Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia pre občianky Ukrajiny

DONsP pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti občianok Ukrajiny otvára združenú gynekologicko – pôrodnícku ambulanciu.

Prevádzka tejto ambulancie bude každý utorok  od 8,oo hod. do 14,oo hod. Lekárom tejto ambulancie je atestovaný lekár MUDr. Rak Anton hovoriaci aj v ukrajinskom jazyku.

Sestra Drengubiaková            Tel. kontakt : 043/5801 377 

Ambulancia sa nachádza na II. poschodí bloku „C“ vchod č. VIII.