Poďakovanie

Detské oddelenie Dolnooravskej NsP Dolný Kubín bolo vo vianočnom čase obdarované cenným darom.

V hodnote 5000eur bol zakúpený nový moderný monitor vitálnych funkcií na intenzívne sledovanie pacientov na detskej JIS a 4 inhalátory pre dojčatá a väčšie deti.

Naše veľké poďakovanie patrí darcom

Alojz MaliternýLK PartnerFokus studio
Igor DrevenákERVA SYSTEM Parachem
Miroslav MatlákVIZUALDK projektMATLAK economy
LIBRESSOInetorOREA

Dolnooravská NsP D.Kubín .