ZMLUVY ROK 2020

ČÍSLONÁZOV ZMLUVYDODÁVATEĽPREDMETSUMATRVANIEUZAVRETÁÚČINNÁ    
01/2020/02
SKEN
Rámcová dohoda č. 1/2020/PINMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP č. 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208potravinové výrobky55931,18€ bez dph31.12.202009.01.202015.01.2020
02/2020/13
SKEN
Dodatok č. 16 k zmluve o poskytovaní zdrav. Starostlivosti č. 75NSP1000417Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25,85101 Bratislava, IČO: 35942436zmena zmluvyviď dodatokurčitá17.12.201901.01.2020
03/2020/13
SKEN
Zmluva č. 6004DDSL000120 o poskytovaní zdrav. StarostlivostiUnion zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10,81453 Bratislava, IČO: 36284831úhrada za poskytovanie zdrav. Starostlivostiviď zmluvaneurčitá20.12.201901.01.2020
04/2020/13
SKEN
Zmluva o poskytovaní zdrav. Starostlivosti č. 75DDZS000220Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25,85101 Bratislava, IČO: 35942436úhrada za ADZSviď zmluvaneurčitá23.12.201901.01.2020
05/2020/10
SKEN
Supervízna zmluva č. ST201936 podpora prevádzky ISSTAPRO SLOVENSKO s.r.o., Hroncova 3, 0401 Košice, IČO: 31710549poskytovanie inform. Služiebviď zmluva31.12.202013.12.201901.01.2020
06/2020/01
SKEN
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2020/STREndo-Ped, s.r.o., ul. Fučíkova 973/21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36659983poskytovanie stravovacích služieb3,80€/obed31.12.202030.12.201915.01.2020