Dolnooravská nemocnica MUDr. L. N. Jégé, aby napĺňala kompletné služby poskytovania zdravotnej starostlivosti, prevádzkuje i ambulanciu pohotovostnej služby (LSPP). Od 1.7.2018 služba prvej pomoci sa nachádza v priestoroch pri Internej príjmovej ambulancii v bloku A na prízemí.

Ordinačné hodiny :

V pracovné dni  od 15,oo hod. do 22,00 hod.

V soboty, nedele a sviatky od 7,oo hod. do 22,oo hod.

Službukonajúci personál zabezpečujú všetci obvodní lekári regiónu dolnej Oravy podľa pravidelného mesačného rozpisu spolu so sestrami.

Telefónne číslo APS ambulancie    043-5801-452  po 15,oo hod.