Oznamy

Upozorňujeme darcov krvi, že dňa 13.2.2018 a dňa 15.2.2018 budú zrušené odbery krvy z dôvodu chrípkovej epidémie.  Odbery sa budú uskutočňovať od 20.2.2018.

V prípade potreby Vašej krvnej skupiny Vás budeme písomne alebo telefonický informovať.

Ďakujeme za porozumenie.

Oddelenie hematológie