Neurologické oddelenie.

 

Poskytuje diagnostickú a liečebno- preventívnu starostlivosť pacientom zo spádovej oblasti regiónu Orava s ochoreniami centrálneho a periférneho nervového systému, psychosomatickými ochoreniami a s primárnymi ochoreniami svalov. Nachádza sa na druhom poschodí lôžkového traktu v bloku B. Ide o odborné oddelenie so spádom pre celú Oravu. Hlavnou náplňou oddelenia je diagnostikovanie a liečenie pacientov s chorobami nervovej sústavy. V súčasnosti sa vykonáva s depistážou (aktívne vyhľadávanie) pacientov so záchvatovými ochoreniami po prekonaných prechodných mozgových nedokrveniach, pacientov s degeneratívnym ochorením mozgu a najmä s nádorovými ochoreniami nervovej sústavy, na čo sa využíva vyšetrovacia metóda – echoencefalografia.

Neuro-fyziologické laboratorium pri neurologickom oddelení  DONsP Dolný Kubín vyšetruje na EEG prístroji pacientov s bolesťami hlavy závratmi poruchami vedomia a pod., robíme aj vyšetrenia po spánkovej deprivácii u epileptikov.

Na EMG prístroji vyšetrujeme pacientov so všetkými druhmi porúch motoriky a citlivosti končatín. Súčasťou prístroja je zariadenie na testovanie zrakovej, sluchovej dráhy a dráhy citlivosti.

Na uvedené vyšetrenia objednáva pacienta ambulantný neurológ , vyšetrenia sú plne hradené zdravotnou poisťovňou.

Zapožičaný máme prístroj na vyšetrovanie mozgovej cirkulácie. Podmienky objednania termínu a vyšetrenia sú rovnaké -cez príjmovú neurologickú ambulanciu v DONsP Dolný Kubín.

Primár: MUDr. Marian Kyčina            –  tel.: 043/5801 282

Zástupca primára: MUDr.  Erika Šagátová

Vedúca sestra:    PhDr. Tarajová Marianna,. – tel.: 043/5801 316

Lekári: tel. (lekárska izba): 043/5801 571

MUDr. Mária  Šingliarová

MUDr. Zuzana Mišatová

MUDr. Katarína Kubicová

MUDr. Jana  Kubasová

MUDr. Eva Nosáľová

MUDr. Barbora Ondriková

MUDr. Alica Masaryková

MUDr. Angelika Turňová

MUDr. Katarína Tkáčová

MUDr. Andrea Brňáková

 

 

Členenie pracoviska

Neurologické lôžkové oddelenie

Disponuje s 31 lôžkami

Izby  oddelenia sú dvoj a trojposteľové a izby so zvýšeným štandardom

tel.:  043/5801 574;  043/ 5801 521

Návštevné hodiny:   Pondelok – Piatok:   14:00 – 16:00, pri vážnych stavoch celý deň.

Sobota – Nedeľa:    10:00 – 12:00;    14:00 – 16:00

Izba JIS trakt na 4. poschodí bloku B

6 lôžok , vedúci lekár:  tel.: 043/5801 519

návštevné hodiny: po dohode s lekárom

V oblasti zavádzania nových vyšetrovacích metód  sme zaviedli transkaniálne vyšetrenie mozgových ciev tzv. vyšetrenie TDI. Toto oddelenie a zároveň nemocnica je zaradená medzi nemocnice oprávnené podávať trombolýzu u pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode (NCMP)

Neurologická ambulancia

Ordinačné hodiny:  Pondelok  až piatok      7:00 – 15:00

tel.: 043/5801 581

Elektrofyziologické laboratórium

vyšetrenia EEG, EMG a EP

vedúci lekár: MUDr. Šagátová

ordinačné hodiny:   Pondelok

tel.: 043/5801 233, 5801 238