Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie.

Vzniklo v roku 1975 ako prvé  lôžkové oddelenie  vrámci NsP Dolný Kubín.    Zriadené  tu boli oddelenia gynekológie , patologickej tehotnosti a šestonedelia , neskôr , ako prvý  na Slovensku sme zaviedli systém ošetrovania novorodenca – rooming-in./ dieťa  na izbe spolu s matkou/

Postupným moderným  prístrojovým vybavením nášho oddelenia sa u nás poskytovaná diagnostika a liečba gynekologických a pôrodníckych ochorení zracionalizovala , skrátila a skvalitnila.Vďaka kvalitnému  prístrojovému vybaveniu ako aj  erudovanému a ochotnému personálu je naše oddelenie vyhľadávané pacientkami  nielen  z nášho regiónu ale aj  pacientkami z  celého Slovenska. Po úspešnom  splnení kritérií, po audite a vyhodnotení výsledkov bol oddeleniu  19.11.2004 udelený certifikát  WHO- UNICEF  Baby Friendly Hospital.

Naše oddelenie je členené na gynekologickú časť , šestonedelie a operačné + pôrodné sály.

Gynekologické oddelenie – Všetky izby sú vybavené  telefónom , televízorom , balkónom s výhľadom a moderným nábytkom. Sú členené ako jedno,dvoj a trojposteľové.

Šestonedelie – izby na šestonedelí spĺňajú kritériá roomig-in. Pričom je nutné zdôrazniť , že systém je dobrovoľný t.j. matka /šestonedielka/  si pobyt s dieťaťom volí podľa priania, lebo súčasťou  oddelenia šestonedelia je aj oddelenie novorodenecké. Na tomto oddelení je stála služba  novorodeneckých sestier a lekára.

Pôrodné sály sú vybavené modernými polohovacími posteľami- kreslami, ako aj najmodernejšou prepartálnou monitorovacou technikou / CTG/. Rodičky môžu počas pôrodu využiť fitlopty, relaxačnú hudbu , aromaterapiu či iné alternatívne metódy uľahčujúce a humanizujúce pôrod. Samozrejmosťou je prítomnosť otca či inej blízkej osoby pri pôrode na prianie rodičky. Ich prvé okamihy po pôrode môžu byť zvečnené fotografiou. K bežným metódam uľahčujúcim pôrod na našom oddelení patrí poskytovanie  pôrodníckej analgézie / PEDA/ , ktorá je dostupná na prianie rodičky 24 hodín. Rodičky môžu požiadať o  odber pupočníkovej krvi – CEPTRA , ktorý sme na našom oddelení začali realizovať medzi prvými na Slovensku.

Operačné sály. Naše oddelenie poskytuje širokú škálu diagnostických , liečebných a operačných výkonov, v súlade s najnovšími trendami modernej medicíny. Ročne na oddelení odoperujeme  okolo 700 pacientiek, časť z nich /kde to diagnóza dovoľuje / je  operovaná pomocou najmodernejšieho laparoskopického inštrumentária. Oddelenie je tiež vybavené diagnostickým a operačným hysteroskopom.

Primár odd. MUDr. Miloslav Ostrihoň, MBA

Lekári oddelenia: MUDr. Drahomíra Bláhová

MUDr. Vladimír Hruda

MUDr. Gizela Regulyová

MUDr. Sojčáková Eva

MUDr. Ondirková  Lenka

MUDr. Šamajová Regina

MUDr. Ondrej Vasilik

MUDr. Bystrianská Monika

MUDr. Šinálová Simona

MUDr. Dominika Piková

Ambulancie :

Príjmová ambulancia sa nachádza v poliklinickej časti na prízemí v bloku B. Ambulancia slúži na príjem a kompletné spracovanie pacientiek ktoré prichádzajú na naše oddelenie za účelom hospitalizácie. Rovnako sú tu realizované konziliárne vyšetrenia hospitalizovaných aj ambulantných pacientov.  Ordinačné hodiny pondelok -piatok od 7.00 hod. do 15.30

pondelok :Gynekologické združené / špecializované/ ambulancie  prinatologická ambulancia  / MUDr. Regulyová / od 10.00 do 15.00

streda : onkogynekologická ambulancia / MUDr. Bláhová/ od 10.00 do 15.00

piatok : ambulancia rizikovej gravidity  /MUDr. Ostrihoň/ od 10.00 do 15.00

Sonografická ambulancia –  Realizácia konziliárnych UZ vyšetrení , skríningových UZ vyšetrení na modernom  UZ prístroji MEDISON  8000 . Možnosť zhotovenia fotografie z vyšetrenia.

ordinačné hodiny

pondelok 11.00 – 15.00

streda 11.00 – 15.00

piatok 11.00- 15.00

Na vyšetrenie je nutné sa objednať v ambulancii alebo telefonicky 043 -5801- 150

Tehotenské cvičenia  / tehotenská psychoprofylaxia/ .  V rámci  ambulancií ponúkame pre  budúce mamičky  možnosť  konzultácií ,  tehotenské cvičenia a informácie ohľadom tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Na tieto cvičenia  je potrebné sa objednať  na tel. čísle 043- 5801 -377

KONTAKT

tel. 043- 5801 -401043- 5801 -401 /vedúca sestra Fejová Jolana/      

043 -5801 -400 /prim. MUDr. Miloslav Ostrihoň/

e-mail: ostrihon@donsp.sk