ZÁKAZ NÁVŠTEV

Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii a ochrany všetkých pacientov pred šírením nákazy ochorenia COVID-19 pristupuje DONsP od 11.7.2022 k zákazu návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice, ktorý bude platný do odvolania.

Výnimky zo zákazu návštev:

 1) Návšteva u pacientov v paliatívnej starostlivosti a umierajúcich. Pre návštevníkov v takomto prípade platí režim OTP. O tom, či ide o paliatívnu starostlivosť alebo umierajúceho pacienta rozhoduje primár oddelenia, alebo v prípade náhleho zhoršenia stavu pacienta službukonajúci lekár.

2) Návšteva kňaza za účelom vysluhovania sviatosti svätého prijímania alebo pomazania pre ťažko chorých a umierajúcich.