Oznámenie

 Upozorňujeme  darcov  krvi, že dňa 19.04.2022 bude zrušený odber  krvi z   technických príčin.

Odbery krvi sa budú uskutočňovať od  21.04. 2022.

V prípade potreby Vašej krvnej skupiny Vás budeme písomne, prípadne  telefonicky  informovať.

Za porozumenie  ďakujeme.

DONsP pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti občianok Ukrajiny otvára združenú gynekologicko – pôrodnícku ambulanciu.

Prevádzka tejto ambulancie bude každý utorok  od 8,oo hod. do 14,oo hod. Lekárom tejto ambulancie je atestovaný lekár MUDr. Rak Anton hovoriaci aj ukrajinskom jazyku.

Sestra Drengubiaková            Tel. kontakt : 043/5801 377 

Ambulancia sa nachádza na II. poschodí bloku „C“ vchod č. VIII.

Dolnooravská nemocnica sa stala očkovacím centrom záujemcovia sa môžu registrovať do centrálnej čakárne na www.korona.gov.sk.

MOM antigénové testy

poskytovanie monoklonálnych protilátkok proti SARS-CoV-2 (bamlanivimab plus etesivimab a casirivimab plus indevimab)  bolo dňom 28.01.2022 ukončené,  prestávajú  sa podávať, nakoľko majú výrazne obmedzenú účinnosť na variant omikron