Info KORONAVIRUS! Objednajte sa!     Napíšte nám  StreetView

Testovanie na COVID-19 antigénovými testami v DONsP

 

Od 11.1.2020  Dolnooravská nemocnica MUDr. L.N. Jégého poskytuje testovanie len osobám, ktoré sa zaregistrujú na stránke https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

V rámci požiadavky vypíšete svoje osobné údaje a kontakty a vyberiete preferované miesto odberu – Dolnooravská nemocnica Dolný Kubín. Následne obdržíte sms s identifikačným kódom (COVID PASS), dátumom a časom odberu. V prípade, že Vami zvolený termín je už kapacitne plný, bude Vám poskytnutý najbližší voľný termín.

 Odbery antigénovými testami budú realizované v priestoroch Mobilného odberného

miesta.

Prevádzkové hodiny odberného miesta: Po-Pia 08:00 – 16:00 hod.

Oznamujeme Vám, že  špecializované ambulancie v DONsP ( kardiologická, cievna, diabetologická, ambulancia funkčnej diagnostiky) sú zatvorené do odvolania.
SLUŽBA UCHA!  pre seniorov, porozprávajte sa s rehoľnou sestrou
Vážení darcovia krvi, veľmi si vážime Vašu ochotu pomôcť aj v tomto krízovom období. Vzhľadom na stále potrebnú reguláciu darcovstva je potrebné objednať sa na odber elektronickou formou ( cez web stránku nemocnice, alebo na www.objednatvysetrenie.sk). Za porozumenie ďakujeme. MUDr. Fedorová Aurélia, transfúzny lekár

 

Vážené dámy a páni, milí pacienti,

Dovoľte nám, aby sme Vás privítali na internetovej stránke Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou Dolný Kubín a touto formou Vám tak poskytli informácie o našom zdravotníckom zariadení.

Základným poslaním našej nemocnice je zabezpečovanie liečebno-preventívnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Určite má už každý človek  osobné skúsenosti so zdravotníctvom, pretože život a zdravie sa oprávnene zaraďujú medzi základné a najvýznamnejšie hodnoty človeka. Z tohto hľadiska sa náš kvalifikovaný personál snaží pristupovať ku každému pacientovi s jediným cieľom a tým je spokojnosť a prinavrátenie zdravia.

Dúfame, že na našej stránke nájdete všetky Vami požadované informácie. Zároveň Vám budeme vďační za každý námet, ktorým by sme mohli skvalitniť našu činnosť a zlepšiť prácu.

DONsP bola zriadená :

Zriaďovacie listiny vydané Ministerstvom zdravotníctva SR :

Č. 1970/1991-A/VI-1 zo dňa 14.6.1991 – zriaďuje s účinnosťou od 1.7.1991 štátnu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou; predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti

č. 3909/1991-A zo dňa 11.12.1991 – opatrenie, mení sa s účinnosťou od 1.1.1992 spôsob financovania, organizácia prechádza na príspevkovú formu hospodárenia

č. M/1859/2001 zo dňa 18.4.2001 – zmena zriaďovacej listiny s účinnosťou od 1.5.2001 v časti upravujúcej predmet činnosti takto: predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti prevádzkovaním nemocničnej lekárne na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov, dopravnej zdravotnej služby a záchrannej zdravotnej služby.

Rozhodnutím  ŽSK :

č. 2003/01028 – zmena zriaďovacej listiny – zriaďovateľom s účinnosťou od 1.1.2003 sa stáva ŽSK Žilina

č. 2003/01028-01 zo dňa 19.5.2003 – oprava zmeny zriaďovacej listiny – oprava názvu organizácie

č. 2004/02813 zo dňa 5.5.2004 – zmena zriaďovacej listiny, s účinnosťou od 1.6.2004 sa rozširuje predmet činnosti:, o špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore chirurgia so zameraním na výkon jednodňovej chirurgie, o špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore ortopédia so zameraním na výkon jednodňovej chirurgie, o špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo so zameraním na výkon jednodňovej chirurgie

č. 07740/2006/OZ zo dňa 20.11.2006 – rozhodnutie – povoľuje sa poskytovať zdravotná starostlivosť v ústavnom zdravotníckom zariadení všeobecnej nemocnici s odborným zameraním, rozhodnutie je právoplatné dňa 28.11.2006

č. 4650/2008/OZ zo dňa 4.9.2008 – rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny s účinnosťou od 4.9.2008 v časti názvu takto: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádašiho Jégé Dolný Kubín č. 1952/2009/OZ zo dňa 29.1.2009 – rozhodnutie – zdravotná starostlivosť sa povoľuje poskytovať v ústavnom zdravotníckom zriadení všeobecnej nemocnici s odborným zameraním, rozhodnutie je právoplatné dňa 10.2.2009