Kariéra a pracovné miesta

Zoznam voľných pracovných pozícií v DONsP

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N. Jégého Dolný Kubín príjme do pracovného pomeru lekárov:

Chirurgické oddelenie – Voľná pracovná pozícia :  Lekár absolvent ( so špecializáciou vítané),   Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80 a

Neurologické oddelenie – Voľná pracovná pozícia : Lekár absolvent ( so špecializáciou vítané),   Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80 a

Interné oddelenie – Voľné pracovné pozície : Lekár – špecializácia vítaná, Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80 a

Oddelenie rádio diagnostické  – Voľná pracovná pozícia : Lekár Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80 a

Oddelenie dlhodobo chorých – Voľná pracovná pozícia : 1 lekár.   Plat: v zmysle zákona 578/2004 §80a

Detské oddelenie – Voľná pracovná pozícia :  žiadna

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Oddelenie klinickej biochémie, klinickej  hematológie a transfúziológie. – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie – Voľná pracovná pozícia :žiadna

Oddelenie klinickej mikrobiológie – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Patológia a prosektúra – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Novorodenecké oddelenie – Voľná pracovná pozícia :    žiadne

Ortopedické oddelenie  – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny – Voľná pracovná pozícia :   žiadna

Centrálne operačné sály: Voľné pracovné pozície:      žiadna

Psychiatrická ambulancia: žiadne

Nemocničná lekáreň – Voľné pracovné miesta pozícia : žiadna

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania :   1  vyučené kuchárky najlepšie s praxou Plat : v zmysle ZP a vnútroorganizačnej smernice.

Informácie: t.č.: 043/5801288, personálne oddelenie

e-mail: balkova@donsp.sk

web: www.donsp.sk


Stránka je pravidelne upravovaná, preto si pravidelne kontrolujte stav voľných pracovných pozícií.