ZÁKAZ NÁVŠTEV

V súvislosti s priaznivou epidemiologickou situáciou riaditeľ nemocnice DONsP MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne ruší zákaz návštev s platnosťou od 15.2.2023. Vstup do zdravotníckeho zariadenia je naďalej podmienený riadnym prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom.