Stránku jednotlivých ambulancií v menu ambulancie vpravo hore. V prípade záujmu o fotky z našich oddelení pokračujte kliknutím  na Galérie fotiek nemocnice.

Cez uvedené odkazy sa môžete elektronicky objednať na vyšetrenie.

V skúšobnej prevádzke sú to:

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia č.1 OBJEDNAŤ

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia č.2 OBJEDNAŤ

Psychiatrická ambulancia OBJEDNAŤ

Obsah stánok, grafické prílohy ako aj ostatné súčasti tejto webovej stránky sú  chránené autorskými právami.

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégé Dolný Kubín.