ZMLUVY ROK 2018

ČÍSLONÁZOV ZMLUVYDODÁVATEĽPREDMETSUMATRVANIEUZAVRETÁÚČINNÁ
5551106039
SKEN
Zmluva o pripojeníBENESTRA s.r.o., Einsteinova 24,851 01 BratislavaPripojenieviď zmluva24 mesiacov18.01.201819.01.2018
885468082D
SKEN
Zmluva o pripojeníBENESTRA s.r.o., Einsteinova 24,851 01 BratislavaPripojenieviď zmluva24 mesiacov18.01.201819.01.2018
1
SKEN
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecíProlink s.r.o., 9.Mája 325/1, 026 01 Dolný KubínTlačové zariadenie1€/ rok + DPHdo 1.2.202210.01.201811.01.2018
54
SKEN
DodatokVšZP a.s. Panónska cesta 2, Bratislavačl. 218.12.201719.12.2017
3
SKEN
DodatokDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1čl II15.12.201716.12.2017
4
SKEN
DodatokUNION a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 BratislavaDoba určitá31.12.201818.12.201719.12.2017
4
SKEN
DodatokUNION a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislavačl. 119.12.201720.12.2017
3
SKEN
DodatokXEROX Limited , Einsteinova 23, 851 01 BratislavaServis a údržba31.12.201830.12.201701.01.2018
4
SKEN
DodatokDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1viď dodatok27.09.201728.09.2017
5
SKEN
DodatokDôvera a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1viď dodatok30.11.201701.12.2017
33NSP2000118
SKEN
ZmluvaVšZP a.s. Panónska cesta 2, Bratislavaviď zmluvaviď čl. 6 + prílohy31.03.201924.01.201825.01.2018
1
SKEN
Dodatok k zmuve o dieloI.N.V.E.S.T. a.s., Oravská Jasenica 029 64Stav.úpravy - CT pracovisko169 231,40€ s DPH31.01.201830.01.201831.01.2018
22/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebJana Vrábľová, Žaškov 47, 027 21 ŽaškovNebezpečný odpad10 € bez DPH/mesiac31.12.201831.01.201801.02.2018
5/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebSpišská katolícka chartia ADOS CHARITAS, N. J.Vojtašáka 1,Dolný KubínNebezpečný odpad10 € bez DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018

SKEN
Zmluva o podpore a stabilizácii špe. ŠtúdiaUniverzita Komenského v BA, Jess.lek. Fak.v Martine, Malá hora 10701/4A, 036 01 Martinúprava podmienok31.12.201816.01.201817.01.2018
1/2018/STR
SKEN
Zmluva o posk.služiebRuVZ Dolný Kubín, Nemocničná 12, 026 01 Dolný KubínPosk. stravovania3,00 €/stravný lístok31.12.201806.02.201807.02.2018
1/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovSR-Spojená škola, Matúškova 1631,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru111,625 €/mesiac31.12.201816.01.201817.01.2018
2/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Anna Hucková, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru439,90 €/mesiac31.12.201822.01.201823.01.2018
25/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovGynAT s.r.o., Nemocničná 1948/43 , 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru388,00 €/mesiac31.12.201824.01.201825.01.2018
12/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovViera Draganová, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru115,74 €/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
13/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovCHIRPRO s.r.o., A. Sládkoviča 1800,6, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru545,93 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
03/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovVERSAL s.r.o., Veličná 422, 027 54 VeličnáNájom nebyt.priestoru829,23 €/ mesiac31.12.201829.01.201830.01.2018
26/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMEDBAJ, s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru387,79 €/mesiac31.12.201826.01.201827.01.2018
24/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovGYN-P s.r.o, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru449,78€/mesiac31.12.201819.01.201820.01.2018
30/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMária Hochholzerová, Nemocničná 1944/10,02601 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru236,24€/mesiac31.12.201830.01.201831.01.2018
50/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Juraj Štefák, Ľ.Štúra 2296/4,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru373,63€/mesiac31.12.201819.01.201820.01.2018
51/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovPediacentrum s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru362,15€/mesiac31.12.201819.01.201820.01.2018
54/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovKARDIOLÓGIA-MUDr. Peter Šulej s.r.o., Hurbanova 1183/30,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru343,55€/mesiac31.12.201831.01.201801.02.2018
49/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Ondrej Kakačka s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru281,74€/mesiac31.12.201805.02.201806.02.2018
32/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovBc. Tatiana Katreníková, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru236,24€/mesiac31.12.201830.01.201831.01.2018
6/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebRóberta Csomorová, Beňovolehotská 2145/41,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
13/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebTIMAG s.r.o., Mokraďská 563/2,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
17/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebEDENT s.r.o, Párnica 166 , 027 52 PárnicaZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
18/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebNechtový salón SJU, Samuela Nováka 2194 , 026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
08/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPTIMAG s.r.o., Mokraďská 563/2,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
3/2018/STR
SKEN
Zmluva o posk.služiebSTELLA-ORL s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínPosk. stravovania3,00 €/stravný lístok31.12.201815.01.201816.01.2018
4/2018/STR
SKEN
Zmluva o posk.služiebVETA-MED s.r.o., Nemocničná 026 01 Dolný KubínPosk. stravovania3,00 €/stravný lístok31.12.201815.01.201816.01.2018
01/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPDr. Moravec s.r.o, M.Urbana 1426/1,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
05/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMUDr. Igor Kršák, Aleja Slobody 1879,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
13/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMEDIFARMA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
11/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPBELGA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
01/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyJM -INTERNA s.r.o, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínÚPS - interné odd.viď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
03/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyMEDIFARMA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínÚPS - interné odd. a JISviď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
04/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyMUDr. Juraj Štefák, Ľ.Štúra 2296/4,026 01 Dolný KubínÚPS - ortopedické odd.viď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
06/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyMUDr. ŠTILLOVÁ s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínÚPS - neurologické odd.viď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
07/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyGynAT s.r.o., Nemocničná 1948/43 , 026 01 Dolný KubínÚPS gyn.pôr.oddelenieviď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
08/2018/ÚPS
SKEN
Zmlulva o posk. Ústavnej pohotovostnej službyMUDr. Marta Plevová, Vavrečka 383, 029 01 NámestovoÚPS - gyn.pôr.oddelenieviď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
09/2018/V
SKEN
Zml.o posk.zdrav. činnosti v odbore hematológiaHaMed s.r.o., Lopušná 894/8,026 01 Dolný KubínHematologické vyšetrenia31.12.201810.01.201811.01.2018
12/2018/V
SKEN
Zml. o posk. zdrav.činn. v odbore detská kardiológiaKARDIONIS s.r.o., Tulská 2009/26,026 01 Dolný KubínVyšetrenia v odbore detská kardiológia31.12.201810.01.201811.01.2018
13/2018/V
SKEN
Zml. o posk. zdrav.činn. v odbore detská nefrológiaNEFRO s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínVyšetrenia v odbore detská nefrológia31.12.201810.01.201811.01.2018
15/2018/IA
SKEN
Zmluva o posk. zdrav. starostlivostiMEDIFARMA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínVýkony na internej príjm.amb.31.12.201810.01.201811.01.2018
4/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMEDIFARMA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru366,90 €/mesiac31.12.201823.01.201824.01.2018
5/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Eva Gajarská, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru341,60 €/mesiac31.12.201822.01.201823.01.2018
6/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMgr. Hedviga Mederlyová,Chočská 1525/35,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru247,84 €/mesiac31.12.201822.01.201823.01.2018
7/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovSTELLA-ORL s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru488,61 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
08/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovPhDr. Eva Medvecká, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru267,83 €/mesiac31.12.201822.01.201823.01.2018
9/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovDENT-MAR s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru289,11 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
10/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Mária Záňová, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru339,68 €/mesiac31.12.201822.01.201823.01.2018
11/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovPANDA LSPP s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru353,24 €/mesiac31.12.201823.01.201824.01.2018
14/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovSTRAKAORTO s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru489,64 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
15/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovNEFRO s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru405,60 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
16/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Helena Škerlíková, Nemocničná 1944/10,026 01 DolnýNájom nebyt.priestoru360,59 €/mesiac31.12.201818.01.201819.01.2018
17/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. ŠTILLOVÁ s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru355,45 €/mesiac31.12.201818.01.201819.01.2018
18/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovKARDIONIS s.r.o., Tulská 2009/26,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru399,28 €/mesiac31.12.201818.01.201819.01.2018
19/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovEndoPed s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru375,80 €/mesiac31.12.201817.01.201818.01.2018
20/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Ivan Dziewicz, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru311,52 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
21/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Milan Sloboda, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru282,00 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
22/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovŠtefan Hutár, Odbojárov 1955/45,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru154,92 €/mesiac31.12.201817.01.201818.01.2018
23/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovADENT Pluss s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru335,70 €/mesiac31.12.201817.01.201818.01.2018
27/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovZáňová, Brodňanská, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru235,48 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
29/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorov2PS s.r.o., M.Gaceka 2172/3, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru440,40 €/mesiac31.12.201827.01.201828.01.2018
31/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMarianna Kokošková, Stred 155,027 05 ZázriváNájom nebyt.priestoru150,57 €/mesiac31.12.201824.01.201825.01.2018
04/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPViviSana s.r.o., Nemocničná 2904/4A, 026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
14/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPHaMed s.r.o., Lopušná 894/8,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
15/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPMEDICAL PRO, s.r.o., Lazy 2118/41,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
10/2018/ÚPS
SKEN
Zmluva o posk.ústavnej pohotovost.službyMEDICAL PRO, s.r.o., Lazy 2118/41,026 01 Dolný KubínÚPS - interné odd.viď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
11/2018/ÚPS
SKEN
Zmluva o posk.ústavnej pohotovost.službyViviSana s.r.o., Nemocničná 2904/4A, 026 01 Dolný KubínÚPS - interné odd. a JISviď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
14/2018/IA
SKEN
Zmluva o posk.ústavnej pohotovost.službyViviSana s.r.o., Nemocničná 2904/4A, 026 01 Dolný KubínVýkony na internej príjm.amb.viď zmluva31.12.201810.01.201811.01.2018
57/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovUROSEXAM s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru200,00 €/rok31.12.201831.01.201801.02.2018
63/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovUROSEXAM s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru475,94 €/mesiac31.12.201831.01.201801.02.2018
2/2018/NZP
SKEN
Zmluva o nájme prístrojaTatiana Katreníková, Zákamenné 1432, 029 56Digestor3,50 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
1/2018/NZP
SKEN
Zmluva o nájme prístrojaMária Hochholzerová, Nemocničná 1944/10,02601 Dolný KubínDigestor3,50 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
7/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebATLANTA s.r.o., Obrancov mieru 1803,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
9/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebDaniela Sviteková a Roman Hagara, Matúšková 1648/6,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu10 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
20/2018/NO
SKEN
Zmluva o posk.služiebMUDr. Celec s.r.o., Československej armády 1859,026 01 Dolný KubínZabezpečenie sklad.a likv. nebezp.odpadu20 € + DPH/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
07/2018/LSPP
SKEN
Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPPB+P Praktik s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínLSPP pre dospelýchviď zmluva30.06.201815.01.201816.01.2018
56/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovGASTRO-OFTAL-MED s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru303,30 €/mesiac31.12.201802.02.201803.02.2018
65/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovRuVZ Dolný Kubín, Nemocničná 12, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru110,10 €/mesiac31.12.201830.01.201831.01.2018
1
SKEN
DodatokAdos Charitas, Námestie J. Vojtašáka 1551/1,026 01 Dolný KubínZmena fakt.adresy31.12.201818.01.201819.01.2018

SKEN
Smlouva o zápujčceEKONA COR s.r.o., Hranická 225, 753 61 HraniceDefibrilátor D500 Mediana4 týždne16.01.201817.01.2018
33/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovPROTETIKA a.s., Bojnická 10, 823 65 BratislavaNájom nebyt.priestoru193,62 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
34/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMgr. Ľubica Prílepková, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru133,97 €/mesiac31.12.201823.01.201824.01.2018
35/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovGYNEKODK s.r.o., Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru365,59 €/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
36/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMgr. Branislav Laštic, Nemocničná 1944/10 , 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru284,15 €/ mesiac31.12.201819.01.201820.01.2018
37/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Mária Kodajová, Mierová 1966,6, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru406,60 €/mesiac31.12.201824.01.201825.01.2018
38/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovKARDIO-ONKOLÓGIA s.r.o.. M.Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru321,12 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
39/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovAzurmed s.r.o.. M.Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru532,52 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
41/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMiloš Grznár, AKTUAL OPTIK, Bziny, Lazy 2119/43Nájom nebyt.priestoru358,73 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
42/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Mária Schusterová, Medzihradská 1284/29,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru333,26 €/mesiac31.12.201824.01.201825.01.2018
43/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovOrtopedická amb. s.r.o., Vyšnokubínska 281/203, 026 01 Vyšný KubínNájom nebyt.priestoru391,24 €/mesiac31.12.201815.01.201816.01.2018
44/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovBELGA s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru341,81 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
53/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovSlovenská lekárska komora, Madačova 7, RužomberokNájom nebyt.priestoru17,70 €/mesiac31.12.201818.01.201819.01.2018
55/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovNEZNAMY s.r.o., ul. MDD 1062/27,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru21,58 €/mesiac31.12.201826.01.201827.01.2018
58/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. INGRID Siváková, Bankovská 1109/3, 091 01 StropkovNájom nebyt.priestoru340,45 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
60/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovSTRAKAORTO s.r.o., Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru281,06 €/mesiac31.12.201812.01.201813.01.2018
61/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovBc. Andrea Kadučáková, Nemocničná 1944/10,026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru178,34 €/mesiac31.12.201819.01.201820.01.2018
62/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovBeáta Podoláková, Párnica 134 , 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru102,50 €/mesiac31.12.201810.01.201811.01.2018
64/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovGynAT s.r.o., Nemocničná 1948/43 , 026 01 Dolný KubínNájom nebyt.priestoru54,76 €/mesiac31.12.201824.01.201825.01.2018
67/2018/NZ
SKEN
Zmluva o nájme nebytových priestorovORTOPROTETIKA s.r.o., Kollárova 21, 036 01 MartinNájom nebyt.priestoru193,62 €/mesiac31.12.201816.01.201817.01.2018