ZMLUVY ROK 2019

ČÍSLONÁZOV ZMLUVYDODÁVATEĽPREDMETSUMATRVANIEUZAVRETÁÚČINNÁ
001/2019/01
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorov 70/2018/NZB.Braun Avitum s.r.o., Hlučínska 3, 83103 Bratislava, IČO: 31383963nájom nebytových priestorov2049,36€/1mesiac31.07.202314.12.201809.01.2019
002/2019/03
SKEN
Zmluva o dielo č. 5810ELVYS Slovakia, s.r.o., Oravská Poruba 385,027 54 Veličná, IČO: 36438014servis výťahov2854,51€/rok31.12.201931.12.201809.01.2019
003/2019/01
SKEN
Dohoda o odpustení dlhu č. 334/2018Debitum, a.s., Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 46990054dohoda o odpustení dlhu2359911,2830.12.189931.12.201809.01.2019
004/2019/05
SKEN
Zmluva odbere nebezpečného odpaduSanamedo s.r.o., Rosinská cesta 12,010 08 Žilina, IČO: 36717151odvoz a likvidácia nebezpečného biologického odpaduviď zmluva03.12.201903.12.201809.01.2019
005/2019/01
SKEN
Zmluva o poskytnutí služieb 1/2019/STRRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12,02601 Dolný Kubín, IČO: 00634883poskytovanie stravovacích služieb3,60€/1 obed31.12.201927.12.201809.01.2019
006/2019/01
SKEN
Zmluva o poskytnutí služieb 3/2019/STRVETA-MED s.r.o., Nemocničná 3420/85, 02601 Dolný Kubín, IČO: 36425125poskytovanie stravovacích služieb3,60€/1 obed31.12.201917.12.201815.01.2019
007/2019/13
SKEN
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 33NSP2000118Všeobecná zdrav. Poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 85104 Bratislava, IČO: 35937874plánovaná zdravotná starostlivosť v r. 2019031.12.201914.12.201815.01.2019
008/2019/13
SKEN
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 33NSP2000118Všeobecná zdrav. Poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 85104 Bratislava, IČO: 35937874rozsah zdravotnej starostlivosti021.12.201815.01.2019
009/2019/13
SKEN
Dodatok č. 5 k Zmluve o doprave č. 6004DDSL000114Union zdrav. Poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 81453 Bratislava, IČO: 36284931zmena zmluvy031.12.201917.12.201815.01.2019
010/2019/13
SKEN
Dodatok č. 11 k Zmluve č. 6004NSP2000117Union zdrav. Poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 81453 Bratislava, IČO: 36284931zmena zmluvy020.12.201815.01.2019
011/2019/01
SKEN
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/STRORL medicentrum s.r.o., Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín, IČO: 4723487303,60€/1 obed31.12.201917.12.201815.01.2019