Registrácia náhradníkov na očkovanie

je momentálne dočasne pozastavená

Osoby pre zaradenie do zoznamu musia

– dosahovať vek minimálne 65 rokov, alebo spĺňajú nižšie uvedené pravidlá

vzhľadom na to že Vyhláška č. 58/2021 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 nám umožňuje očkovať pacientov v situácii, keď sa nedostavia všetci klienti objednaní cez objednávací systém, môžu sa pacienti špecifikovaní tu hlásiť do zoznamu náhradníkov.

Nutnosťou je vedieť sa dostaviť na očkovacie miesto do 30 minút od zavolania! Vhodné je mať dopredu vyplnený Dotazník pred vakcináciou a Poučenie pred vakcináciou