ZMLUVY ROK 2018

ČÍSLONÁZOV ZMLUVYDODÁVATEĽPREDMETSUMATRVANIEUZAVRETÁÚČINNÁ
5551106039
SKEN
Zmluva o pripojeníBENESTRA s.r.o., Einsteinova 24,851 01 BratislavaPripojenieviď zmluva24 mesiacov18.01.201819.01.2018
885468082D
SKEN
Zmluva o pripojeníBENESTRA s.r.o., Einsteinova 24,851 01 BratislavaPripojenieviď zmluva24 mesiacov18.01.201819.01.2018
1
SKEN
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecíProlink s.r.o., 9.Mája 325/1, 026 01 Dolný KubínTlačové zariadenie1€/ rok + DPHdo 1.2.202210.01.201811.01.2018
54
SKEN
DodatokVšZP a.s. Panónska cesta 2, Bratislavačl. 218.12.201719.12.2017
3
SKEN
DodatokDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1čl II15.12.201716.12.2017
4
SKEN
DodatokUNION a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 BratislavaDoba určitá31.12.201818.12.201719.12.2017
4
SKEN
DodatokUNION a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislavačl. 119.12.201720.12.2017
3
SKEN
DodatokXEROX Limited , Einsteinova 23, 851 01 BratislavaServis a údržba31.12.201830.12.201701.01.2018
4
SKEN
DodatokDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1viď dodatok27.09.201728.09.2017
5
SKEN
DodatokDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1viď dodatok30.11.201701.12.2017
33NSP2000118
SKEN
ZmluvaVšZP a.s. Panónska cesta 2, Bratislavaviď zmluvaviď čl. 6 + prílohy31.03.201924.01.201825.01.2018
1
SKEN
Dodatok k zmuve o dieloI.N.V.E.S.T. a.s., Oravská Jasenica 029 64Stav.úpravy - CT pracovisko169 231,40€ s DPH31.01.201830.01.201831.01.2018
22/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebJana Vrábľová, Žaškov 47, 027 21 ŽaškovNebezpečný odpad10 € bez DPH/mesiac31.12.201831.01.201801.02.2018
5/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebSpišská katolícka chartia ADOS CHARITAS, N. J.Vojtašáka 1,Dolný KubínNebezpečný odpad10 € bez DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018

SKEN
Zmluva o podpore a stabilizácii špe. ŠtúdiaUniverzita Komenského v BA, Jess.lek. Fak.v Martine, Malá hora 10701/4A, 036 01 Martinúprava podmienok31.12.201816.01.201817.01.2018
1/2018/STR
SKEN
Zmluva o posk.služiebRuVZ Dolný Kubín, Nemocničná 12, 026 01 Dolný KubínPosk. stravovania3,00 €/stravný lístok31.12.201806.02.201807.02.2018
1/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovSR-Spojená škola, Matúškova 1631,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru111,625 €/mesiac31.12.201816.01.201817.01.2018
2/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Anna Hucková, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru439,90 €/mesiac31.12.201822.01.201823.01.2018
25/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovGynAT s.r.o., Nemocničná 1948/43 , 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru388,00 €/mesiac31.12.201824.01.201825.01.2018
12/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovViera Draganová, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru115,74 €/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
13/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovCHIRPRO s.r.o., A. Sládkoviča 1800,6, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru545,93 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
03/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovVERSAL s.r.o., Veličná 422, 027 54 VeličnáNájom nebyt.priestoru829,23 €/ mesiac31.12.201829.01.201830.01.2018
26/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMEDBAJ, s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru387,79 €/mesiac31.12.201826.01.201827.01.2018
24/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovGYN-P s.r.o, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru449,78€/mesiac31.12.201819.01.201820.01.2018
30/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMária Hochholzerová, Nemocničná 1944/10,02601 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru236,24€/mesiac31.12.201830.01.201831.01.2018
50/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Juraj Štefák, Ľ.Štúra 2296/4,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru373,63€/mesiac31.12.201819.01.201820.01.2018
51/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovPediacentrum s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru362,15€/mesiac31.12.201819.01.201820.01.2018
54/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovKARDIOLÓGIA-MUDr. Peter Šulej s.r.o., Hurbanova 1183/30,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru343,55€/mesiac31.12.201831.01.201801.02.2018
49/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Ondrej Kakačka s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru281,74€/mesiac31.12.201805.02.201806.02.2018
32/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovBc. Tatiana Katreníková, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru236,24€/mesiac31.12.201830.01.201831.01.2018
6/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebRóberta Csomorová, Beňovolehotská 2145/41,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
13/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebTIMAG s.r.o., Mokraďská 563/2,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
17/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebEDENT s.r.o, Párnica 166 , 027 52 PárnicaZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
18/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebNechtový salón SJU, Samuela Nováka 2194 , 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
08/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPTIMAG s.r.o., Mokraďská 563/2,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
3/2018/STR
SKEN
Zmluva o posk.služiebSTELLA-ORL s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínPosk. stravovania3,00 €/stravný lístok31.12.201815.01.201816.01.2018
4/2018/STR
SKEN
Zmluva o posk.služiebVETA-MED s.r.o., Nemocničná 026 01 Dolný KubínPosk. stravovania3,00 €/stravný lístok31.12.201815.01.201816.01.2018
01/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPDr. Moravec s.r.o, M.Urbana 1426/1,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
05/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMUDr. Igor Kršák, Aleja Slobody 1879,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
13/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMEDIFARMA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
11/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPBELGA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
01/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyJM -INTERNA s.r.o, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínÚPS - interné odd.viď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
03/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyMEDIFARMA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínÚPS - interné odd. a JISviď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
04/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyMUDr. Juraj Štefák, Ľ.Štúra 2296/4,026 01 Dolný KubínÚPS - ortopedické odd.viď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
06/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyMUDr. ŠTILLOVÁ s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínÚPS - neurologické odd.viď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
07/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyGynAT s.r.o., Nemocničná 1948/43 , 026 01 Dolný KubínÚPS gyn.pôr.oddelenieviď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
08/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyMUDr. Marta Plevová, Vavrečka 383, 029 01 NámestovoÚPS - gyn.pôr.oddelenieviď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
09/2018/V
SKEN
Zml.o posk.zdrav. činnosti v odbore hematológiaHaMed s.r.o., Lopušná 894/8,026 01 Dolný KubínHematologické vyšetrenia31.12.201810.01.201811.01.2018
12/2018/V
SKEN
Zml. o posk. zdrav.činn. v odbore detská kardiológiaKARDIONIS s.r.o., Tulská 2009/26,026 01 Dolný KubínVyšetrenia v odbore detská kardiológia31.12.201810.01.201811.01.2018
13/2018/V
SKEN
Zml. o posk. zdrav.činn. v odbore detská nefrológiaNEFRO s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínVyšetrenia v odbore detská nefrológia31.12.201810.01.201811.01.2018
15/2018/IA
SKEN
Zmluva o posk. zdrav. starostlivostiMEDIFARMA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínVýkony na internej príjm.amb.31.12.201810.01.201811.01.2018
4/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMEDIFARMA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru366,90 €/mesiac31.12.201823.01.201824.01.2018
5/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Eva Gajarská, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru341,60 €/mesiac31.12.201822.01.201823.01.2018
6/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMgr. Hedviga Mederlyová,Chočská 1525/35,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru247,84 €/mesiac31.12.201822.01.201823.01.2018
7/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovSTELLA-ORL s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru488,61 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
08/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovPhDr. Eva Medvecká, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru267,83 €/mesiac31.12.201822.01.201823.01.2018
9/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovDENT-MAR s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru289,11 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
10/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Mária Záňová, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru339,68 €/mesiac31.12.201822.01.201823.01.2018
11/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovPANDA LSPP s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru353,24 €/mesiac31.12.201823.01.201824.01.2018
14/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovSTRAKAORTO s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru489,64 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
15/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovNEFRO s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru405,60 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
16/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Helena Škerlíková, Nemocničná 1944/10,026 01 DolnýNájom nebyt.priestoru360,59 €/mesiac31.12.201818.01.201819.01.2018
17/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. ŠTILLOVÁ s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru355,45 €/mesiac31.12.201818.01.201819.01.2018
18/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovKARDIONIS s.r.o., Tulská 2009/26,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru399,28 €/mesiac31.12.201818.01.201819.01.2018
19/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovEndoPed s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru375,80 €/mesiac31.12.201817.01.201818.01.2018
20/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Ivan Dziewicz, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru311,52 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
21/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Milan Sloboda, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru282,00 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
22/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovŠtefan Hutár, Odbojárov 1955/45,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru154,92 €/mesiac31.12.201817.01.201818.01.2018
23/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovADENT Pluss s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru335,70 €/mesiac31.12.201817.01.201818.01.2018
27/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovZáňová, Brodňanská, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru235,48 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
29/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorov2PS s.r.o., M.Gaceka 2172/3, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru440,40 €/mesiac31.12.201827.01.201828.01.2018
31/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMarianna Kokošková, Stred 155,027 05 ZázriváNájom nebyt.priestoru150,57 €/mesiac31.12.201824.01.201825.01.2018
04/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPViviSana s.r.o., Nemocničná 2904/4A, 026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
14/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPHaMed s.r.o., Lopušná 894/8,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
15/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMEDICAL PRO, s.r.o., Lazy 2118/41,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
10/2018/ÚPS
SKEN
Zmluva o posk.ústavnej pohotovost.službyMEDICAL PRO, s.r.o., Lazy 2118/41,026 01 Dolný KubínÚPS - interné odd.viď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
11/2018/ÚPS
SKEN
Zmluva o posk.ústavnej pohotovost.službyViviSana s.r.o., Nemocničná 2904/4A, 026 01 Dolný KubínÚPS - interné odd. a JISviď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
14/2018/IA
SKEN
Zmluva o posk.ústavnej pohotovost.službyViviSana s.r.o., Nemocničná 2904/4A, 026 01 Dolný KubínVýkony na internej príjm.amb.viď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
57/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovUROSEXAM s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru200,00 €/rok31.12.201831.01.201801.02.2018
63/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovUROSEXAM s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru475,94 €/mesiac31.12.201831.01.201801.02.2018
2/2018/NZP
SKEN
Zmluva o nájme prístrojaTatiana Katreníková, Zákamenné 1432, 029 56Digestor3,50 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
1/2018/NZP
SKEN
Zmluva o nájme prístrojaMária Hochholzerová, Nemocničná 1944/10,02601 Dolný KubínDigestor3,50 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
7/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebATLANTA s.r.o., Obrancov mieru 1803,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
9/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebDaniela Sviteková a Roman Hagara, Matúšková 1648/6,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
20/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebMUDr. Celec s.r.o., Československej armády 1859,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
07/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPB+P Praktik s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
56/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovGASTRO-OFTAL-MED s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru303,30 €/mesiac31.12.201802.02.201803.02.2018
65/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovRuVZ Dolný Kubín, Nemocničná 12, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru110,10 €/mesiac31.12.201830.01.201831.01.2018
1
SKEN
DodatokAdos Charitas, Námestie J. Vojtašáka 1551/1,026 01 Dolný KubínZmena fakt.adresy31.12.201818.01.201819.01.2018

SKEN
Smlouva o zápujčceEKONA COR s.r.o., Hranická 225, 753 61 HraniceDefibrilátor D500 Mediana4 týždne16.01.201817.01.2018
33/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovPROTETIKA a.s., Bojnická 10, 823 65 BratislavaNájom nebyt.priestoru193,62 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
34/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMgr. Ľubica Prílepková, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru133,97 €/mesiac31.12.201823.01.201824.01.2018
35/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovGYNEKODK s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru365,59 €/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
36/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMgr. Branislav Laštic, Nemocničná 1944/10 , 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru284,15 €/ mesiac31.12.201819.01.201820.01.2018
37/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Mária Kodajová, Mierová 1966,6, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru406,60 €/mesiac31.12.201824.01.201825.01.2018
38/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovKARDIO-ONKOLÓGIA s.r.o.. M.Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru321,12 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
39/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovAzurmed s.r.o.. M.Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru532,52 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
41/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMiloš Grznár, AKTUAL OPTIK, Bziny, Lazy 2119/43Nájom nebyt.priestoru358,73 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
42/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Mária Schusterová, Medzihradská 1284/29,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru333,26 €/mesiac31.12.201824.01.201825.01.2018
43/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovOrtopedická amb. s.r.o., Vyšnokubínska 281/203, 026 01 Vyšný KubínNájom nebyt.priestoru391,24 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
44/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovBELGA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru341,81 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
53/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovSlovenská lekárska komora, Madačova 7, RužomberokNájom nebyt.priestoru17,70 €/mesiac31.12.201818.01.201819.01.2018
55/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovNEZNAMY s.r.o., ul. MDD 1062/27,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru21,58 €/mesiac31.12.201826.01.201827.01.2018
58/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. INGRID Siváková, Bankovská 1109/3, 091 01 StropkovNájom nebyt.priestoru340,45 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
60/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovSTRAKAORTO s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru281,06 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
61/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovBc. Andrea Kadučáková, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru178,34 €/mesiac31.12.201819.01.201820.01.2018
62/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovBeáta Podoláková, Párnica 134 , 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru102,50 €/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
64/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovGynAT s.r.o., Nemocničná 1948/43 , 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru54,76 €/mesiac31.12.201824.01.201825.01.2018
67/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovORTOPROTETIKA s.r.o., Kollárova 21, 036 01 MartinNájom nebyt.priestoru193,62 €/mesiac31.12.201816.01.201817.01.2018

SKEN
Zmluva o podpore a stabilizácie štúdiaSZU v BA, Limbová 12,833 03 BratislavaVzdelávanie31.01.201929.01.201830.01.2018
47/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMDDr.Peter Štefík, Staromyjavská 686/17,90701 MyjavaNájom nebyt.priestoru173,37 €/mesiac31.12.201829.12.201701.01.2018
76/2018 RE
SKEN
*Zmlluva o praktickej výučbeKatolícka Univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, RužomberokPrax študentovviď zmluva31.01.202005.02.201806.02.2018
14/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebVETA-MED s.r.o., Nemocničná 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
11/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebMUDr. Danuša Slobodová, M.Urbana 1429, 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
1
SKEN
DodatokZubár Kubín s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínZmena právnej formy nájomcu31.12.201820.02.201821.02.2018
2/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMUDr. Janka Slamková, Podbiel 317, 027 42 PodbielLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
23/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebIvana Habeková, Kpt. Jaroša 343/2,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € + DPH/mesiac31.12.201831.01.201801.02.2018
7
SKEN
Príloha č. 7FALCK Záchranná a.s.Vzdelávací programviď príloha č. 731.12.201831.01.201801.02.2018
06/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMUDr. Monika Hečková, s.r.o., Veličná 341, 027 54 VeličnáLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201827.02.201828.02.2018
03/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMUDr. Anna Ďaďová, ul. Jilemnického 914/7,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
10/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMUDr. Gabriela Kobellová Altmanová, Nemocničná 1977,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
1
SKEN
DodatokAMBDaD s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínZmena právnej formy nájomcu31.12.201802.03.201801.05.2018
5/2018/STR
SKEN
Zmluva o posk.služiebMUDr. Milan Sloboda, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínPosk. stravovania3,00 €/stravný lístok31.12.201831.01.201801.02.2018
1
SKEN
Dodatok k zmluve č. 07/2018/NZORL medicentrum s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný KubínZmena právnej formy nájomcu31.12.201812.02.201813.02.2018
1
SKEN
Dodatok k zmluve o posk. Zdrav. VýkonovORL medicentrum s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný KubínZmena právnej formy nájomcu31.12.201812.02.201813.02.2018
1
SKEN
Dodatok k zmluve č. 3/2018/STRORL medicentrum s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný KubínZmena právnej formy nájomcu31.12.201812.02.201813.02.2018

SKEN
Dohoda o podmienkach absolvovania odbornej stážeOnkologický ústav, Klenová 1, 833 10 BratislavaMUDr. Michal Kajo24631.05.201831.03.201801.04.2018
5
SKEN
DodatokUNION a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislavaviď dodatok28.02.201801.03.2018
68/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovISPA s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 BratislavaNájom plochy pod reklamnou stavbou210,00 € / rok28.02.201928.02.201801.03.2018
74
SKEN
ZmluvaSiemens Healthcares s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaViď zmluva507,60 € s DPH31.12.201812.03.201813.03.2018

SKEN
Darovacia zmluvaMUDr. Marta Plevová, Vavrečka 383, 029 01 NámestovoUltrazvukový prístroj MEDISON X6hodnota 5 000 Eurihneď07.02.201808.02.2018
15
SKEN
DodatokDrager Slovensko s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 PiešťanyRozšírenie bodu Vviď dodatok14.02.201801.03.2018

SKEN
Zmluva o výpožičkeRADIX s.r.o., Kremničká 36, 974 05 Banská Bystricasteriliz. Kontajneryhodnota výpožičky 2100€7.3.201815.02.201816.02.2018
40/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovIMUNOLÓGIA S.R.O., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru346,08 €/mesiac31.12.201829.12.201701.01.2018
7/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebDENT Fričová s.r.o., Or. Podzámok 34, 027 41 Or. PodzámokZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201831.01.201801.02.2018
52/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovVÚB a.s., Mlynské Nivy 25, 829 90 BratislavaNájom nebyt.priestoru281,05 €/mesiac31.12.201828.02.201801.03.2018

SKEN
Zmluva o spolupráci pre realizácií projektuKomora pre medicínske právo - MEDIUS o.z., Mäsiarska 6,040 01 Košice"Poďakuj sestre"31.12.201812.03.201813.03.2018

SKEN
Darovacia zmluvaESTATE Enterprises s.r.o., Ružinovská 44, Bratislava 821 01Vecné dary - kanciva, rúra, príbory210ihneď22.03.201823.03.2018
12/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMILATON s.r.o.,Stred 139, 027 05 ZázriváLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
9/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPHARIMED s.r.o.,LSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
6
SKEN
DodatokDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1viď bod II29.03.201801.04.2018
1
SKEN
DodatokVšZP a.s. Panónska cesta 2, Bratislavaviď dodatok30.12.189913.02.201814.02.2018
6
SKEN
DodatokUNION a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislavaviď dodatok26.03.201827..3.2018
16/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyGYN-PRAKTIK s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínÚPS gyn.pôr.oddelenieviď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
26/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebZubár Kubín s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201805.04.201801.05.2018

SKEN
Zmluva o výpožičkeDN Formed Brno s.r.o., Sibírska 1329/2,0908 51 HolíčMedela symphony Plus30.09.201822.03.201823.03.2018
2/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyHaMed s.r.o., Lopušná 894/8,026 01 Dolný KubínÚPS interné odd.viď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
25/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebAntónia Šlachtová, Malatiná 362, 026 01 MalatináZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € + DPH/mesiac31.12.201829.03.201801.04.2018
15/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebMUDr. Jana Vilčeková, s.r.o., Nemocničná 1977, 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
24/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebAsociácia špecialistov hirudoterapie, M.R.Štefánika 1831/46, 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € + DPH/mesiac31.12.201802.05.201801.07.2018
6/2018/STR
SKEN
Zmluva o posk.služiebZubár Kubín s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínPosk. stravovania3,00 €/stravný lístok31.12.201830.04.201802.05.2018
1
SKEN
DodatokElena Hnojčíková, E. Hroboňovej 3, 026 01 Dolný KubínZmena údajovihneď30.04.201801.05.2018
4
SKEN
DodatokDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1viď dodatok26.04.201801.05.2018
7
SKEN
DodatokDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1viď dodatok26.04.201801.05.2018
7
SKEN
DodatokUNION a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 BratislavaNová suma30.04.201801.05.2018

SKEN
Darovacia zmluvainovel s.r.o., Vyšnokubínska 172/168, 026 01 Vyšný KubínFinančný dar2000ihneď20.05.201821.05.2018
1
SKEN
DodatokBeckman Coulter SR s.r.o., Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 BratislavaVýmena predmetu výpožičkyneurčito03.04.201804.04.2018
7/2018/STR
SKEN
Zmluva o posk.služiebAXA Market s.r.o., Nemocničná 2318,026 01 Dolný KubínPosk. stravovania3,00 €/stravný lístok30.04.201930.04.201801.05.2018
69/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovKardiomedina s.r.o., A. Bernoláka 1419/10 , 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru23,08 €/mesiac30.04.201930.04.201801.05.2018

SKEN
Zmluva o spracúvaní osobných údajovTeamPrevent Santé s.r.o., Ružinovská 10, 820 07 BratislavaÚprava práv a povinností zml. Stránneurčito24.05.201825.05.2018
73/2018
SKEN
Mandátna zmluvaMZ SR Limbová 2, 837 52 BratislavaZabezpečenie oddĺženia31.12.202227.02.201828.02.2018
1/2018
SKEN
Servisná zmluvaVidra s.r.o. Štrková 8, 011 96 ŽilinaServ.práce pre aerosolóvu dezinf.viď príloha č. 1 - cenník30.04.201901.05.201802.05.2018
05/2018/SP
SKEN
Zmluva o dieloEWA stav s.r.o., Oravská Poruba 383, 027 54 Oravská PorubaKanalizačné potrubie13 800 € s DPH30.06.201826.04.201827.04.2018

SKEN
EWA stav s.r.o., Oravská Poruba 383, 027 54 Oravská PorubaKrycí list rozpočtu30.06.201826.04.201827.04.2018

SKEN
Darovacia zmluvaServier Slovensko s.r.o., Pribinova 10, 811 09 Bratislavahumánne liekybezodplatneihneď05.04.201806.04.2018
1
SKEN
Dpdatok k zmluve o dieloAllianz - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojovského 4, 815 74 BratislavaGDPRneurčito10.04.201825.05.2018

SKEN
Zmluva o posk. Právnych služiebAdvokátska kancelária BANOS s.r.o., Hlavná 979/23, 924 01 GalantaPísomná dokumentácia GDPR950,00 Eur22.05.201823.05.2018
R_54/2018
SKEN
Zmluva o posk. Služieb v oblasti IKTIVeS, Čs. armády 20, 041 18 KošiceSumarizácia účtovných výkazov38,83 € bez DPHneurčito28.05.201829.05.2018

SKEN
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcoviŽSK, Komenského 48, 011 09 ŽilinaProjektová dokumentáciaviď zmluvaneurčito
SKENZmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcoviŽSK, Komenského 48, 011 09 ŽilinaProjektová dokumentáciaviď zmluvaneurčito30.12.189930.12.1899
21/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebSTOMAG s.r.o., Veličná, 027 54 VeličnáZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201801.01.2018
59/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovM L Fresh s.r.o, Lučeneská cesta 2266/6, 960 01 ZvolenAutomat na hračky93 € / rok31.12.201810.01.201801.01.2018
18/2018/V
SKEN
Zmluva o vzáj.spolupráci pri zabezp. Zdrav. Star.ORL medicentrum s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný KubínKonziliárne vyšetreniaviď zmluva31.05.201931.05.201801.06.2018
17/2018/V
SKEN
Zmluva o vzáj.spolupráci pri zabezp. Zdrav. Star.UROSEXAM s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínKonziliárne vyšetreniaviď zmluva31.12.201810.01.201801.01.2018
06/2018/SP
SKEN
Zmluva o dieloHYDROEKOL s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný KubínKanalizačné potrubie18 001,57 € s DPH01.07.201819.06.201820.06.2018
SPDN18_04
SKEN
Zmluva o posk. GrantuNadácia Pontis, Srdce pre deti, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2"Pomoc deťom na Orave"04.06.201805.06.2018

SKEN
Darovacia zmluvaZdruženie boja za zdravie ľudí, A. Bernoláka 1419/10, 34 01RužomberokDar1 300,-ihneď04.06.201805.06.2018

SKEN
Zmluva o vykonaní odbornej stážeOnkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., Heydukova 10, 812 50 BratislavaOdborná stážviď zmluva21.09.201827.02.201828.02.2018

SKEN
Rámcová zmluva o spolupráci - Magenta MobileSlovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaElektronická komunikácia22.05.201922.05.201823.05.2018

SKEN
Zmluva o poskytnutí verejných služiebSlovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaSIM karta31.05.201931.05.201801.06.2018

SKEN
Dohoda o podmienkach posk.firemného prog.Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaBiznis DataShare240 € mesačne21.05.201922.05.201823.05.2018

SKEN
Zmluva o výpožičkeMED solutions s.r.o., Remeselnícka 24, 831 06 BratislavaKoagulometer COAG Lbezplatne31.12.202218.05.201819.05.2018
05/2018/sl
SKEN
Zmluva o dieloVladimír Fačko junior, Pokrývač 21, 026 01 Dolný KubínMaliarske a natieračske práceviď čl. V19.06.201817.06.2018
3/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMEDICAL PRO, s.r.o., Lazy 2118/41,026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
4/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMEDIFARMA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
12/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMUDr. Janka Slamková, Podbiel 317, 027 42 PodbielAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
2/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSB+P Praktik s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
17/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSAMBDaD s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínAPS pre deti a dorast16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
18/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMUDr. Mária Záňová, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínAPS pre deti a dorast16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
19/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSEndoPed s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínAPS pre deti a dorast16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
22/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMUDr. Eva Gajarská, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínAPS pre deti a dorast16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
23/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSPEGYS s.r.o., Halašu, 832/79, 026 01 Dolný KubínAPS pre deti a dorast16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
6/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMUDr. Igor Kršák, Aleja Slobody 1879,026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
14/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSDr. Moravec s.r.o, M.Urbana 1426/1,026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
11/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSTIMAG s.r.o., Mokraďská 563/2,026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
5/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMILATON s.r.o.,Stred 139, 027 05 ZázriváAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
7/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSHARIMED s.r.o., Veličná 124, 027 54 VeličnáAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
8/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSHaMed s.r.o., Lopušná 894/8,026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
13/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMUDr. Anna Ďaďová, Mokraď, 026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
15/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMUDr. Monika Hečková, s.r.o., Veličná 341, 027 54 VeličnáAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
1/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMUDr. Gabriela Kobellová Altmanová, Nemocničná 1977,026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
9/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSBELGA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
10/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSViviSana s.r.o., Nemocničná 2904/4A, 026 01 Dolný KubínAPS pre dospelých16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
20/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSMUDr. Daniela Smatana Javošová s.r.o., Hattalova 475/3, 027 43 NižnáAPS pre deti a dorast16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
3
SKEN
DodatokVšZP a.s. Panónska cesta 2, BratislavaDopravná službaviď dodatok25.05.201826.05.2018
16/2018/APS
SKEN
Zmluva o výkone APSPediacentrum s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínAPS pre deti a dorast16,22 € / hodinadočasné prevádz.29.06.201801.07.2018
28/2018NO
SKEN
Zmluva o posk.služieb"Pink Nails" Manikúra- Pedikúra- Nechtový dizajn, Hviezdoslavovo nám. 21, 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € bez DPH/mesiac30.06.201929.06.201801.07.2018
29/2018NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebMarcela Kojdová - PERMANENT MAKE - UP STUDIO, Brišovka 925, Oravská LesnáZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € bez DPH/mesiac30.06.201929.06.201801.07.2018
66/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovcata-REAL s.r.o., J. Ťatliaka 1784/5, 026 01 Dolný KubínPracie a žehliace práceviď zmluva čl. V31.12.201811.05.201812.05.2018
06062018SAF
SKEN
Zmluva o posk. Služieb SAFIRS s.r.o. , E. Bohúňa 2067/12, 034 01 Ružomberok Ochrana pred požiarmiviď zmluva čl. V30.06.201901.07.201802.07.2018

SKEN
Zmluva o poveverení spracúvaní osob. ÚdajovSAFIRS s.r.o. , E. Bohúňa 2067/12, 034 01 Ružomberok GDPR neurčito10.07.201811.07.2018
07/2018/SP-02
SKEN
Zmluva o dieloEUROVIA s.r.o., Na Kopanici 1447/13, 026 01 Dolný KubínStavebné úpravy striech56 240,13 € s DPHviď zmluva19.07.201820.07.2018

SKEN
Kúpna zmluvaSELVIT s.r.o., Tichá 15A/8560,010 01 ŽilinaDefibrilátor s kardiostimulátorom9 200,00 € s DPH /kus06.04.201807.04.2018

SKEN
Kúpna zmluvaUnique Medical s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 BratislavaTrauma stretcher4 700,40 € s DPH/kus06.04.201807.04.2018
SKENKúpna zmluvaMEDIS Nitra s.r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 NitraTransportný ventilátor13 300,00 € s DPH/kus12.04.201813.04.2018
SKENKúpna zmluvaNRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 NitraMobilný RTG prístro s C ramenom60 000,00 € s DPH/kus30.12.189903.04.201804.04.2018
4
SKEN
DodatokVšZP a.s. Panónska cesta 2, Bratislavaviď čl.2 09.07.201810.07.2018
75LSPP000818
SKEN
Zmluva o posk. zdrav. starostlivostiDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1APSviď bod IV. - 4.2.28.06.201801.07.2018
8
SKEN
DodatokDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1viď bod II, Obsah dodatku28.06.201801.07.2018

SKEN
Kúpna zmluvaJK-TRADING s.r.o., Mečíková 30, 841 07 Bratislavaanalyzátor QUIKREAD go642,6ihneď20.07.201821.07.2018
SKENKúpna zmluvaJK-TRADING s.r.o., Mečíková 30, 841 07 Bratislavaanalyzátor QUIKREAD go642,6ihneď20.07.201821.07.2018
17
SKEN
DodatokDräger Slovensko s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 PiešťanyServis prístrojov59,909.07.201810.07.2018

SKEN
Zmluva o výpožičkeAVIVA s.r.o., Sv. Jakuba 20, 085 01 Bardejovlymfodrenážny prístrojihneď27.07.201828.07.2018
8
SKEN
DodatokUNION a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislavaviď čl. 117.07.201818.07.2018
07/2018/SD
SKEN
Zmluva o dieloMgr. Vladimír Dostál, VOST, Clementisova 761, 024 01 Kysucké Nové MestoStavebný dozor2000Do ukončenia stav.prác02.08.201803.08.2018
6
SKEN
DodatokVšZP a.s. Panónska cesta 2, Bratislavaviď čl.217.07.201818.07.2018
Z/2018/1256/XIV/JLF/ŠO
SKEN
Zmluva o odbornej pomociUK v Bratislave a JLF v Martine so sídlom Malá Hora 4AVšeobecné lekárstvobezodplatnemáj 201923.7.201801.08.2018
1
SKEN
DodatokMarcela Kojdová - PERMANENT MAKE - UP STUDIO, Brišovka 925, Oravská LesnáDoplnenie DIČ a fakturačnej adresy31.07.201801.08.2018
08/2018/SP
SKEN
Zmluva o dieloTLM INVESTMENT s.r.o., Zadunajská cesta 6/A, 851 01 BratislavaStavebné úpravy hyg. zariadení198 360,00 € s DPH4 mesiace od podpisu10.08.201811.08.2018
1
SKEN
DodatokMEDIFARMA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínZmena ceny za posk. ZSviď dodatok31.12.201831.07.201801.08.2018
9
SKEN
DodatokUNION a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislavaviď dodatok30.07.201801.08.2018
20180816/001
SKEN
Kúpna zmluvaAVIVA s.r.o., Sv. Jakuba 20, 085 01 BardejovLympha Press Optimal4 620,00 € s DPHihneď22.08.201823.08.2018
14/8/2018/DK
SKEN
Kúpna zmluvaRADIX s.r.o., Kremničká 36, 974 05 Banská BystricaDermatom a mesher - sieťkovač kože11 151,96 € s DPH50 dní od podpisu27.08.201828.08.2018

SKEN
Kúpna zmluvaBARIA s.r.o., Rostovská 2, 831 06 BratislavaPrístroj Mikrotom Leica11 520,00 € s DPH27.09.201827.08.201828.08.2018
4
SKEN
DodatokMEDIS Nitra s.r.o. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitrapľúcny ventilátor - Hamilton C1viď dodatok čl. 116.08.201817.08.2018
5
SKEN
DodatokVšZP a.s. Panónska cesta 2, Bratislavaviď dodatok30.06.201929.06.201830.06.2018
238/2018
SKEN
ZMLUVA O DIELOinovel, s.r.o.
Sídllo: Vyšnokubínska 172/168
026 01 Vyšný Kubín
viď zmluva37 564,36 EUR bez DPH24.9.201824.9.2018
30/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk. SlužiebORTODONCIA Gazdík s.r.o., Beňovolehotská 13, 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € bez DPH/mesiac31.08.201931.08.201801.09.2018
31/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk. SlužiebPediAngel s.r.o,, Radlinského 1714, 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € bez DPH/mesiac30.09.201930.09.201801.10.2018
27/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk. SlužiebMgr. Helena Vojteková, Aleja Slobody 1901, 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € bez DPH/mesiac31.05.201931.05.201801.06.2018
13/2018/NZ
SKEN
DodatokCHIRPRO s.r.o., A. Sládkoviča 1800,6, 026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnosti031.12.202015.01.201816.01.2018
16/2018/NZ
SKEN
DodatokAMBDaD s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnosti031.12.202018.01.201819.01.2018
28/2018/NZ
SKEN
DodatokElena Hnojčíková, E. Hroboňovej 3, 026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnosti031.12.202030.12.189930.12.1899
06/2018/NZ
SKEN
DodatokMgr. Hedviga Mederlyová,Chočská 1525/35,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnosti031.12.202022.01.201823.01.2018
08/2018/NZ
SKEN
DodatokPhDr. Eva Medvecká, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnosti031.12.202022.01.201823.01.2018
10/2018/NZ
SKEN
DodatokMUDr. Mária Záňová, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnosti031.12.202022.01.201823.01.2018
Dodatok č.2
SKEN
DodatokRoche Slovensko, s.r.o., Pribinova 7828/19, Bratislavaprenájom lekárskeho prístrojaviď zmluva28.09.201930.12.189930.12.1899
Dodatok č. 1
SKEN
DodatokUniverzita Komenského v BA, Jess.lek. Fak.v Martine, Malá hora 10701/4A, 036 01 Martinzmena zmluvyviď zmluva31.12.201817.09.201830.12.1899
Dodatok č. 1
SKEN
DodatokNRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitraslužbyviď zmluva30.12.189930.09.201801.10.2018
Dodatok č. 1
SKEN
DodatokSlovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37doplnenie zmluvyviď zmluva31.12.202021.09.201822.09.2018
Dodatok č . 1
SKEN
DodatokOnkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., Heydukova 10, 812 50 Bratislavazmena termínuviď zmluva14.09.201817.08.201818.08.2018
31/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Marianna Kokošková, Stred 155,027 05 Zázrivápredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202003.10.201804.10.2018
50/2018NZ
SKEN
Dodatok č. 1MUDr. Juraj Štefák, Ľ.Štúra 2296/4,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202003.10.201804.10.2018
15/2018NZ
SKEN
Dodatok č. 1NEFRO s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202028.09.201829.09.2018
36/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Mgr. Branislav Laštic, Nemocničná 1944/10 , 026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202028.09.201829.09.2018
35/2018/NZ
SKEN

Dodatok č. 1GYNEKODK s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202028.09.201829.09.2018

14/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1STRAKAORTO s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202028.09.201829.09.2018
09/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Dent - Mar, s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202001.10.201802.10.2018
07/2018/NZ
SKEN

Dodatok č. 1ORL medicentrum s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202001.10.201802.10.2018
01/2018/NZ
SKEN

Dodatok č. 1SR-Spojená škola, Matúškova 1631,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202002.10.201803.10.2018
22/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Štefan Hutár, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202002.10.201803.10.2018
18/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1KARDIONIS s.r.o., Tulská 2009/26,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202027.09.201828.09.2018
18/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1EndoPed s.r.o.,Fučíkova 973,21, 026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202001.10.201802.10.2018
27/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Záňová, Brodňanská, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202027.09.201828.09.2018
2/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1MUDr. Anna Hucková, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202027.09.201828.09.2018
05/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1MUDr. Eva Gajarská, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202026.09.201827.09.2018
32/2018/NO
SKEN
zmluva o poskyt. SlužiebERF s.r.o., SNP 1198/32, 026 01 Dolný KubínNO20 € bez DPH/mesiac31.08.201931.08.201801.09.2018
47/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Zubár Kubín s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202005.10.201806.10.2018
42/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1MUDr. Mária Schusterová, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202005.10.201806.10.2018
33/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1PROTETIKA a.s., Bojnická 10, 823 65 Bratislavapredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202007.10.201808.10.2018

SKEN
Darovacia zmluvaKoifer, s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 BratislavaFinančný darviď zmluva30.12.189905.10.201806.10.2018
PZS/362/2018
SKEN
Zmluva o poskytovaní služiebTeamPrevent Santé s.r.o., Ružinovská 10, 820 07 Bratislavaposkytovanie služiebviď zmluva31.08.201901.09.201801.09.2018
51/2018NZ
SKEN
Dodatok č. 1Pediacentrum s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202009.10.201810.10.2018
17/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1MUDr. ŠTILLOVÁ s.r.o.,Odbojárov 1958/10, 026 01 Dolný Kubín0viď zmluva31.12.202009.10.201810.10.2018

SKEN
zmluvaMEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislavaslužbyviď zmluva30.12.189911.09.201811.09.2018

SKEN
Dodatok č. 1Katolícka Univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, Ružomberokdoplnenie a zmenaviď zmluva30.12.189904.10.201805.10.2018
32/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Bc.Tatiana Katreníková, Nemocničná 1944/10, Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202018.10.201819.10.2018
30/2018NZ
SKEN
Dodatok č. 1Mária Hochholzerová, Nemocničná 1944/10,02601 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202018.10.201819.10.2018
44/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1BELGA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202022.10.201823.10.2018
37/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1MUDr. Mária Kodajová, Nemocničná 1944/10, Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202018.10.201818.10.2018
40/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1IMUNOLÓGIA S.R.O., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202016.10.201817.10.2018
41/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1Miloš Grznár, AKTUAL OPTIK, Bziny, Lazy 2119/43predĺženie platnostiviď zmluva31.12.202018.10.201819.10.2018
HIP/2018/015150
SKEN
zmluvaTEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, Bratislavaslužbyviď zmluva31.12.202016.10.201817.10.2018
23/2018/NZ
SKEN
Dodatok č. 1A-DENT pluss, sro, Nemocničná 1944/10, Dolný Kubínpredĺženie platnostiviď zmluva31.12.202003.10.201804.10.2018

SKEN
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 33NSP2000118VšZP a.s. Panónska cesta 2, Bratislavazmena zmluvyviď zmluva30.12.189908.10.201809.10.2018

SKEN
Zmluva o vykonaní klinického skúšaniasanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/17/a, 160 00 Praha 6klinická štúdiaviď zmluva31.12.202125.09.201826.09.2018
71/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMedilast s.r.o., Nad Brehmi 3095/22,02601 Dolný Kub ínzmluva o nájme nebytových priestorovViď zmluva31.08.201907.11.201813.11.2018
72/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovM&M Welding, s.r.o., Obrancov Mieru 1771/6, 026 01 Dolný Kubínzmluva o nájme nebytových priestorovviď zmluva30.09.201901.10.201813.11.2018
ST201812
SKEN
Zmluva o poskytovaní služiebSTAPRO SLOVENSKO s.r.o., Hroncova 3, Košiceinformačný systémviď zmluva31.10.201922.10.201801.11.2018
33/2018/NO
SKEN
Zmluva o poskytovaní služiebA.D.O.S. - Nádej, s.r.o., Bysterecká 2066/15, 026 01 Dolný KubínNebezpečný odpadviď zmluva31.10.201901.11.201801.11.2018

SKEN
Dodatok č. 9Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislavazmena zmluva 75NSP1000417viď zmluva30.12.189928.09.201801.10.2018