Ortopedicko – traumatologické oddelenie

Vznik  ortopedicko-traumatologického oddelenia  sa datuje k    1.11. 1976 kedy sa pod vedením prim.  Dr. Eiselta , kedy sa začala starostlivosť o pacientov s ochoreniami  a úrazmi pohybového ústrojenstva. Pod vedením primárov   MUDr. Kordu – od roku 1982, MUDr Štillu- od oku 1994,  MUDr. Regulyho – od  roku 1998 a MUDr. Jána Sedliaka- od 1.2.2008, boli postupne do praxe zavedené všetky moderné a operačné postupy a metódy vrátane artroskopií, implantácií umelých náhrad veľkých  kĺbov, ako  i  moderné  postupy pri  ošetrovaní  úrazov pohybového  aparátu.

Charakteristika oddelenia.

Ročne sa  na Ortopedicko traumatologickom oddelení prevedie viac ako 1 420 plánovaných  aj   urgentných výkonov. Operačná ako i ďalšia liečebná  starostlivosť sa snaží byť vždy v súlade s najnovšími trendmi v medicíne, k čomu napomáha aj sústavné vzdelávanie a štúdijné  pobyty lekárov a sestier  na klinikách v zahraničí a na Slovensku. Oddelenie  poskytuje  komplexnú starostlivosť  o ochorenia a úrazy pohybového ústrojenstva . Z operatívy sú v popredí artroskopie –  ktorých  vykonávame  viac ako  400 ročne.

Tiež  v posledných rokoch  narastajú počty   implantácií umelých kĺbnych  náhrad  bedrových i  kolenných zhybov –  v posledných  rokoch  vykonávame  viac ako 100  umelých náhrad  bedra a kolena  ročne . Čakacie   doby na  implantáciu  kĺbnej  náhrady  sú   na našom oddelení  6-9 mesiacov – v závislosti od zdravotnej   poisťovne  klienta .

Na našom oddelení sa naďalej prevádza komplexná  starostlivosť o pacientov s úrazmi pohybového ústrojenstva. V  traumatologických indikáciách naše pracovisko  sleduje   najmodernejšie  trendy  v operačnej  liečbe  zlomenín , ako jedno  z  prvých  pracovísk  na Slovensku sme  zaviedli metodiku   vnútrodreňového zaisteného  klincovania    pri  zlomeninách dlhých kostí. Na oddelení sme  schopní   riešiť prakticky   všetky  druhy poranení  pohybového  aparátu ,  za použitia  najmodernejších   liečených   postupov a techník.

Koncom roka 2009 sme spustili superaseptické operačné sály s laminárnym prúdením vzduchu do operačnéhoho poľa, ktoré spĺňajú všetky parametre europskych hygienických noriem a sú jedny z najmodernejších na Slovensku. Otvorením týchto operačných sál sme pri ťažkých operačných výkonoch podstatne znížili zaťaženie organizmu pacienta širokospektrálnymi antibiotikami.

Pri  poskytovaní   zdravotnej   starostlivosti  kladieme – ako celý  kolektív- dôraz  na  ľudský   prístup   ku  nášmu  klientovi.  Ľudský,  chápavý a láskavý  prístup  ku  každému pacientovi , sa    stalo  mottom   našej každodennej   práce.  O  tom  môžu  dosvedčiť  desiatky a stovky pacientov  zo všetkých  kútov našej republiky….

Ortopedická ambulancia.

ORTOPEDICKÁ PRÍJMOVÁ AMBULANCIA  poskytuje ambulantnú starostlivosť pre  rajónnych,ale aj mimorajónných klientov s ochoreniami a úrazmi osteoartikulárneho aparátu .

Základným poslaním tejto  ambulanci, ak o  už vyplýva z jej  názvu,   je v prvom rade   kompletný  príjem  pacienta  na ortopedické  oddelenie,  ďalej sa prevádzajú sa  prakticky  všetky   kontroly  u pacientov , ktorí  boli  na našom oddelení liečení a operovaní . Druhým pilierom   práce   tejto ambulancie  je  posudzovať vhodnosť operačného   riešenia  u chorobných  stavov nato  indikovaných, najčastejšie  už  u pacientov   vyšetrených  na  inej ( spádovej) ortopedickej  ambulancii  . Po dôkladnom vypočutí Vašich problémov a následnom vyšetrení doporučíme najvhodnejší terapeutický postup zahrňujúci medikamentóznu liečbu, rehabilitáciu alebo operačné  riešenie  Vašich  zdravotných   potiaží.

V ortopédii dospelých sú to predovšetkým degeneratívne zmeny na pohybovom aparáte  hlavne váhonosných zhybov /napr.gonartróza, koxartróza/,  ale aj  zmeny na axiálnom skelete  /vertebrogénne ťažkosti/. Samozrejmosťou je u našich pacientiek /predovšetkým v klimaktériu/ aj zabezpečenie diagnostiky a terapie  osteoporózy, s ďalším sledovaním účinnosti liečby.  V detskej ortopédii je to predovšetkým screeningové  sonografické vyšetrenie bedrového kĺbu novorodenca a následná terapia pri vykĺbení. Samozrejmosťou je diagnostika a  liečba vrodených deformít nohy/ napr. konská noha/. U detského pacienta je to napríklad  liečba a sledovanie plochej nohy, chybného držania tela, skoliózy… V prípade potreby protetickej pomôcky zabezpečíme v spolupráci s protetikom jej správnu výrobu a aplikáciu. V rámci  starostlivosti o  úrazy  pohybového  ústrojenstva  prevádzame  primárnu  aj sekundárnu diagnostiku  a  ďalšiu následnú  starostlivosť  prakticky   všetkých  typov    poranení oateoartikuzlárneho aparátu. V rámci   kontinuity  predoperačnej   starostlivosti a následného   sledovania   pacientov   je  práca   na  ortopedickej príjmovej ambulancii  organizovaná  tak, aby  každý lekár oddelenia   mal  svoj   ambulantný  deň .  Týmto , je podľa   nášho  názoru  najlepšie  zabezpečená zdravotná   starostlivosť   a  tiež   môže  fungovať  princíp kontinuálnej  spätnej  väzby   medzi  ošetrujúcim lekárom  a jeho pacientom.

Ordinačné  hodiny

Pondelok: 8:00-13:00    Ordinuje   MUDr . Prádel, MUDr. Kompan Ján

Utorok :      8:00-13:00    Ordinujú  MUDr. Sedliak,

Streda:        8:00-13:00    Ordinuje   MUDr. Šagát

Štvrtok :    8:00-13:00     Detská ortopedická poradňa a USG   bedrových  kĺbov

Ordinujú  striedavo MUDr . Prádel, MUDr. Sedliak,  MUDr. Šagát

Piatok:        8:00-15:00     Traumatologická  ambulancia Ordinuje  MUDr. Socha

Lekári oddelenia:
MUDr. Michal Prádel

MUDr. Tomáš Šagát

MUDr. Ján Socha

MUDr.  Ján  Kompan

MUDr. Ondrek Jakub

MUDr. Vladimír Michálek

MUDr. Matúš Krasničan

MUDr. Mozolík Pavol

MUDr. Vrančík Tomáš

Nájdete  nás  v  bloku  C   nemocnice na konci  chodby za chirurgickou príjmovou ambulanciou.

Kontakt : Prim. MUDr. Sedliak Ján.   tel.043-5801-272 e-mail : sedliak@donsp.sk

Ambulancia tel.kontakt – 043-5801-358