Zoznam voľných pracovných pozícií v DONsP.

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N. Jégého Dolný Kubín príjme do pracovného pomeru lekárov:

– lekár na RDG, vhodné aj pre absolventa, (špecializácia vítaná)

– lekár na ODCH, vhodné aj pre absolventa, (špecializácia vítaná)

– lekár na GPO, vhodné aj pre absolventa, (špecializácia vítaná)

Termín nástupu: dohoda

Ponúkame: prácu v stabilnom kolektíve, finančné ohodnotenie v zmysle zákona 578/2004  §80 a,  možnosť ďalšieho vzdelávania, podpora profesného rastu.

Požadujeme: Odbornú spôsobilosť v odbore.

Žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín

Personálne oddelenie, Nemocničná 1944/10

026 01  Dolný Kubín

Informácie: t.č.: 043/5801288, personálne oddelenie

e-mail: balkova@donsp.sk

web: www.donsp.sk

 

Detské oddelenie – Voľná pracovná pozícia :  žiadna

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie – Voľná pracovná pozícia : lekár.  Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80 a

Novorodenecké oddelenie – Voľná pracovná pozícia :    žiadne

Neurologické oddelenie – Voľná pracovná pozícia : žiadne

Chirurgické oddelenie – Voľná pracovná pozícia :  Lekár ( so špecializáciou),  Sestra.  Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80 a

Interné oddelenie – Voľné pracovné pozície : 3 Sestry,  Plat: v zmysle zákona 578/2004 §80ab

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Oddelenie klinickej biochémie, klinickej  hematológie a transfúziológie. – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Oddelenie klinickej mikrobiológie – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Oddelenie rádio diagnostické  – Voľná pracovná pozícia : lekár.  Plat: v zmysle zákona 578/2004  §80 a

Patológia a prosektúra – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Ortopedické oddelenie  – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Oddelenie dlhodobo chorých – Voľná pracovná pozícia :  lekár.   Plat: v zmysle zákona 578/2004 §80a

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny – Voľná pracovná pozícia :   žiadna

Centrálne operačné sály: Voľné pracovné pozície:      žiadna

Psychiatrická ambulancia: žiadne

Nemocničná lekáreň – Voľné pracovné miesta pozícia : Farmaceutický laborantPlat: v zmysle Zákona 578/2004 §80am

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania :    2 vyučené kuchárky najlepšie s praxou Plat : v zmysle ZP a vnútroorganizačnej smernice.


Stránka je pravidelne upravovaná, preto si pravidelne kontrolujte stav voľných pracovných pozícií.