Verejné obstarávanie

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov : Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši – Jégého Dolný Kubín
Sídlo : Nemocničná ul. 1944/10, 026 01 Dolný Kubín

IČO : 00634 905  DIČ : 2020563754

Zatriedenie verejného obstarávateľa : § 7 ods. 1 pís. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zastúpená : PhDr. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ DONsP Dolný Kubín

Kontaktná osoba :  JUDr. Martin Hanuliak,  tel. : +421 43 5801 435  e-mail :  hanuliak@donsp.sk


Výzva na predkladanie ponúk, 24.09.2020 – 01.10.2020

Výmena zásobníka nafty pre dieselagregát

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=85475660


Výzva na predkladanie ponúk, 09.09.2020 – 18.09.2020

Stavebné úpravy sociálnych zariadení na detskom oddelení a gynekologicko – pôrodníckom oddelení

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=17596500


Výzva na predkladanie ponúk, 14.08.2020 – 21.08.2020

Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov a spotrebičov   ZÁPISNICA

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?module=customer&page=showProfile&ItemID=34598324


Výzva na predkladanie ponúk, 31.07.2020 – 07.08.2020

Stavebné úpravy sociálnych zariadení na detskom oddelení a gynekologicko – pôrodníckom oddelení   ZRUŠENIE

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?module=customer&page=showProfile&ItemID=53827026


Výzva na predkladanie ponúk, 31.07.2020 – 07.08.2020

Dodanie a montáž ochranných prvkov a madiel(opakovaná zákazka)   ZÁPISNICA

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=20125015


Výzva na predkladanie ponúk, 29.07.2020 – 05.08.2020

Dodávky hemokultivačných liekoviek s výpožičkou analytického systému   ZÁPISNICA

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=86191532


Výzva na predkladanie ponúk, 23.07.2020 – 30.07.2020

Dodanie a montáž ochranných prvkov a madiel    ZRUŠENIE

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=86897888


Výzva na predkladanie ponúk, 19.06.2020 – 26.06.2020

Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu   ZÁPISNICA

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=80627368


Výzva na predkladanie ponúk, 04.05.2020 – 12.05.2020

Maliarske a natieračské práce pre DONsP Dolný Kubín    ZÁPISNICA

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=89512013


Výzva na predkladanie ponúk cez systém EVO, 17.04.2020 – 24.04.2020

Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu  ZRUŠENIE

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426001


Výzva na predkladanie ponúk, 31.03.2020 – 07.04.2020

Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu   ZRUŠENIE

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=65062567


Výzva na predkladanie ponúk, 19.03.2020 – 26.03.2020

Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu    ZRUŠENIE

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=97967592


Výzva na predkladanie ponúk, 17.03.2020 – 24.03.2020

Antitrombotiká  ZÁPISNICA

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=72487013


Výzva na predkladanie ponúk, 16.03.2020 – 20.03.2020

Dezinfekcia  ZÁPISNICA

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=86893704


Výzva na predkladanie ponúk, 11.03.2020 – 18.03.2020

Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu  ZRUŠENIE

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=26687115


Výzva na predkladanie ponúk, 09.03.2020 – 16.03.2020

Ovocie a zelenina  ZÁPISNICA

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=85937104


Výzva na predkladanie ponúk, 06.03.2020 – 13.03.2020

Antitrombotiká  ZRUŠENIE

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=82869276


Výzva na predkladanie ponúk, 27.02.2020 – 06.03.2020, lehota sa predlžuje do 11.03.2020

Pekárenský tovar a cukrárske výrobky  ZÁPISNICA

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=39190561


Výzva na predkladanie ponúk,  24.01.2020 – 31.01.2020

Rázová vlna   ZÁPISNICA

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=88666801


Výzva na predkladanie ponúk, 07.01.2020 – 14.01.2020

Mrazené výrobky – potraviny   ZÁPISNICA

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=88666801


Výzva na predkladanie ponúk, 13.12.2019 – 20.12.2019

Resuscitačné lôžka   ZÁPISNICA

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=91997927


Výzva na predkladanie ponúk, 10.12.2019 – 17.12.2019

Potravinové výrobky    ZÁPISNICA    ZÁPISNICA2

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=35227023


Výzva na predkladanie ponúk, 03.12.2019 – 10.12.2019

Mäso a mäsové výrobky    ZÁPISNICA

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=91886910


Výzva na predkladanie ponúk, 25.11.2019 – 03.12.2019

Ultrazvukový prístroj   ZÁPISNICA

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=92223181


Výzva na predkladanie ponúk, 22.11.2019 – 02.12.2019

Nákup a dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec   ZÁPISNICA

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=79407323


Výzva na predkladanie ponúk, 15.11.2019 – 25.11.2019, lehota sa predlžuje do 29.11.2019

Dezinfekčné prostriedky na ruky   ZÁPISNICA

https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=73546937