Zoznam voľných pracovných pozícií v DONsP.

Detské oddelenie – Voľná pracovná pozícia :  žiadna

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie – Voľná pracovná pozícia : žiadne,

Novorodenecké oddelenie – Voľná pracovná pozícia :    žiadne

Neurologické oddelenie – Voľná pracovná pozícia : žiadne

Chirurgické oddelenie – Voľná pracovná pozícia :  Lekár ( so špecializáciou),  Sestra.  Plat: v zmysle zákona 578/2004

Interné oddelenie – Voľné pracovné pozície : 3 Sestry,  Plat: v zmysle zákona 578/2004

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Oddelenie klinickej biochémie, klinickej  hematológie a transfúziológie. – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Oddelenie klinickej mikrobiológie – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Oddelenie rádiodiagnostické  – Voľná pracovná pozícia : žiadne

Patológia a prosektúra – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Ortopedické oddelenie  – Voľná pracovná pozícia : žiadna

Oddelenie dlhodobo chorých – Voľná pracovná pozícia : 1 lekár.   Plat: v zmysle zákona 578/2004

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny – Voľná pracovná pozícia :   žiadna

Centrálne operačné sály: Voľné pracovné pozície:      žiadna

Psychiatrická ambulancia: žiadne

Nemocničná lekáreň – Voľné pracovné miesta pozícia : Farmaceutický laborantPlat: v zmysle Zákona 578/2004

OLVaS :    2 vyučené kuchárky najlepšie s praxou Plat : v zmysle ZP a vnútroorganizačnej smernice.


Stránka je pravidelne upravovaná, preto si pravidelne kontrolujte stav voľných pracovných pozícií.