Emailové adresy

Oddelenie Priezvisko email:
Detské MUDr. Dudášiková Bea dudasikova@donsp.sk
Gynekologicko-pôrodnícke MUDr. Miloslav Ostrihoň, MBA
ostrihon@donsp.sk
Gynekologicko-pôrodnícke Bc. Fejová Jolana fejova@donsp.sk
Novorodenecké MUDr. Dudášová Jana dudasovaj@donsp.sk
Neurologické MUDr. Kyčina Marián
kycina@donsp.sk
Chirurgické MUDr. Ivan Maretta
maretta@donsp.sk
Chirurgické MUDr. Rastislav  Johanes, PhD. johanes@donsp.sk
Interné
 MUDr. Peter Letavay
letavay@donsp.sk
Ortopedické MUDr. Sedliak Ján sedliak@donsp.sk
Nemocničná lekáreň Mgr. Sárená Alexandra
lekaren@donsp.sk
Dlhodobo chorých MUDr. Ninis Ladislav ninis@donsp.sk
Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny MUDr. Mičáň František
mican@donsp.sk
Fyziatricko  rehabilitačné MUDr. Horná Anna horna@donsp.sk
Klinickej biochémie a hematológie RNDr. Srogoňová Ľudmila
srogonova@donsp.sk
Klinickej mikrobiológie MUDr. Adriana Perželová
perzelova@donsp.sk
Rádiodiagnostiky MUDr. Jana Pramuková
pramukova@donsp.sk
Patológie a prosektúry MUDr. Šingliar Anton singliar@donsp.sk

   
Riaditeľ nemocnice PhDr. Jozef Mintál,MBA mintal@donsp.sk
Námestník riaditeľa pre HTČ Ing. Ján Strežo strezo@donsp.sk
Námestník riaditeľa pre LPS MUDr. Ladislav  Ninis ninis@donsp.sk
Námestníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Alena Dudášová
dudasova.a@donsp.sk
Vedúca ekonomického odboru Johana  Karetková
karetkova@donsp.sk
Personálne oddelenie Mgr. Eva Balková
balkova@donsp.sk
Personálne oddelenie Petronela Jarkovská
jarkovska@donsp.sk
Technický odbor Ing. Dáša Smoleňová smolenova@donsp.sk
Jozef Mikunda mikunda@donsp.sk
Odd. pre styk so zdrav. poisťovňami Mgr. Anna Mandičová mandicova@donsp.sk
Doprava Miroslav Špavor doprava@donsp.sk
Všeobecný email DONsP MUDr. L. N. Jégé donsp@donsp.sk
Sekretariát riaditeľa Zuzana Laššáková sekretariat@donsp.sk
Prevádzkový odbor Zdena Škvarková skvarkova@donsp.sk
Útvar krízového riadenia Ing. Doležalová ukrdk@donsp.sk
Rýchla lekárska pomoc  (RLP) MUDr. Marcela  Žuffová rlpdk@donsp.sk

Pages

Feeds

Categories

All internal blog posts:

[+/-] Get all posts

Archives