Chirurgické oddelenie

Je tvorené komplexom  40 lôžok na 3. poschodí monobloku. Z izieb pacientov je krásny výhľad na mesto Dolný Kubín, Kubínsku hoľu, Choč a  hrebeň Malej Fatry.

Izby pacientov sú 1- 3 lôžkové. K dispozícii sú i dve izby s nadštandardným vybavením / TV, rádio, chladnička, WC, sprchovací kút /. Chirurgické oddelenie poskytuje diagnostickú a vysoko odbornú a modernú operačnú liečbu pacientom  s benígnymi i malígnymi  ochoreniami žalúdka, žlčníka, tenkého i hrubého čreva,  prietržami steny brušnej  a  s ochoreniami prsníkov.  Celkove za rok tunajšie  pracovisko urobí viac ako  1200 plánovaných a akútnych operácií na dvoch nových superaseptických operačných  sálach s laminárnym prúdením vzduchu v priestore operačného poľa.

Čakacie doby na operácie sú  v  priemere  2  týždne.

Chirurgia  v Dolnom Kubíne sa špecializuje najmä na chirurgickú liečbu ochorení  štítnej žľazy a príštítných teliesok. Od začiatku  fungovania chirurgie  v roku  1978  tu bolo napr. operovaných už vyše     6200 pacientov s týmto ochorením, a to nielen zo Slovenska,  ale i zo zahraničia.  Ide jednoznačne o najväčší súbor týchto operácií na Slovensku, ktorý je i štatisticky vyhodnotený.

Výsledky sú vynikajúce, ročne  sa  vykoná  viac ako 200  operácií štítnej žľazy.

Známa je i cievna chirurgia, nakoľko tu pracuje  erudovaný cievny  chirurg / náhrady ciev, operačná i sklerotizačná liečba   kŕčových žíl, endoskopická resekcia nedomykavých žilných spojok na  dolných končatinách a i. Oddelenie patrí tiež medzi prvé pracoviská na Slovensku, kde  sa začali a robia  operácie pokročilých štádií hemoroidov  modernou metódou podľa profesora Longa / stappling/.

V rámci  prevencie    nádoru  prsníka vykonávame     –  mamografické,   sonografické,  duktografické,   cielené  intervenčné  výkony   pod  USG  event. MMG  (tekoihlová aspirácia, core cut  biopsia),  stereotaktická  lokalizácia  s cielenou  biopsiou,  predoperačné  stereotaktické  zavedenie  lokalizačného  vodiča-  Frankova  ihla   pod  MMG .

Lekári   rádiologického  oddelenia   spĺňajú   požiadavky pre   odbornú  spôsobilosť  vykonávať   preventívne   mamograficcké  vyšetrenia podľa  odborného  usmernenia  č. 28222/2005.

Na  pracovisku  je  zabezpečené   dvojité  čítanie  mmg snímok  dvoma  lekármi -radiológmi  , event.  ďalším   lekárom   so  špecializáciou  v mamológii.

Pracovisko   spĺňa   materiálno   technické  vybavenie   v zmysle   odb. usmernenia  MZ.

Po príchode MUDr. Rastislava Johanesa, PhD., predsedu Sekcie endoskopickej chirurgie Slovenskej chirurgickej spoločnosti, s erudíciou vyše 5000 operácií z toho 2000 laparoskopických, sa na chirurgickom oddelení DONsP  v  Dolnom Kubíne vo zvýšenej miere vykonávajú laparoskopické výkony s dominanciou prietrží, žlčníkov a operácií slepého čreva, vrátane akútnych. Dr. Johanes má najväčší odoperovaný súbor laparoskopických operácií hrubého čreva pre malígne aj benígne ochorenia na Slovensku, čo bolo aj témou jeho dizertačnej práce. Takisto sa budú vo zvýšenej miere operovať žalúdky pre malígne a benígne ochorenia, vrátane zašitia prasknutého žalúdočného vredu  a gastroezofageálneho refluxu ( pálenie záhy ). Za príplatok pacienta sa bude vykonávať tzv. bariatrická operácia, teda operácie pre obezitu.

Chirurgia je oficiálnym školiacim centrom Slovenskej zdravotníckej univerzity pre laparoskopické výkony.

Pacienti sa môžu objednať na  hospitalizáciu i  telefonicky  na čísle  .

K chirurgickému oddeleniu patria  i špecializované ambulancie:

Príjmová chirurgická –  pondelok až piatok od 7,00 – 15,00 hod.     MUDr.  Bajaček Jozef

Cievna / utorok /  –  od 7,30-12,oo  a od 13,00 do 14,oo hod.

/štvrtok/  – od 9,oo -12,00 a od 13,oo  do 14,oo hod.  MUDr. Neznámy Ján

Proktologická / pondelok/  – len pre pacientov – MUDr. Koutny Jaroslav

Prsníková / streda /  od 9,oo-12,00  a  od  13,00 – 14,00 hod.  MUDr. Maretta Ivan

/piatok/  – od 11,oo do 12,30 hod.    MUDr. Maretta Ivan    Tel.:0435801 241

Stomická /piatok/  od 13,oo do 14,oo hod.  – MUDr. Maretta Ivan Tel.:043 5801 351

Primár:  MUDr. Ivan Maretta

Zástupca:        MUDr. Rastislav Johanes, PhD.    Tel.:  043 5801 229; č. mobilu 0903 802 375

Lekári oddelenia:

MUDr. Ivan Maretta

.MUDr. Milan Chrenko

MUDr. Ján Neznámy

MUDr. Jozef Bajaček

MUDr. Jaroslav Koutný

MUDr. Igor Leyko

MUDr. Andrej Kubašek ml.

MUDr. Oman Vladimír,

MUDr. Juríčková Lenka

MUDr. Prídavka Roman

MUDr. Denisa Statečná

MUDr. Ondrej Bencúr

MUDr. Medvecký Štefan

MUDr. Hatrák Matúš

 

Vedúca sestra:       Mgr.  Zelinová Eva                  Tel:043 5801 412

Manažérka:             Bc.  Mišulová  Zlatica                     Tel: 0435-801-412,

Sekretariát:               Bc. Maťugová Jaroslava               Tel: 0435801 538