Neurologická ambulancia.

Neuro-fyziologické laboratórium pri neurologickom oddelení DONsP Dolný Kubín vyšetruje na EEG prístroji pacientov s bolesťami hlavy závratmi poruchami vedomia a pod., robíme aj vyšetrenia po spánkovej deprivácii u epileptikov.
Na EMG prístroji vyšetrujeme pacientov so všetkými druhmi porúch motoriky a citlivosti končatín. Súčasťou prístroja je zariadenie na testovanie zrakovej,sluchovej dráhy a dráhy citlivosti.
Na uvedené vyšetrenia objednáva pacienta ambulantný neurológ , vyšetrenia sú plne hradené zdravotnou poisťovňou.
Zapožičaný máme prístroj na vyšetrovanie mozgovej cirkulácie. Podmienky objednania termínu a vyšetrenia sú rovnaké -cez príjmovú neurologickú ambulanciu v DONsP Dolný Kubín.

Ambulancia ošetrujúci lekár ordinačný deň ordinačné hodiny č.t.
Neurologická MUDr. Šingliarová Mária pondelok až piatok 8,30-14,30 043-5-801-581
EEG, EMG s. Benková pondelok až piatok 7,30 -14,30 043-5801-233