CHuru 2905/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36352446B.Fedor
09-271/16Vata buničitá prierezy 500 g156,0026.04.2016HARTMANN – RICO s.r.o.,Einsteinova 24, 851 01 Bratislava , IČO: 31351361B.Fedor
09-272/16Parietex 20 x 15 cm, Polysorb 3/0, 4/0, protack, stapler EEA 311781,0027.04.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-273/16Patient ext. tubing, main pump tubing, split electrode906,0027.04.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-0104/16Tep2459,7001.04.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-0204/16Tep2085,3901.04.2016RADIX s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 00615803B.Fedor
09-0304/16Tep2085,3904.04.2016RADIX s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 00615803B.Fedor
09-0404/16DlahaPhilos, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive1099,0404.04.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-0504/16Klinec vnútrodreňový, skrutka zaisťovacia, zátka197,2704.04.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-0604/16Tep2055,0004.04.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-0704/16Dýchací okruh DS 22 mm, dýchací systém silver knight805,5105.04.2016MEDIS Nitra, s.r.o. , Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra- Drážovce , IČO: 36531774B.Fedor
09-0804/16Tep2085,3906.04.2016RADIX s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 00615803B.Fedor
09-0904/16Smartset GHV cement 40 g63,9001.04.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1004/16Tep3436,9901.04.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1104/16Smartset GHV cement 40 g63,9004.04.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1204/16Smartset GHV cement 40 g63,9004.04.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1304/16Tep2217,0005.04.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1404/16Tep2388,9906.04.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1504/16Smartset GHV cement 40 g63,9006.04.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1604/16Dlaha fib. 8 x 1 otvor, skrutky kostné uzamykateľné178,8408.04.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-1704/16Klinec G-P 13 x 130, šrób l95,100, skrutka zaisťovacia269,0111.04.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-1804/16Tep858,6013.04.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-1904/16Tep705,0011.04.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-2004/16Šrób kortikálny stardrive 2.4 Ti53,6112.04.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-2104/16Hlava zaslepovacia Expert55,0013.04.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-2204/16Tep2714,0013.04.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-2304/16Tep858,6015.04.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-2404/16Klinec vnútrodreňový, skrutka zaisťovacia, zátka185,9613.04.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-2504/16Endoprotéza cerviko, palacos r 1x 40 g434,5018.04.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-2604/16Tep2055,0018.04.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-2704/16Dlaha NCB-PT, skrutky NCB, čiapky NCB1185,6219.04.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-2804/16Tep2085,3920.04.2016RADIX s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 00615803B.Fedor
09-2904/16Palacos R 1x 40 g44,0020.04.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-3004/16Rf cross pin, absolute 8 x 23647,2114.04.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-3104/16Tep994,1915.04.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-3204/16Tep2388,9915.04.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-3304/16Tep2714,0018.04.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-3404/16Tep2388,9918.04.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-3504/16Smartset GHV cement 40 g63,9020.04.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-3604/16Tep2714,0020.04.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-3704/16Endoprotéza cerviko, palacos r 1x 40 g434,5022.04.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-3804/16Dlaha LCP 3.5, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive991,0125.04.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-3904/16Tep705,0020.04.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-4004/16Dlaha NCB-PT, skrutky NCB, čiapky NCB1041,3920.04.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-4104/16Tep705,0025.04.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-4204/16Tep1591,4225.04.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-4304/16ACL Tight rope, skrutka biocomposite476,4025.04.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-4404/16Dlaha VA-LCP 2.4, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive725,1626.04.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-4504/16Tep1920,6022.04.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-4604/16Tep2352,9022.04.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-4704/16Tep2459,7027.04.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-4804/16Tep2217,0027.04.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-4904/16Klinec vnútrodreňový, skrutka zaisťovacia, zátka209,8127.04.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-5004/16Dlaha NCB-PT, skrutky NCB, čiapky NCB1896,3628.04.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-5104/16Milagro 10 x 30, rf cross pin476,7328.04.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-5204/16Tep2085,3929.04.2016RADIX s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 00615803B.Fedor
09-5304/16Dlaha VA-LCP 2.4, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive691,0029.04.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
06-078/16Oprava kolieska 1ks5,3027.06.2016Piso-Sport, S,Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40973387J.Strežo
06-079/16Vložka FAB 2ks56,5028.06.2016Václuvu kľúč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-080/16Výroba lab.stolov a kontajnerov88,7917.06.2016Hranipex a.s., Hlaavná 1958, 038 52 Sučany, IČO: 36398446J.Strežo
06-081/16Výroba lab.stolov a kontajnerov946,1822.06.2016JAF HOLZ Slovakia, Kamenná 1, 010 01 Žilina, IČO: 35718986J.Strežo
06-082/16Výroba lab.stolov a kontajnerov448,7421.06.2016Nábytkár s.r.o., Nábrežie Oravy 2909/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36418668J.Strežo
06-083/16Výroba lab.stolov a kontajnerov239,1702.06.2016STRIME s.r.o., Lokca 528, 029 51 Lokca, IČO: 47192834J.Strežo
03-008/16Dodanie a montáž termostatov na op.sály 5ks1440,4108.02.2016Cofely a.s., Mlynské Nivy 61, 821 07 Bratislava, IČO: 35966289J.Strežo
03-029/16Montáž Tv prijímačov na gyn.pôrod.lekárske izby 2ks127,8015.06.2016Teleservis, Radlinsého 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30557267J.Strežo
06-091/16Dodanie materiálu na výrobu drezových súprávu do gyn.pôr.amb.67,3004.07.2016U-Max spol.s.r.o., Miestneho priemyslu 1027, 029 01 Námestovo, IČO: 36432849J.Strežo
06-089/16Dodanie materiálu na výrobu drezových súprávu do gyn.pôr.amb.399,8207.07.2016Slovlepex a.s., Bziny 219, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31625509J.Strežo
06-090/16Dodanie materiálu na výrobu drezových súprávu do gyn.pôr.amb.14,8506.07.2016Eleinštala s.r.o., A.Sladkoviča 1794/15, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36841480J.Strežo
06-092/16Dodanie materiálu na výrobu drezových súprávu do gyn.pôr.amb.286,9312.07.2016Ekoboss s.r.o., Matušková 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014J.Strežo
06-093/16Dodanie materiálu na výrobu drezových súprávu do gyn.pôr.amb.34,6906.07.2016STRIME s.r.o., Lokca 528, 029 51 Lokca, IČO: 47192836J.Strežo
06-094/16Dodanie materiálu na výrobu drezových súprávu do gyn.pôr.amb.179,6014.07.2016Nábytkár s.r.o., Nábrežie 2909/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36418668J.Strežo
06-095/16Materiál na výrobu drezových súprav na gyn.pôr.amb.30,2613.07.2016PPG DECO Slovakia s.r.o., Matušková 1634/9, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31633200J.Strežo
06-088/16Dodanie materiálu na výrobu drezových súprávu do gyn.pôr.amb.77,6215.07.2016SEZAM s.r.o. , Bystická cesta 29, 03450 Ružomberok, IČO: 00633194J.Strežo
04-006/16Objednanie pretláčacieho voza -upchaté kanalizačné potrubie 1ks125,5015.06.2016Oravská vodárenská spol. a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 33794898J.Strežo
03-030/16Montáž a kompletáž el.inštalácie 2 ks2205,8921.06.2016BRIX Elektromontáže, Haľamovská 489, 027 21 Žaškov, IČO: 46479295J.Strežo
10-023/16Renovácia tonerov:HP 278 1ks, HP 283 2ks, HP 285 9ks, HP 390 3ks, HP 2612 28ks, Epson LQ800 5ks1009,2004.07.2016Prolink s.r.o., 9.mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36407968D.Meško
06-099/16Rúra 16m, T-kus 1ks, Spojka 1ks, Koleno 1ks14,1120.07.2016AQUAMONT spol.s.r.o., Nemocničná 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31105696J.Strežo
06-100/16Vykružovák 1ks, T-kus 1ks, Spojka 6ks, koleno 1 ks, Opravný pás 1ks141,6519.07.2016Ekoboss s.r.o., Matušková 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014J.Strežo
06-096/16Rozmnoženie kľúčov 9 ks9,6025.07.2016Václavu -kľúč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-097/16Klinový remeň 1ks3,7008.07.2016Zapol s.r.o., M.R.Štefáka 1816/27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172J.Strežo
06-098/16Oceľ ťahaná 1,44 kg1,5614.07.2016ORAVING stavebniny s.r.o., M.R.Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656J.Strežo
06-108/16Polyst styrex 1ks, pena mont86na 1ks, lepidlo 1ks14,0929.07.2016ORAVING stavebniny s.r.o., M.R.Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656J.Strežo
06-109/16Materiál na výrobu laboratórnych stolov a kontajnerov622,4818.07.2016SEZAM s.r.o. , Bystická cesta 29, 03450 Ružomberok, IČO: 00633194J.Strežo
06-104/16Materiál na výrobu laboratórnych stolov a kontajnerov467,8722.07.2016STRIME s.r.o., Lokca 528, 029 51 Lokca, IČO: 47192836J.Strežo
06-102/16Materiál na výrobu laboratórnych stolov a kontajnerov87,2120.07.2016Nábytkár s.r.o., Nábrežie 2909/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36418668J.Strežo
06-103/16Materiál na výrobu laboratórnych stolov a kontajnerov522,3720.07.2016Slovlepex a.s., Bziny 219, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31625509J.Strežo
06-105/16Materiál na výrobu laboratórnych stolov a kontajnerov232,1820.07.2016JAF-HOLZ Slovakia s.r.o., Kamenná 1, 010 01 Žilina, IČO: 35718986J.Strežo
06-106/16Plyn52,3828.07.2016JK-Tranz sk s.r.o., Bysterecká 1255, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985J.Strežo
06-101/16Bateriový uzáver 2ks, rukoväť 1ks23,1426.07.2016Ekoboss s.r.o., Matušková 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014J.Strežo
06-107/16Oprava koliesok na pacientske vozíky49,5026.07.2016PISO -SPORT, S.Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40973387J.Strežo
06-084/16PVC rúra 1m1,6004.07.2016AQUAMONT spol.s.r.o., Nemocničná 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31105696J.Strežo
05-079/16Obálky, toaletný papier, tabelačný papier999,2006.04.2016STEPA Slovakia, Bystrická cesta45, Ružomberok, IČO:36372871Z.Škvarková
05-080/16Vrecia PVC do košov a na odpad1249,8006.04.2016ATRIO PLUS, Gramantíka 19A, Prievidza, IČO: 36844781Z.Škvarková
05-081/16Likvidácia tuhého komunál.odpadu59,0507.04.2016TS mesta D.Kubín, IČO: 31609911Z.Škvarková
05-082/16Pracovná obuv 30 párov (FRO,COS,int.odd..)540,0007.04.2016Zdravot.potreby CENTRUM D.Kubín, IČO: 45471070Z.Škvarková
05-083/16Doplnkové čistiace do kuchyne147,8011.04.2016Kurnota KAJO, M.R.Štefánika, Dolný Kubín, IČO: 10846794Z.Škvarková
05-084/16Prac.rukavice, dopln.čistioace403,0911.04.2016Kurnota KAJO, M.R.Štefánika, Dolný Kubín, IČO: 10846794Z.Škvarková
05-085/16Doplnkové čistiace prostriedky302,7111.04.2016BANCHEM Dunajská Streda, IČO: 36227901Z.Škvarková
05-086/16Čistiace potreby625,3211.04.2016LEON GLOBAL Pezinok,IČO: 36284238Z.Škvarková
05-087/16Elektr.strav.poukážky573,3011.04.2016GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava, IČO:47079690Z.Škvarková
05-088/16Informačné nápisy samolepiace53,6414.04.2016AREX V.Mišala Dolný Kubín,IČO: 36430854Z.Škvarková
05-090/16Kancel. papier807,0018.04.2016STEPA Slovakia, Bystrická cesta45, Ružomberok, IČO: 36372871Z.Škvarková
05-091/16Antistatická obuv 1 pár42,3018.04.2016UNIMEDICA, Šoltésovej 14, Bratislava, IČO: 44962983Z.Škvarková
05-092/16Paplóny 30 ks, vankúš 30 ks74,8818.04.2016AČKO Ružomberok, IČO:31577148Z.Škvarková
05-093/16Várnica nerez. S výpustom145,7518.04.2016GASTROLUX Žilina,IČO: 36413186Z.Škvarková
05-094/16Kniha – klasifikácia zhubných nádorovCca 5020.04.2016SOLEN medical education, IČO: BratislavaZ.Škvarková
05-095/16Zdrav.stolička otočná 5 ks604,2220.04.2016VV MIX Košice, IČO: 36189626Z.Škvarková
05-096/16Elektr.strav.poukážky548,1006.05.2016GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava, IČO: 47079690Z.Škvarková
05-097/16Cedáky profi do kuchyne106,3209.05.2016GASTRO Vrábeľ, Dolný Kubín, IČO: 43897452Z.Škvarková
05-098/16Podložky a plienkové nohavičky pod chorých1921,8611.05.2016Michal Kolarík, zdrav.pomôcky LuhačoviceZ.Škvarková
05-099/16Čistiace prostriedky336,7111.05.2016LEON GLOBAL Pezinok, IČO:36284238Z.Škvarková
05-100/16Toaletný papier, papierové utierky2734,5012.05.2016STEPA Slovakia, Bystrická cesta45, Ružomberok, IČO:36372871Z.Škvarková
05-101/16Vrecia do košov a na odpad1946,4112.05.2016ATRIO PLUS, Gramantíka 19A, Prievidza,IČO:36844781Z.Škvarková
05-102/16Dopravná značka + príslušenstvo44,4011.01.1900Impulz Media D.Kubín,IČO: 43931111Z.Škvarková
05-103/16Náhradné mopy, doplnkové čistiace488,0016.05.2016BANCHEM Dunajská Streda, IČO:36227901Z.Škvarková
05-104/16Operačné košele, nohavice a plášte299,0016.05.2016BORTEX Bobrov, IČO:36437506Z.Škvarková
05-105/16Komoda 2 ks, jedál.set 2 ks888,0017.05.2016NIKA Nábytok Dolný Kubín, IČO: 36660086Z.Škvarková
05-106/16Kovové šatníkové skrine 13 ks1882,1418.05.2016KWESTO Nitra, IČO: 35833289Z.Škvarková
05-107/16Zneškodnenie tuhého komun.odpadu127,9918.05.2016TS mesta D.Kubín, IČO:31609911Z.Škvarková
05-108/16Zhotovenie kľúčov podľa požiadaviek na r.2016Cca 2018.05.2016Václavu -kľúč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755Z.Škvarková
05-109/16Xerografický papier1076,4019.05.2016TSV VARGA papier, Lučenec, IČO: 32627211Z.Škvarková
05-110/16Doplnkové čistiace prostriedky240,7720.05.2016Kurnota KAJO, M.R.Štefánika, D.K.,10846794Z.Škvarková
05-111/16Upratovacie vozíky + príslušenstvo 5 ks806,7820.05.2016BANCHEM Dunajská Streda, IČO: 36227901Z.Škvarková
05-112/16Plienky bavlnené 300 ks330,0020.05.2016Didek Dominik Trstená,Z.Škvarková
05-113/16Brúsenie mikrotomov.nožov 20 ks180,0020.05.2016Brúsenie nástrojov B.Pakan, Bratislava, nie je plátcom DPHZ.Škvarková
05-114/16Chladiaci box 32 litr.36,8520.05.2016ASKA ŠaľaZ.Škvarková
05-115/16Pracovná obuv 30 párov GPO540,0025.05.2016MEDIPO PLUS Dolný Kubín, IČO: 36724424Z.Škvarková
05-116/16Plastové boxy 3 ks37,8025.05.2016OK MARKET BratislavaZ.Škvarková
05-117/16Kefky na skúmavky 80 ks51,3625.05.2016SETIS, Piešťany, IČO: 46086668Z.Škvarková
05-118/16Vesty pre sanitkárov 4 ks60,0025.05.2016Kurnota KAJO, M.R.Štefánika, Dolný Kubín, IČO:10846794Z.Škvarková
05-119/16Zneškodnenie tuhého komun.odpadu58,6009.06.2016TS mesta Dolný Kubín, IČO:31609911Z.Škvarková
05-120/16Drevené šatníkové skrine1932,0009.06.2016B2B PARTNER Bratislava,IČO:44413467Z.Škvarková
05-121/16Odevy pre záchranára RLP526,8009.06.2016Zdena Sport ŽilinaZ.Škvarková
05-122/16Tabelačný papier, toalet.papier2734,3510.06.2016STEPA Slovakia, Bystrická cesta 45, Ružomberok,IČO: 36372871Z.Škvarková
05-123/16Kosenie trávy v areáli NsP1440,0010.06.2016TS mesta Dolný Kubín, IČO:31609911Z.Škvarková
05-124/16Operačná čiapka, maska na tvár 100 ks37,8013.06.2016BORTEX Bobrov, IČO:36437506Z.Škvarková
05-125/16Elektr.strav.poukážky576,4513.06.2016GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava, IČO:47079690Z.Škvarková
05-126/16Antistatická obuv 1 pár43,5015.06.2016UNIMEDICA, Šoltésovej 14, Bratislava, IČO:44962983Z.Škvarková
05-127/16Kancelárske stoličky 4 ks -lekáreň356,0015.06.2016NIKA Nábytok Dolný Kubín, IČO:36660086Z.Škvarková
05-128/16Čistiace potreby na júl376,4216.06.2016LEON GLOBAL Pezinok, IČO:36284238Z.Škvarková
05-129/16Doplnkové čistiace299,9216.06.2016Kurnota KAJO, M.R.Štefánika, Dolný Kubín, IČO:10846794Z.Škvarková
05-130/16Vrecia do košov a na odpad1946,4116.06.2016ATRIO PLUS, Gramantíka 19A, Prievidza, 36844781Z.Škvarková
05-131/16Veľkoobjemový kontajner – prenájom127,9916.06.2016TS mesta D.Kubín, IČO:31609911Z.Škvarková
05-132/16Pracovné košele – 150 ks1440,0016.06.2016BORTEX Bobrov, IČO:36437506Z.Škvarková
05-133/16Umývacie prostriedky do konvektomatu516,2420.06.2016GASTRO Vrábeľ, Dolný Kubín,IČO: 43897452Z.Škvarková
05-134/16Pracovná obuv novorod, JAS, ODCH900,0023.06.2016Zdravot.potreby CENTRUM D.Kubín, IČO: 45471070Z.Škvarková
05-135/16Dávkovače na mydlo + doplnky k uprat.vozíkom488,4823.06.2016BANCHEM Dunajská Streda, IČO:36227901Z.Škvarková
05-136/16Informačné samolepky na dvere36,4027.06.2016Vellas Dolný KubínZ.Škvarková
05-137/16Pohovka + 2 kreslá – novor.odd.360,0028.06.2016NIKA Nábytok Dolný Kubín, IČO: 36660086Z.Škvarková
03-032/16Mobilná klimatizačná jednotka s príslušenstvom 1ks407,4126.07.2016Planeo Elektro Fast Plus .s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35712783J.Strežo
10-027/16Kurz Word Pres 1ks129,0029.07.2016CHECK IT s.r.o., Zastranie 278, 010 23 Žilina, IČO: 46707719D.Meško
06-110/16Zámok 7ks, visiaci zámok 1ks32,1004.08.2016Václavu -kľúč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-111/16Rozmnoženie kľúčov 23 ks21,7001.08.2016Václavu -kľúč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-113/16Oprava koliesok na pacientske vozíky 6ks93,2011.08.2016PISO -SPORT, S.Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40973387J.Strežo
06-112/16Rozmnoženie kľúčov 5ks6,7028.07.2016M.Horník, Turiec 1-Tesco, 036 01 Martin, IČO: 41850131J.Strežo
06-114/16Penetrácia 1ks, Farba 1ks17,5308.08.2016M.Kurnota - Kajo, M.R.Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794J.Strežo
03-033/16Preloženie ozvučenia čakárni z gynekol.amb.na mamolog.amb. 1ks198,0026.07.2016Anton Šidlo, Ľ.Štúra 2044/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 14168286J.Strežo
03-038/16Dodanie klimatizačnej jednotky AHS 12 a príslušenstva 1ks522,0015.08.2016Orbichlad s.r.o., Priemyselná 2663, Liptovský Mikuláš, IČO: 36734632J.Strežo
10-026/16Renovácia tonerov:HP1010 28ks, HP 436 8ks, HP 285 8ks, HP 283 1ks850,8029.07.2016Prolink s.r.o., 9.mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36407968D.Meško
04-007/16Oprava a servis zariadenia na výrobu Aqitexu 1ks703,2028.07.2016AQUASYSTÉM s.r.o., Hradská 76, 821 07 Bratislava, IČO: 35795247J.Strežo
10-029/16Renovácia tonerov:HP1010 28ks, HP 5949x 1ks, HP 283 3ks, HP 390 1ks722,1130.08.2016Prolink s.r.o., 9.mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36407968D.Meško
06-115/16Zrkadlo 1ks21,2123.08.2016J.Babušiak-Sklenárstvo, Aleja Slobody 1895, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10850414J.Strežo
06-116/16Kľučka 2ks, Zámok 1ks10,5019.08.2016Václavu -kľúč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-117/16Zásuvka 1ks, Inštal.krabička 1ks, Predlžovačka 1ks9,0719.08.2016PEMA-COM,s.r.o., A.Sládkoviča 1797/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46015411J.Strežo
06-118/16Šrób 20ks2,6022.08.2016ORAVING stavebniny s.r.o., M.R.Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656J.Strežo
06-119/16Rozmnoženie kľúčov 4ks2,8022.08.2016Václavu -kľúč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
10-028/16Batéria CSB GP12120 F2 2ks, Staničné batérie YUASA NPW45 7ks,215,3930.08.2016BATTERY Import SK, Pražáková 36a/661,619 00 Brno- Horní Heršpice, IČO: 29033675D.Meško
12-047/16Účastnícky poplatok – VA č. 4144 KDŠŠ v ŠO Laboratórna medicína (K.T)10,0025.07.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-048/16Účastníčky poplatok – VA č. 4161 Molekulárna patológia (K.T.)10,0025.07.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-049/16Účastnícky poplatok – VA č. 4162 Klinická chémia (K.T.)20,0025.07.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-050/16Účastnícky poplatok - VA č. 4163 Medicínska mikroskopia a analýza moču (K.T.)10,0025.07.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-051/16Manipulačné popl. za elek.spracovanie dát v kalendári vzdeláv.podujatí -kreditný systém CME – celoústavný seminár (ortopédia)8,0026.07.2016Lekár, a. s. Dobšinského 12, 811 05 Bratislava 1, IČO: 35947349P.Jarkovská
02-062/16Elektronická odsávačka pre GPOCca 100,0014.04.2016Miroslav Ušiak Medivent, Lánska 934/23, 017 01 Pov.Bystrica,IČO:43482848D.Smoleňová
02-063/16Oprava kamerovej hlavy Storz1500,9614.02.2016RADIX, sro Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica ,IČO:00615803D.Smoleňová
02-064/16Výmena 4-žilového kábla za 5-žilový1550,5508.04.2016Mandák elektro,sro Hlboká cesta 4, 931 01 Šamorín,IČO:46934324D.Smoleňová
02-065/16Oprava svetelného zdroja Xenon 175993,6018.04.2016RADIX, sro Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica ,IČO:00615803D.Smoleňová
02-066/16Výmena batérie na EKG BTL 08 LTCca 100,0022.04.2016BTL Slovakia,sro Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina,IČO:36404772D.Smoleňová
02-067/16Oprava EKG prístroja HP Page Writer M1771 A48,0022.04.2016S&T Slovakia, sro Mlynské Nivy 43/A, 821 09 Bratislava,IČO:31349935D.Smoleňová
02-068/16Pulzný oximeter k monitorom EDAN408,0028.04.2016NIMAG, sro Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava,IČO:31337775D.Smoleňová
02-069/16Skrinka pod tlačiareň pre mamologickú ambulanciu178,8022.02.2016Atipic,sro Aleja Slobody 3054, 026 01 Dolný Kubín,IČO:36008117D.Smoleňová
02-070/16Výmena vnútorných dverí 12 ks na MR1223,6015.03.2016Ewa stav, sro Oravská Poruba 383, 027 54 Veličná,IČO:46773894D.Smoleňová
02-071/16Doppler na vyšetrenie ciev s 8MHz sondou1084,8005.05.2016Slovamed, sro Malá 543/7, 931 01 Šamorín,IČO:D.Smoleňová
02-072/16Oprava schodiska pod pergolou1214,0015.04.2016Jozef Daňa, Dlhá nad Oravou,IČO32276541D.Smoleňová
02-073/16Vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu plochej strechy na budove Patológie0,0028.04.2016Eurovia,sro NA Kopanici 1447/13, 026 01 Dolný Kubín,IČO:36441627D.Smoleňová
02-074/16Sterilizačná kazetka na optiku210,6706.05.2016RADIX, sro Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica ,IČO:00615803D.Smoleňová
02-075/16Oprava centrifúgy Eppendorf 5702382,9206.05.2016Medesa SK,sro Remeselnícka 24, 831 06 Bratislava,IČO:36822169D.Smoleňová
02-076/16Snímací kábel na monitor EDANCca 100,0006.05.2016NIMAG, sro Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava,IČO:31337775D.Smoleňová
02-077/16Servis prístroja ICHOMA Reader175,5710.04.2016Gtrade,sro Kopčianska 80, 851 01 Bratislava,IČO:46265082D.Smoleňová
02-078/16Dodávka a montáž skriniek654,0001.04.2016Atipic,sro Aleja Slobody 3054, 026 01 Dolný Kubín,IČO:36008117D.Smoleňová
02-079/16Bočná nastaviteľná opierka Ramed450,7209.05.2016Fénix Bratislava,sro J.Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové,IČO:35730854D.Smoleňová
02-080/16Elektróda ISE Potassium c501Cca 100,0009.05.2016Roche Slovensko,sro Lazeretská 12, 811 08 Bratislava,IČO:35887117D.Smoleňová
02-081/16Držiak Base station na fixáciu ventilátora Medumat204,1210.05.2016Medis Nitra, sro pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra,IČO:36531774D.Smoleňová
02-082/16Ozvučenie miestnosti na školenie400,0010.05.2016VURAL,as A.Rudnaya 23,010 01 Žilina,IČO:3156293D.Smoleňová
02-083/16Inštrumentárne stolíky na MR187,2012.05.2016B2B Partner,sro Šulekova 2, 811 06 Bratislava,IČO:44413467D.Smoleňová
02-084/16CTG papier91,5013.05.2016Majavi Mária Vidová, Lyžiarska 3943/4, 921 01 Banka,IČO:43308007D.Smoleňová
02-085/16Sada PMMA platní na mamografiu228,0013.05.2016ÚRO,sro Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín IČO:36348279D.Smoleňová
02-086/16Laktátometer a testovacie prúžky328,2216.05.2016Zdravmatsk,sro Hlboká 10, 945 01 Komárno ,IČO:45506990D.Smoleňová
02-087/16Batéria do vŕtačky De Souttre MDX-610311,9316.05.2016RADIX, sro Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica ,IČO:00615803D.Smoleňová
02-088/16Hrazdička s popruhom plastová/20 ks216,0019.05.2016Premium, ul.Moyzesova 625/19, 036 01 Martin,IČO:40664635D.Smoleňová
02-089/16Oftamoskop169,8823.05.2016Medis Nitra, sro pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra,IČO:36531774D.Smoleňová
02-090/16Zhotovenie priečky s požiarnou odolnosťou za zasklenými vitrážami1303,0017.05.2016Ewa stav, sro Oravská Poruba 383, 027 54 Veličná,IČO:46773894D.Smoleňová
02-091/16Stôl nerezový pre CS304,5818.04.2016Gastrolux, sro Bytčická 72, 010 01 Žilina,IČO 36413186D.Smoleňová
02-92/16Oprava ASA Lasera triedy č. IVCca 100,0025.05.2016Egamed,sro Ratnovce 4, 922 01 Piešťany,IČO:00613606D.Smoleňová
02-093/16Doplnenie kamerového systému o sledovanie vchodu MR a COS604,0015.05.2016Juraj Hampel, Medzihradská 1337/68, 026 01 Dolný Kubín,IČO:44938896D.Smoleňová
02-094/16Oprava a overenie ortuťových tlakomerov+certifikáty265,0925.05.2016Homola,sro Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava,IČO:31325821D.Smoleňová
02-095/16Aspiračné kyrety347,2830.05.2016Medin Slovensko,sro Mlynská 10, 921 01 Piešťany,IČO:46540873D.Smoleňová
02-096/16Štandardná manžeta k TK Holtru Physio Quant105,4931.05.2016PharmaCare Slovakia, sro Farská 34, 949 01 Nitra,IČO:36246590D.Smoleňová
02-097/16Sonda k pulznému oximetru357,6002.06.2016EMD, sro Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava,IČO:44378726D.Smoleňová
02-098/16Low Flow senzory na ventilátory330,7702.06.2016Medis Nitra, sro pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra,IČO:36531774D.Smoleňová
02-099/16Oprava operačného stola OPX Mobilis 300 CE399,0003.06.2016E-ba tpz,sro Votrubova 11, 821 09 Bratislava,IČO:31367712D.Smoleňová
02-100/16Servisná prehliadka Defibrilátora Corpuls 3Cca 100,0007.06.2016Medis Nitra, sro pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra,IČO:36531774D.Smoleňová
02-101/16Servisná prehliadka ventilátora SIRIO S2/TCca 10007.06.2016Selvit, sro ul Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina,IČO:36370053D.Smoleňová
02-102/16Oprava posúvnych dverí na COS č.3 a č.4560,6007.06.2016TGV, sro Neresnická cesta 12, 960 01 Zvolen,IČO:47395842D.Smoleňová
02-103/16Špeciálna sonda LNCS Newborn k Masimo Rad-8 a Rad-5149,4007.06.2016EMD, sro Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava,IČO:44378726D.Smoleňová
02-105/16Oprava prístroja Perfusor Compact92,7407.06.2016B.Braun Medical,sro Hlučínska 3, 831 03 Bratislava,IČO:31350780D.Smoleňová
02-106/163-dielna zástena plátno, skladacia178,8013.06.2016MERCATOR DMS, sro Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava,IČO:17327547D.Smoleňová
02-107/16Rgenerácia iontomeniča a ND predfilter162,0014.06.2016Ing.Attila Czikó-ROSA Kašmírska 2, 821 04 Bratislava ,IČO:34985271D.Smoleňová
02-108/16Taška záchranárska pre RLP186,6014.06.2016Selvit, sro ul Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina,IČO:36370053D.Smoleňová
02-109/16Repasácia batérii do defibrilátora ZOLL387,9615.06.2016Selvit, sro ul Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina,IČO:36370053D.Smoleňová
02-110/16Oprava čítačky Kodak CR 360 System234,0015.06.2016Medicore, sro Medená 5, 811 02 Bratislava,IČO:36711012D.Smoleňová
02-111/16Oprava veľkokuchynských zariadení590,4017.06.2016Gastro Vrábeľ, sro M.R.Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín,IČO:43897452D.Smoleňová
02-112/16Oprava pílkyCca 1102,5017.06.2016RADIX, sro Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica ,IČO:00615803D.Smoleňová
02-113/16ND na operačný stôl rúčky sterilizovateľné264,0020.06.2016NIMAG, sro Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava,IČO:31337775D.Smoleňová
02-114/16Oprava vrtačky De SoutterCca 100,0020.06.2016RADIX, sro Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica ,IČO:00615803D.Smoleňová
02-115/16Stolička odberová+držiaky 2 ks935,6520.06.2016Harmed medical, sro Slovenská 1083, 70200 Ostrava,IČO:6408210D.Smoleňová
02-116/16Ležadlo gynekologické 2 ks1100,0020.06.2016AMT-MED,sro Dobekova 282/22, 968 01 Nová Baňa,IČO: 36649431D.Smoleňová
02-117/16Lampa fototerapeutická pre liečbu novorodeneckej žltačky3150,0020.06.2016Elmed,sro Jánošíkova 73, 921 01 Piešťany,IČO:47043024D.Smoleňová
02-118/16Odsávačka vysokovýkonná pre COS-CHOS1692,0023.06.2016Mediacomp,sro 900 41 Rovinka 268,IČO:35731486D.Smoleňová
02-119/16Papier do SONO tlačiarne48,8027.06.2016Majavi Mária Vidová, Lyžiarska 3943/4, 921 01 Banka,IČO:43308007D.Smoleňová
02-120/16VideokolposkopCca 4500,0027.06.2016RADIX, sro Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica ,IČO:00615803D.Smoleňová
02-121/16Magnetoterapia 2-kanálováCca 2135,0027.06.2016BTL Slovakia,sro Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina,IČO:36404772D.Smoleňová
02-122/16Oprava CTG monitora AVALONCca 257,8230.06.2016S&T Slovakia, sro Mlynské Nivy 43/A, 821 09 Bratislava,IČO:31349935D.Smoleňová
02-123/16ND na sterilizátor kondenzačný hrniecCca 10004.07.2016Spirax Sarco,sro J.Bottu 2, 917 21 Trnava,IČO:00625566D.Smoleňová
02-124/16Oprava fetálneho monitora Cadence282,0004.07.2016NIMAG, sro Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava,IČO:31337775D.Smoleňová
02-125/16Perforované police do sterilizátora511,2004.07.2016BMT,sro Pod Párovcami 7271/165, 921 01 Piešťany,IČO:31444571D.Smoleňová
02-126/16Oprava monitora vitlnych funkcií M990,0015.07.2016NIMAG, sro Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava,IČO:31337775D.Smoleňová
02-127/162-krídlové dvere na GPO pôrodné sály1400,0010.07.2016Ewa stav, sro Oravská Poruba 383, 027 54 Veličná,IČO:46773894D.Smoleňová
02-128/16Oprava PVC podlahy (zápis z PO)47499,2513.07.2016Ewa stav, sro Oravská Poruba 383, 027 54 Veličná,IČO:46773894D.Smoleňová
02-129/16Záznamník s interným senzorom na snímanie teploty a vlhkostiCca 107,9020.07.2016Imumed SK,sro S.Bíroša 657, 014 01 Bytča,IČO:36683779D.Smoleňová
02-130/16Kartotéky 3 ks (4-zásuvkové) pre ZGA612,0019.07.2016B2B Partner,sro Šulekova 2, 811 06 Bratislava,IČO:44413467D.Smoleňová
02-132/16Oprava posúvnych dverí (C blok)39,2005.07.2016Spedos Slovensko,sro Kamenná 2827/4 010 01 Žilina,IČO:31708587D.Smoleňová
02-133/16Oprava roomingovej izby na novorod.odd.372,0029.06.2016Ewa stav, sro Oravská Poruba 383, 027 54 Veličná,IČO:46773894D.Smoleňová
02-134/16Kartotéka 1 ks (4-zásuvková)+vozíky397,6025.07.2016B2B Partner,sro Šulekova 2, 811 06 Bratislava,IČO:44413467D.Smoleňová
02-135/16Paraván (2 ks) pre ZGACca 200,0025.07.2016Medihum,sro Bosákova 7, 851 04 Bratislava,IČO:35952580D.Smoleňová
02-136/16Kancelárske stoly pre ZGA (4ks)Cca 5000,0021.07.2016Vicáň, sro Zochova 1117/97, 026 01 Dolný Kubín,IČO:43894950D.Smoleňová
02-137/16Oprava CR sysému KodakCca 2000,0027.07.2016Medicore, sro Medená 5, 811 02 Bratislava,IČO:36711012D.Smoleňová
02-138/16ChoditkoCca 137,5428.07.2016REHA Care, sro M.R.Štefánika 1790/101, 922 03 Vrbové,IČO:46440534D.Smoleňová
08-151/16Lieky254,8329.03.2016Imuna Pharm Šarišské Michaľany, IČO:36473685A.Sárená
08-1/4/16Lieky442,6004.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-2/4/16Lieky974,2304.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-3/4/16Lieky1843,8504.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-4/4/16Lieky66,5604.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-5/4/16Lieky214,3604.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-164/16Lieky2391,1004.04.2016Intravena Prešov, IČO: 31717802A.Sárená
08-164/16Lieky391,7104.04.2016Intravena Prešov, IČO: 31717802A.Sárená
08-159/16Kontrastné látky473,4004.04.2016MGP spol.s.r.o. Bratislava, IČO::00684023A.Sárená
08-171/16Laboratórne diagnostiká OKB1097,2504.04.2016Biohem TRENCIN, IČO:3142617A.Sárená
08-147/16Infúzne roztoky320,7622.03.2016BaX PHARMA s.r.o. Bratislava, IČO: 35758481A.Sárená
08-161/16Laboratórne diagnostiká OKM1378,5204.04.2016Jemo Trading s.r.o. Bratislava, IČO:17317436A.Sárená
08-156/16Lieky101,6401.04.2016JK Trading Bratislava, IČO: 31356656A.Sárená
08-126/16Laboratórne diagnostiká HTO1080,3304.03.2016Eurex MEDICA Žilina, IČO: 36392944A.Sárená
08-6/4/16Lieky19,1805.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-7/4/16Lieky2156,0705.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-170/16Kontrastné látky274,5104.04.2016Medic International Blava, IČO:44023707A.Sárená
08-155/16Laboratórne diagnostiká HTO132,0031.03.2016Biogenix s.r.o. Praha Čakovice, IČO: 49356526A.Sárená
08-1608-16Laboratórne diagnostiká HTO1667,3104.04.2016Medservis Svätý Jur, IČO: 34558039A.Sárená
08-160/16Kontrastné látky317,1304.04.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-166/16Dezinfekcia703,9204.04.2016Hartman RIČO Bratislava, IČO: 31351361A.Sárená
08-149/16Kontrastné látky1090,2529.03.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-08-4/16Laboratórne diagnostiká OKM606,7222.012.2015Bel-Miditech Bratislava, IČO: 35704241A.Sárená
08-163/16Infúzne roztoky439,7804.04.2016BaX PHARMA s.r.o. Bratislava, IČO: 35758481A.Sárená
81508-16Kontrastné látky3247,6304.04.2016InterMedical s.r.o., IČO: 36547263A.Sárená
08-176/16Laboratórne diagnostiká OKM2937,0004.04.2016Agentúra Harmony Nitra, IČO: 3142493A.Sárená
08-167/16Dezinfekcia979,6304.04.2016VIDRA s.r.o. Žilina, IČO: 31589561A.Sárená
08-9/4/16Infúzne roztoky199,2107.04.2016BaX PHARMA s.r.o. Bratislava, IČO: 35758481A.Sárená
08-162/16Dezinfekcia18,3004.04.2016B-BRAUN Medical Bratislava, IČO: 31350780A.Sárená
08-162/16Infúzne roztoky204,6004.04.2016B-BRAUN Medical Bratislava, IČO: 31350780A.Sárená
08-10/4/16Lieky45,6006.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-11/4/16Lieky2296,6706.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-12/4/16Lieky153,0508.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-13/4/16Lieky775,2508.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-14/4/16Imunoalergény283,5006.04.2016Phoenix Bratislava, IČO: 34142941A.Sárená
08-174/16Laboratórne diagnostiká OKM1004,8305.04.2016dispolab Žilina , IČO: 31625746A.Sárená
08-175/16Laboratórne diagnostiká OKM1083,7805.04.2016bio-G Bratislava, IČO: 34123415A.Sárená
08-622/15Laboratórne diagnostiká HTO129,9110.12.2015Immu-Med Bytča , IČO: 36683779A.Sárená
08-165/16Dezinfekcia354,8404.04.2016banchem, s.r.o. Dunajska Streda IČO:36227901A.Sárená
08-162/16Infúzne roztoky5679,9604.04.2016B-BRAUN Medical Bratislava, IČO: 31350780A.Sárená
08-182/16Dezinfekcia181,4807.04.2016Perfect Distribution a.s. Kočovce, IČO:: 47719150A.Sárená
08-137/16Infúzne roztoky1023,2314.03.2016B-BRAUN Medical Bratislava, IČO: 31350780A.Sárená
08-177/16Dezinfekcia69,6605.04.2016Pharma Group a.s Veľké Leváre,, IČO:: 31320911A.Sárená
08-15/4/16Lieky69,9511.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-16/4/16Lieky1108,1811.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-17/4/16Lieky91,8407.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-157/16Laboratórne diagnostiká OKB880,0001.04.2016Beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava, IČO: 35683546A.Sárená
08-172/16Laboratórne diagnostiká OKB1100,0004.04.2016Beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava, IČO: 35683546A.Sárená
08-154/16Laboratórne diagnostiká OKB1264,5501.04.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-153/16Laboratórne diagnostiká OKB1875,8704.04.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-152/16Infúzne roztoky470,4029.03.2016B-BRAUN Medical Bratislava, IČO: 31350780A.Sárená
08-179/16Laboratórne diagnostiká OKM376,9704.04.2016G-Trade s.r.o. Bratislava, IČO: 46265082A.Sárená
08-108-4/16Lieky1304,9512.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-19/4/16Lieky22,3712.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-21/4/16Lieky830,9311.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-190/16Lieky587,1112.04.2016Intravena Prešov, IČO: 31717802A.Sárená
08-20/4/16Lieky267,5812.04.2016Med-Art s.r.o. Nitra, IČO: 34113924A.Sárená
08-16/16Laboratórne diagnostiká HTO50,7108.01.2016Sysmex s.r.o. Bratislava, IČO: 31345433A.Sárená
08-173/16Laboratórne diagnostiká OkM7246,2104.04.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO:35849258A.Sárená
08-173/16Laboratórne diagnostiká OkM359,7005.04.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO:35849258A.Sárená
08-22/4/16Lieky137,2813.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-23/4/16Lieky1067,1413.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-1808-16Masážne emulzie FRO53,0011.04.2016Fy. Moki Banská Bystrica, IČO: 32022344A.Sárená
08-181/16Laboratórne diagnostiká OKM33,3307.04.2016OXOId CZ s.r.o. Bratislava, IČO: 43867596A.Sárená
08-181/16Laboratórne diagnostiká OKM782,5707.04.2016OXOId CZ s.r.o. Bratislava, IČO: 43867596A.Sárená
08-169/16Laboratórne diagnostiká HTO504,0304.04.2016Roner s.r.o. Bratislava, IČO: 35860537A.Sárená
08-1708-16Laboratórne diagnostiká OKB841,5006.04.2016Roner s.r.o. Bratislava, IČO: 35860537A.Sárená
08-24/4/16Lieky225,08/14.04.2016UNIPHarma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-184/16Laboratórne diagnostiká OKM212,0211.04.2016Imuna Pharm Šarišské Michaľany, IČO:36473685A.Sárená
08-25/4/16Lieky504,8214.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-191/16Dezinfekcia45,0013.04.2016Hartman RIČO Bratislava, IČO: 31351361A.Sárená
08-26/4/16Lieky32,3314.04.2016Intravena Prešov, IČO: 31717802A.Sárená
08-173/16Laboratórne diagnostiká OKM990,0014.04.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO:35849258A.Sárená
08-27/4/16Lieky24,8415.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-208-4/16Lieky308,9015.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-183/16Laboratórne diagnostiká OKB2134,7508.04.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-182/16Laboratórne diagnostiká OKB815,0008.04.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-176/16Laboratórne diagnostiká OKM444,4004.04.2016Agentúra Harmony Nitra, IČO: 3142493A.Sárená
08-179/16Laboratórne diagnostiká OKM1052,9104.04.2016G-Trade s.r.o. Bratislava, IČO: 46265082A.Sárená
08-29/4/16Lieky264,8015.04.2016UniphArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-193/16Laboratórne diagnostiká OKM154,0015.04.2016Jemo Trading s.r.o. Bratislava, IČO:17317436A.Sárená
08-30/4/16Lieky560,0819.04.2016Med-Art s.r.o. Nitra, IČO: 34113924A.Sárená
08-31/4/16Lieky2047,0619.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-32/4/16Lieky4,0219.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-34/4/16Lieky357,3219.04.2016Med-Art s.r.o. Nitra, IČO: 34113924A.Sárená
08-33/4/16Lieky2242,9019.04.2016UniphArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-180/16Laboratórne diagnostiká OKM104,2707.04.2016Lukas s.r.o. Martin, IČO: 31569757A.Sárená
08-195/16Laboratórne diagnostiká OKB731,5015.04.2016Roner s.r.o. Bratislava, IČO: 35860537A.Sárená
08-1608-16Laboratórne diagnostiká HTO34,1004.04.2016Medservis Svätý Jur, IČO: 34558039A.Sárená
08-202/16Dezinfekcia39,6019.04.2016vidrA s.r.o. Žilina, IČO: 31589561A.Sárená
08-195/16Lieky491,0615.04.2016Intravena Prešov, IČO: 31717802A.Sárená
08-35/4/16Lieky258,5720.04.2016UNIPHArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-203/16Lieky486,4320.04.2016Intravena Prešov, IČO: 31717802A.Sárená
08-36/4/16Lieky338,6220.04.2016TIMed s.r.o. Bratislava, IČO: 00602175A.Sárená
08-196/16Laboratórne diagnostiká OKB2052,2015.04.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-197/16Laboratórne diagnostiká OKB446,9115.04.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-37/4/16Lieky578,5321.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-308-4/16Lieky722,1120.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-189/16Laboratórne diagnostiká patologia25,2014.04.2016BD-Bamed s.r.o.Malacky, IČO: 35863170A.Sárená
08-200/4/16Laboratórne diagnostiká patologia112,7812.04.2016BD-Bamed s.r.o.Malacky, IČO: 35863170A.Sárená
08-204/16Dezinfekcia247,1321.04.2016Hartman RIČO Bratislava, IČO: 31351361A.Sárená
08-1908-16Laboratórne diagnostiká OKB913,0018.04.2016beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava, IČO: 35683546A.Sárená
08-206/16Lieky1663,8622.04.2016b-BRAUN Medical Bratislava, IČO: 31350780A.Sárená
08-206/16Infúzne roztoky153,7822.04.2016b-BRAUN Medical Bratislava, IČO: 31350780A.Sárená
08-39/4/16Lieky1185,1725.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-209/16Lieky1283,0225.04.2016INTRAVena Prešov, IČO: 31717802A.Sárená
08-206/16Infúzne roztoky163,6822.04.2016b-BRAUN Medical Bratislava, IČO: 31350780A.Sárená
08-40/4/16Lieky111.5625.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-41/4/16Lieky436,1726.04.2016Med-Art s.r.o. Nitra, IČO: 34113924A.Sárená
08-42/4/16Lieky13,2226.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-43/4/16Lieky1649,2726.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-44/4/16Lieky204,3126.04.2016Med-Art s.r.o. Nitra, IČO: 34113924A.Sárená
08-187/16Laboratórne diagnostiká OKM676,3011.04.2016UnIČOmp s.r.o. Poprad, IČO: 31660967A.Sárená
08-207/16Lieky254,8322.04.2016Imuna Pharm Šarišské Michaľany, IČO:36473685A.Sárená
08-45/4/16Lieky1078,2626.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-46/4/16Lieky108,3127.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-47/4/16Lieky261,7227.04.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-205/16Laboratórne diagnostiká HTO411,1822.04.2016Roner s.r.o. Bratislava, IČO: 35860537A.Sárená
08-1/5/16Lieky810,4603.05.2016unipHArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-185/16Lieky33,8811.04.2016JK Trading Bratislava, IČO: 31356656A.Sárená
08-2/5/16Lieky530,2902.05.2015Med-Art s.r.o. Nitra, IČO: 34113924A.Sárená
08-185/16Laboratórne diagnostiká OKM845,3411.04.2016DISPOMED Spol.s.r.o Košice, IČO::31684432A.Sárená
08-186/16Laboratórne diagnostiká OKM38,3211.04.2016DISPOMED Spol.s.r.o Košice, IČO::31684432A.Sárená
08-192/16Laboratórne diagnostiká HTO2031,1513.04.2016EUREX MEDICA Žilina, IČO: 36392944A.Sárená
08-3/5/16Lieky1007,3803.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-214/16Dezinfekcia854,4803.05.2016vidrA s.r.o. Žilina, IČO: 31589561A.Sárená
08-4/5/16Lieky7,3404.05.2015Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-6/5/16Lieky199,7204.05.2015Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-5/5/16Lieky981,3704.05.2015Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-220/16Laboratórne diagnostiká OKM2506,9004.05.2015Agentúra Harmony Nitra, IČO: 3142493A.Sárená
08-7/5/16Lieky744,9903.05.2016unipHArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-222/16Laboratórne diagnostiká OKM838,2004.05.2015bio-G Bratislava, IČO: 34123415A.Sárená
08-215/16Dezinfekcia522,8203.05.2016Hartman RIČO Bratislava, IČO: 31351361A.Sárená
08-227/16Infúzne roztoky719,1804.05.2015BAX PHARMA s.r.o. Bratislava, IČO: 35758481A.Sárená
08-9/5/16Lieky615,6005.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-08-5/16Lieky14,0606.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-622/15Laboratórne diagnostiká HTO129,9110.12.2015Immu-Med Bytča , IČO: 36683779A.Sárená
08-221/16Laboratórne diagnostiká OKM954,9104.05.2015dispolab Žilina , IČO: 31625746A.Sárená
08-223/16Laboratórne diagnostiká OKM7009,8004.05.2015Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO:35849258A.Sárená
08-216/16Dezinfekcia180,0003.05.2016MSM Holíč, IČO:31440479A.Sárená
08-211/16Laboratórne diagnostiká OKB898,8802.05.2015RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-212/16Laboratórne diagnostiká OKB1822,3602.05.2015RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-213/16Laboratórne diagnostiká OKB1394,8302.05.2015RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-224/16Laboratórne diagnostiká OKM736,3604.05.2015OXOId CZ s.r.o. Bratislava, IČO: 43867596A.Sárená
08-2208-16Lieky628,8604.05.2015INTRAVena Prešov, IČO: 31717802A.Sárená
08-12/5/16Lieky11,4009.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-11/5/16Lieky432,0309.05.2016Med-Art s.r.o. Nitra, IČO: 34113924A.Sárená
08-13/5/16Lieky2103,6309.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-234/16Laboratórne diagnostiká HTO1097,2506.05.2016Biohem TRENCIN, IČO:3142617A.Sárená
08-14/5/16Lieky1276,5610.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-237/16Kontrastné látky1803,0510.05.2016InterMedical s.r.o., IČO: 36547263A.Sárená
08-236/16Lieky1834,3609.05.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-226/16Infúzne roztoky4864,0404.05.2015B-BRAUN Medical Bratislava, IČO: 31350780A.Sárená
08-15/5/16Lieky571,2709.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-242/16Laboratórne diagnostiká OKM560,8510.05.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO:35849258A.Sárená
08-225/16Laboratórne diagnostiká OKM1644,7204.05.2015Jemo Trading s.r.o. Bratislava, IČO:17317436A.Sárená
08-241/16Infúzne roztoky475,2010.05.2016DCX s.r.o. Bratislava , IČO: 47133694A.Sárená
08-17/5/16Lieky404,3510.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-231/16Laboratórne diagnostiká OKB259,3806.05.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-229/16Laboratórne diagnostiká OKB208,8605.05.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-235/16Laboratórne diagnostiká OKB1349,0006.05.2016Beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava, IČO: 35683546A.Sárená
08-217/16Laboratórne diagnostiká OKB521,2004.05.2015Roner s.r.o. Bratislava, IČO: 35860537A.Sárená
08-24/5/16Lieky167,0111.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-22/5/16Lieky165,5412.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-25/5/16Lieky495,2812.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-23/5/16Laboratórne diagnostiká patol.279,6512.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-240/16Lieky1583,3710.05.2016INTRAVena Prešov, IČO: 31717802A.Sárená
08-203/16Lieky11,9220.04.2016INTRAVena Prešov, IČO: 31717802A.Sárená
08-209/16Lieky16,6925.04.2016INTRAVena Prešov, IČO: 31717802A.Sárená
08-215/16Infúzne roztoky159,6012.05.2016INTRAVena Prešov, IČO: 31717802A.Sárená
08-20/5/16Lieky187,3212.05.2016Med-Art s.r.o. Nitra, IČO: 34113924A.Sárená
08-2108-16Laboratórne diagnostiká HTO608,3004.05.2015MEDSErvis Svätý Jur, IČO: 34558039A.Sárená
08-108-5/16Lieky1007,8611.05.2016unipHArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-241/16Infúzne roztoky1028,7210.05.2016DCX s.r.o. Bratislava , IČO: 47133694A.Sárená
08-219/16Laboratórne diagnostiká OKM857,8904.05.2015Gtrade s.r.o. Bratislava, IČO: 46265082A.Sárená
08-233/16Laboratórne diagnostiká OKB1626,7206.05.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-232/16Laboratórne diagnostiká OKB927,8306.05.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-219/16Laboratórne diagnostiká OKM424,7104.05.2015G-Trade s.r.o. Bratislava, IČO: 46265082A.Sárená
08-245/16Dezinfekcia80,8412.05.2016hartman RIČO Bratislava, IČO: 31351361A.Sárená
08-26/5/16Lieky12,9616.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-27/5/16Lieky2326,3616.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-208-5/16Lieky235,2916.05.2016Med-Art s.r.o. Nitra, IČO: 34113924A.Sárená
08-253/16Dezinfekcia14,2116.05.2016vidrA s.r.o. Žilina, IČO: 31589561A.Sárená
08-29/5/16Lieky890,1117.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-30/5/16Lieky27,9417.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-256/16Lieky1566,3216.05.2016Intravena Prešov, IČO: 31717802A.Sárená
08-239/16Kontrastné látky2180,5110.05.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-251/16Dezinfekcia26,0416.05.2016hartman RIČO Bratislava, IČO: 31351361A.Sárená
08-244/16Dezinfekcia174,7212.05.2016Perfect Distribution a.s. Kočovce, IČO:: 47719150A.Sárená
08-254/16Laboratórne suroviny1002,6116.05.2016Pharm.Dr. Valúch, IČO:36631957 Banská BystricaA.Sárená
08-255/16Infúzne roztoky4973,7216.05.2016Intravena Prešov, IČO: 31717802A.Sárená
08-222/16Laboratórne diagnostiká OKM45,2104.05.2015bio-G Bratislava, IČO: 34123415A.Sárená
08-255/16Infúzne roztoky127,1616.05.2016B-BRAUN Medical Bratislava, IČO: 31350780A.Sárená
08-31/5/16Lieky1392,9117.05.2016UniphArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-32/5/16Lieky531,2718.05.2016Med-Art s.r.o. Nitra, IČO: 34113924A.Sárená
08-257/16Laboratórne diagnostiká OKM132,0018.05.2016Agentúra Harmony Nitra, IČO: 3142493A.Sárená
08-33/5/16Lieky34,1118.05.2016UniphArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-246/16Laboratórne diagnostiká HTO132,0012.05.2016Biogenix s.r.o. Praha Čakovice, IČO: 49356526A.Sárená
08-223/16Laboratórne diagnostiká OKM1907,0604.05.2015Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO:35849258A.Sárená
08-35/5/16Lieky901,9017.05.2016UniphArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-34/5/16Lieky763,5519.05.2016UniphArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-36/5/16Lieky371,7220.05.2016UniphArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-37/5/16Lieky0,2920.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-2408-16Laboratórne diagnostiká OKB1181,4613.05.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-247/16Laboratórne diagnostiká OKB1474,2413.05.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-250/16Laboratórne diagnostiká OKB1815,0016.05.2016Beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava, IČO: 35683546A.Sárená
08-249/16Laboratórne diagnostiká HTO420,0016.05.2016MEDSErvis Svätý Jur, IČO: 34558039A.Sárená
08-252/16Dezinfekcia71,3116.05.2016Pharma Group a.s Veľké Leváre,, IČO:: 31320911A.Sárená
08-40/5/16Lieky165,6724.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-41/5/16Lieky904,4024.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-42/5/16Lieky204,1525.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-226/16Infúzne roztoky286,4404.05.2015B-BRAUN Medical Bratislava, IČO: 31350780A.Sárená
08-43/5/16Lieky1145,3824.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-262/16Obaly226,2123.05.2016KOJA J.Kovár Trenč.Teplá, IČO: 17661510A.Sárená
08-39/5/16Lieky8,8724.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-249/16Laboratórne diagnostiká HTO420,0016.05.2016MEDSErvis Svätý Jur, IČO: 34558039A.Sárená
08-308-5/16Lieky1778,6223.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-2408-16Laboratórne diagnostiká OKB1181,4613.05.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-247/16Laboratórne diagnostiká OKB1472,2413.05.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-250/16Laboratórne diagnostiká OKB1815,0016.05.2016Beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava, IČO: 35683546A.Sárená
08-36/5/16Lieky371,7220.05.2016UNIPHArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-37/5/16Lieky0,2920.05.2016UNIPHArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-44/5/16Lieky235,2926.05.2016Med-Art s.r.o. Nitra, IČO: 34113924A.Sárená
08-263/16laboratórne diagnostiká Okb407,0024.05.2016Beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava, IČO: 35683546A.Sárená
08-45/5/16Lieky48,0527.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-230/16Suroviny606,7005.05.2016Mikrochem Banská Bystrica, IČO: 35948655A.Sárená
08-47/5/16Lieky619,7526.05.2016bax PHARMA s.r.o. Bratislava, IČO: 35758481A.Sárená
08-46/5/16Lieky470,3826.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-264/16Laboratórne diagnostiká HTO1198,7825.05.2016MEDSErvis Svätý Jur, IČO: 34558039A.Sárená
08-266/16Laboratórne diagnostiká HTO434,2625.05.2016EUREX MEDICA Žilina, IČO: 36392944A.Sárená
08-52/5/16Lieky109,3830.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-51/5/16Lieky663,4530.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-49/5/16Lieky17,2830.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-408-5/16Lieky761,3330.05.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-50/5/16Laboratórne diagnostiká OKM183,3105.05.2016Lukas s.r.o. Martin, IČO: 31569757A.Sárená
08-260/16Dezinfekcia86,8119.05.2016Perfect Distribution a.s. Kočovce, IČO:: 47719150A.Sárená
08-53/5/16Laboratórne diagnostiká HTO215,8231.05.2016Randox s.r.o. Bratislava, IČO: 35743816A.Sárená
08-186/15Laboratórne diagnostiká OKM82,0611.04.2016JK Trading Bratislava, IČO: 31356656A.Sárená
08-230/16Laboratórne diagnostiká HTO60,7405.05.2016Mikrochem Banská Bystrica, IČO: 35948655A.Sárená
08-275/16Infúzne roztoky799,3702.06.2016bax PHARMA s.r.o. Bratislava, IČO: 35758481A.Sárená
08-4/6/16Lieky920,5002.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-279/16Dezinfekcia357,2202.06.2016banchem, s.r.o. Dunajska Streda IČO:36227901A.Sárená
08-3/6/16Lieky819,3701.06.2016UNIPHArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-265/16Laboratórne diagnostiká HTO411,1825.05.2016Roner s.r.o. Bratislava, IČO: 35860537A.Sárená
08-2/6/16Lieky431,7601.06.2016Med-Art s.r.o. Nitra, IČO: 34113924A.Sárená
08-1/6/16Lieky248,5531.05.2016IntecPharma s.r.o Bratislava, IČO: 00683264A.Sárená
08-267/16Laboratórne diagnostiká OKB446,6027.05.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-7/6/16Lieky1894,1102.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-2708-16Dezinfekcia262,0802.06.2016Perfect Distribution a.s. Kočovce, IČO:: 47719150A.Sárená
08-261/16Lieky917,1823.05.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-275/16Lieky1712,2702.06.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-208-0/16Dezinfekcia479,7502.06.2016hartman RIČO Bratislava, IČO: 31351361A.Sárená
08-6/6/16Lieky1138,1501.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-5/6/16Lieky619,6502.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-276/16Lieky1199,0002.06.2016b-BRAUN Medical Bratislava, IČO: 31350780A.Sárená
08-276/16Infúzne roztoky2785,6102.06.2016b-BRAUN Medical Bratislava, IČO: 31350780A.Sárená
08-2608-16Laboratórne diagnostiká OKB647,1530.05.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-277/16Laboratórne diagnostiká OKB2325,3030.05.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-282/16Laboratórne diagnostiká OKM2478,3003.06.2016Agentúra Harmony Nitra, IČO: 3142493A.Sárená
08-10/6/16Lieky373,9506.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-11/6/16Lieky2537,4307.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-12/6/16Lieky673,9207.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-291/16Kontrastné látky966,5407.06.2016InterMedical s.r.o., IČO: 36547263A.Sárená
08-285/16Laboratórne diagnostiká OKM867,6303.06.2016Bio-G Bratislava, IČO: 34123415A.Sárená
08-281/16Laboratórne diagnostiká OKM6555,7803.06.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO:35849258A.Sárená
08-271/16Laboratórne diagnostiká OKB380,6001.06.2016Roner s.r.o. Bratislava, IČO: 35860537A.Sárená
08-270/16Laboratórne diagnostiká HTO17,8030.05.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-283/16Laboratórne diagnostiká OKM955,5003.06.2016dispolab Žilina , IČO: 31625746A.Sárená
08-269/16Laboratórne diagnostiká OKB1736,1230.05.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-9/6/16Lieky1392,3506.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-622/15Laboratórne diagnostiká HTO129,9110.12.2015Immu-Med Bytča , IČO: 36683779A.Sárená
08-274/16Laboratórne diagnostiká OKM1464,3202.06.2016Jemo Trading s.r.o. Bratislava, IČO:17317436A.Sárená
08-13/6/16Lieky8,6208.06.2016unipHArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-14/6/16Lieky99,7608.06.2016unipHArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-15/6/16Lieky648,7608.06.2016unipHArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-16/6/16Lieky488,5108.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-290/16Laboratórne diagnostiká OKM909,4107.06.2016Gtrade s.r.o. Bratislava, IČO: 46265082A.Sárená
08-17/6/16Lieky402,4208.06.2016TIMed s.r.o. Bratislava, IČO: 00602175A.Sárená
08-292/16Dezinfekcia901,8507.06.2016Vidra s.r.o. Žilina, IČO: 31589561A.Sárená
08-17/6/16Lieky113,7409.06.2016unipHArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-108-6/16Lieky26,4909.06.2016unipHArma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-584/15Kontrastné látky242,0026.11.2015BRacco Imaging s r.o. IČO:46182870A.Sárená
08-19/6/16Lieky136,5709.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-284/6/16Laboratórne diagnostiká OKM495,7503.06.2016Oxoid CZ s.r.o. Bratislava, IČO: 43867596A.Sárená
08-290/16Laboratórne diagnostiká OKB88,9907.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-293/16Kontrastné látky45,7408.06.2016Medic International Blava, IČO:44023707A.Sárená
08-22/6/16Lieky21,6010.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-21/6/16Lieky509,4210.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-289/16Laboratórne diagnostiká OKB1356,9406.06.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-2808-16Laboratórne diagnostiká OKB1323,5306.06.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-287/16Laboratórne diagnostiká HTO604,3003.06.2016RochE Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-299/16Infúzne roztoky752,6209.06.2016DCX s.r.o. Bratislava , IČO: 47133694A.Sárená
08-23/6/16Lieky21,6010.06.2016Intravena Prešov, IČO: 31717802A.Sárená
08-2908-16Lieky1178,4409.06.2016Intravena Prešov, IČO: 31717802A.Sárená
08-295/16Dezinfekcia3,8908.06.2016Pharma Group a.s Veľké Leváre,, IČO:: 31320911A.Sárená
08-295/16Dezinfekcia71,3108.06.2016Pharma Group a.s Veľké Leváre,, IČO:: 31320911A.Sárená
08-280/16Dezinfekcia30,0002.06.2016hartman RIČO Bratislava, IČO: 31351361A.Sárená
08-24/6/16Lieky1823,5613.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-25/6/16Lieky10,4413.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-26/6/16Lieky122,3213.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-27/6/16Lieky34,4613.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-208-6/16Lieky137,2814.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-276/16Infúzne roztoky163,6802.06.2016b-BRAUN Medical Bratislava, IČO: 31350780A.Sárená
08-30/6/16Lieky755,1714.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-29/6/16Lieky12,0014.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-274/16Laboratórne diagnostiká OKM116,1601.06.2016Jemo Trading s.r.o. Bratislava, IČO:17317436A.Sárená
08-294/16Kontrastné látky616,3108.06.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-290/16Laboratórne diagnostiká OKM424,7107.06.2016G-Trade s.r.o. Bratislava, IČO: 46265082A.Sárená
08-31/6/16Lieky488,3515.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-32/6/16Lieky677,3115.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-302/16Laboratórne diagnostiká OKM98,1713.06.2016Oxoid CZ s.r.o. Bratislava, IČO: 43867596A.Sárená
08-307/16Lieky789,6115.06.2016Intravena Prešov, IČO: 31717802A.Sárená
08-306/16Infúzne roztoky1126,7315.06.2016b-BRAUN Medical Bratislava, IČO: 31350780A.Sárená
08-33/6/16Lieky4,1516.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-34/6/16Lieky309,0416.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-35/6/16Lieky1347,8316.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-300/16Laboratórne diagnostiká OKB1235,3410.06.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-301/16Laboratórne diagnostiká OKB281,8710.06.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-311/16Dezinfekcia53,8916.06.2016hartman RIČO Bratislava, IČO: 31351361A.Sárená
08-311/16Dezinfekcia42,0016.06.2016hartman RIČO Bratislava, IČO: 31351361A.Sárená
08-286/16Laboratórne diagnostiká OKM87,5902.06.2016Lukas s.r.o. Martin, IČO: 31569757A.Sárená
08-36/6/16Lieky1387,2920.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-308-6/16Lieky404,6520.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-37/6/16Lieky742,2420.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-39/6/16Lieky1348,2021.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-40/6/16Lieky10,0821.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-41/6/16Lieky1057,4721.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-314/16Laboratórne diagnostiká OKB211,2020.06.2016Jemo Trading s.r.o. Bratislava, IČO:17317436A.Sárená
08-317/16Laboratórne diagnostiká OKB330,0021.06.2016Jemo Trading s.r.o. Bratislava, IČO:17317436A.Sárená
08-42/6/16Lieky304,2921.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-43/6/16Lieky28,3921.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-304/16Laboratórne diagnostiká HTO132,0013.06.2016Biogenix s.r.o. Praha Čakovice, IČO: 49356526A.Sárená
08-310/16Laboratórne diagnostiká OKM67,0816.06.2016Diagnostics s.r.o.Galanta, IČO: 35871181A.Sárená
08-313/16Laboratórne diagnostiká OKM96,8420.06.2016Oxoid CZ s.r.o. Bratislava, IČO: 43867596A.Sárená
08-319/16Lieky326,9521.06.2016Intravena Prešov, IČO: 31717802A.Sárená
08-3108-16Lieky338,7821.06.2016b-BRAUN Medical Bratislava, IČO: 31350780A.Sárená
08-297/16Lieky14,0309.06.2016Unimed Bratislava, IČO: 17312752A.Sárená
08-46/6/16Lieky519,7723.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-321/16Kontrastné látky1334,8522.06.2016BRacco Imaging s r.o. IČO:46182870A.Sárená
08-316/16Laboratórne diagnostiká HTO82,9320.06.2016Bio-G Bratislava, IČO: 34123415A.Sárená
08-303/16Laboratórne diagnostiká HTO900,0413.06.2016Roner s.r.o. Bratislava, IČO: 35860537A.Sárená
08-45/6/16Lieky21,6023.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-44/6/16Lieky419,2723.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-305/16Laboratórne diagnostiká OKB968,0014.06.2016beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava, IČO: 35683546A.Sárená
08-302/16Laboratórne diagnostiká OKM275,8813.06.2016Oxoid CZ s.r.o. Bratislava, IČO: 43867596A.Sárená
08-47/6/16Lieky1363,4227.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-408-6/16Lieky11,4027.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-49/6/16Lieky96,6227.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-324/16Laboratórne diagnostiká OKB242,9724.06.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-323/16Laboratórne diagnostiká OKM193,4223.06.2016Bio-G Bratislava, IČO: 34123415A.Sárená
08-50/6/16Lieky327,3627.06.2016b-BRAUN Medical Bratislava, IČO: 31350780A.Sárená
08-51/6/16Lieky806,8028.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-52/6/16Lieky12,2428.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-53/6/16Lieky646,2828.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-296/16Laboratórne diagnostiká HTO2295,0008.06.2016EUREX MEDICA Žilina, IČO: 36392944A.Sárená
08-327/16Laboratórne diagnostiká OKB1363,9524.06.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-325/16Laboratórne diagnostiká HTO1417,3427.06.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-330/16Laboratórne diagnostiká OKB17,8027.06.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-3208-16Laboratórne diagnostiká OKB1693,0724.06.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO: 35887117A.Sárená
08-329/16Laboratórne diagnostiká OKB599,5027.06.2016Agentúra Harmony Nitra, IČO: 3142493A.Sárená
08-54/6/16Lieky177,7529.06.2016Unipharma Bojnice, IČO: 31625657A.Sárená
08-320/16Kontrastné látky869,0022.06.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-322/16Laboratórne diagnostiká HTO411,1822.06.2016Roner s.r.o. Bratislava, IČO: 35860537A.Sárená
08-326/16Laboratórne diagnostiká HTO727,3024.06.2016Medservis Svätý Jur, IČO: 34558039A.Sárená
08-253/16Laboratórne diagnostiká OKM1154,0417.06.2016UnIČOmp s.r.o. Poprad, IČO: 31660967A.Sárená
11-123/16mlieko a mliečne výrobky280,9829.04.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-124/16mlieko a mliečne výrobky201,3103.05.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-125/16mlieko a mliečne výrobky, cestoviny, pochgutiny498,4603.05.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-126/16pochutiny, cestoviny,mlieko a mliečne výrobky647,2829.04.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-127/16cestoviny, kompóty, pochutiny,mlieko a mliečne výrobky1861,0229.04.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-128/16mlieko a mliečne výrobky, cestoviny845,5203.05.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-129/16mraz.mäs.výrobky rybie filé, hyd.kačica, hyd.kur.prsia357,6504.05.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-130/16ovocie a zelenina145,9904.05.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-131/16mlieko a mliečne výrobky30,4009.05.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-132/16kompóty, cestoviny, mlieko a mliečne výrobky460,8909.05.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-133/16pochutiny, mlieko a mliečne výrobky, cestoviny708,2010.05.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-134/16mraz.mäs.výrobky, hyd.kur.prsia, zelenina šampiňóny, karfiol215,1511.05.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-135/16mlieko a mliečne výrobky203,9510.05.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-136/16pochutiny, cestoviny272,8811.05.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-137/16chlieb a pekárenské výrobky714,5229.04.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-138/16mraz.zelenina, brokolica, karfiol,špenát, mraz.mäs.pečienky, prsia, stehná460,6416.05.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-139/16ovocie a zelenina411,2413.05.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-140/16ovocie a zelenina174,0016.05.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-141/16pochutiny, mlieko a mliečne výrobky351,5113.05.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-142/16mlieko a mliečne výrobky163,1517.05.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-143/16ovocie a zelenina174,0017.05.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-144/16ovocie a zelenina140,5220.05.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-145/16mäso a mäsové výrobky2180,9429.04.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná, IČO: 47987740J.Strežo
11-146/16mlieko a mliečne výrobky, cestoviny848,4917.05.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-147/16mlieko a mliečne výrobky579,9423.05.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-148/16kompóty, cestoviny, pochutiny432,5818.05.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-149/16chlieb a pekárenské výrobky713,4709.05.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-150/16mäso a mäsové výrobky1000,7327.05.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná, IČO: 47987740J.Strežo
11-151/16mlieko a mliečne výrobky, cestoviny, pochutiny682,1324.05.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-152/16mraz.zel.brokolica, karfiol,šampiňóny, rybie filé, kur.zmes, kurča, sliepka,prsia461,8925.05.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-153/16cestoviny, pochutiny, kompóty1638,9820.05.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-154/16cestoviny, pochutiny412,1223.05.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-155/16mäso a mäsové výrobky1148,1729.05.2016Peter JENDRÁŠEK, Trstená, IČO: 33792798J.Strežo
11-156/16cestoviny, mlieko a mliečne výrobky483,3627.05.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-157/16ovocie a zelenina1084,2530.05.2016Ráclavský, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 48006980J.Strežo
11-158/16chlieb a pekárenské výrobky730,0419.05.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-159/16mlieko a mliečne výrobky, cestoviny360,9730.05.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-160/16pochutiny, cestoviny, kompóty, koreniny, ost.potraviny373,3931.05.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-161/16mlieko a mliečne výrobky96,4106.06.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-162/16mlieko a mliečne výrobky177,7206.06.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-163/16ovocie a zelenina321,4003.05.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-164/16mrazené mäsové výrobky- hyd.kuracie prsia142,2530.05.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-165/16mlieko a mliečne výrobky, ost.potraviny348,5531.05.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-166/16mlieko a mliečne výrobky524,8703.06.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-167/16ovocie a zelenina426,5606.06.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-168/16mäso a mäsové výrobky1461,8230.05.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná, IČO: 47987740J.Strežo
11-169/16kompóty, cestoviny, pochutiny,ost.potraviny1678,3010.06.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-170/16kompóty, mlieko amliečne výrobky, pochutiny556,7607.06.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-171/16mraz.mäs.výrobok- hyd.kur.prsia, kur.stehná513,4208.06.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-172/16mlieko a mliečne výrobky, cestoviny, pochutiny847,1610.06.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-173/16mlieko a mliečne výrobky, ceatoviny, kompóty598,6714.06.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-174/16ovocie a zelenina382,6315.06.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-175/16mraz.zelenina,brokolica, mäso ryby,hyd.kur.stehná469,5515.06.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-176/16chlieb a pekárenské výrobky655,8430.05.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-177/16mlieko a mliečne výrobky93,4215.06.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-178/16pochutiny, mlieko a mliečne výrobky581,2517.06.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-179/16mraz.zel.karfiol, pór, mraz.mäso hyd.kur.prsia, hyd.kur.stehná312,0020.06.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-180/16mlieko a mliečne výrobky, kompóty, cestoviny896,1621.06.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-181/16ovocie a zelenina259,0220.06.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-182/16ovocie a zelenina64,7422.06.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-183/16chlieb a pekárenské výrobky638,9709.06.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-184/16mlieko a mliečne výrobky58,1922.06.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-185/16cestoviny, pochutiny,ost.potraviny451,7621.06.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-186/16ovocie a zelenina1632,2903.06.2016Ráclavský, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 48006980J.Strežo
11-187/16cestoviny, kompóty, mlieko a mliečne výrobky1393,6027.06.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-188/16pochutiny, cestoviny, mlieko a mliečne výrobky481,0324.06.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-189/16mlieko a mliečne výrobky237,6628.06.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-190/16mäso a mäsové výrobky857,8501.06.2016Peter JENDRÁŠEK, Trstená, IČO: 33792798J.Strežo
11-191/16mäso a mäsové výrobky1537,9117.06.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná, IČO: 47987740J.Strežo
11-192/16mlieko a mliečne výrobky239,3727.06.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-193/16cestoviny, kompóty, pochutiny187,3128.06.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-194/16chlieb a pekárenské výrobky670,0720.06.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-195/16mraz.zelenina, brokolica, karfiol, hyd.kur.stehná173,5430.06.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-196/16mlieko a mliečne výrobky, koreniny, cestoviny1043,2004.07.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-197/16cestoviny25,2001.07.2016AMOR, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 36390623J.Strežo
11-198/16ovocie a zelenina262,4930.06.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-199/16ovocie a zelenina124,5601.07.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-200/16ovocie a zelenina131,2804.07.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-201/16mraz.zel.karfiol, brokolica, špenát, zmes mexiko,hyd.kur.prsia, stehná328,9406.07.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-202/16mlieko a mliečne výrobky218,0506.07.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-203/16cestoviny, mlieko a mliečne výrobky,361,1211.07.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-204/16mraz.mäsové výrobky, hyd.kur.stehná155,9411.07.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-205/16ovocie a zelenina153,1911.07.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-206/16chlieb a pekárenské výrobky707,9730.06.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-207/16ovocie a zelenina233,4618.07.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-208/16mlieko a mliečne výrobky, cestoviny474,2312.07.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-209/16kompóty, mlieko a mliečne výrobky, cestoviny579,2215.07.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-210/16pochutiny, mlieko a mliečne výrobky, cestoviny, ostatné potraviny527,4013.07.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-211/16pochutiny, cestoviny, mlieko a mliečne výrobky, ost.potraviny2082,4115.07.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-212/16mlieko a mliečne výrobky, cestoviny656,1919.07.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-213/16mlieko a mliečne výrobky329,9722.07.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-214/16ovocie a zelenina294,7425.07.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-215/16chlieb a pekárenské výrobky571,7308.07.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-216/16ovocie a zelenina17,2826.07.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-217/16ovocie a zelenina126,2627.07.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-218/16mäso a mäsové výrobky1304,6227.07.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná, IČO: 47987740J.Strežo
11-219/16ovocie a zelenina1322,8829.06.2016Ráclavský, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 48006980J.Strežo
11-220/16mlieko a mliečne výrobky, cestoviny561,4026.07.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-221/16mraz.zelenina, pór, špenát, mraz.mäs.výrobky, hyd.kur.trupi, filé, stehná571,5727.07.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-222/16mäso a mäsové výrobky1747,7701.07.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná, IČO: 47987740J.Strežo
11-223/16mäso a mäsové výrobky1090,9401.07.2016Peter JENDRÁŠEK, Trstená, IČO: 33792798J.Strežo
11-224/16chlieb a pekárenské výrobky699,6421.07.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11/0225/16mlieko a mliečne výrobky, kompóty337,6202.08.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-226/16pochutiny, cestoviny, kompóty359,0203.08.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-227/16chlieb a pekárenské výrobky599,1829.07.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-228/16pochutiny, kompóty, ostatné potraviny, mlieko a mliečne výrobky925,1129.07.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-229/16mraz.zelenina, brokolica, mraz.mäs.výrobky, kur.prsia, pečienky, kurča522,7601.08.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-230/16pochutiny, cestoviny, mlieko a mliečne výrobky310,6002.08.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-231/16cestoviny, kompóty, mlieko a mliečne výrobky494,7605.08.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-232/16ost.potraviny, cestoviny, mlieko a mliečne výrobky605,7409.08.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-233/16mraz.zelenina, šampiňóny, mäs.výrobky, filé, kur.prsia, kur.stehná852,2010.08.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-234/16mlieko a mliečne výrobky, cestoviny, pochutiny763,4112.08.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-235/16ovocie a zelenina284,1702.08.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-236/16ovocie a zelenina176,3009.08.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-237/16cestoviny, pochutiny, ost.potraviny, kompóty, mlieko a mliečne výrobky1980,4205.08.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-238/16pochutiny, cestoviny, mraz.mäs.výrobky, kurča855,0705.08.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-239/16mäso a mäsové výrobky1534,0129.07.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná, IČO: 47987740J.Strežo
11-240/16mlieko a mliečne výrobky269,1916.08.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-241/16mraz.mäs.výrobky, kuracie trupi, hyd.kur.stehná209,0717.08.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-242/16mlieko a mnliečne výrobky330,3811.08.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-243/16cestoviny, mieko a mliečne výrobky, ostatné potraviny329,5617.08.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-244/16ovocie a zelenina351,3519.08.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-245/16mlieko a mliečne výrobky676,7219.08.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-246/16mlieko a mliečne výrobky, pochuiny, ost.potraviny1241,3823.08.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-247/16chlieb a pekárenské výrobky660,1309.08.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-248/16mäso a mäsové výrobky1395,8115.08.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná, IČO: 47987740J.Strežo
11-249/16mlieko a mliečne výrobky, pochutiny, cestoviny, kompóty, ost.potraviny2719,0026.08.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-250/16mäso a mäsové výrobky970,1301.08.2016Peter JENDRÁŠEK, Trstená, IČO: 33792798J.Strežo
11-251/16ovocie a zelenina1717,6201.08.2016Ráclavský, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 48006980J.Strežo
11-252/16chlieb a pekárenské výrobky599,6019.08.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-253/16ovocie a zelenina46,2002.09.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-254/16ovocie a zelenina228,0407.09.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-255/16mrazená zelenina- špenát, hyd.kač.stehná, hyd,kurča637,3031.08.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-256/16cestoviny, mlieko a mliečne výrobky294,9905.09.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-257/16mlieko a mliečne výrobky250,6106.09.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-258/16mlieko a mliečne výrobky, pochutiny, cestoviny, kompóty, ost.potraviny648,4707.09.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-259/16mäso a mäsové výrobky1633,8831.08.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná, IČO: 47987740J.Strežo
11-260/16ovocie a zelenina63,1114.09.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-261/16mlieko a mliečne výrobky, ost.potraviny, cestoviny826,8709.09.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-262/16mlieko a mliečne výrobky131,2409.09.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-263/16mraz.zelenina – karfiol, mäs.výrobky, hyd.kur.trupi, stehná, sliepka452,3113.09.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-264/16mlieko a mliečne výrobky109,9613.09.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-265/16chlieb a pekárenské výrobky721,1830.08.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-266/16ostatné potraviny – káva37,5008.09.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
11-267/16mlieko a mliečne výrobky252,7006.09.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-268/16mlieko a mliečne výrobky, kompóty672,4716.09.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-269/16mraz.zelenina- brokolica, karfiol, špenát,mäs.výrobky-hyd.kur.stehná, prsia488,8719.09.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-270/16cestoviny, kompóty, ost.potraviny, mlieko a mliečne výrobky1500,1316.09.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-271/16cestoviny, mlieko a mliečne výrobky556,1620.09.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-272/16ovocie a zelenina255,2523.09.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin, IČO: 36412741J.Strežo
11-273/16chlieb a pekárenské výrobky466,6509.09.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 31611907J.Strežo
11-274/16mlieko a mliečne výrobky, cestoviny591,0423.09.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen, IČO: 36019208J.Strežo
11-275/16mlieko a mliečne výrobky195,6221.09.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš , IČO: 31645704J.Strežo
10-031/16Renovácia tonerov: Epson DFX-8000 3ks,Epson LQ-800 10ks, HP 285 8ks, HO 1010 24ks,HP 390 1ks718,8003.10.2016Prolink s.r.o., 9.mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36407968D.Meško
03-039/16Inštalácia a montáž telefónneho rozvodu a rozhllasu po drôte na urgentom príjme 1ks3403,1002.09.2016Anton Šidlo, Ľ.Štúra 2044/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 14168286J.Strežo
03-040/16Inštalácia a montáž televízneho rozvodu a viedo vrátnikov na urgentom príjme 1ks1692,6005.09.2016Anton Šidlo, Ľ.Štúra 2044/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 14168286J.Strežo
03-046/16Inštalácia a montáž telefónov a drôtového rozhlasu 4ks544,0030.09.2016Anton Šidlo, Ľ.Štúra 2044/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 14168286J.Strežo
03-036/16Oprava preseknutého kábla -prívod dieselgragát pre monoblok B,C 1ks55,7511.08.2016Elektrotech plus, s.r.o., M.R.Štefánika 2271, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36403857J.Strežo
03-043/16Dodanie a montáž klimatických jednotiek na urgentom príjme 2ks1980,0023.09.2016Patrik Ďaďo, Na Skalke 558, 027 43 Nožná, IČO: 35010908J.Strežo
06-125/16Rozmnoženie kľúčov 84 ks88,8002.09.2016Václavu -kľúč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-121/16Plyn36,1119.09.2016JK-TRANS, Bysterecká 1255, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985J.Strežo
06-124/16Lepidlo 3ks, Stierka 1ks22,2808.09.2016Oraving stavieb s.r.o., M.R.Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656J.Strežo
06-122/16Klinový remeň 3 ks18.8016.09.2016Zapol s.r.o., M.R.Štefánika 1816/27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172J.Strežo
06-123/16Kľučka 3ks, zámok 1ks16,0009.09.2016Václavu -kľúč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-130/16Kľučka 1ks, zámok 6ks29,5007.10.2016Václavu -kľuč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-126/16Klinový remeň 2ks7,0003.10.2016Zapol s.r.o., M.R.Štefánika 1816/27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31583172J.Strežo
06-128/16Svietidlo 3ks, žiarovka 3ks65,7010.10.2016Šard -elektro s.r.o., M.R.Štefánika 2315, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31588131J.Strežo
06-129/16Zasklenie okien 2ks, Zasklenie dverí 1ks96,1813.10.2016J.Babušiak -sklenárstvo, Aleja Slobody 1895, 026 01 Dolný KubínJ.Strežo
06-131/16Rozmnoženie kľúčov 4ks4,0006.10.2016Václavu -kľuč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-127/16Spájka elektróda Ag 0,029kg15,8605.10.2016Weld -Zvar s.r.o., Medzihradská 1289/35, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36686417J.Strežo
12-052/16Ročný poplatok za špecializačné štúdium v ŠO pediatria (M. B.)166,0022.08.2016Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK, Malá Hora 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P.Jarkovská
12-053/16Účastnícky poplatok - VA č.1 - 3533 Kontrolný deň ŠŠ v ŠO VnL (P. L.), T: 22.09.201610,0023.08.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-054/16Účastnícky poplatok – VA 1 3536 Kurz ŠŠ v ŠO VnL pred špecializačnou skúškou T: 09.05.2017-16.06.2017 (P.L.)290,0023.08.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-055/16Poplatok za špecializačné štúdium v ŠO ortopédia, rok 2016 (J.O.)165,9714.09.2016UK v Bratislave, Lekárska fakulta, Špitálska 24, 813 72 Bratislava, IČO: 39786501P.Jarkovská
12-056/16Administratívny poplatok – zaradenie do špecializačného štúdia v ŠO klinická psychológia50,0016.09.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-057/16Účastnícky poplatok - VA č. 2-3008 Kurz ŠŠ v ŠO Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých247,5019.09.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-058/16Účastnícky poplatok - VA č. 2-3008 Kurz ŠŠ v ŠO Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých247,5019.09.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-059/16Účastnícky poplatok – VA 1-3512 Chirurgia štítnej žľazy T: 21.11.2016 – 23. 11. 2016 (V.O.)30,0027.09.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
12-060/16Účastnícky poplatok - VA 1- 3515 Brušná miniinvazívna chirurgia , T: 28.11.2016 – 30.11.201630,0027.09.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P.Jarkovská
04-008/16Objednanie pretláčacieho voza na upchaté kanalizačné potrubie 1ks208.6312.09.2016Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný KubínJ.Strežo
03-049/16Vykonanie opak.vonkajkšej skúšky tlakových nádob v kompresor.staniciach 2ks260,0007.10.2016RE-TECH, Miroslav šimko, Horná Lehota, IČO: 47325585J.Strežo
03-050/16Vykonanie čistenia a revízie podzemnej nádrže na naftu 1ks300,0007.10.2016Ropa, Ekologia s.r.o., Kovaľská 2/E, 040 17 Košice, IČO: 36216216J.Strežo
03-048/16Vykonanie revízie chlad.zariad. Na únik regulovaných látok a fluorových plynov 2 ks120,0007.10.2016SJ servis Stroka Jaroslav, Hraničiarov 1198/12, 028 01 Trstená, IČO: 43606105J.Strežo
03-037/16Projektová dokumentácia na pripojenie el. rozvodní 1ks590,0015.08.2016Šard -elektro s.r.o., M.R.Štefánika 2315, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31588131J.Strežo
03-047/16Dodanie výmeny redukčných ventilov kyslíka s prietokomerom 6ks174,0004.10.2016Majerčiaková Janka- Techmix, Bytčianskaa 59, 010 03 Žilina, IČO: 40279286J.Strežo
03-044/16Uzatvorenie požiarnych prestupov medzi el.rozvodňami v monobloku "C"290,0028.09.2016Šard -elektro s.r.o., M.R.Štefánika 2315, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31588131J.Strežo
03-051/16Vykonanie odbornej prehliadky el.zariadenia monoblokov "A,B,C,COS,OAIM"4958,0011.10.2016Ján Dragan-Inštel, Nemocničná 1950/61, 026 01Dolný Kubín, IČO: 3055585J.Strežo
03-052/16Vykonanie odbornej prehliadky antistatických podáh v blokoch "A,B,C,D,E,F,G,H, COS, OAIM"2050,0011.1.02016Ján Dragan-Inštel, Nemocničná 1950/61, 026 01Dolný Kubín, IČO: 3055585J.Strežo
06-133/16Kľučka s guľou 1ks, zámok 2ks10,7017.10.2016Václavu -kľuč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-134/16Rozmnoženie kľúčov 31ks22,0420.10.2016Václavu -kľuč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-136/16Oprava koliesok 3ks25,2026.10.2016PISO - Sport , Sam.Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, IČO:40973387J.Strežo
06-132/16Plyn49,5017.10.2016JK- TRANS s.r.o., Bysterecká 1255, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985J.Strežo
06-135/16DTD Lamino na výrobu poličiek94,9124.10.2016STRIME s.r.o., Lokca 528, 02951 Lokca, IČO: 47192836J.Strežo
06-139/16Preglej PS 1ks75,1304.11.2016SEZAM s.r.o.,Bysterecká 29, 034 50 Ružomberok, IČO: 00633194J.Strežo
06-137/16Rozmnoženie kľúčov 6ks4,2010.11.2016Václavu -kľuč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-138/16Zámok 1ks, Kľučka 4ks31,2004.11.2016Václavu -kľuč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-146/16Drez 1ks44,0025.11.2016Ekoboss s.r.o., Matuškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36415014J.Strežo
06-143/16Vložka FAB 2ks, Zámok 5ks46,3023.11.2016Václavu -kľuč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-145/16Drez 1ks200,0024.11.2016REMAB s.r.o., Vladina 664, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47800267J.Strežo
06-141/16Svietidlo 2ks, Žiarovky 4ks43,4021.11.2016Šard s.r.o., M.R.Štefanika 2315, IČO: 31588131J.Strežo
06-148/16Plyn54,3025.11.2016JK- TRANS s.r.o., Bysterecká 1255, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45870985J.Strežo
06-147/16Výroba skrinky na vaničku a drez 1ks385,0914.11.2016STRIME s.r.o., Lokca 528, 02951 Lokca, IČO: 47192836J.Strežo
06-144/16Výroba drezovej skrinky 1ks145,0722.11.2016Nábytkár s.r.o., Nábrežie Oravy 2909/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36418668J.Strežo
06-140/16Sklenárska služba 1ks, výroba zrkadla 1ks69,8618.11.2016J.Babušiak -Sklenárstvo, Aleja Slobody 1895, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10850414J.Strežo
06-142/16Rozmnoženie kľúčov 11ks7,7022.11.2016Václavu -kľuč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
10-036/16Renovácia tonerov: HP 285 10ks, HP 1010 36 ks, HP 283 2ks, HP 390 1ks, HP 435 4 ks1054,8031.10.2016Prolink s.r.o., 9.mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36407968D.Meško
04-009/16Oprava a servis zariadenia na výrobu Aqitexu 1ks1503,6030.09.2016AQUASYSTÉM, s.r.o., Hradská 76, 821 07 Bratislava, IČO: 35795247J.Strežo
04-010/16Pretláčací voz -upchaté kanalizačné potrubie BLOK G 1ks124,2618.10.2016Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 33794898J.Strežo
06-149/16Rozmnoženie kľúčov 9 ks7,1028.11.2016Václavu -kľuč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
03-053/16Výmena hlavných deonov 400A v hlavnej rozvodni HR - 1 napájanie dieselagregáta 2ks2173,1521.10.2016Elektrotech Plaus s.r.o., M.R.Štefánika 2271, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36403857J.Strežo
10-039/16Renovácia tonerov: HP C7115X 1ks, HP 1010 30 ks, HP 285 10ks, HP LJ4 1ks798,9830.11.2016Prolink s.r.o., 9.mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36407968D.Meško
03-056/16Oprava štartéra dieselagreg., typ Magneton 24V 1ks70,0002.11.2016Viliam Nemčko firma Štart, Osloboditeľov 58, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 30323428J.Strežo
12-061/16Účastnícky poplatok - VA 1- 3763 Kontrolný deň špecializačného štúdia v špecializačnom odbore geriatria v prvom roku prípravy, T: 13. 10. 201610,0027.09.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P. Jarkovská
12-062/16Účastnícky poplatok - VA 1- 3770 Špecifické problémy geriatrie, T: 19.10.201 6- 21.10.2016 (G.B.)30,0027.09.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P. Jarkovská
12-063/16Vzdelávacia činnosť – kurz prvej pomoci (2 osoby DZS)40,0027.09.2016Jaroslav Žuffa, Medvedzie Hríbiky 245, 027 44 Tvrdošín, IČO:40608565P. Jarkovská
12-064/16Účastnícky poplatok - VA 1 3156 Kurz ŠŠ v ŠO Klinická psychológia, T: 02.11.2016 – 03.11.201620,0010.10.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P. Jarkovská
12-065/16Poplatok za špecializačné štúdium v ŠO ortopédia , r. 2016 (M.K.)180,0013 10.2016Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Špitálska 24, 813 72 Bratislava, IČO: 39786501P. Jarkovská
12-066/16Účastnícky poplatok - VA 4/16 GaP Modul sonografia v gynekológii a pôrodníctve T: 14.11.2016 – 25. 11. 2016 (E.S.)70,0013.10.2016Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK, Malá Hora 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P. Jarkovská
12-067/16Poplatok ročný (2016) za špecializčné štúdium v ŠO Vnútorné lekárstvo (I:O:)166,0019.10.2016Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK, Malá Hora 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P. Jarkovská
12-068/16Poplatok ročný (2016) za špecializčné štúdium v ŠO Neurológia (K.O.)265,4019.10.2016Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK, Malá Hora 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P. Jarkovská
12-069/16Manip.poplatky za elektr.spracovanie dát v kalendári vzdelávacích podujatí - kreditný systém CME – celoústavný seminár16,0028.10.2016Lekár, a. s. Dobšinského 12, 811 05 Bratislava 1, IČO: 35947349P. Jarkovská
12-070/16Poplatok - 3. ročný za špecializačné štúdium v ŠO gynekológia a pôrodníctvo (R. Š.)265,4004.11. 2016Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK, Malá Hora 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P. Jarkovská
12-071/16Účastnícky poplatok - VA 4-3002 Kurz špecializačného štúdia v ŠO anestéziológia a intenzívna starostlivosť (K.V.)280,0004.11. 2016SZU, Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 00165361P. Jarkovská
12-072/16Poplatok – 4. rok špecializačného štúdia v ŠO Gastroenterológia (A. M.)166,0004.11. 2016Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK, Malá Hora 4 A, 036 01 Martin, IČO 00397865P. Jarkovská
12-073/16Účastnícky popl. - VA č. 2-3008 Kurz ŠŠ v ŠO Intenzívna ošetrov. starostlivosť o dospelých, sestra neurolog. JIS (T.K.)247,5007.11. 2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P. Jarkovská
12-074/16Účastnícky poplatok – VA 2-3095 Kurz špec.štúdia v ŠO Intenzívna starostlivosť v GaP T: 28.112016 – 09. 12. 2016 (J.J.)247,5007.11.2016SZU Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, IČO: 00165361P. Jarkovská
03-054/16Vreckové filtre 30 ks400,6523.10.2016České filtry s.r.o., Textilní 3403/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 64049221J.Strežo
04-011/16Prečistenie a krtkovanie kanalizačného potrubia 1ks102,0007.10.2016JH-TECH s.r.o., Zábrež 202, 027 54 Oravská Poruba, IČO: 47144453J.Strežo
11-285/16Pochutiny, mlieko a mliečne výrobky331,1430.09.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-286/16Pochutiny, cestoviny, mlieko a mliečne výrobky1700,4830.09.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-287/16Mlieko a mliečne výrobky, cestoviny532,7204.10.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-288/16Mraz.zelenina, brokolica, špenát, mraz.mäs.výrobky, hyd.kur.stehná,prsia464,3505.10.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-289/16Mlieko a mliečne výrobky135,9404.10.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 31645704J.Strežo
11-290/16Cestoviny, kompóty, mlieko a mliečne výrobky, pochutiny429,1705.10.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš,IČO: 31645704J.Strežo
11-291/16Chlieb a pekárenské výrobky654,9330.09.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín,IČO: 31611907J.Strežo
11-292/16Mlieko a mliečne výrobky47,1607.10.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš,IČO: 31645704J.Strežo
11-293/16Mäso a mäsové výrobky1021,4601.10.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná,IČO: 47987740J.Strežo
11-294/16Cestoviny, mlieko a mliečne výrobky725,9807.10.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-295/16Mraz.rybie filé, hyd.kur.trupy, kur.stehná345,6510.10.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-296/16Pochutiny, cestoviny, mlieko a mliečne výrobky453,9711.10.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-297/16Ovocie a zelenina238,0307.10.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin,IČO: 36412741J.Strežo
11-298/16Pochutiny, cestoviny, mlieko a mliečne výrobky450,9612.10.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš,IČO: 31645704J.Strežo
11-299/16Mlieko a mliečne výrobky182,5411.10.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš,IČO: 31645704J.Strežo
11-300/16Ovocie a zelenina219,9514.10.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin,IČO: 36412741J.Strežo
11-301/16Mlieko a mliečne výrobky, kompóty808,0414.10.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-302/16Mraz.zelenina- brokolica, špenát, hyd.kur.prsia343,5017.10.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-303/16Mlieko a mliečne výrobky386,1617.10.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-304/16Mlieko a mliečne výrobky472,5824.10.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-305/16Cestoviny, kompóty, mlieko a mliečne výrobky2017,0917.10.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-306/16Chlieb a pekárenské výrobky472,5810.10.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín,IČO: 31611907J.Strežo
11-307/16Ovocie a zelenina1849,0630.09.2016Ráclavský, s.r.o., Dolný Kubín, IČO: 48006980J.Strežo
11-308/16Ovocie a zelenina39,7221.10.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin,IČO: 36412741J.Strežo
11-309/16Ovocie a zelenina132,4328.10.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin,IČO: 36412741J.Strežo
11-310/16Mäso a mäsové výrobky1861,2028.10.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná,IČO: 47987740J.Strežo
11-311/16Mlieko a mliečne výrobky451,1025.10.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-312/16Mraz.karfiol, pór, šampióny, mäs.výrobky-prsia, stehná501,5226.10.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-313/16Mäso a mäsové výrobky1682,6530.09.2016Peter Jendrášek, Brezovica,IČO: 33792728J.Strežo
11-314/16Chlieb a pekárenské výrobky735,0320.10.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín,IČO: 31611907J.Strežo
11-315/16Pochutiny, cestoviny, kompóty404,2231.10.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš,IČO: 31645704J.Strežo
11-316/16Cestoviny,mlieko a mliečne výrobky1059,4202.11.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-317/16Mraz.zelenina- karfiol, šampiňóny, filé, hyd.kač.stehná, kur.prsia, kur.stehná797,8602.11.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-318/16Mlieko a mliečne výrobky, pochutiny810,8804.11.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-319/16Mlieko a mliečne výrobky359,8002.11.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš,IČO: 31645704J.Strežo
11-320/16Mraz.brokolica, filé160,4807.11.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-321/16Mlieko a mliečne výrobky523,2208.11.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-322/16Ovocie a zelenina127,1609.11.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin,IČO: 36412741J.Strežo
11-323/16Chlieb a pekárenské výrobky625,4231.10.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín,IČO: 31611907J.Strežo
11-324/16Cestoviny, pochutiny564,6809.11.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš,IČO: 31645704J.Strežo
11-325/16Cestoviny,mlieko a mliečne výrobky, pochutiny555,8010.11.2016PICADO, s.r.o., Žilina, IČO: 36397164J.Strežo
11-326/16Ovocie a zelenina64,2011.11.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin,IČO: 36412741J.Strežo
11-327/16Mäso a mäsové výrobky1517,1731.10.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná,IČO: 47987740J.Strežo
11-328/16Pochutiny, cestoviny, mlieko a mliečne výrobky611,1114.11.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-329/16Mraz.brokolica, karotka, filé, hyd.kur.stehná158,3914.11.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-330/16Mlieko a mliečne výrobky, cestoviny, kompóty, ost.potraviny574,6721.11.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-331/16Chlieb a pekárenské výrobky728,5609.11.2016Pekárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín,IČO: 31611907J.Strežo
11-332/16Mlieko a mliečne výrobky274,1118.11.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš,IČO: 31645704J.Strežo
11-333/16Cestoviny, pochutiny, mlieko a mliečne výrobky650,8422.11.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-334/16Mlieko a mliečne výrobky110,0022.11.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš,IČO: 31645704J.Strežo
11-335/16Mraz.špenát, rybie filé, hyd.kur.trupy, prsia, stehná, pečienky594,9223.11.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-336/16Ovocie a zelenina163,1823.11.2016FATRA TIP, s.r.o., Martin,IČO: 36412741J.Strežo
11-337/16Cestoviny, pochutiny,mraz.kur.stehná, komóty1897,1410.11.2016PICADO, s.r.o., Žilina,IČO: 36397164J.Strežo
11-338/16Mlieko a mliečne výrobky, cestoviny684,0528.11.2016INMEDIA, s.r.o.,Zvolen,IČO: 36019208J.Strežo
11-339/16Pochutiny, cestoviny264,7721.11.2016CBA – VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš,IČO: 31645704J.Strežo
11-340/16Mäso a mäsové výrobky1635,2314.11.2016Mäso Lužná, s.r.o.,Liptovská Lužná,IČO: 47987740J.Strežo
08-1-10/16Lieky15,1204.10.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-2-10/16Lieky3878,8404.10.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-315/16Laboratórne diag.HTO150,8820.06.2016Immu-Med Bytča , IČO 36683779A.Sárená
08-4-10/16Lieky1461,4804.10.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-470/16Infúzne roztoky5680,4703.10.2016B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-474/16Kontrasty3167,8204.10.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-463/16Laboratórne diag.HTO1555,6029.09.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-460/16Laboratórne diag.OKM31,9226.09.2016dispolab Žilina , IČO 31625746A.Sárená
08-314/16Laboratórne diag.HTO165,9720.06.2016Immu-Med Bytča , IČO 36683779A.Sárená
08-3-10/16Lieky1227,0503.10.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-469/16Lieky2989,2203.10.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-4608/16Infúzne roztoky963,6403.10.2016BaX PHARMA s.r.o. Bratislava , IČO 35758481A.Sárená
08-442/16Laboratórne diag.OKM37,9908.09.2016JK Trading Bratislava , IČO 31356656A.Sárená
08-467/16Sono-gel71,3104.10.2016Pharma Group a.s Veľké Leváre, , IČO: 31320911A.Sárená
08-475/16Kontrasty2958,5804.10.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-7-10/16Lieky717,0005.10.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-6-10/16Lieky41,8005.10.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-5-10/16Lieky6,0004.10.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-08-10/16Lieky7,2905.10.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-316/16Laboratórne diag.HTO82,9320.06.2016Immu-Med Bytča , IČO 36683779A.Sárená
08-4708/16Dezinfekcia172,0804.10.2016Perfect Distribution a.s. Kočovce , IČO: 47719150A.Sárená
08-465/16Laboratórne diag.HTO976,6029.09.2016MEDSErvis Svätý Jur , IČO 34558039A.Sárená
08-471/16Laboratórne diag.OKM788,2003.10.2016OXOId CZ s.r.o. Bratislava , IČO 43867596A.Sárená
08-482/16Lieky1946,5206.10.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-9-10/16Lieky404,8306.10.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-12-10/16Lieky549,4406.10.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-10-10/16Lieky1157,8606.10.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-11-10/16Lieky86,2706.10.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-480/16Laboratórne diag.OKM705,2904.10.2016Dispolab Žilina , IČO 31625746A.Sárená
08-13-10/16Lieky491,9806.10.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-477/16Dezinfekcia665,1604.10.2016Vidra s.r.o. Žilina , IČO 31589561A.Sárená
08-479/16Dezinfekcia340,7004.10.2016hartman RICO Bratislava , IČO 31351361A.Sárená
08-466/16Laboratórne diag OKB2068,0003.10.2016beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava , IČO 35683546A.Sárená
08-15-10/16Lieky1947,1310.10.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08/16-10/16Lieky0,1106.10.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-17-10/16Lieky227,5510.10.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-492/16laboratórne diag Okm1204,5007.10.2016Agentúra Harmony Nitra , IČO 3142493A.Sárená
08-472/16laboratórne diag Okm784,8003.10.2016Unicomp s.r.o. Poprad , IČO 31660967A.Sárená
08-108-10/16Lieky251,7810.10.2016Timed s.r.o. Bratislava , IČO00602175A.Sárená
08-491/16Laboratórne diag OKM1483,8907.10.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava , IČO35849258A.Sárená
08-470/16Infúzne roztoky1038,2203.10.2016B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-19-10/16Lieky1395,1010.10.2016uNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-20-10/16Lieky1731,7312.10.2016uNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-21-10/16Lieky17,2812.10.2016uNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-22-10/16Laboratórne diag OKM89,0912.10.2016uNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-497/16Lieky508,9211.10.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-499/16Lieky1946,5211.10.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-23-10/16Lieky64,0210.10.2016uNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-490/16laboratórne diag Okm1362,2407.10.2016Roner Bratislava , IČO 35860537A.Sárená
08-4808/16Laboratórne diag HTO411,1807.10.2016Roner Bratislava , IČO 35860537A.Sárená
8496/16Dezinfekcia15,6611.10.2016B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-496/16Infúzne roztoky3567,5311.10.2016B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-473/16Laboratórne diag OKM110,1103.10.2016Lukas Martin , IČO 31569757A.Sárená
08-25-10/16Lieky617,3913.10.2016UNIPHarma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-500/16Dezinfekcia199,0811.10.2016hartman RICO Bratislava , IČO 31351361A.Sárená
08-24-10/16Dezinfekcia18,0012.10.2016hartman RICO Bratislava , IČO 31351361A.Sárená
08-481/16Laboratórne diag OKM3311,8504.10.2016Roner Bratislava , IČO 35860537A.Sárená
08-501/16Laboratórne diag OKB1097,2513.10.2016Biohem Trenčín , IČO. 31442617A.Sárená
08-26-10/16Lieky283,3913.10.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-503/16Laboratórne diag OKB127,3313.10.2016bio-G Bratislava , IČO 34123415A.Sárená
08-495/16Laboratórne diag OKM832,6510.10.2016bio-G Bratislava , IČO 34123415A.Sárená
08-27-10/16Lieky585,3813.10.2016Intravena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-502/16Laboratórne diag OKM1285,4613.10.2016Jemo Trading s.r.o. Bratislava , IČO17317436A.Sárená
08-430/16Lieky29,7005.09.2016UNIMED s.r.o. Bratislava , IČO 17312752A.Sárená
08-4908/16laboratórne diag Okb1426,0011.10.2016beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava , IČO 35683546A.Sárená
08-489/16Laboratórne diag OKM678,0007.10.2016Dispomed Košice , IČO 31684432A.Sárená
08-493/16Laboratórne diag OKM909,4110.10.2016G-Trade s.r.o. Bratislava , IČO 46265082A.Sárená
08-29-10/16Lieky39,2418.10.2016UNIPHarma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-208-10/16Lieky2608,0818.10.2016UNIPHarma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-506/16laboratórne diag Okb1330,4114.10.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-505/16laboratórne diag Okb759,1914.10.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-30-10/16Lieky24,1218.10.2016UNIPHarma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-464/16Laboratórne diag HTO1167,0229.09.2016EUREX MEDICA Žilina , IČO 36392944A.Sárená
08-495/16Laboratórne diag OKM347,0510.10.2016bio-G Bratislava , IČO 34123415A.Sárená
08-494/16Laboratórne diag OKM314,6010.10.2016Immu-Med Bytča , IČO 36683779A.Sárená
08-31-10/16Lieky414,1618.10.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-493/16Laboratórne diag OKM155,8718.10.2016G-Trade s.r.o. Bratislava , IČO 46265082A.Sárená
08-32-10/16Lieky10,8020.10.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-33-10/16Lieky468,1920.10.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-34-10/16Infúzne roztoky112,2720.10.2016BAX PHARMA s.r.o. Bratislava , IČO 35758481A.Sárená
08-35-10/16Lieky638,0420.10.2016UniphArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-36-10/16Dezinfekcia79,0221.10.2016b-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-507/16Dezinfekcia57,8418.10.2016Pharma Group a.s Veľké Leváre, , IČO: 31320911A.Sárená
08-511/16Laboratórne diag OKM45,9120.10.2016Dispolab Žilina , IČO 31625746A.Sárená
08-462/16Laboratórne diag HTO106,7829.09.2016Mikrochem Pezinok , IČO 35948655A.Sárená
08-395/16Laboratórne suroviny4,9710.08.2016Mikrochem Pezinok , IČO 35948655A.Sárená
08-5008/16Lieky44,3219.10.2016INTRAVena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-37-10/16Lieky124,1824.10.2016Timed s.r.o. Bratislava , IČO00602175A.Sárená
08-308-10/16Lieky170,0124.10.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-509/16Laboratórne diag OKM30,9619.10.2016Centralchem B.Bytrica , IČO 31625444A.Sárená
08-39-10/16Lieky36,4526.10.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-40-10/16Lieky42,1926.10.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-41-10/16Lieky3914,1626.10.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-510/16Laboratórne diag OKM283,1420.10.2016G-Trade s.r.o. Bratislava , IČO 46265082A.Sárená
08-512/16Laboratórne diag OKB1210,0020.10.2016beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava , IČO 35683546A.Sárená
08-481/16Laboratórne diag OKM341,2204.10.2016Roner Bratislava , IČO 35860537A.Sárená
08-316/16Laboratórne diag HTO82,9320.06.2016bio-G Bratislava , IČO 34123415A.Sárená
08-513/16Lieky364,1125.10.2016INTRAVena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-42-10/16Lieky43,1028.10.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-43-10/16Lieky762,2128.10.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-483/16Lieky1249,4906.10.2016Medic International Bratislava , IČO 44023707A.Sárená
08-516/16Laboratórne diag HTO1449,5827.10.2016MEDSErvis Svätý Jur , IČO 34558039A.Sárená
08-520/16Laboratórne diag OKB1363,9528.10.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-521/16Laboratórne diag OKB1480,8028.10.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-522/16Laboratórne diag HTO720,8828.10.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-1-11/16Lieky1591,3302.11.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-514/16Lieky559,4625.10.2016BAX PHARMA s.r.o. Bratislava , IČO 35758481A.Sárená
08-2-11/16Lieky3,0302.11.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-525/16Infúzne roztoky359,5902.11.2016BAX PHARMA s.r.o. Bratislava , IČO 35758481A.Sárená
08-5208/16Dezinfekcia266,4002.11.2016banchem, s.r.o. Dunajska Streda ICO:36227901A.Sárená
08-526/16Lieky173,4402.11.2016Eurolab Lambda a.s. Trnava , IČO 35869429A.Sárená
08-524/16Lieky1338,9302.11.2016INTRAVena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-529/16Infúzne roztoky1054,4902.11.2016INTRAVena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-4-11/16Lieky30,0002.11.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-5-11/16Lieky26,5304.11.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-6-11/16Lieky488,0302.11.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-7-11/16Lieky4762,9403.11.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-3-11/16Lieky140,6003.11.2016UNIPHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-08-11/16Lieky206,9607.11.2016Timed s.r.o. Bratislava , IČO00602175A.Sárená
08-535/16Kontrasty616,7903.11.2016MGP Bratislava IČ 684023A.Sárená
08-532/16Infúzne roztoky245,5203.11.2016B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-531/16Dezinfekcia773,2203.11.2016Vidra s.r.o. Žilina , IČO 31589561A.Sárená
08-532/16Infúzne roztoky253,4403.11.2016B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-532/16Infúzne roztoky5356,6803.11.2016B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-530/16Sono-gel71,3103.11.2016Pharma Group a.s Veľké Leváre, , IČO: 31320911A.Sárená
08-527/16Dezinfekcia556,4603.11.2016hartman RICO Bratislava , IČO 31351361A.Sárená
08-536/16Kontrasty317,1303.11.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-534/16Kontrasty2958,5803.11.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-533/16Kontrasty4914,8003.11.2016Bracco Imaging s.r.o. Svätý Jur , IČO 46182870A.Sárená
08-9-11/16Lieky137,2807.11.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-314/16Laboratórne diag HTO165,9720.06.2016Immu-Med Bytča , IČO 36683779A.Sárená
08-11-11/16Laboratórne diag HTO68,2002.11.2016MEDSErvis Svätý Jur , IČO 34558039A.Sárená
08-5308/16Laboratórne diag OKM2621,9407.11.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava , IČO35849258A.Sárená
08-539/16Lieky1442,4704.11.2016INTRAVena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-10-11/16Lieky413,1104.11.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-523/16Lieky3434,4407.11.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-15-11/16Lieky7,3407.11.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-14-11/16Lieky3753,7407.11.2016unipHArma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-492/16Laboratórne diag OKM66,0007.10.2016Agentúra Harmony Nitra , IČO 3142493A.Sárená
08-515/16Laboratórne diag OKM898,6927.10.2016Roner Bratislava , IČO 35860537A.Sárená
08-542/16Laboratórne diag OKM569,9/08.11.2016bio-G Bratislava , IČO 34123415A.Sárená
08-5108/16Laboratórne diag OKB404,8027.10.2016bio-G Bratislava , IČO 34123415A.Sárená
08-13-11/16Lieky15,6910.11.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-5308/16Laboratórne diag OKM514,1210.11.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava , IČO35849258A.Sárená
08/16-11/16Lieky1096,0408.11.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-519/16Laboratórne diag OKB1562,0028.10.2016beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava , IČO 35683546A.Sárená
08-537/16Labor. Suroviny125,2807.11.2016Mikrochem Pezinok , IČO 35948655A.Sárená
08-17-11/16Lieky1208,9309.11.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-108-11/16Lieky299,7608.11.2016INTRAVena Prešov , IČO 31717802A.Sárená
08-543/16Laboratórne diag OKM782,3608.11.2016Dispolab Žilina , IČO 31625746A.Sárená
08-544/16Laboratórne diag OKM750,1109.11.2016OXOId CZ s.r.o. Bratislava , IČO 43867596A.Sárená
08-19-11/16Lieky10,1510.11.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-20-11/16Lieky722,5610.11.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-517/16Laboratórne diag HTO819,2827.10.2016EUREX MEDICA Žilina , IČO 36392944A.Sárená
08-552/16Infúzne roztoky160,3810.11.2016BAX PHARMA s.r.o. Bratislava , IČO 35758481A.Sárená
08-546/16Laboratórne diag OKM143,9910.11.2016G-Trade s.r.o. Bratislava , IČO 46265082A.Sárená
08-557/16Infúzne roztoky467,3514.11.2016B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-542/16Laboratórne diag OKM347,0508.11.2016bio-G Bratislava , IČO 34123415A.Sárená
08-531/16Dezinfekcia60,2803.11.2016Vidra s.r.o. Žilina , IČO 31589561A.Sárená
08-551/16Laboratórne diag OKM272,8010.11.2016Agentúra Harmony Nitra , IČO 3142493A.Sárená
08-504/16Laboratórne diag OKM185,6314.10.2016G-Trade s.r.o. Bratislava , IČO 46265082A.Sárená
08-5508/16Dezinfekcia28,7714.11.2016B-BRAUN Medical Bratislava , IČO 31350780A.Sárená
08-540/16Dezinfekcia37,9904.11.2016Perfect Distribution a.s. Kočovce , IČO: 47719150A.Sárená
08-556/16Lieky1141,4914.11.2016Medical Group SK a.s. Bratislava IČ0 31708030A.Sárená
08-550/16Laboratórne diag HTO805,2010.11.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava , IČO35849258A.Sárená
08-545/16Laboratórne diag OKM1472,4610.11.2016Jemo Trading s.r.o. Bratislava , IČO17317436A.Sárená
08-21-11/16Lieky1523,3614.11.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-22-11/16Lieky15,3815.11.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-23-11/16Lieky28,3915.11.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-24-11/16Lieky2414,0515.11.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-547/16Laboratórne diag OKM2054,9110.11.2016Roner Bratislava , IČO 35860537A.Sárená
08-551/16Laboratórne diag OKM420,2010.11.2016Agentúra Harmony Nitra , IČO 3142493A.Sárená
08-26-11/16Lieky1309,4216.11.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-25-11/16Lieky27,8116.11.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-351/16Lieky578,9307.07.2016Imuna Pharm a.s. Šarišské Michaľany , IČO 36473685A.Sárená
08-541/16Laboratórne diag OKM28,9308.11.2016Lukas Martin , IČO 31569757A.Sárená
08-550/16Labor. Diag. OKB297,0010.11.2016Biomedica Slovakia s.r.o. Bratislava , IČO35849258A.Sárená
08-27-11/16Lieky270,7621.11.2016Timed s.r.o. Bratislava , IČO00602175A.Sárená
08-30-11/16Lieky907,7322.11.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-33-11/16Lieky31,3722.11.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-32-11/16Lieky232,4623.11.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-31-11/16Lieky26,6023.11.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-34-11/16Lieky3,3025.11.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-35-11/16Lieky849,1227.11.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-36-11/16Lieky79,8527.11.2016Unipharma Bojnice , IČO 31625657A.Sárená
08-560/16Labor. Diag. HTO1070,5018.11.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-564/16Labor. Diag.OKM983,0718.11.2016G-Trade s.r.o. Bratislava , IČO 46265082A.Sárená
08-571/16Labor. Diag. HTO132,0025.11.2016BIOGENIX s.r.o. PrahaA.Sárená
08-37-11/16Lieky1175,9925.11.2016BAX PHARMA s.r.o. Bratislava , IČO 35758481A.Sárená
08-537/16Lab. Suroviny159,7403.11.2016Mikrochem Pezinok , IČO 35948655A.Sárená
08-567/16lab. Diagnostiká HTO437,6023.11.2016MEDSErvis Svätý Jur , IČO 34558039A.Sárená
08-570/16lab. Diagnostiká okb1393,0024.11.2016Beckman Coulter SR s.r.o. Bratislava , IČO 35683546A.Sárená
08-572/16Lab. Diagnostiká HTO622,9625.11.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-569/16Lab. Diagnostiká OKB2202,7525.11.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
08-5608/16Lab. Diagnostiká OKB1630,4125.11.2016Roche Slovensko s.r.o. Bratislava , IČO 35887117A.Sárená
02-139/16Troakár (2ks)541,3101.08.2016Biomedica Slovakia, sro Drobného 27, 841 02 Bratislava, IČO:35849258J.Strežo
02-140/16Odstránenie zatekanie v bl.F do WC FRO6156,3402.08.2016Ewa stav, sro Oravská Poruba 383, 027 54 Veličná, IČO:46773894J.Strežo
02-141/16ND.k spirometru umelohmotné násadce104,4002.08.2016BTL Slovakia,sro Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina, IČO:36404772J.Strežo
02-142/16Ochranné zástery proti RDG žiareniu1725,6003.08.2016Transmedica, sro Bárdošova 33, 833 12 Bratislava, IČO:35843683J.Strežo
02-143/16Oprava posúvnych dverí (do nemocnice)114,5026.07.2016Menton SK,sro Gbelská 19, 841 06 Bratislava/ IČO:35900903J.Strežo
02-144/16ND: filter na paru Spirax Sarco906,0009.08.2016Skantech, sro Sekurisova 16, 841 02 Bratislava/ IČO:35800046J.Strežo
02-145/16Kardiotokograf2499,0009.08.2016NIMAG, sro Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO:31337775J.Strežo
02-146/16Fyzikálna terapia3612,0010.08.2016BTL Slovakia,sro Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina, IČO:36404772J.Strežo
02-147/16Papier do CTG prístroja237,5011.08.2016Majavi Mária Vidová, Lyžiarska 3943/4, 921 01 Banka, IČO:43308007J.Strežo
02-148/16Priebežné zvarovačka sterilizačných obalov2520,0011.08.2016Skantech, sro Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, IČO:35800046J.Strežo
02-149/16Oprava prístroja Perfusor Compact0,0015.08.2016B.Braun Medical,sro Hlučínska 3, 831 03 Bratislava, IČO:31350780J.Strežo
02-150/16Regenerácia iontomeniča a ND predfilter a mikrofilter178,8015.08.2016ing.Attila Czikó-ROSA Kašmírska 2, 821 04 Bratislava , IČO:34985271J.Strežo
02-151/16ND k monitoru vitálnych funkcií (EKG zvody)300,0022.08.2016NIMAG, sro Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO:31337775J.Strežo
02-152/16Oprava analyzátora Sysmex CA 500115,5124.07.2016Medservis Ing.Džadoň, Zuby 16, 900 21 Svätý Jur, IČO:34558039J.Strežo
02-153/16Oprava analyzátora K4500228,4330.07.2016Medservis Ing.Džadoň, Zuby 16, 900 21 Svätý Jur, IČO:34558039J.Strežo
02-155/16Realizácia obkladu nad vaničkami pre novorod. V nadštandardných izbách279,6015.08.2016EWA stav, sro Oravská Poruba 383, 027 54 Veličná, IČO:46773894J.Strežo
02-156/16Zateplenie štítovej steny budovy monobloku na prízemí1899,5030.07.2016EWA stav, sro Oravská Poruba 383, 027 54 Veličná, IČO:46773894J.Strežo
02-157/16ND na CT prístroj (rtg žiarič)Cca 5000030.08.2016Siemens Healthcare, sro Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO:31349307J.Strežo
02-158/16Oprava injekčného dávkovača Perfusor Compact242,7007.09.2016B.Braun Medical,sro Hlučínska 3, 831 03 Bratislava, IČO:31350780J.Strežo
02-159/16Kalibrácia ECHO SCREEN TS430,8107.09.2016DATIN Slovensko, sro Ľ.Podjavorinskej 5 080 01 Prešov, IČO:31676936J.Strežo
02-160/16Oprava a kalibrácia monitorov474,0007.09.2016NIMAG, sro Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO:31337775J.Strežo
02-161/16Ochranné prvky na steny2942,1007.09.2016Invista Craft, sro ul. 4.května 870, 755 01 Vsetín, IČO:47973749J.Strežo
02-162/16Overenie monitorov vitálnych funkcií (tlak)1664,4013.09.2016Chirosan, sro Sadová 2, 922 03 Vrbové, IČO:36239739J.Strežo
02-163/16Transportné lehátko827,8213.09.2016Basco Sk, sro Šenkvická cesta 14 K, 902 01 Pezinok, IČO:31440328J.Strežo
02-166/16Oprava zámkov na balkónových dverách OAIM45,6013.09.2016BRODY, sro Hviezdosl.nám.1678/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO:50108107J.Strežo
02-167/16Stolek nástrojový pre mamolog.ambul.12341 Kč14.09.2016Maro-MAder,sro Svorinského 218/1A, 779 00 Olomouc-Lošov, IČO:01718371J.Strežo
02-168/16Vyšetrovacie lehátko pre mamologickú ambulanciu1995,0014.09.2016Slovamed, sro Malá 543/7, 931 01 Šamorín, IČO:46829954J.Strežo
02-169/16Kredity pre gynekologický screening 150 ks?20.09.2016Anti Vir, sro Márie Cibulkové 450/13, 140 00 Praha 4, IČO:00570231J.Strežo
02-170/16Rozvody slp do UP3159,4022.09.2016PSK elektro, sro Pusté 861, 013 22 Rosina, IČO:43849784J.Strežo
02-171/16Senzorr Low flow ventilátor Galileo a Rafaelo661,5426.09.2016Medis Nitra, sro pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra, IČO:36531774J.Strežo
02-172/16Tesnenie do dverí sterilizátora Getinge /2sady/1234,5626.09.2016Skantech, sro Sekurisova 16, 841 02 Bratislava IČO:35800046J.Strežo
02-173/16Monitor vitálnych funkcií 1 ks1320,0026.09.2016NIMAG, sro Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO:31337775J.Strežo
02-174/16Skrinky s vaičkami na novorodenecké odd.1698,0002.09.2016Vicáň, sro Zochova 1117/97, 026 01 Dolný Kubín, IČO:43894950J.Strežo
02-175/16Oprava čítačky Kodak CR 360 SystemCca 10003.10.2016Medicore, sro Medená 5, 811 02 Bratislava, IČO:36711012J.Strežo
02-176/16Jednodverová lekárska presklenná skriňaCca 10004.10.2016Kovonábytok Galanta, sroul.Kodalya 767, 924 01 Galanta, IČO:J.Strežo
02-177/16Servisná prehliadka Defibrilátora Corpuls 3, ventilátor VM Medumat Standard a/477,7005.10.2016Medis Nitra, sro pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra, IČO:36531774J.Strežo
02-178/16Servisná prehliadka ventilátor Sirio, defibrilátor ZOLLCca 10005.10.2016Selvit, sro ul Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina, IČO:36370053J.Strežo
02-179/16Inštrumenty na OOS (optika, kábel,trokár)Cca 10005.10.2016Medical Group,as Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO:317080030J.Strežo
02-180/16Rychloupínač na vrtačku SynthesCca 10005.10.2016Synthes Slovakia, sro Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO:45460060J.Strežo
02-181/16Oprava upínača na vrtačku SynthesCca 10006.10.2016Johnson&Johnson,sro u Trati 213, 212 61 Dobroviz, IČO:41193075J.Strežo
02-182/16Tlakový holter1440,0006.10.2016DMS, sro Ku potoku 9/777, 040 16 Košice Myslava, IČO:36587095J.Strežo
02-183/16Lavičky do čakárne -mamocentrum494,4007.10.2016B2B Partner,sro Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467J.Strežo
02-184/16Svietidla gynekologické 3 ks158,0010.10.2016Amirex, sro Hodžova 7, 949 01 Nitra, IČO:36522295J.Strežo
02-185/16ND k monitoru BIONET1000,0010.10.2016NIMAG, sro Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO:31337775J.Strežo
02-186/16Výmena stupačiek K2Cca 10011.10.2016EWA stav, sro Oravská Poruba 383, 027 54 Veličná, IČO:46773894J.Strežo
02-187/16Oprava CT injektomatuCca 10014.10.2016Edomed, as Pekárenská 1/220, 141 00 Praha 4, IČO:63673169J.Strežo
02-188/16Papier do CTG prístrojaCca 10017.10.2016Majavi Mária Vidová, Lyžiarska 3943/4, 921 01 Banka, IČO:43308007J.Strežo
02-189/16ND do analyzátora INTEGRA87,7217.10.2016Roche Slovensko,sro Lazeretská 12, 811 08 Bratislava, IČO:35887117J.Strežo
02-190/16Oprava operačného stola MaquetCca 100017.10.2016Maquet Slovakia,sro Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO:47839872J.Strežo
02-191/16Drez pre interné oddelenie284,5917.10.2016Gastro Lux, sro Bytčická 72, 010 01 Žilina IČO:3641318J.Strežo
02-192/16Sedadlo pre lekára mamologCca 30017.10.2016Maro-MAder,sro Svorinského 218/1A, 779 00 Olomouc-Lošov, IČO:01718371J.Strežo
02-193/163-dielna zástena plátno, skladacia140,0018.10.2016Medihum,sro Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO:35952580J.Strežo
02-194/16Oprava bezkontaktných dverí COSCca 10018.10.2016TGV, sro Neresnická cesta 12, 960 01 Zvolen, IČO:47395842J.Strežo
02-195/16Oprava C-ramena Arcadis VaricCca 10018.10.2016Siemens Healthcare, sro Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO:31349307J.Strežo
02-196/16Odvetranie na izbách Urgentného príjmu – práce naviacCca 20018.10.2016HASTRA, sro Doné Rudiny 2/3528 010 01 Žilina , IČO:31606296J.Strežo
02-197/16Naviac práce na Urgentnom príjmeCca 10020.10.2016HASTRA, sro Doné Rudiny 2/3528 010 01 Žilina , IČO:31606296J.Strežo
02-198/16Oprava TK HoltraCca 10020.10.2016PharmaCare Slovakia, sro Farská 34, 949 01 Nitra, IČO:36246590J.Strežo
02-199/16Valce polohovacie92,0220.10.2016Slovamed, sro Malá 543/7, 931 01 Šamorín, IČO:J.Strežo
02-200/16Antidekubitné matrace98,9620.10.2016Unizdrav Prešov,sro Frant.nám. 3/A, 080 01 Prešov, IČO:36515388J.Strežo
02-201/16Oprava CR systému201,0020.10.2016Medicore, sro Medená 5, 811 02 Bratislava, IČO:36711012J.Strežo
02-202/16Tlakové manžety (interné JIS)280,9221.10.2016NIMAG, sro Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO:31337775J.Strežo
02-203/16Búracie práce na Urgentnom príjme269,7525.10.2016HASTRA, sro Doné Rudiny 2/3528 010 01 Žilina , IČO:31606296J.Strežo
02-204/16Optika pre CHOS2214,0026.10.2016RADIX, sro Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica , IČO:00615803J.Strežo
02-205/16Shaver8400,0027.10.2016Medical Group,as Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO:317080030J.Strežo
02-206/16Zručná prehliadka monitora b40240,0014.10.2016Messer Medical HSC, sro Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto n.v., IČO:46378979J.Strežo
02-207/16Regenerácia iontomeniča a ND predfilter162,0004.10.2016Ing.Attila Czikó-ROSA Kašmírska 2, 821 04 Bratislava , IČO:34985271J.Strežo
02-208/16Údržbárske práce (odstránanie zatekania do WC FRO )Cca 20004.10.2016EWA stav, sro Oravská Poruba 383, 027 54 Veličná, IČO:46773894J.Strežo
02-209/16BTL Topline (elektroliečb prístroj)Cca 250008.11.2016BTL Slovakia,sro Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina, IČO:36404772J.Strežo
02-210/16Zdvihnutia kanalizačných šachietCca 10010.11.2016OVS, sro 026 01 Dolný KubínJ.Strežo
02-211/16ND na ELIX 10 ProgardCca 10011.11.2016Lambda Life, as Levočská 3, 851 01 Bratislava 5, IČO:358481889J.Strežo
02-211/16Oprava posúvnych dverí vchod do C bloku84,5011.11.2016Menton SK,sro Gbelská 19, 841 06 Bratislava, IČO:35900903J.Strežo
02-212/16Overovanie tlakomerovCca 10015.11.2016Homola,sro Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava, IČO:31325821J.Strežo
02-213/16Bipolárne kliešte koagulačné (GPO)Cca 10021.11.2016RADIX, sro Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica , IČO:00615803J.Strežo
02-214/16Oprava bioptronovej lampy (ODCH)Cca 10024.11.2016Zepter Slovakia, sro Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava, IČO:31323570J.Strežo
02-215/16Optika ARTHREX (OOS)2272,0024.11.2016Medical Group,as Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO:317080030J.Strežo
02-216/16Ročná kalibrácia kardiomonitorovCca 10029.11.2016Messer Medical HSC, sro Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto n.v., IČO:46378979J.Strežo
02-217/16Ročná kalibrácia odparovačov anest.plynovCca 10029.11.2016Messer Medical HSC, sro Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto n.v., IČO:46378979J.Strežo
02-218/16Materiál eeg a emg laboratóriaCca 10030.12.2016Neuris, sro Scherera 38, 921 01 Piešťany, IČO:45934304J.Strežo
02-219/16Kábel na snímanie sat. O2Cca 10001.12.2016NIMAG, sro Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO:31337775J.Strežo
02-220/16Oprava vrtačky De SautterCca 10001.12.2016RADIX, sro Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica , IČO:00615803J.Strežo
02-221/16Oprava optikyCca 10001.12.2016Medical Group,as Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO:317080030J.Strežo
02-222/16Servisná prehliadka inkubátora v Hniezde záchranyCca 50005.12.2016Ing. Miloš Ladický Elmed Janošíkova 73, 921 01 Piešťany, IČO:30924146J.Strežo
05-138/16Plienkové nohavičky, podložky1770,0012.07.2016Michal Kolarík, zdrav.pomôcky LuhačoviceJ.Strežo
05-139/16Plienkové nohavičky, podložky a detské plienky542,1612.07.2016Hartmann Rico Bratislava, IČO: 31351361J.Strežo
05-140/16Operačné rúška, plachty9580,8012.07.2016BORTEX Bobrov, IČO: 36437506J.Strežo
05-141/16PB fľaše pre OKM na r.2016Cca 10012.07.2016VOMS Dolný Kubín, IČO: 36372072J.Strežo
05-142/16Elektronické stravov.poukážky 174 ks548,1015.07.2016GGFS s.r.o., Sasinkova 5,Bratislava, IČO:47079690J.Strežo
05-143/16Zdravot.stolička na operačné sály680,2818.07.2016VV MIX Košice, IČO: 36189626J.Strežo
05-144/16Čistiace prostriedky483,4818.07.2016LEON GLOBAL Pezinok, IČO: 36284238J.Strežo
05-145/16Dplnkové čistiace prostriedky, uteráky646,1918.07.2016Kurnota KAJO, M.R.Štefánika, Dolný Kubín, IČO:10846794J.Strežo
05-146/16Kancelárske stoličky 5 ks – GPO580,0019.07.2016NIKA Nábytok Dolný Kubín, IČO: 36660086J.Strežo
05-147/16Zdrav.stoličky 3 ks GPO688,0319.07.2016VV MIX Košice, IČO: 36189626J.Strežo
05-148/16Upratovací vozík + príslušenstvo 2 ks, doplnkové čistiace1039,2228.07.2016BANCHEM Dunajská Streda, IČO: 36227901J.Strežo
05-149/16Sedacia súprava – novor.odd.292,0028.07.2016NIKA Nábytok Dolný Kubín, IČO: 36660086J.Strežo
05-150/16Zneškodnenie tuhého komun.odpadu125,9002.08.2016TS mesta D.Kubín, IČO: 31609911J.Strežo
05-151/16Služby- zhotovenie informač.samolepiek a tabulie, dodanie mliečnej fólie v r.2016Cca 50002.08.2016Vellas Dolný Kubín, IČO: 00652547J.Strežo
05-152/16Plastové lavice do čakárne 10 ks GPO2294,4008.08.2016B2B PARTNER Bratislava, IČO: 44413467J.Strežo
05-153/16Kancelársky nábytok novor.odd.718,0012.08.2016NIKA Nábytok Dolný Kubín, IČO: 36660086J.Strežo
05-154/16Toaletný papier, papierové utierky3437,4315.08.2016STEPA Slovakia, Bystrická cesta 45, Ružomberok, IČO: 36372871J.Strežo
05-155/16Antistatická obuv 2 páry84,0015.08.2016UNIMEDICA, Šoltésovej 14, Bratislava, IČO: 44962983J.Strežo
05-156/16Entonox plyn 1 fľaša GPO297,8415.08.2016LINDE GAS, BratislavaJ.Strežo
05-157/16Tlačivá125,7015.08.2016ŠEVT a.s. BratislavaJ.Strežo
05-158/16Čistiace prostriedky520,0015.08.2016LEON GLOBAL Pezinok, IČO: 36284238J.Strežo
05-159/16Doplnkové čistiace prostriedky, vesty pre vodičov DZS760,0416.08.2016Kurnota KAJO, M.R.Štefánika, Dolný Kubín, IČO:10846794J.Strežo
05-160/16Elektronické strav.poukážky617,4017.08.2016GGFS s.r.o., Sasinkova 5, IČO: Bratislava, IČO:47079690J.Strežo
05-161/16Zneškodňovanie tuhého komunál.odpadu v II.polroku 2016Cca 30022.08.2016TS mesta D.Kubín, IČO: 31609911J.Strežo
05-162/16Pracovná obuv (GPO 2 páry+ 3 páry ortop.)90,0022.08.2016Zdravot.potreby CENTRUM D.Kubín, IČO: 45471070J.Strežo
05-163/16Antistatická obuv 6 párov246,0006.09.2016Unimedica BratislavaJ.Strežo
05-164/16Zneškodnenie tuhého komun.odpadu33,3007.09.2016TS mesta D.Kubín, IČO: 31609911J.Strežo
05-165/16Časopis Bezpečnosť práce v praxi predplatné66,0007.09.2016Wolters Kluwer BratislavaJ.Strežo
05-166/16Organizér s výklopnými zásuvkami124,8012.09.2016B2B PARTNER Bratislava, IČO: 44413467J.Strežo
05-167/16Elektr.strav.poukážky570,1512.09.2016GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava, IČO:47079690J.Strežo
05-168/16Kontajner 1100 litrový331,0012.09.2016TS mesta D.Kubín, IČO: 31609911J.Strežo
05-169/16Čistiace prostriedky , upratovacie vozíky476,4012.09.2016BANCHEM Dunajská Streda, IČO: 36227901J.Strežo
05-170/16Čistiace prostriedky435,4612.09.2016LEON GLOBAL Pezinok, IČO: 36284238J.Strežo
05-171/16Papierové utierky, toaletný papier371,3012.09.2016STEPA Slovakia, Bystrická cesta 45, Ružomberok, IČO: 36372871J.Strežo
05-172/16Čistiace prostriedky + prac.,odevy678,1112.09.2016Kurnota KAJO, M.R.Štefánika, Dolný Kubín, IČO:10846794J.Strežo
05-173/16Vrecia do košov a na odpad2320,0012.09.2016ATRIO PLUS, Gramantíka 19A, Prievidza, IČO: 36844781J.Strežo
05-174/16Plienky pre dospelých, podložky pod chorých1767,2012.09.2016Michal Kolarík, zdrav.pomôcky LuhačoviceJ.Strežo
05-175/16Likvidácia tuhého komun.odpadu62,3012.09.2016TS mesta D.Kubín, IČO: 31609911J.Strežo
05-176/16Pracovná obuv 63 párov pre inter.odd.1134,0013.09.2016Zdravot.potreby CENTRUM D.Kubín, IČO: 45471070J.Strežo
05-177/16Klubové kreslá 6 ks a dvojkreslo 1 ks OAIM580,0013.09.2016NIKA Nábytok Dolný Kubín, IČO: 36660086J.Strežo
05-178/16Umývacie prostriedky do konvektomatu516,2414.09.2016GASTRO Vrábeľ, Dolný Kubín, IČO: 43897452J.Strežo
05-179/16Čistiace prostriedky – doplnkové678,1119.09.2016Kurnota KAJO, M.R.Štefánika,Dolný Kubín, IČO:10846794J.Strežo
05-180/16Brúsenie mikrotomových nožov – patolka206,0020.09.2016Brúsenie nástrojov B.Pakan, Bratislava, IČO: nie je plátcom DPHJ.Strežo
05-181/16Antistatická obuv 3 páry126,0022.09.2016UNIMEDICA, Šoltésovej 14, Bratislava, IČO: 44962983J.Strežo
05-182/16Operačné rúška na tvár 50 ks60,0026.09.2016BORTEX Bobrov, IČO: 36437506J.Strežo
05-183/16Ročná aktualizácia softvéru – Bezpečnosť pri práci345,0026.09.2016BE-SOFT Košice, IČO: 36191337J.Strežo
05-184/16Stolové kalendáre na r.2017441,0029.09.2016STEPA Slovakia, Bystrická cesta 45, Ružomberok, IČO: 36372871J.Strežo
05-185/16Zabezpečenie občerstvenia na otvár.školiac.stred.345,0029.09.2016Stredná odborná škola obchodu a služieb D.KubínJ.Strežo
05-186/16Várnica nerez 10 a 5 litr.407,6404.10.2016GASTROLUX Žilina, IČO: 36413186J.Strežo
05-187/16Samolepiace termostabilné štítky102,2805.10.2016KODYS, Bratislava, IČO: 31387484J.Strežo
05-188/16Lekárska stolička – mamo ambul.457,0010.10.2016Maro-Mader Olomouc, IČO: 1718371J.Strežo
05-189/16Pracovná obuv 43 párov neurol.odd.774,0010.10.2016MEDIPO PLUS D.Kubín, IČO: 36724424J.Strežo
05-190/16Toaletný papier , papier.utierky3586,0010.10.2016CARTA Slovakia Ružomberok, IČO:J.Strežo
05-191/16Čistiace potreby537,2010.10.2016LEON GLOBAL Pezinok, IČO: 36284238J.Strežo
05-192/16Čistiace potreby doplnkové, termo prádlo RLP1166,6210.10.2016Kurnota KAJO, M.R.Štefánika, Dolný Kubín, IČO:10846794J.Strežo
05-193/16Kancelársky papier747,6010.10.2016TSV VARGA papier, Lučenec, IČO: 32627211J.Strežo
05-194/16Elektronické strav.lístky595,3510.10.2016GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava, IČO:47079690J.Strežo
05-195/16Entonox plyn 1 fľaša GPO297,3420.10.2016LINDE GAS, BratislavaJ.Strežo
05-196/16Prenájom miestnostíCca 20003.11.2016Hotel Green, Dolný KubínJ.Strežo
05-197/16Upratovacie vozíky + príslušenstvo,805,3204.11.2016BANCHEM Dunajská Streda, IČO: 36227901J.Strežo
05-198/16Posteľné plachty pre FRO406,0004.11.2016BORTEX Bobrov, IČO: 36437506J.Strežo
05-199/16Kefky na skúmavky79,0804.11.2016SETIS, Piešťany, IČO: 46086668J.Strežo
05-200/16Laboratórne stoličky1017,0807.11.2016VV MIX Košice, IČO: 36189626J.Strežo
05-201/16Zimná údržba komunikácií v DONSP r.2016/2017Cca 50007.11.2016TS mesta D.Kubín, IČO: 31609911J.Strežo
05-202/16Tlačená publikácia normy ISO 9001:201638,4011.11.2016Úrad pre normalizáciu BratislavaJ.Strežo
05-203/16Podložky pod chorých397,4611.11.2016Hartmann Rico Bratislava, IČO: 31351361J.Strežo
05-204/16Vrecia do košov a na odpad3275,5711.11.2016ATRIO PLUS, Gramantíka 19A, Prievidza, IČO: 36844781J.Strežo
05-205/16Čistiace prostriedky568,0011.11.2016LEON GLOBAL Pezinok, IČO: 36284238J.Strežo
05-206/16Doplnkové čistiace prostriedky, pracovné rukavice486,0011.11.2016Kurnota KAJO, M.R.Štefánika, Dolný Kubín, IČO:10846794J.Strežo
05-207/16Papierové utierky, servítky, zásobníky na utierky2552,3611.11.2016CARTA Slovakia Ružomberok, IČO:J.Strežo
05-208/16Elektronické strav.poukazy579,6016.11.2016GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava, IČO:47079690J.Strežo
05-209/16Košele pre gynek.pacientky, posteľné plachty – GPO1560,0022.11.2016BORTEX Bobrov, IČO: 36437506J.Strežo
05-210/16Antistatická obuv 2 páry84,0022.11.2016Unimedica BratislavaJ.Strežo
05-211/16Deratizácia pivničných priestorov + chodby194,0022.11.2016Deros R.Ondrejka, RužomberokJ.Strežo
05-212/16Noviny MY ORAVA100,0122.11.2016Petit Press, NitraJ.Strežo
05-213/16Realizácia vodorovného dopravného značenia v areáli1763,2822.11.2016Značky Dolný Kubín, IČO: 43931111J.Strežo
05-214/16Časopis Rehabilitácia r.20169,0022.11.2016LIEČREH BratislavaJ.Strežo
03-057/16Projekt el.inštalácie bl.F, projekt 1np.PC Tr, el.rozvodne a rozpočty, el.projekt overenie TI SR 1ks1280,0005.12.2016Elprojekt Orava, s.r.o., Párnica 424, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46479279J.Strežo
09-274/16Vasokan modrý,ružový,introkan žltý,kohút trojcestný,spinokan zavadzač,certofix trio+ sety,set anest., návlek na sondu2104,8002.05.2016B.BRAUN MEDICAL S.R.O. , HLUČÍNSKA 3 , 831 03 BRATISLAVA , IČO: 31350780B.Fedor
09-275/16List pilový S 87-516, ihelec mathieu1164,1202.05.2016RADIX SPOL. s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 006158B.Fedor
09-276/16Grasper LL 10 mm 32 cm, disector zahnutý754,0302.05.2016Biomedica Slovakia, s.r.o. , Drobného 27 , 841 01 Bratislava , IČO: 35849258B.Fedor
09-277/16súprava transfúzna, ventil jednocestný129,5702.05.2016INTRAVENA S.R.O. , LEVOČSKÁ 9 , 080 01 PREŠOV , IČO: 31717802B.Fedor
09-278/16kábel k neutrálnej elektróde51,9202.05.2016HSC Medical, s.r.o. , Tranovského 29, 841 02 Bratislava , IČO: 35906570B.Fedor
09-279/16striekačky 2ml,5ml,10ml,20ml,50ml,janettky,podložka ložná 220x110cm,hadičky spoj.,súpravy inf.,hadica 8/122330,5703.05.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina , IČO: 31589561B.Fedor
09-280/16Vložky pôr.,rukavice steril.6.5, 7, 7.5, 8,návlek na kameru,rúška 225x280cm,225x320cm,150x240cm, rukavice vyšet.2851,3604.05.2016LOHMANN & RAUSCHER, S.R.O. , GAŠTANOVÁ 15, 811 04 BRATISLAVA, IČO: 31347827B.Fedor
09-281/16elastpore 10x10,elastpore I.V,elastpore 7x5 cm, plášťe Essentia,masky oper.,lopatky na jazyk, vata bun.1kg973,2204.05.2016BATIST Medical SK s.r.o. , Račianska 184, 831 05 Bratislava , IČO: 36764248B.Fedor
09-282/16Papier EKG BTL-08259,9204.05.2016Bextron s.r.o. , Školská , 921 01 Piešťany , IČO: 44696191B.Fedor
09-283/16silon braided EP 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, silon monofil,polydox loop,elektroda EKG,prúžky optium,papier na op.stôl2640,0604.05.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce , IČO: 47719150B.Fedor
09-284/16redon súprava 400, odsávačky yankauer, kefka sterilná, redon dren, čepieľky590,3004.05.2016UNOMED spol. s r.o., Zlatovská 2211 , 911 01 Trenčín , IČO: 00612791B.Fedor
09-285/16Stapler EEA31, nožnice Ligasure, Parietene 30x30, polysorb 3/0, 4/0, protack, parietene light, respiflo, excilon 10 x 104193,5204.05.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-286/16op.sety,prubany,plášťe,omnistrip 3x76,6x76,čiapky oper.,menalind krém,tlakomer tensoval,valaclean rolky1426,7005.05.2016HARTMANN – RICO spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava , IČO: 31351361B.Fedor
09-288/16Ortocord s ihlou1677,9505.05.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-289/16dualwave tube set, extension tubing, main pump tubing2120,6405.05.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-290/16Endoobal na stolík 70 x 110 cm198,4606.05.2016Opti-med-Pharm s.r.o. , Obchodná 303, 922 01 Veľké Orvišťe , IČO: 31377483B.Fedor
09-291/16uzavretý odb. systém – Skúmavky ( koagulačné, biochemické, sedimentačné, hematologické, ihly odberové)996,8006.05.2016PULImedical spol. s r.o. , Nádražná 34 , 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31344399B.Fedor
09-292/16kapilára na abr96,8206.05.2016Roche Slovensko, s.r.o. , Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava , IČO: 35887117B.Fedor
09-293/16tampón prešívaný 22x13 cm,čiapka doc,košele,návlek na končatinu 35x80cm,gáza prierezy,set univ.,set pôrod.,set na šitie2382,1506.05.2016PANEP S.R.O. , BRNĔNSKÁ 1246, 665 01 ROSICE , IČO: 25550250B.Fedor
09-294/16opes aspirating ablator, excaliburr 4 mm x 13 cm3054,5909.05.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-295/16excaliburr 4 mm x 13 cm, burr oval 4 mm x 13 cm, split electrode, punch meniscal1922,6010.05.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-297/16stapler pph 03, fastin ortocord1785,3911.05.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-298/16Parietex 10x15 cm, 20x15 cm, 25x20 cm, sep-t-vac 1.2 l1810,3211.05.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-299/16sáčok detský 100 ml, návlek na obuv, na posteľ, fľaša na moč, pohár na moč, fonendoskop252,8311.05.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-300/16katéter odsávací s prerušovačom CH 12, 14, 16, kanyly endotracheálne, ochrany vag. Sond, sáčok močový290,6911.05.2016Polymed Medical SK, s.r.o. , Zámocká 30 , 811 01 Bratislava , IČO: 36365785B.Fedor
09-301/16škrabka Ollier, nožnice chir. Zahnuté126,5811.05.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-302/16ventrofil súprava, ventil trojcestný131,8411.05.2016B.BRAUN MEDICAL S.R.O. , HLUČÍNSKA 3 , 831 03 BRATISLAVA , IČO: 31350780B.Fedor
09-303/16smartmix vacuum298,8011.05.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-304/16KLIPY DO KLIPOVAČA VEĽKÉ, MALÉ581,6211.05.2016TELEFLEX MEDICAL S.R.O. VALOVÁ 49, 921 01 PIEŠŤANY , IČO: 34137921B.Fedor
09-305/16Sada na klystýr, SET NOVORODENECKY, PLACHTA PATOLOGICKA, RUSKA 100 X 150 CM, držiak sáčkov516,3811.05.2016DINA – HITEX SK, spol.s.r.o.,ul.MUDr. A.Churu 2905/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36352446B.Fedor
09-306/16Zásobník echelon zlatý3373,9211.05.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-307/16Súpravy 103, masky operačné, polydox, polič tabliet, rukavice duplex474,3813.05.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce , IČO: 47719150B.Fedor
09-308/16Filapeau 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0374,2213.05.2016Unimedica s.r.o. , Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava , IČO: 44962983B.Fedor
09-309/16set denný, set pacientský864,9613.05.2016Bracco Imaging Slovakia s.r.o. , Karadžičova 8/a, Bratislava , IČO: 46182870B.Fedor
09-310/16Set na vákuovú biopsiu8000,0413.05.2016GUTTA Slovakia spol. s r.o. , Svetlá 1 , 811 02 Bratislava , IČO: 35707364B.Fedor
09-311/16sáčok steril. 300X125x610,300x75x530,250x100x380,140x50x330,200x400,150x200 mm, fľaše koj., gáza 90 cm, náplaste1023,3313.05.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina , IČO: 31589561B.Fedor
09-312/16indikátor TST Control, písatko do zapisovača, papier do zapisovača383,3213.05.2016SKANTECH, s.r.o. , Sekurisova 16 , 841 02 Bratislava , IČO: 35800046B.Fedor
09-313/16papier BD 1020, 1220312,5313.05.2016Steripak s.r.o. , Sekurisova 16, 841 02 Bratislava , IČO: 35800437B.Fedor
09-314/16Sáčok steril. 500 x 600 x 110 mm680,0413.05.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-315/16Nožnice focus9, nožnice HAR369539,6413.05.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-316/16Listy pilové720,0013.05.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-317/16Dualwave tube set, extension tubing1736,6413.05.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-318/16set lokalizačný738,0017.05.2016InterMedical, spol. s r.o. , Radlinského 10, 949 01 Nitra, IČO: 36547263B.Fedor
09-319/16štvorvak composelect s filtrom2280,0017.05.2016biohem spol. spol. s r.o. , Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín , IČO: 31442617B.Fedor
09-320/16Polysorb 1, 2, Velosorb fast 1, 23647,5617.05.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-321/16katéter močový CH 14, 16, 18, maska na kyslík198,6017.05.2016K&M MEDIA s.r.o. Čierne 94 , 023 13 Čierne , IČO: 44879806B.Fedor
09-322/16Trokár bez ostria 5 mm 100 mm910,7518.05.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-323/16Obväz elas. 8cm,10cm,12cm,14cmx5m,elastpore,obväz hydrofilný 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm x 5 m, rúška 75 x 90 cm647,1919.05.2016BATIST Medical SK s.r.o. , Račianska 184, 831 05 Bratislava , IČO: 36764248B.Fedor
09-324/16silón monofil SM 2262, 2367, 2266, elektróda penová, striekačky 2 ml, teplomer digitálny850,5019.05.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce , IČO: 47719150B.Fedor
09-325/16Kanyla odsávacia laparoskopická406,3819.05.2016RADIX SPOL. s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 006158B.Fedor
09-326/16Micro- mosquito zahnuté60,0019.05.2016MEDIKO s.r.o. , Šustekova 2 , 852 16 Bratislava , IČO: 31402917B.Fedor
09-327/16spinokan žltý, vasokan modrý, ružový873,6020.05.2016B.BRAUN MEDICAL S.R.O. , HLUČÍNSKA 3 , 831 03 BRATISLAVA , IČO: 31350780B.Fedor
09-328/16menalind krém, mlieko, pruban 7, 10, set op. Kolenný222,9320.05.2016HARTMANN – RICO spol. s r.o. , Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava , IČO: 31351361B.Fedor
09-329/16spongostan análny289,7023.05.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-330/16Elektróda corpatch165,6023.05.2016MEDIS Nitra, spol. s r.o. , Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra- Drážovce , IČO: 36531774B.Fedor
09-331/16Rukavice vyšetrovacie nitril288,0023.05.2016LOHMANN & RAUSCHER, S.R.O. , GAŠTANOVÁ 15, 811 04 BRATISLAVA, IČO: 31347827B.Fedor
09-332/16dualwave tube set, extension tubing, main pump tubing, excalibur 4 mm x 13 cm2413,5523.05.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-333/16V-loc, polysorb 4/0, stapler EEA 33966,7524.05.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-334/16kanyla endotracheálna trivantage 6, 7, 8 mm909,9025.05.2016ULTRAMED s.r.o. , Ś. Moysesa 431/14 , Žiar nad Hronom , IČO: 36638404B.Fedor
09-335/16filter bakteriálny, drény laparotomické CH 24, 26, 33, 36, hadica 8/12645,0025.05.2016MSM SLOVAKIA S.R.O. , LESNÁ 880, 90851 HOLÍČ , IČO: 31440479B.Fedor
09-336/16sada na klistýr, set sekciový, plachta na prenos584,7225.05.2016DINA – HITEX SK,spol.s..r.o.,ul. MUDr. A.CHuru 2905/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36352446B.Fedor
09-0105/16endoprotéza cerviko, palacos r 1x 40 g434,5002.05.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-0205/16klinec elastický Ti 3.0, 3.5145,7102.05.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-0305/16tep2085,3902.05.2016RADIX SPOL. s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 006158B.Fedor
09-0405/16tep2085,3904.05.2016RADIX SPOL. s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 006158B.Fedor
09-0505/16tep2055,0004.05.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-0605/16klinec rekonštrukčný, šrób l95,100, skrutka zaisťovacia296,2204.05.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-0705/16klinec tibiálny, šrób l95,100, skrutka zaisťovacia210,2405.05.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-0805/16Dýchací okruh DS 22 mm, dýchací systém silver knight805,5104.05.2016MEDIS Nitra, spol. s r.o. , Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra- Drážovce , IČO: 36531774B.Fedor
09-0905/16Smartset GHV cement 40 g63,9002.05.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1005/16tep2714,0002.05.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1105/16Smartset GHV cement 40 g63,9003.05.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1205/16Smartset GHV cement 40 g63,9004.05.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1305/16endoprotéza cerviko, palacos r 1x 40 g434,5006.05.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-1405/16tep2085,3906.05.2016RADIX SPOL. s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 006158B.Fedor
09-1505/16tep2085,3905.05.2016RADIX SPOL. s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 006158B.Fedor
09-1605/16Smartset GHV cement 40 g63,9012.05.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1705/16tep1005,8210.05.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1805/16tep2714,0009.05.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1905/16Smartset GHV cement 40 g63,9006.05.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-2005/16Smartset GHV cement 20 g75,2206.05.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-2105/16tep859,0011.05.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-2205/16endoprotéza cerviko, palacos r 1x 40 g434,5011.05.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-2305/16tep858,6009.05.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-2405/16tep3011,0009.05.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-2505/16Klinec G-P 13 x 130, šrób l95,100, skrutka zaisťovacia269,0106.05.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-2605/16tep2374,8511.05.2016RADIX SPOL. s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 006158B.Fedor
09-2705/16tep2085,3912.05.2016RADIX SPOL. s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 006158B.Fedor
09-2805/16ACL Tight rope, flipcutter732,8005.05.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-2905/16Klinec pravý rekonštrukčný, šrób l95,100, skrutka zaisťovacia298,4312.05.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-3005/16dlaha NCB-PT, skrutky NCB, čiapky NCB1390,2212.05.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-3105/16tep2055,0013.05.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-3205/16tep705,0016.05.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-3305/16Dlaha fibulárna 6 x 1, skrutky kostné 3,5169,7716.05.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-3405/16drôt extenčný 1,2 x 160 mm39,6016.05.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-3505/16tep2388,9917.05.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-3605/16Dlaha VA-LCP 2.4, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive691,0017.05.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-3705/16Smartset GHV cement 40 g63,9018.05.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-3805/16tep2217,0018.05.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-3905/16tep2085,3918.05.2016RADIX SPOL. s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 006158B.Fedor
09-4005/16prevodník k focusu0,3419.05.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-4105/16endoprotéza cerviko, palacos r 1x 40 g434,5019.05.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-4205/16súprava infúzna s inj. Piestom, rohože dek. 90 x 115 cm452,3320.05.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-4305/16tep1920,6020.05.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-4405/16Klinec G-P 13 x 130, šrób l95,100, skrutka zaisťovacia290,1919.05.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-4505/16tep2085,3923.05.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-4605/16palacos R 1x 40 g44,0023.05.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-4705/16endoprotéza cerviko, palacos r 1x 40 g434,5024.05.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-4805/16Dlaha LCP 3.5, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive600,3823.05.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-4905/16Dlaha LCP 3.5, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive516,5723.05.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-5005/16tep2459,7027.05.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-5105/16acl Tight rope492,8023.05.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-5205/16tep2714,0023.05.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-5305/16Smartset GHV cement 40 g63,9023.05.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-5405/16tep2085,3930.05.2016RADIX SPOL. s.r.o., Kremnička 36 , 974 05 Banská Bystrica, IČO: 006158B.Fedor
09-5505/16tep826,1030.05.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-5605/16Smartset GHV cement 40 g63,9027.05.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-5705/16tep2055,0025.05.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-5805/16acl Tight rope492,8026.05.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-5905/15absolute, rf cross pin399,2831.05.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-6005/15skrutka kostná uz. 3,5 mm63,2631.05.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-337/16silon braided EP 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, silon monofil, polydox loop, elektroda EKG, prúžky optium,2902,3701.06.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce , IČO: 47719150B.Fedor
09-338/16uzavretý odb. systém – Skúmavky ( koagulačné, biochemické, sedimentačné, hematologické, ihly odberové)1159,6801.06.2016PULImedical spol. s r.o. , Nádražná 34 , 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31344399B.Fedor
09-339/16Vasokan modrý,ružový, introkan žltý,kohút trojcestný,spinokan zavadzač,certofix trio+ sety,set anes., návlek na sondu2392,8001.06.2016B.BRAUN MEDICAL S.R.O. , HLUČÍNSKA 3 , 831 03 BRATISLAVA , IČO: 31350780B.Fedor
09-340/16lanceta bezpečnostná100,8001.06.2016Sarstedt spol. s r.o. , Líščie údolie 124, 841 04 Bratislava , IČO: 31359825B.Fedor
09-341/16tampón preš. 22x13cm,čiapka doc,košele,návlek na končatinu 35x80cm, gáza prierezy, set un.,set pôr., set na šitie1304,5301.06.2016PANEP S.R.O. , BRNĔNSKÁ 1246, 665 01 ROSICE , IČO: 25550250B.Fedor
09-342/16elastpore 10x10,elastpore I.V,elastpore 7x5cm,plášťe Essentia,masky op., lopatky na jazyk, vata bun. 1kg1493,9201.06.2016BATIST Medical SK s.r.o. , Račianska 184, 831 05 Bratislava , IČO: 36764248B.Fedor
09-343/16parietex 10x15 cm, 20x15 cm, 25x20 cm, respiflo, stapler 31 mm, 33 mm, kontajnery, parietene 30 x 30, parietene light2620,4601.06.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-345/16redon súprava 400, odsávačky yankauer, kefka sterilná, redon dren, sonda nazogastrická558,9002.06.2016UNOMED spol. s r.o., Zlatovská 2211 , 911 01 Trenčín , IČO: 00612791B.Fedor
09-346/16striekačky 2ml,5ml,10ml,20ml,50ml,janettky,podložka ložná 220x110cm, hadičky spoj.,súpravy inf.,hadica 8/121607,1402.06.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina , IČO: 31589561B.Fedor
09-347/16vložky pôr.,rukavice ster.6.5, 7, 7.5, 8, návlek na kameru, rúška 225x280 cm,rúška 150x240cm, rukavice vyšetrovacie1874,6102.06.2016LOHMANN & RAUSCHER, S.R.O. , GAŠTANOVÁ 15, 811 04 BRATISLAVA, IČO: 31347827B.Fedor
09-348/16Skúmavky 5 ml, 10 ml187,2203.06.2016STIRILAB s.r.o. , Textilná 23 , 034 01 Ružomberok / IĆO: 35853913B.Fedor
09-349/16Punch meniscal 3.4 mm1344,0003.06.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-350/16Drôt extenčný 1.5, 1.8 x 300 mm, pilník Joseph151,0103.06.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-351/16dualwave tube set, extension tubing, main pump tubing, excalibur 4 mm x 13 cm, opes ablator, elektródy3765,5606.06.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-352/16parietex 10x15 cm, 20x15 cm, súprava kangaroo, bis elektródy, sep-t-vacy, protack2336,8306.06.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-353/16filter bakteriálny, drény laparotomické CH24,26,33,36, tycinky pagavit,ihla Verres,vzduchovody nazálne,masky laryngeálne849,9607.06.2016MSM SLOVAKIA S.R.O. , LESNÁ 880, 90851 HOLÍČ , IČO: 31440479B.Fedor
09-354/16Set denný, set pacientský, spike bottle915,1207.06.2016Bracco Imaging Slovakia s.r.o. , Karadžičova 8/a, Bratislava , IČO: 46182870B.Fedor
09-355/16excaliburr 4 mm x 13 cm501,8207.06.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-356/16Filapeau 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, Terylene, Monotime, Optime798,6008.06.2016Unimedica s.r.o. , Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava , IČO: 44962983B.Fedor
09-357/16sada na klistýr, set sekciový, plachta na prenos, set novorodenecký, rúška 100 x 150 cm, plachta patologická631,3008.06.2016DINA – HITEX SK, spol.s.r.o., ul.MUDr. A.CHuru 2905/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36352446B.Fedor
09-358/16Nožnice insert, ihelec mathieu709,3308.06.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-359/16Trokár sheat329,9608.06.2016Biomedica Slovakia, s.r.o. , Drobného 27 , 841 01 Bratislava , IČO: 35849258B.Fedor
09-360/16Vicryl 3/0, 4/0, zásobník 45 mm3725,4008.06.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-361/16podložka Easy- move384,0008.06.2016Hospimed- Slovakia, spol. s r.o. , Orenburská 44, 821 06 Bratislava , IČO: 31342311B.Fedor
09-362/16Nožnice thunderbeat 35 cm, 20 cm, kanyly trivantage2723,4009.06.2016ULTRAMED s.r.o. , Ś. Moysesa 431/14 , Žiar nad Hronom , IČO: 36638404B.Fedor
09-363/16súprava infúzna s inj. Piestom, betaplast 1.25, 2.5, 5.0, 10.0355,4410.06.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-364/16kanyla tracheostomická 2,5, 3,555,8013.06.2016UNOMED spol. s r.o., Zlatovská 2211 , 911 01 Trenčín , IČO: 00612791B.Fedor
09-365/16krytka silikónová87,8413.06.2016Med Partners, a.s. , Hurbanovo nám. 1 , 811 06 Bratislava 1 , IČO: 44851740B.Fedor
09-366/16Cytobrush, súpravy 103, mepilex, kontajnery, papier na operačný stôl356,1913.06.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce , IČO: 47719150B.Fedor
09-367/16Endoobal na stolík 70 x 110 cm66,1613.06.2016Opti-med-Pharm s.r.o. , Obchodná 303, 922 01 Veľké Orvišťe , IČO: 31377483B.Fedor
09-368/16drôt kirschner 1.2, 1.5, drôt vodiaci s uškom, filter textilný318,9013.06.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-369/16kanyla endotracheálna, ochrany vag. Sond,176,5214.06.2016Polymed Medical SK, s.r.o. , Zámocká 30 , 811 01 Bratislava , IČO: 36365785B.Fedor
09-370/16smartmix vacuum298,8014.06.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-371/16Rukavice sterilné 6.5, 7,5 , rukavice vyšetrovacie nitril, latex430,2014.06.2016LOHMANN & RAUSCHER, S.R.O. , GAŠTANOVÁ 15, 811 04 BRATISLAVA, IČO: 31347827B.Fedor
09-372/16Skúmavka 14x90 mm19,2314.06.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-373/16Tegaderm CHG, návlek na obuv predĺžený295,9514.06.2016Meditrade s.r.o. , Levočská 1 , 851 01 Bratislava , IČO: 17312001B.Fedor
09-374/16excaliburr 4 mm x 13 cm, burr oval 4 mm x 13 cm536,6014.06.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-375/16operačné sety, prubany, plášťe, omnistrip 3x76, 6x76, čiapky operačné, menalind krém, tlakomer tensoval, valaclean rolky, vata prierezy 500 g, vata obväzová 1kg1627,3015.06.2016HARTMANN – RICO spol. s r.o. / Einsteinova 24 / 851 01 Bratislava , IČO: 31351361B.Fedor
09-376/16Surgicel 5 x 7,5 cm166,1015.06.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-378/16Rúško 100 x 150 cm, elastpore 10 x 10 cm193,6916.06.2016BATIST Medical SK s.r.o. , Račianska 184, 831 05 Bratislava , IČO: 36764248B.Fedor
09-379/16Respiflo, protack, katéter roztiahnuteľný, parietex 20 x 15 cm1257,9716.06.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-380/16Skúmvka K3EDTA 1 ml36,5216.06.2016dispolab, Žilina s.r.o. , Gabajova 11, 010 01 Žilina , IČO: 31625746B.Fedor
09-381/16sáčok steril. 300X125x610, 300x75x530, 250x100x380, 140x50x330, 200x400, 150x200 mm, ihly jednorázové2470,1516.06.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina , IČO: 31589561B.Fedor
09-382/16Kábel optický 5 mm1071,0216.06.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-383/16Sonda sengstakenova197,8017.06.2016UNOMED spol. s r.o., Zlatovská 2211 , 911 01 Trenčín , IČO: 00612791B.Fedor
09-384/16dualwave tube set, extension tubing, main pump tubing2120,6417.06.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-385/16sklo podložné mativané, sklo krycie 24 x 32 mm146,6020.06.2016STIRILAB s.r.o. , Textilná 23 , 034 01 Ružombero, IČO: 35853913B.Fedor
09-386/16Stapler EEA33, parietex 20 x 25 cm, surgilon1149,2220.06.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-387/16Indikátor Load check57,6421.06.2016SKANTECH, s.r.o. , Sekurisova 16 , 841 02 Bratislava , IČO: 35800046B.Fedor
09-388/16Kliešte Artro 3.5, 4.5 mm1727,1821.06.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-389/16nožnice thunderbeat 35 cm1587,6022.06.2016ULTRAMED s.r.o. , Ś. Moysesa 431/14 , Žiar nad Hronom , IČO: 36638404B.Fedor
09-390/16Pencan, spinocan, vasofixy795,0022.06.2016B.BRAUN MEDICAL S.R.O. , HLUČÍNSKA 3 , 831 03 BRATISLAVA , IČO: 31350780B.Fedor
09-391/16Ambuvak, fonendoskop77,0422.06.2016SELVIT, spol. s r.o. , Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina , IČO: 36370053B.Fedor
09-392/16tlakomer tensoval, plášť operačný XXL236,5223.06.2016HARTMANN – RICO spol. s r.o.,Einsteinova 24, 851 01 Bratislava , IČO: 31351361B.Fedor
09-393/16štvorvak composelect s filtrom2280,0024.06.2016biohem spol. spol. s r.o. , Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín , IČO: 31442617B.Fedor
09-394/16certofix trio, exadyn- combitrans, infusomat, perifix-one1631,0427.06.2016B.BRAUN MEDICAL S.R.O. , HLUČÍNSKA 3 , 831 03 BRATISLAVA , IČO: 31350780B.Fedor
09-395/16Skúmavka nesterilná 8 ml, skúmavka Eppendorf, skúmavky s akcelerátorom200,6327.06.2016STIRILAB s.r.o. , Textilná 23 , 034 01 Ružombero, IČO: 35853913B.Fedor
09-396/16Sada laryngoskopická, drény laparoskopické, ihla redon CH 10468,7227.06.2016MSM SLOVAKIA S.R.O. , LESNÁ 880, 90851 HOLÍČ , IČO: 31440479B.Fedor
09-397/16dualwave tube set, elektróda split712,3227.06.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-398/16V-loc, polysorb 4/0586,7427.06.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-399/16Prúžky optium, striekačky 10 ml, mepilex border310,9129.06.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce , IČO: 47719150B.Fedor
09-400/16Kanyla endotracheálna trivantage 6 mm1821,6029.06.2016ULTRAMED s.r.o. , Ś. Moysesa 431/14 , Žiar nad Hronom , IČO: 36638404B.Fedor
09-401/16súprava infúzna s inj. Piestom, betaplast 1.25, 2.5, 5.0, 10.0186,9601.07.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-402/16silon braided EP 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, silon monofil,polydox loop,elek.EKG,prúžky optium,papier na op.stôl3797,3501.07.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce , IČO: 47719150B.Fedor
09-403/16elastpore 10x10,elastpore I.V, elastpore 7x5cm,plášťe Essentia,masky op.,lopatky na jazyk,vata buničitá 1kg,obväz hydrof.2493,4401.07.2016BATIST Medical SK s.r.o. , Račianska 184, 831 05 Bratislava , IČO: 36764248B.Fedor
09-404/16striekačky 2ml,5ml,10ml,20ml,50ml, janettky,podložka ložná 220x110cm, hadičky spoj., súpravy inf.,hadica 8/122007,3601.07.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina , IČO: 31589561B.Fedor
09-405/16tampón preš.22x13cm,čiapka doc,košele,návlek na končatinu 35x80cm,gáza prierezy, set un., set pôr., set na šitie1402,1701.07.2016PANEP S.R.O. , BRNĔNSKÁ 1246, 665 01 ROSICE , IČO: 25550250B.Fedor
09-406/16Krytka očí biliband97,2001.07.2016Dartin Slovensko spol. s r.o., Ľ. Podjavorinskej 25, 080 05 Prešov, IČO: 31676936B.Fedor
09-407/16Klipy do klipovača veľké, malé1163,2301.07.2016TELEFLEX MEDICAL S.R.O. VALOVÁ 49, 921 01 PIEŠŤANY , IČO: 34137921B.Fedor
09-408/16parietex 10x15 cm, 20x15 cm, 25x20 cm, respiflo, stapler 31 mm, 33 mm, kontajnery, parietene 30 x 30, parietene light5645,8001.07.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-409/16Návlek na prístroj, návlek na prikrývku, rúška 100 x 150 cm, set novorodenecký, set konizačný519,2001.07.2016DINA – HITEX SK, spol.s.r.o., ul.MUDr. A.CHuru 2905/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36352446B.Fedor
09-410/16uzavretý odb. systém – Skúmavky ( koagulačné, biochemické, sedimentačné, hematologické, ihly odberové)1368,7001.07.2016PULImedical spol. s r.o. , Nádražná 34 , 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31344399B.Fedor
09-411/16Nurolon silon 2, 2/0, 3/0, 4/0, spongostan análny, surgicel708,7301.07.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-412/16Extraktor vákuový 60 mm, 70 mm, 50 mm160,2001.07.2016Miroslav Ušiak Medivent , Lánska 934/23, 017 01 Pov. Bystrica , IČO: 43482848B.Fedor
09-413/16vasOKAN MODRÝ, VASOKAN RUŽOVÝ, INTROKAN ŽLTÝ, KOHÚT TROJCESTNÝ, SPINOKAN ZAVADZAC, certofix trio+ sety, Set anesteziologický, návlek na sondu1941,6001.07.2016B.BRAUN MEDICAL S.R.O. , HLUČÍNSKA 3 , 831 03 BRATISLAVA , IČO: 31350780B.Fedor
09-414/16Pero koagulačné 2.4 mm301,4401.07.2016HSC Medical, s.r.o. , Tranovského 29, 841 02 Bratislava , IČO: 35906570B.Fedor
09-415/16redon súprava 400, odsávačky yankauer, kefka sterilná, redon dren,602,1501.07.2016UNOMED spol. s r.o., Zlatovská 2211 , 911 01 Trenčín , IČO: 00612791B.Fedor
09-416/16vložky pôr.,rukavice ster.6.5, 7, 7.5, 8,návlek na kameru,rúška 225x280cm,rúška 225x320cm,rúška 150x240cm2258,8101.07.2016LOHMANN & RAUSCHER, S.R.O. , GAŠTANOVÁ 15, 811 04 BRATISLAVA, IČO: 31347827B.Fedor
09-417/16Set denný, set pacientský, spike bottle1042,5601.07.2016Bracco Imaging Slovakia s.r.o. , Karadžičova 8/a, Bratislava , IČO: 46182870B.Fedor
09-418/16operačné sety, prubany, plášťe, omnistrip 3x76, 6x76, čiapky operačné, menalind krém, tlakomer tensoval, valaclean rolky, vata prierezy 500 g, vata obväzová 1kg1385,9701.07.2016HARTMANN – RICO spol. s r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava , IČO: 31351361B.Fedor
09-419/16Filapeau 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0320,7601.07.2016Unimedica s.r.o. , Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava , IČO: 44962983B.Fedor
09-420/16Indikátor bag bio strip99,4601.07.2016jk-Trading spol. s.r.o. , Mečíková 30 , 841 07 Bratislava , IČO: 31356656B.Fedor
09-421/16dualwave tube set, extension tubing, main pump tubing, opes ablator, elektrody7901,7601.07.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-422/16katéter močový CH 14, 16, 18, maska na kyslík, okuliare kyslíkové205,0901.07.2016K&M MEDIA s.r.o. Čierne 94 , 023 13 Čierne , IČO: 44879806B.Fedor
09-423/16spinokan G 25, Pencan G 25, G 27, perifix one, spinocan zavádzač, perican G 18, ventrofil1778,7218.07.2016B.BRAUN MEDICAL S.R.O. , HLUČÍNSKA 3 , 831 03 BRATISLAVA , IČO: 31350780B.Fedor
09-424/16uzáver- combi zátka, súprava transfúzna, ventil jednocestný130,2918.07.2016INTRAVENA S.R.O. , LEVOČSKÁ 9 , 080 01 PREŠOV , IČO: 31717802B.Fedor
09-425/16kanyla endotracheálna trivantage 6 mm, 7 mm, nožnice thunderbeat 35 cm5678,9618.07.2016ULTRAMED s.r.o. , Š. Moysesa 431/14 , Žiar nad Hronom , IČO: 36638404B.Fedor
09-426/16hadica silikónová 5/9 a 8/12 mm141.0018.07.2016Media Comp, s.r.o., č.d. 268, 900 41 Rovinka , IČO: 35731486B.Fedor
09-427/16click line grasper769,2018.07.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-428/16Obturátor trojhranný 10 mm 110mm133,6418.07.2016Med Partners, a.s. , Hurbanovo nám. 1 , 811 06 Bratislava 1 , IČO: 44851740B.Fedor
09-429/16rúčka na odsávačku, odsávačka353,0118.07.2016Biomedica Slovakia, s.r.o. , Drobného 27 , 841 01 Bratislava , IČO: 35849258B.Fedor
09-430/16Vrták 2.0 mm64,8018.07.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-431/16opes aspirating ablator, excaliburr 4 mm x 13 cm, oval burr 4 mm x 13 cm4413,4918.07.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-432/16skúmavka 5 ml, 10 ml cylindrická sterilná, nádoba 60 ml333,7019.07.2016STIRILAB s.r.o. , Textilná 23 , 034 01 Ružomberok, IČO: 35853913B.Fedor
09-433/16set na cisársky rez731,4119.07.2016DINA – HITEX SK, spol.s.r.o., ul.MUDr. A.CHuru 2905/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36352446B.Fedor
09-434/16Surgicel 5 x 7,5 cm, stapler pph03, prolene 3/0781,5520.07.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-435/16Mini trach II, Lock -it fixácia, zavádzač245,8920.07.2016MEDIS Nitra, spol. s r.o. , Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra- Drážovce , IČO: 36531774B.Fedor
09-436/16Excilon 10 x 10 cm, prípravok na zgelovanie, hadice na odsávanie, vaky 3 l491,4020.07.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-437/16čiapka harmoniková, fľaša redon 400 ml, filter bakteriálny, rukavice fóliové, pagavit, hand-fix 30, drény laparotomické345,1220.07.2016MSM SLOVAKIA S.R.O. , LESNÁ 880, 90851 HOLÍČ , IČO: 31440479B.Fedor
09-438/16návlek na posteľ, na obuv, papier filtračný, skúmavky 14x90246,0820.07.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-440/16Sonda sengstakenova, redon drén229,8021.07.2016UNOMED spol. s r.o., Zlatovská 2211 , 911 01 Trenčín , IČO: 00612791B.Fedor
09-441/16elektróda neutrálna lepiaca160,0821.07.2016HSC Medical, s.r.o. , Tranovského 29, 841 02 Bratislava , IČO: 35906570B.Fedor
09-442/16Laparoskopický set, rektálny set, prubany, peha-texy568,8421.07.2016HARTMANN – RICO spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava , IČO: 31351361B.Fedor
09-443/16Micro- mosquito 12 cm, kliešte kelly rovné, zahnuté865,2021.07.2016Laparotech Instruments s.r.o. , Školní 1534, 250 02 Brandýs nad Labem, IČO: 25622846B.Fedor
09-444/16Fľaša odsávacia flovac140,0021.07.2016Media Comp, s.r.o., č.d. 268, 900 41 Rovinka , IČO: 35731486B.Fedor
09-445/16Papier EKG BTL-08259,9221.07.2016Bextron s.r.o. , Školská , 921 01 Piešťany , IČO: 44696191B.Fedor
09-446/16velosorb 1, 2/0, Polysorb 1, 2, 3/0, 4/0, Parietex 20x153465,9726.07.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-447/16Dualwave tube set628,3225.07.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-448/16VivanoTec 800 ml, VivanoMed L1223,9926.07.2016HARTMANN – RICO spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava , IČO: 31351361B.Fedor
09-449/16drôt kostný mäkký 1.0 mm26,6226.07.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-450/16nožnice ligasure1589,9427.07.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
06-154/16Rozmnoženie kľúčov 4ks2,8012.12.2016Václavu - kľúč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-153/16Zámok 1ks4,0012.12.2016Václavu - kľúč.služba, Radlinského 27, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36847755J.Strežo
06-152/16Farba -spray 2ks, Lepidlo 1ks9,0015.12.2016M.Kurnota -Kajo, M.R.Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 10846794J.Strežo
06-150/16Opravný pás GEBO DSK 2-1/226,7106.12.2016Gremstave s.r.o., J.Kačku 6, 034 95 Likavka, IČO: 31639810J.Strežo
06-151/16Profil L 50/5010,6405.12.2016Oraving stav s.r.o., M.R.Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44033656J.Strežo
09-451/16dualwave tube set, extension tubing, main pump tubing, excalibur 4 mm x 13 cm, opes ablator, elektródy9631,3001.08.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-452/16uzavretý odb. systém – Skúmavky ( koagulačné, biochemické, sedimentačné, hematologické, ihly odberové)1117,1601.08.2016PULImedical spol. s r.o. , Nádražná 34 , 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31344399B.Fedor
09-453/16Vasokan modrý,ružový,introkan žltý,kohúttrojc.,spinokan zavadzac,certofix trio+sety,set anes., návlek na sondu2199,6001.08.2016B.BRAUN MEDICAL S.R.O. , HLUČÍNSKA 3 , 831 03 BRATISLAVA , IČO: 31350780B.Fedor
09-454/16katéter močový CH 14,16,18,maska na kyslík,okuliare kysl., obväzy sádrové 10,12,14,20cm, katéter ods, s prerušovačom475,9801.08.2016K&M MEDIA s.r.o. Čierne 94 , 023 13 Čierne , IČO: 44879806B.Fedor
09-455/16Skúmavky 5 ml, 10 ml, sklo krycie 18x18, špic gilson242,2401.08.2016STIRILAB s.r.o. , Textilná 23 , 034 01 Ružomberok, IČO: 35853913B.Fedor
09-456/16parietex 10x15 cm, parietene 30 x 30, protack, respiflo, katéter roztiahnuteľný, bis elektródy, kanyly tracheostomické2266,1701.08.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-457/16Papier ekg EDAN 1201162,7201.08.2016Bextron s.r.o. , Školská , 921 01 Piešťany , IČO: 44696191B.Fedor
09-458/16Set denný, set pacientský, spike bottle1170,0002.08.2016Bracco Imaging Slovakia s.r.o. , Karadžičova 8/a, Bratislava , IČO: 46182870B.Fedor
09-459/16silon braided EP 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, silon monofil, polydox loop, elektroda EKG, prúžky optium, papier na op.stôl2187,3902.08.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce , IČO: 47719150B.Fedor
09-460/16Endoobal na stolík 70 x 110 cm198,4702.08.2016Opti-med-Pharm s.r.o. , Obchodná 303, 922 01 Veľké Orvišťe , IČO: 31377483B.Fedor
09-461/16tampón prešívaný 22 x 13 cm, čiapka doc, košele, návlek na končatinu 35 x 80 cm, gáza prierezy, set uni.,pôr., set na šitie934,7002.08.2016PANEP S.R.O. , BRNĔNSKÁ 1246, 665 01 ROSICE , IČO: 25550250B.Fedor
09-462/16čiapka harmoniková, fľaša redon 400 ml, filter bakteriálny, rukavice fóliové, pagavit, hand-fix 30, drény laparotomické591,0002.08.2016MSM SLOVAKIA S.R.O. , LESNÁ 880, 90851 HOLÍČ , IČO: 31440479B.Fedor
09-463/16vložky pôr.,rukavice steril.6.5, 7, 7.5, 8, návlek na kameru, rúška 225x280cm,rúška 225x320cm,rúška 150x240cm2262,3102.08.2016LOHMANN & RAUSCHER, S.R.O. , GAŠTANOVÁ 15, 811 04 BRATISLAVA, IČO: 31347827B.Fedor
09-464/16nurolon silon1, 2, 2/0, 3/0, pph 03, surgicel nu-knit, smartmix1486,5202.08.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-465/16teliesko helix, páska lepiaca s indikátorom455,0702.08.2016Steripak s.r.o. , Sekurisova 16, 841 02 Bratislava , IČO: 35800437B.Fedor
09-466/16podložka Easy- move384,0002.08.2016Hospimed- Slovakia, spol. s r.o. , Orenburská 44, 821 06 Bratislava , IČO: 31342311B.Fedor
09-467/16elastpore 10x10,elastpore I.V, elastpore 7x5cm,plášťe Essentia, masky oper.,lopatky na jazyk, vata buničitá 1 kg,776,7802.08.2016BATIST Medical SK s.r.o. , Račianska 184, 831 05 Bratislava , IČO: 36764248B.Fedor
09-468/16kanyla endotracheálna Trivantage3032,9702.08.2016ULTRAMED s.r.o. , Ś. Moysesa 431/14 , Žiar nad Hronom , IČO: 36638404B.Fedor
09-469/16click line grasper, filter CO2816,1302.08.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-470/16kábel k neutrálnej elektróde, pero koagulačné153,3402.08.2016HSC Medical, s.r.o. , Tranovského 29, 841 02 Bratislava , IČO: 35906570B.Fedor
09-471/16Peán Kelly, peán micro-mosquito, disector gemini88,8002.08.2016Hospimed- Slovakia, spol. s r.o. , Orenburská 44, 821 06 Bratislava , IČO: 31342311B.Fedor
09-472/16hadica silikónová 8/12, 6/9, filter sací msf197,0002.08.2016Media Comp, s.r.o., č.d. 268, 900 41 Rovinka , IČO: 35731486B.Fedor
09-473/16Pinzeta bipolárna, kábel na bipolar489,5702.08.2016Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava , IČO: 35849193B.Fedor
09-474/16striekačky 50 ml, striekačky inzul,janettky, podložka ložná 220 x 110 cm, hadičky spoj.,súpravy inf.,hadica 8/121351,4503.08.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina , IČO: 31589561B.Fedor
09-475/16redon súprava 400, odsávačky yankauer, spigoty, katéter umbilikálny373,9503.08.2016UNOMED spol. s r.o., Zlatovská 2211 , 911 01 Trenčín , IČO: 00612791B.Fedor
09-476/16operačné sety, prubany, plášťe, omnistrip 3x76, 6x76, čiapky oper., menalind krém, tlakomer tensoval, valaclean rolky908,2304.08.2016HARTMANN – RICO spol. s r.o.,Einsteinova 24, 851 01 Bratislava , IČO: 31351361B.Fedor
09-477/16sada na klistýr, set sekciový, plachta na prenos, set novorodenecký, rúška 100 x 150 cm514,9504.08.2016DINA – HITEX SK,spol. s r.o., ul.MUDr. A. Churu 2905/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36352446B.Fedor
09-478/16súprava infúzna s inj. Piestom, betaplast 1.25, 2.5, 5.0, 10.0228,9304.08.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-479/16uzáver- combi zátka, súprava transfúzna, ventil jednocestný277,2304.08.2016INTRAVENA S.R.O. , LEVOČSKÁ 9 , 080 01 PREŠOV , IČO: 31717802B.Fedor
09-480/16Skúmavky K3EDTA, Quick 0,25 ml393,8908.08.2016dispolab, Žilina s.r.o. , Gabajova 11, 010 01 Žilina , IČO: 31625746B.Fedor
09-481/16zásobník Endogia 45, parietex 25x20, endostapler 5 mm, tracheolife, respiflo2665,1608.08.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-482/16Set na cisársky rez, set na konizáciu702,9008.08.2016PANEP S.R.O. , BRNĔNSKÁ 1246, 665 01 ROSICE , IČO: 25550250B.Fedor
09-483/16gulička sklenená 4 mm, kadička 250 ml, miska petri 80141,3109.08.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-484/16krytka silikónová32,5409.08.2016Med Partners, a.s. , Hurbanovo nám. 1 , 811 06 Bratislava 1 , IČO: 44851740B.Fedor
09-485/16štvorvak composelect s filtrom, filter leukostop2392,9809.08.2016biohem spol. spol. s r.o. , Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín , IČO: 31442617B.Fedor
09-486/16VivanoTec 800 ml, VivanoMed L1850,9909.08.2016HARTMANN – RICO spol. s r.o.,Einsteinova 24, 851 01 Bratislava , IČO: 31351361B.Fedor
09-487/16miska petriho UH 90 mm110,5210.08.2016LUKAS spol. s r.o. , Čsl. Armády 4/5462, 03601Martin , IČO: 31569757B.Fedor
09-488/16Velosorb 1, 2/0, Polysorb 1, 2, 3/0, kanyla tracheostomická 7,101751,5010.08.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-489/16Špic biely finntyp445,2010.08.2016DYNEX Servis spol. s r.o., Nové Kalište 17, 974 04 B. Bystrica , IČO: 36030848B.Fedor
09-490/16Ihla JR zelená, ružová, žltá, čierna, hadička spojovacia 450 mm, drôtiky miešacie, sáčok na moč431,1410.08.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina , IČO: 31589561B.Fedor
09-491/16Filapeau 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0213,8410.08.2016Unimedica s.r.o. , Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava , IČO: 44962983B.Fedor
09-492/16vivanoTec 800 ml, VivanoTec port1055,9811.08.2016HARTMANN – RICO spol. s r.o. / Einsteinova 24 / 851 01 Bratislava , IČO: 31351361B.Fedor
09-493/16Obväz elastický 10 cm, 12 cm x 5 m, elastpore+pad, filmpore 2,5, set na šitie, obväzy hydrofilné532,0712.08.2016BATIST Medical SK s.r.o. , Račianska 184, 831 05 Bratislava , IČO: 36764248B.Fedor
09-494/16kanyla endotracheálna, ochrany vag. Sond145,9215.08.2016Polymed Medical SK, s.r.o. , Zámocká 30 , 811 01 Bratislava , IČO: 36365785B.Fedor
09-495/16papier BD 1020, 1220, bowie-dick testy, pásky s indikátorom, indikátor trieda 3757,4315.08.2016Steripak s.r.o. , Sekurisova 16, 841 02 Bratislava , IČO: 35800437B.Fedor
09-496/16indikátor tST Control, písatko do zapisovača188,8816.08.2016SKANTECH, s.r.o. , Sekurisova 16 , 841 02 Bratislava , IČO: 35800046B.Fedor
09-497/16Papier na op. Stôl, silón monofil blue, silón braided, súpravy 103463,2916.08.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce , IČO: 47719150B.Fedor
09-498/16Rukavice sterilné 6.5, rukavice vyšetrovacie375,7016.08.2016LOHMANN & RAUSCHER, S.R.O. , GAŠTANOVÁ 15, 811 04 BRATISLAVA, IČO: 31347827B.Fedor
09-499/16nožnice epiziotomické 20 cm, nožnice 14 cm337,3216.08.2016Laparotech Instruments s.r.o. , Školní 1534, 250 02 Brandýs nad Labem, IČO: 25622846B.Fedor
09-500/16Katétre kasperove, KLIPY DO KLIPOVAČA VEĽKÉ, MALÉ383,6317.08.2016TELEFLEX MEDICAL S.R.O. VALOVÁ 49, 921 01 PIEŠŤANY , IČO: 34137921B.Fedor
09-501/16ihla bioptická 14 G400,0817.08.2016GUTTA Slovakia spol. s r.o. , Svetlá 1 , 811 02 Bratislava , IČO: 35707364B.Fedor
09-502/16Rúrka odsávacia koagulačná 6 mm306,0018.08.2016Hospimed- Slovakia, spol. s r.o. , Orenburská 44, 821 06 Bratislava , IČO: 31342311B.Fedor
09-503/16nožnice thunderbeat 35 cm1587,6018.08.2016ULTRAMED s.r.o. , Ś. Moysesa 431/14 , Žiar nad Hronom , IČO: 36638404B.Fedor
09-504/16sáčok steril. 200x400, 150x200 mm, 110 x 30 x 190 mm594,1818.08.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina , IČO: 31589561B.Fedor
09-505/16Trokár bez ostria 5 mm 150 mm, excel 2/01005,9718.08.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-506/16list pilový S 87-516318,1218.08.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-50716Sieťka Stex 20 x 15 cm, polysorb, Endogia stapler, zásobník Endogia 45 mm3741,8919.08.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-508/16Kocher zahnutý, rovný 24 cm, kliešte tampónové233,8822.08.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-509/16excaliburr 4 mm x 13 cm, burr oval 4 mm x 13 cm536,6022.08.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-510/16perifix one, stimuplex ihla, vasofix modrý, ružový1309,6822.08.2016B.BRAUN MEDICAL S.R.O. , HLUČÍNSKA 3 , 831 03 BRATISLAVA , IČO: 31350780B.Fedor
09-511/16Endoobal na stolík 70 x 110 cm73,5425.08.2016Opti-med-Pharm s.r.o. , Obchodná 303, 922 01 Veľké Orvišťe , IČO: 31377483B.Fedor
09-512/16drôt extenčný 1.5, 1.2 x 300 mm, drôt vodiaci, vrtací prípravok513,0126.08.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-513/16Rohož dekontaminačná 90 x 115 cm210,0026.08.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina , IČO: 31589561B.Fedor
09-514/16stapler pph 03514,8026.08.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-515/16uzavretý odb. systém – Skúmavky ( koagulačné, biochemické, sedimentačné, hematologické, ihly odberové)340,3226.08.2016PULImedical spol. s r.o. , Nádražná 34 , 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31344399B.Fedor
09-516/16chirlac braided PG 0270, 0265, menalind pena, papier na stôl, elektróda penová471,9926.08.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce , IČO: 47719150B.Fedor
09-517/16excaliburr 4 mm x 13 cm, burr oval 4 mm x 13 cm536,6026.08.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-518/16vivanoTec 800 ml, VivanoMed L, VivanoTec port, pruban č. 72308,6826.08.2016HARTMANN – RICO spol. s r.o. / Einsteinova 24 / 851 01 Bratislava , IČO: 31351361B.Fedor
09-519/16dualwave tube set, extension tubing, main pump tubing, excalibur 4 mm x 13 cm, opes ablator, elektródy9345,6031.08.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-0108/16dlaha fibulárna 8 x 1, skrutky kostné uzamykateľné208,8401.08.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-0208/16tep705,0001.08.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-0308/16Dýchací okruh DS 22 mm, dýchací systém silver knight805.5102.08.2016MEDIS Nitra, spol. s r.o. , Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra- Drážovce , IČO: 36531774B.Fedor
09-0408/16c- plus biostop76,2102.08.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-0508/16tep2714,0002.08.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-0608/16tep2388,9903.08.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-0708/16milagro 10 x 30, rf cross pin476,5002.08.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-0808/16milagro 10 x 30, rf cross pin476,7303.08.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-0908/16Dlaha VA-LCP 2.4, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive691,0004.08.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-1008/16Dlaha VA-LCP 2.4, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive691,0004.08.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-1108/16tep2352,9005.08.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-1208/16tep2085,3908.08.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-1308/16Klinec G-P 13 x 130, šrób l95,100, skrutka zaisťovacia282,1908.08.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-1408/16tep858,6009.08.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-1508/16tep2714,0008.08.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1608/16tep2714,0009.08.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1708/16Smartset GHV cement 40 g63,9009.08.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1808/16Dlaha VA-LCP 2.4, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive691,0010.08.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-1908/16tep705,0010.08.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-2008/16tep858,6010.08.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-2108/16milagro 10 x 30, rf cross pin476,7310.08.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-2208/16Klinec G-P 13 x 130, šrób l95,100, skrutka zaisťovacia277,0011.08.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-2308/16dlaha NCB-PT, skrutky NCB, čiapky NCB1306,0012.08.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-2408/16tep705,0012.08.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-2508/16tep2085,3915.08.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-2608/16Smartset GHV cement 40 g63,9015.08.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-2708/16tep2714,0015.08.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-2808/16smartset GHV cement 40 g, smartset GHV 20 g101,5117.08.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-2908/16tep2085,3917.08.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-3008/16milagro 10 x 30, rf cross pin476,7318.08.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-3108/16tep2085,3922.08.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-3208/16Absolute 9x23, rf cross pin550,6323.08.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-3308/16gryphon T- BR701,6823.08.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-3408/16dlaha tibiálna 6 otvorov, dlaha fibulárna 6 x 1, skrutky kostné 3,5 mm462,2523.08.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-3508/16dlaha Philos 3.5, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive1170,9723.08.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-3608/16ACL Tight rope, flipcutter, tightrope abs853,7624.08.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-3708/16milagro 10 x 30, rf cross pin476,5025.08.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-3808/16Vrták trojhranný 3.2 mm 120 mm44,7126.08.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-3908/16klinec pravý rekonštrukčný 10 x 380 mm, šrób l95,100, skrutka zaisťovacia298,8226.08.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-4008/16acl Tight rope492,8030.08.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-4108/16tep2714,0022.08.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-4208/16Smartset GHV cement 40 g63,9022.08.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-4308/16tep2585,1031.08.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-4408/16pílka oscilačná 1.2 mm6,0031.08.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-4508/16Klinec G-P 13 x 130, šrób l95,100, skrutka zaisťovacia269,0131.08.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-4608/16dlaha Philos 3.5, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive1088,1531.08.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-4708/16Dlaha VA-LCP 2.4, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive691,0031.08.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-520/16Vasokan modrý,ružový, introkan žltý,kohút trojcestný,spinokan zavadzac, certofix trio+ sety,set anes., návlek na sondu2571,6002.09.2016B.BRAUN MEDICAL S.R.O. , HLUČÍNSKA 3 , 831 03 BRATISLAVA , IČO: 31350780B.Fedor
09-521/16Filapeau 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, monotime685,0802.09.2016Unimedica s.r.o. , Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava , IČO: 44962983B.Fedor
09-522/16nurolon silon 2, 2/0, 3/0, 4/0, spongostan análny, surgicel, pph03, trokáre3240,1802.09.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-523/16redon súprava 400, odsávačky yankauer, kefka sterilná, redon dren, sonda sengstakenova550,2302.09.2016UNOMED spol. s r.o., Zlatovská 2211 , 911 01 Trenčín , IČO: 00612791B.Fedor
09-524/16vložky pôr.,rukavice ster.6.5,7, 7.5, 8,návlek na kameru,rúška 225x280cm, rúška 225x320cm, rúška 150 x 240 cm2093,8802.09.2016LOHMANN & RAUSCHER, S.R.O. , GAŠTANOVÁ 15, 811 04 BRATISLAVA, IČO: 31347827B.Fedor
09-525/16Set denný, set pacientský, spike bottle1170,0005.09.2016Bracco Imaging Slovakia s.r.o. , Karadžičova 8/a, Bratislava , IČO: 46182870B.Fedor
09-526/16hadica silikónová 6x3, snímač SPO2, D- lite senzor, manžety 1- hadičkové597,6005.09.2016Miroslav Ušiak Medivent , Lánska 934/23, 017 01 Pov. Bystrica , IČO: 43482848B.Fedor
09-527/16parietex 10x15 cm, parietene 30 x 30, parietene light, protack, nožnice ligasure, zásobník 45 mm, kontajnery5112,1805.09.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-528/16elastpore 10x10,elastpore I.V,elastpore 7x5cm, plášťe Essentia, masky oper.,lopatky na jazyk, vata buničitá 1kg1318,6105.09.2016BATIST Medical SK s.r.o. , Račianska 184, 831 05 Bratislava , IČO: 36764248B.Fedor
09-529/16kanyla endotracheálna Trivantage 6 mm, 7 mm, 8 mm3035,7005.09.2016ULTRAMED s.r.o. , Ś. Moysesa 431/14 , Žiar nad Hronom , IČO: 36638404B.Fedor
09-530/16katéter močový CH 14,16,18, maska na kyslík,okuliare kyslíkové, obväzy sádrové 10,12,14,20cm, katéter odsávací316,9706.09.2016K&M MEDIA s.r.o. Čierne 94 , 023 13 Čierne , IČO: 44879806B.Fedor
09-531/16filter bakteriálny, drény laparotomické CH 24, 26, 33, 36, tycinky pagavit, hand-fix397,0806.09.2016MSM SLOVAKIA S.R.O. , LESNÁ 880, 90851 HOLÍČ , IČO: 31440479B.Fedor
09-532/16filter kontajnerový s indikátorom24,9606.09.2016ImuMed SK, s.r.o., S. Bíroša 657, 014 01 Bytča , IČO: 36683779B.Fedor
09-533/16SPINOKAN ZAVADZAC, certofix trio+ sety, pencan 27G837,6006.09.2016B.BRAUN MEDICAL S.R.O. , HLUČÍNSKA 3 , 831 03 BRATISLAVA , IČO: 31350780B.Fedor
09-534/16uzavretý odb. systém – Skúmavky ( koagulačné, biochemické, sedimentačné, hematologické, ihly odberové)734,0406.09.2016PULImedical spol. s r.o. , Nádražná 34 , 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31344399B.Fedor
09-535/16maska kyslíková s nebulizátorom178,9206.09.2016SELVIT, spol. s r.o. , Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina , IČO: 36370053B.Fedor
09-536/16silon braided EP 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, silon monofil, polydox loop, elektroda EKG, prúžky optium, papier na op.stôl3188,0407.09.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce , IČO: 47719150B.Fedor
09-537/16tampón prešívaný 22 x 13 cm, čiapka doc, košele, návlek na končatinu 35x80 cm, gáza prierezy, vata buničitá 1 kg1574,1607.09.2016PANEP S.R.O. , BRNĔNSKÁ 1246, 665 01 ROSICE , IČO: 25550250B.Fedor
09-538/16návlek na posteľ, na obuv, sáčok na moč, špajle, skúmavky sklenené 140, 90 mm, kadinky 250 ml,803,1508.09.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-539/16sada na klistýr, set sekciový, plachta na prenos, set novorodenecký, rúška 100 x 150 cm, držiak moč. Sáčkov726,2208.09.2016DINA – HITEX SK, spol.s.r.o.,ul.MUDr. A. Churu 2905/1, 911 01 Trenčín,IČO: 36352446B.Fedor
09-540/16operačné sety, prubany, plášťe, omnistrip 3x76, 6x76, čiapky oper., menalind krém, tlakomer tensoval, vata prierezy 500g1784,7408.09.2016HARTMANN – RICO spol. s r.o. / Einsteinova 24 / 851 01 Bratislava , IČO: 31351361B.Fedor
09-541/16filapeau 2/0, 3/0, optime 3/0275,2208.09.2016Unimedica s.r.o. , Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava , IČO: 44962983B.Fedor
09-542/16miska petriho UH 90 mm110,5208.09.2016LUKAS spol. s r.o. , Čsl. Armády 4/5462, 03601Martin , IČO: 31569757B.Fedor
09-543/16sklo podložné mativané, sklo krycie 24 x 32 mm, bločky zalievacie, skúmavka sterilná 5 ml, 10 ml, nádoby 60 ml494,9008.09.2016STIRILAB s.r.o. , Textilná 23 , 034 01 Ružomberok / IĆO: 35853913B.Fedor
09-544/16Endoobal na stolík 70 x 110 cm132,3108.09.2016Opti-med-Pharm s.r.o. , Obchodná 303, 922 01 Veľké Orvišťe , IČO: 31377483B.Fedor
09-545/16štvorvak composelect s filtrom2280,0008.09.2016biohem spol. spol. s r.o. , Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín , IČO: 31442617B.Fedor
09-546/16Vrták 1.8 mm104,9008.09.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-547/16striekačky 50 ml, janettky, podložka ložná 220x110cm,hadičky spoj.,súpravy inf., hadica 8/12, Ihla JR zelená, ružová1046,8209.09.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina , IČO: 31589561B.Fedor
09-548/16Klipy do klivavača veľké, malé872,4209.09.2016TELEFLEX MEDICAL S.R.O. VALOVÁ 49, 921 01 PIEŠŤANY , IČO: 34137921B.Fedor
09-549/16click line grasper, monopolar947,8712.09.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-550/16trokár s bodcom 20 mm, trokár bez bodca, náhradné diely k trokárom, redukcia k trokárom1883,0412.09.2016Biomedica Slovakia, s.r.o. , Drobného 27 , 841 01 Bratislava , IČO: 35849258B.Fedor
09-551/16Set na vákuovú biopsiu8000,0413.09.2016GUTTA Slovakia spol. s r.o. , Svetlá 1 , 811 02 Bratislava , IČO: 35707364B.Fedor
09-552/16hadica silikónová 5/9 a 8/12 mm141.0013.09.2016Media Comp, s.r.o., č.d. 268, 900 41 Rovinka , IČO: 35731486B.Fedor
09-553/16návlek na kameru, rukavice operačné, tampón prešívaný 45 x 45 cm,446,1113.09.2016LOHMANN & RAUSCHER, S.R.O. , GAŠTANOVÁ 15, 811 04 BRATISLAVA, IČO: 31347827B.Fedor
09-554/16Tri-flo trenažér, polysorb, velosorb, v-loc779,5413.09.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-555/16lyžice do videolaryngoskopu399,6016.09.2016Polymed Medical SK, s.r.o. , Zámocká 30 , 811 01 Bratislava , IČO: 36365785B.Fedor
09-556/16Skúmavka nesterilná 8 ml, skúmavka Eppendorf, skúmavky s akcelerátorom357,9816.09.2016STIRILAB s.r.o. , Textilná 23 , 034 01 Ružomberok / IĆO: 35853913B.Fedor
09-557/16excaliburr 4 mm x 13 cm, burr oval 4 mm x 13 cm, elektróda split578,6016.09.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-558/16klipy kovové, vasofix modrý439,2116.09.2016B.BRAUN MEDICAL S.R.O. , HLUČÍNSKA 3 , 831 03 BRATISLAVA , IČO: 31350780B.Fedor
09-559/16Ambuvak, masky na ambuvak74,4516.09.2016MEDIS Nitra, spol. s r.o. , Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra- Drážovce , IČO: 36531774B.Fedor
09-560/16Parietex 15 x 10 cm1064,8019.09.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-561/16nurolon silon 2, 2/0, 3/0, 4/0, surgicel293,9320.09.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-562/16súprava infúzna s inj. Piestom, náplaste 19 x 72 mm, sanitabant family pack165,6223.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-563/16Respiflo 500 ml, kanyly tracheostomické, sep-t-vacy, hrudné katétre, hodinová diuréza, curasorb, xeroform, surgilon1142,3926.09.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-564/16list pilový S 87-516377,2826.09.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-565/16ihla JR zelená, ružová, žltá, čierna, čepieľky skalpelové, sáčok na moč369,4826.09.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina , IČO: 31589561B.Fedor
09-566/16obväz elastický 12 cm x 5 m, elastpore+pad, rúška 75 x 90 cm, 100 x 150 cm, obväzy fixačné, plášte operačné XL578,7326.09.2016BATIST Medical SK s.r.o. , Račianska 184, 831 05 Bratislava , IČO: 36764248B.Fedor
09-567/16uzavretý odb. systém – Skúmavky ( koagulačné, biochemické, sedimentačné, hematologické, ihly odberové)430,9826.09.2016PULImedical spol. s r.o. , Nádražná 34 , 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31344399B.Fedor
09-569/16nožnice thunderbeat 35 cm1587,6027.09.2016ULTRAMED s.r.o. , Ś. Moysesa 431/14 , Žiar nad Hronom , IČO: 36638404B.Fedor
09-570/16sada na klistýr, set sekciový, návlek na prikrývku, set novorodenecký, rúška 100 x 150 cm, nohavice + tunika XL,890,1930.09.2016DINA – HITEX SK, spol.s.r.o.,ul.MUDr. A. Churu 2905/1, 911 01 Trenčín,IČO: 36352446B.Fedor
09-0109/16dlaha NCB-PT, skrutky NCB, čiapky NCB1985,5902.09.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-0209/16Smartset GHV cement 40 g63,9005.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-0309/16tep2714,0005.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-0409/16tep2085,3905.09.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-0509/16tep2085,3906.09.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-0609/16Smartset GHV cement 40 g63,9006.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-0709/16tep705,0006.09.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-0809/16tep2714,0007.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-0909/16tep2021,8002.09.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-1009/16pílka oscilačná 1.2 mm6,0002.09.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-1109/16endoprotéza cerviko, palacos r 1x 40 g434,5005.09.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-1209/16dýchacie a anesteziologické okruhy805,5106.09.2016MEDIS Nitra, spol. s r.o. , Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra- Drážovce , IČO: 36531774B.Fedor
09-1309/16tep2055,0007.09.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-1409/16milagro 10 x 30, rf cross pin476,5008.09.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-1509/16tep2122,9909.09.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-1609/16skrutka zaisťovacia stradrive119,2212.09.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-1709/16tep705,0012.09.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-1809/16tep2388,9912.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-1909/16milagro 10 x 30, rf cross pin, ortocord495,6013.09.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-2009/16dlaha LCP 3.5, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive929,6513.09.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-2109/16Skrutka kompresná HCS328,8813.09.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-2209/16súprava infúzna s inj. Piestom, betaplast 1.25, 2.5148,4705.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-2309/16súprava infúzna s inj. Piestom, súprava infúzna s inj. Piestom a AFF ventilom194,4009.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-2409/16klinec tibiálny, skrutky zaisťovacie191,0913.09.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-2509/16tep2352,9014.09.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-2609/16tep1492,0014.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-2709/16cemvak aplikátor35,8616.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-2809/16tep2714,0016.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-2909/16endoprotéza cerviko, palacos r 1x 40 g434,5016.09.2016Beznoska Slovakia s.r.o. , Kyjevské Námestie 6 , 974 04 Banská Bystrica , IČO: 35750936B.Fedor
09-3009/16tep705,0016.09.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-3109/16Smartset GHV cement 40 g63,9019.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-3209/16tep2085,3919.09.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-3309/16milagro 10 x 30, rf cross pin476,7320.09.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-3409/16dlaha LCP 3.5, šróby zaisťovacie stardrive, šróby kortikálne stardrive373,9620.09.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-3509/16Klinec G-P 13 x 130, šrób l95,100, skrutka zaisťovacia269,0120.09.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-3609/16Klinec G-P 13 x 130, šrób l95,100, skrutka zaisťovacia269,0120.09.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-3709/16Vrták 3.2 mm28,5020.09.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-3809/16tep2085,3921.09.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-3909/16tep2714,0021.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-4009/16Smartset GHV cement 40 g63,9021.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-4109/16tep2217,0021.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-4209/16tep2085,3923.09.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-4309/16tep2085,3923.09.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-4409/16tep2085,3926.09.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-4509/16tep2055,0026.09.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-4609/16Absolute 9 x 23, rf cross pin399,2822.09.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-4709/16Smartset GHV cement 40 g63,9026.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-4809/16Smartset GHV cement 40 g63,9026.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-4909/16tep2714,0026.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-5009/16Smartset GHV cement 40 g63,9026.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-5109/16klinec tibiálny, skrutky zaisťovacie276,3328.09.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-5209/16tep705,0029.09.2016Zimmer Slovakia s.r.o. , Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 47164816B.Fedor
09-5309/16tep2085,3930.09.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-5409/16tep2085,3930.09.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-5509/16Smartset GHV cement 40 g63,9030.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-5609/16Smartset GHV cement 40 g63,9030.09.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-571/16Vasokan modrý,ružový,introkan žltý,kohút trojcestný,spinokan zavadzač,certofix trio+sety,set anes.,návlek na sondu2550,4803.10.2016B.BRAUN MEDICAL S.R.O. , HLUČÍNSKA 3 , 831 03 BRATISLAVA , IČO: 31350780B.Fedor
09-572/16silon braided EP 1.5,2,2.5,3,3.5,4,5,6, silon monofil,polydox loop,elektroda EKG,prúžky optium, papier na op.stôl3256,3103.10.2016Perfect Distribution a.s. , Kočovce 244 , 91631 Kočovce , IČO: 47719150B.Fedor
09-573/16vložky pôrod.,rukavice ster.6.5, 7, 7.5, 8, návlek na kameru, rúška 225x280cm,rúška 225x320cm,rúška 150x240cm2851,3103.10.2016LOHMANN & RAUSCHER, S.R.O. , GAŠTANOVÁ 15, 811 04 BRATISLAVA, IČO: 31347827B.Fedor
09-574/16redon súprava 400, odsávačky yankauer, kefka sterilná, redon dren,501,2004.10.2016UNOMED spol. s r.o., Zlatovská 2211 , 911 01 Trenčín , IČO: 00612791B.Fedor
09-575/16nurolon silon 2, 2/0, 3/0, 4/0, surgicel, trokár bez ostria, smartmix vacuum1599,6104.10.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-576/16operačné sety, prubany, plášťe, omnistrip 3x76, 6x76, čiapky operačné, menalind krém, tlakomer tensoval, valaclean rolky1811,3904.10.2016HARTMANN – RICO spol. s r.o. / Einsteinova 24 / 851 01 Bratislava , IČO: 31351361B.Fedor
09-577/16uzavretý odb. systém – Skúmavky ( koagulačné, biochemické, sedimentačné, hematologické, ihly odberové)938,3204.10.2016PULImedical spol. s r.o. , Nádražná 34 , 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31344399B.Fedor
09-578/16Set denný, set pacientský, spike bottle1042,5605.10.2016Bracco Imaging Slovakia s.r.o. , Karadžičova 8/a, Bratislava , IČO: 46182870B.Fedor
09-579/16filter kontajnerový s indikátorom62,4005.10.2016ImuMed SK, s.r.o., S. Bíroša 657, 014 01 Bytča , IČO: 36683779B.Fedor
09-580/16Tegaderm CHG, transpore 2,5 cm256,8505.10.2016Meditrade s.r.o. , Levočská 1 , 851 01 Bratislava , IČO: 17312001B.Fedor
09-581/16Parietene 30 x 30 cm, protack fixátor sieťky, polysorb 3/0, elektróda bis senzor1196,8605.10.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-582/16papier BD 1020, 1220, kefky čistiace na inštrumenty521,3505.10.2016Steripak s.r.o. , Sekurisova 16, 841 02 Bratislava , IČO: 35800437B.Fedor
09-583/16main pump tubing768,0005.10.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-584/16Filapeau 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0481,1405.10.2016Unimedica s.r.o. , Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava , IČO: 44962983B.Fedor
09-585/16striekačky 2ml,5ml,10ml,20ml, 50ml, janettky, podložka ložná 220x110cm,hadičky spoj., súpravy inf.,hadica 8/121653,8706.10.2016VIDRA A SPOL. s.r.o. , Štrková 8 , 011 96 Žilina , IČO: 31589561B.Fedor
09-586/16click line grasper769,2006.10.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor
09-587/16súprava infúzna s inj. Piestom, betaplast 1.25, 2.5, sáčok steril. Skladaný 500 x 600 x110 mm865,7706.10.2016PHARMA GROUP, a.s. , SNP 150, 908 73 Veľké Leváre , IČO: 31320911B.Fedor
09-588/16sklúčidlo ručné 116 mm253,2606.10.2016MEDIN Slovensko s.r.o. , Mlynská 10, 921 01 Piešťany , IČO: 46540873B.Fedor
09-589/16elastpore 10x10,I.V, elastpore 7x5cm, masky oper., lopatky na jazyk, vata buničitá 1kg,obväz hydr.10x5cm,20cmx10m1315,0406.10.2016BATIST Medical SK s.r.o. , Račianska 184, 831 05 Bratislava , IČO: 36764248B.Fedor
09-590/16štvorvak composelect s filtrom, filter leukostop2392,9806.10.2016biohem spol. spol. s r.o. , Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín , IČO: 31442617B.Fedor
09-591/16stapler pph 031544,4006.10.2016Johnson & Johnson, s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava , IČO: 31345182B.Fedor
09-592/16čiapka harmoniková,fľaša redon 400ml, filter bakt.,rukavice fóliové, pagavit,hand-fix 30,drény lapar., masky laryngeálne786,1611.10.2016MSM SLOVAKIA S.R.O. , LESNÁ 880, 90851 HOLÍČ , IČO: 31440479B.Fedor
09-594/16tampón prešívaný 22 x 13 cm, čiapka doc, návlek na končatinu 35 x 80 cm, gáza prierezy, set univ.,set pôr., set na šitie1425,8711.10.2016PANEP S.R.O. , BRNĔNSKÁ 1246, 665 01 ROSICE , IČO: 25550250B.Fedor
09-595/16endoobal na stolík 70 x 110 cm, ihla chirurgická G, ihla chirurgická B, ihla chirurgická Ga238,5611.10.2016Opti-med-Pharm s.r.o. , Obchodná 303, 922 01 Veľké Orvišťe , IČO: 31377483B.Fedor
09-596/16kanyla endotracheálna Trivantage 7 mm2340,4711.10.2016ULTRAMED s.r.o. , Ś. Moysesa 431/14 , Žiar nad Hronom , IČO: 36638404B.Fedor
09-597/16uzáver- combi zátka, ventil jednocestný95,1911.10.2016INTRAVENA S.R.O. , LEVOČSKÁ 9 , 080 01 PREŠOV , IČO: 31717802B.Fedor
09-598/16elektróda neutrálna lepiaca84,0011.10.2016MEDICAL GROUP SK a.s. , Trnavská cesta 27/B , 831 04 Bratislava , IČO: 31708030B.Fedor
09-599/16nožnice ligasure impact, polysorb 3/0, parietex 25 x 20 cm1172,4712.10.2016Timed s.r.o. , Trnavská cesta 112 , 821 01 Bratislava , IČO: 602175B.Fedor
09-600/16katéter močový CH 14, 16, 18, maska na kyslík, okuliare kyslíkové, katéter odsávací s prerušovačom318,8713.10.2016K&M MEDIA s.r.o. Čierne 94 , 023 13 Čierne , IČO: 44879806B.Fedor
09-601/16Optime 2/0 18S30E209,8813.10.2016Unimedica s.r.o. , Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava , IČO: 44962983B.Fedor
09-602/16Vasokan modrý,ružový, introkan žltý,kohút trojcestný,spinokan zavadzač,certofix trio+sety,set anes., návlek na sondu1768,8013.10.2016B.BRAUN MEDICAL S.R.O. , HLUČÍNSKA 3 , 831 03 BRATISLAVA , IČO: 31350780B.Fedor
09-603/16dlaha nosová67,7613.10.2016RADIX SPOL. S R.O. , KREMNIČKA 36 , 974 05 BANSKÁ BYSTRICA , IČO: 00615803B.Fedor