Kariéra a pracovné miesta

 

Zoznam voľných pracovných pozícií v DONsP

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N. Jégého Dolný Kubín príjme do pracovného pomeru lekárov:

Chirurgické oddelenie

Voľné pracovné pozície :  

Lekár absolvent ( so špecializáciou vítané),   Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80 a

2 Sestry Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80 a

Neurologické oddelenie

Voľné pracovné pozície : 

2 Lekári absolventi ( so špecializáciou vítané),   Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80 a (ponúkame náborový príspevok a možnosť ubytovania v spolupráci s mestom)

Interné oddelenie

Voľné pracovné pozície :

Lekár – špecializácia vítaná, Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80 a

2 Sestry Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80 a

Oddelenie rádio diagnostické

Voľné pracovné pozície :  žiadne

Oddelenie dlhodobo chorých

Voľné pracovné pozície : 

lekár.   Plat: v zmysle zákona 578/2004 §80a

Detské oddelenie

Voľné pracovné pozície :  žiadne

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie

Voľné pracovné pozície :  žiadne

Oddelenie klinickej biochémie, klinickej  hematológie a transfúziológie.

Voľné pracovné pozície : 

1 Sestra (úv. 0,4 HTO ut. a štv. odber a spracovanie krvy u darcov) Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80 a

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Voľné pracovné pozície : 

2 Pôrodné asistentky Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80 a

Oddelenie klinickej mikrobiológie

Voľné pracovné pozície :  žiadne

Patológia a prosektúra

Voľné pracovné pozície :  žiadne

Novorodenecké oddelenie

Voľné pracovné pozície : 

3 Sestry(Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa) Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80 a

Ortopedické oddelenie

Voľné pracovné pozície :  žiadne

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

Voľné pracovné pozície : 

2 Sestry Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80 a

Centrálne operačné sály

Voľné pracovné pozície :  žiadne

Psychiatrická ambulancia

Voľné pracovné pozície :  žiadne

Nemocničná lekáreň

Voľné pracovné pozície :  žiadne

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Voľné pracovné pozície : 

1  vyučené kuchárky najlepšie s praxou Plat : v zmysle ZP a vnútroorganizačnej smernice.

Informácie: t.č.: 043/5801288, personálne oddelenie

e-mail: balkova@donsp.sk

web: www.donsp.sk

Stránka je pravidelne upravovaná, preto si pravidelne kontrolujte stav voľných pracovných pozícií.