Oddelenie Anestézie a Intenzívnej medicíny

Bolo zriadené od roku 1978. Činnosť oddelenia je realizovaná na 2  častiach: – anesteziologická a lôžková časť.

Primár :  MUDr. František Mičáň,     tel. číslo:                               043-5801- 310

Zástupca primára: MUDr. Jana Rybanská

Lekári: MUDr. František Mičáň
MUDr. Agnes Bjelová
MUDr. Jana Havlíková
MUDr. Jana Rybanská
MUDr. Regina Brašeňová
MUDr. Veronika Šeligová
MUDr. Miloš Horváth

Vedúca sestra:  Bc. Pilková Oľga, dipl. sestra, tel. číslo:                        043-5801- 328.

– lôžkové oddelenie – so 4  lôžkami pre intenzívnu medicínu a 4 lôžkami pre intenzívnu medicínu-centrálna JIS

– na OAIM  aktuálne pracuje  6 lekárov , piati  s  atestáciou II. stupňa . 18 SZP, 5 NZP.

– ročne je priemerne hospitalizovaných 300 pacientov .

– v anesteziologickej časti  podávame ročne -3300  anestézií,

–  5 lekári vykonávajú  pôrodnícku analgéziu  aj v mimopracovnej dobe.

– v poliklinike je zriadená  ambulancia pre liečbu chronickej bolesti s činnosťou 4 dni v týždni.