Interné oddelenie.

Interné  oddelenie  patrí k základným oddeleniam DONsP L. N. Jégého v Dolnom Kubíne. Je lokalizované na prvom poschodí monobloku .  Oddelenie je členené na  dve samostatné jednotky s kompletným zariadením ako interné  oddelenie muži a interné  oddelenie ženy.

Interné    oddelenie  ženy:

Počet postelí: 26

Kontakt – tel.:043 -5801 -463

Interné oddelenie  muži:

Počet postelí: 25

Kontakt – tel.: 043 -5801 -381

Izby sú väčšinou trojposteľové, na každom trakte je izba dvojposteľová.  Máme aj  nadštandardné izby s komplexným vybavením a vlastným sociálnym zariadením.  Ostatné izby sú vybavené LCD televízormi. Celé oddelenie je pokryté WIFI signálom. Z odborného hľadiska naše  oddelenie  zabezpečuje  komplexnú starostlivosť  na vysokej úrovni pre pacientov s internými ochoreniami,  predovšetkým pre našu spádovú oblasť.  Toto  môžeme dosiahnuť len v úzkej spolupráci so SVALZ – ovými  oddeleniami a predovšetkým  odbornými  ambulanciami – kardiologickou,   gastroenterologickou, hematologickou, neštátnou nefrologickou,   ambulanciou pre diabetologiu a endokrinné poruchy,   ambulanciou klinickej imunológie, neštátnou amb. POKO, neštátnou dialýzou  ako i neštátnou ambulanciou  respiračných chorôb.  Pri diagnostike a liečbe  našich pacientov úzko spolupracujeme   s ostatnými    odbornými oddeleniami  ako i vyššími zdravotníckymi zariadeniami, predovšetkým  Martinskou fakultnou nemocnicou, ÚVN Ružomberok,  ako i SÚSCH v Banskej Bystrici a Národným onkologickým ústavom v Bratislave.

Osobitnou súčasťou nášho  oddelenia je JIS, ktorá je lokalizovaná na  prízemí  bloku A časti našej nemocnice.

Interné oddelenie JIS:    9 elektropolohovateľných akútnych postelí  vo vysokom štandarde. Jedna izba nadštandardná vybavená samostatným WC, sprchou, TV, vysoko rýchlostným internetom elektrický polohovateľnou posteľou.

Kontakt – tel.: 043 -5801- 297

Je  prispôsobená na zvládnutie  akútnych stavov vo  vnútornom lekárstve  –  predovšetkým  akútnych koronárnych syndrómov, s úzkou spoluprácou s kardiologickým centrom  Roosweltovej nemocnice  B. Bystrica, ako i závažných metabolických stavov. Je vybavená modernou  monitorovacou technikou s možnosťou invazívnych  vyšetrení, včítane zabezpečenia  dočasnej externej kardiostimulácie.

Pre diagnostiku ischemickej choroby srdca  ako i stratifikácii pacientov  s dokázanou koronárnou chorobou srdca a pacientov po infarkte myokardu slúži ambulancia funkčného vyšetrovania.

Lekári :

Primár oddelenia:  MUDr. Peter Letavay :

Kontakt – tel.: 043 -5801 -302

E-mail: letavay@donsp.sk

Zástupca  primára odd. –   MUDr. Martina Mikešová

Kontakt: 043- 5801 -346

Vedúci lekár JIS oddelenia:    MUDr.  Michal Piskor:  Kontakt – 043  5801 297, 043 5801 296; 043 5801 289

Špecializované ambulancie :

Kardiologická ambulancia:  MUDr. Peter Letavay

Ambulancia   funkčnej diagnostiky:

Kontakt – tel.:  043- 5801- 345

Interná príjmová ambulancia:

Kontakt – tel.:  043- 5801- 460;       043-5801-462

Kardiologická ambulancia : MUDr. Peter Letavay, č. t. 043/5801 331

od 1.10.2013 ordinačný deň  štvrtok     od 9,00 do 14,00 hod.

Objednávanie iba v ordinačný deň na tel. čísle  043/5801 337

Lekári  interného oddelenia043- 5801- 346

MUDr.  Michal  Piskor, MUDr. Miroslava  Škuntová, MUDr. Celecová Zuzana, MUDr. Martina Mikešová, MUDr. Garajová Zuzana, MUDr. Kožičková Jana, MUDr. Smiková Veronika, MUDr. Alexandra Michálková, MUDr. Brejčáková Tatiana, MUDr. Iveta Ondrušová, MUDr. Šimurdová Miroslava, MUDr. Petra Vasiliková, MUDr. Mazurová Mária, MUDr. Šabík Martin, MUDr. Andrej Ganobjak, MUDr. Mazúr Juraj, MUDr. Mudrončíková Adriana, MUDr. Klaudia Belvončíková, MUDr. Matúš Borovka, MUDr. Rázga Ján, MUDr. Havranová Gabriela, MUDr. Kulich Metod, MUDr. Dziewicz Ivan, MUDr. Dziewicz Ivan, ml.

 

Vedúca sestra oddelenia: Bc. Renáta Bombová

Kontakt – tel.: 043 -5801- 293