Centrálne operačné sály.


Pracujeme na piatich operačných sáloch, pričom sú z nich  tri vybavené laminárnym prúdením vzduchu do operačného priestoru, čo zabezpečuje superčisté prostredie pre operačný výkon. Sály sú  jedny z najmodernejších na Slovenskú, Otvorené v roku 2009. Súčasťou centrálnych operačných sál je aj oddelenie centrálnej sterilizácie, ktoré je vybavené sterilizačným zariadením Švédskej firmy Getinge, vybaveným parným  formaldehydovým sterilizačným programom.

Primár oddeleniami: MUDr. Rastislav Johanes, PhD. Tel: 043-5801-229

Inštrumentárky:  Tel: 043-5801 – 458