Dolnooravská nemocnica MUDr. L. N. Jégé, aby napĺňala kompletné služby poskytovania zdravotnej starostlivosti, prevádzkuje i lekársku službu prvej pomoci (LSPP). Od 1.8.2010 služba prvej pomoci bola presťahovaná do priestorov pri Internej príjmovej ambulancii v bloku A na prízemí.

Ordinačné hodiny :

V pracovné dni  od 15,oo hod. do 07,00 druhého dňa

V soboty, nedele a sviatky v 24 prevádzke.

Službukonajúci personál zabezpečujú všetci obvodní lekári regiónu dolnej Oravy podľa pravidelného mesačného rozpisu spolu so sestrami, ktoré sú kmeňovými zamestnankyňami DONsP.

Telefónne číslo LSPP ambulancie    043-5801-452