Neurologické oddelenie

Návštevné hodiny
Pondelok14:00 – 16:00
Utorok14:00 – 16:00
Streda14:00 – 16:00
Štvrtok14:00 – 16:00
Piatok14:00 – 16:00
Sobota10:00-12:00 / 14:00 – 16:00
Nedeľa10:00-12:00 / 14:00 – 16:00
Kontakt

Primár oddelenia: +421 (0) 43 5801 282
Vedúca sestra: +421 (0) 43 5801 316

Oddelenie: +421 (0) 43 5801 574

JIS: +421 (0) 43 5801 519


O ODDELENÍ

Poskytuje diagnostickú a liečebno- preventívnu starostlivosť pacientom zo spádovej oblasti regiónu Orava s ochoreniami centrálneho a periférneho nervového systému, psychosomatickými ochoreniami a s primárnymi ochoreniami svalov. Nachádza sa na druhom poschodí lôžkového traktu v bloku B. Ide o odborné oddelenie so spádom pre celú Oravu. Hlavnou náplňou oddelenia je diagnostikovanie a liečenie pacientov s chorobami nervovej sústavy. V súčasnosti sa vykonáva s depistážou (aktívne vyhľadávanie) pacientov so záchvatovými ochoreniami po prekonaných prechodných mozgových nedokrveniach, pacientov s degeneratívnym ochorením mozgu a najmä s nádorovými ochoreniami nervovej sústavy, na čo sa využíva vyšetrovacia metóda – echoencefalografia.

Neuro-fyziologické laboratorium pri neurologickom oddelení  DONsP Dolný Kubín vyšetruje na EEG prístroji pacientov s bolesťami hlavy závratmi poruchami vedomia a pod., robíme aj vyšetrenia po spánkovej deprivácii u epileptikov.

Na EMG prístroji vyšetrujeme pacientov so všetkými druhmi porúch motoriky a citlivosti končatín. Súčasťou prístroja je zariadenie na testovanie zrakovej, sluchovej dráhy a dráhy citlivosti. Na uvedené vyšetrenia objednáva pacienta ambulantný neurológ , vyšetrenia sú plne hradené zdravotnou poisťovňou. Zapožičaný máme prístroj na vyšetrovanie mozgovej cirkulácie. Podmienky objednania termínu a vyšetrenia sú rovnaké -cez príjmovú neurologickú ambulanciu v DONsP Dolný Kubín.

V oblasti zavádzania nových vyšetrovacích metód  sme zaviedli transkaniálne vyšetrenie mozgových ciev tzv. vyšetrenie TDI. Toto oddelenie a zároveň nemocnica je zaradená medzi nemocnice oprávnené podávať trombolýzu u pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode (NCMP)