Telefónny zoznam DONsP

5801222, 5801332, 5801111, 5801112Vrátnica
5801598Recepcia
Riaditeľstvo DONsP
58643355801208Riaditeľ DONsPPhDr. Mintál, MBA
5801202SekretariátLaššáková Z.
58624775801469Námestník riaditeľa pre LPSMUDr. Ninis Ladislav
5801229Námestník riaditeľa pre LPSMUDr. Johanes, PhD.
5801343Námestníčka riaditeľa pre ošetrovatelstvoPhDr. Dudášová
58636385801562Námestník riaditeľa pre HTČIng. Strežo
58624175801201Vedúca Útvaru krízového riadeniaIng. Doležalová
5801200Fax
Oddelenie pre styk s poisťovňami
5801348VedúcaMgr.Mandičová
5801349ReferentkaBajdichová
5801342Príjmová kanceláriaMgr. Matušáková, Šimáková
Oddelenie PaM
5801359Mzdová učtáreňSládečková
Personálne oddelenie
5801288ReferentkaMgr. Balková
5801314ReferentkaJarkovská
Oddelenie kontroly
5801563Oddelenie kontroly,Bc. Smolková
5801590Manažér kvalityRNDr.Srogoňová
Ekonomický odbor
5801279VedúcaKaretková
5801513Finančná učtáreňBrčáková, Lenghartová
5801480Finančná učtáreňŠevčíková
5801363PokladňaTurčinová
Technický odbor
5801499TechnikIng. Smoleňová
5801522TechniciMikunda
5801257Požiarna ochranaIng. Priesolová
5801252HR I.
5801287HR II.
Prevádzkový odbor
5801339ReferentiŠkvarková
5801264PodateľňaMarettová M.
5801507Sklad MTZRosinská
5801420Vedúca upratovačiekMarettová
5801500Upratovačky
5801498Nádvorní
5801222, 5801 332Vrátnica
OIT
5801427VedúciIng. Meško
5801550Správca NISMgr. Mandičová Nina
5801446Operátorka OITGaburová
5801426TechnikAdamčák
Doprava
5801379VedúciŠpavor
5801452Dispečing
5801367Autodielňa
5801414Izba vodičov
Oddelenie liečebnej výživy
5801265Vedúca OLVKytašová
5801265Dietna sestraMúčková
5801270Stravovací referent, sklad OLVDemčáková
5801237Vývarovňa
Údržba
5801429VedúciLupták
5801259Dielňa
Kotolňa
5801263VedúciPaško
Iné
5801290ZO odborového zväzu
5801355Lekárska komora
5801257Komora zdravotných sestier
5801244Vedúci práčovneTittel
5801251Prevádzka práčovne
5801474Vnútorný bufet ZVONČEK
5801515Očná optikaGrznár
0917432462Zdravotnícke potreby MEDIPO
5801568KaderníctvoDraganová
Centrálne operačné sály
5801458Sestry COS
5801458Vedúca sestra
5801509Denná miestnosť - sestry
5801451Denná miestnosť – sestry
5801390Protokol
5801191Operačný sál I. - gynekologický
5801192Operačný sál II. - ortopedický
5801193Operačný sál III. - chirurgický
5801194Operačný sál IV.
5801195Operačný sál V.
5801196Pooperačná – dospávacia izba
Oddelenie centrálnej sterilizácie
5801407Vedúca OCSKováčiková
5801476Príjem materiálu
5801487Prípravovňa sterilizačného materiálu
Detské oddelenie
5801267PrimárMUDr.Dudášiková
5801410Vedúca sestra
5801382Počítač
5801526Lekárska izba I.
5801269Dojčenecké oddelenie 0-3 rokov
5801205Väčšie deti 3-18 rokov
5801408Príjmová ambulancia
5801456Detská JIS
5801527Väčšie deti chodba oddelenia
5801365Základná škola pri DONsP
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
5801400PrimárMUDr.Ostrihoň
5801324Zástupca primára
5801404Sekretariát
5801401Vedúca sestra
5801204Staničná sestra
5801160Príjmová ambulancia
5801236Pooperačná izba
5801240Gynekológia – vyšetrovňa
5801454Lekárska izba
5801209 – 215Izby pacientiek 9 až 15
5801318 – 323Izby pacientiek 18 až 23
5801340Pôrodnica – vyšetrovňa
5801584SONO gynekologické
5801325Lekárska izba
5801411Pôrodné sály – chodba
5801418Lekári gynek.oper.sálov
5801421Príjem na pôrod
5801465Operačný sál – inštrumentárky
5801430Pôrodné sály – protokol
Chirurgické oddelenie
5801351PrimárMUDr.Maretta
5801583Sekretariát
5801555Zástupca primáraMUDr.Chrenko
5801412Vedúca sestra
5801412Staničná sestra
5801253Príjmová chirurgická ambulancia
5801203Lekárska izba – chirurg.oddelenie
5801353Lekárska izba – blok „C“
5801403Ošetrovatelia blok „C“
Chirurgické oddelenie ženy
5801532Sesterská izba
5801545Prenosný telefón oddelenie
5801501Preväzovňa
5801572Sesterská izba
5801547Prenosný telefón oddelenie
5801551Preväzovňa
5801443JIS – pooperačná izba
Interné oddelenie
5801302PrimárMUDr.Letavay
5801308
Sekretariát
5801478Fax
5801293Vedúca sestra
5801460Príjmová ambulancia – lekár
5801462Príjmová ambulancia + EKG
5801345Funkčná diagnostika
5801346Lekárska izba – oddelenie
5801385Šatňa lekárov
5801289Lekárska izba blok „B“
Interné oddelenie ženy
5801463Oddelenie – izba sestier
5801371Vyšetrovňa
Interné oddelenie muži
5801381Oddelenie – izba sestier
5801270Vyšetrovňa
Interná JIS
5801471JIS – lekár
5801296JIS – lekár
5801297JIS – sála sestry
5801565Denná miestnosť JIS
Jednodňová ambulantná starostlivosť - JAS
5801121PrimárMUDr.Kapralčík
5801122Vedúca sestra
5801124Sestry JAS
5801125Ambulancia
Liečebňa dlhodobo chorých – ODCH
5801335PrimárMUDr.Ninis
5801402Vedúca sestra
5801140Oddelenie – izba sestier
5801141Lekárska izba
Neurologické oddelenie
5801282PrimárMUDr. Kyčina
5801316Vedúca sestra
5801571Lekárska izba
5801574Oddelenie – izba sestier
5801520Vyšetrovňa
5801519JIS
5801518Počítač
5801581Neurologická príjmová ambulancia
5801233EEG
5801238EMG
Novorodenecké oddelenie
5801250PrimárMUDr.Dudášová Jana
5801230Vedúca sestra
5801330Oddelenie – izba sestier
OAIM (ARO)
5801310PrimárMUDr. Mičáň
5801328Vedúca sestra
5801556Lekárska izba
5801538Sála OAIM
5801520Pacientska izba
5801514Lekárska izba – suterén
Ortopedické oddelenie
5801272PrimárMUDr.Sedliak
5801416Vedúca sestra
5801303Lekárska izba blok „C“
5801508Lekárska izba
5801596Oddelenie – izba sestier
5801523Vyšetrovňa
5801537Počítač
5801358Ortopedická príjmová ambulancia
FRO
5801311PrimárMUDr. Horná
5801327Vedúca sestra
5801312AmbulanciaMUDr. Nečasová
5801261Denná miestnosť
5801224Elektroliečba
5801511Individuálne cvičeb. LTV
5801596Lôžková časť FRO
HTO
5801560Vedúca laborantka
5801558Denná miestnosť
5801554Hematologické laboratórium
5801305Krvný sklad
5801560Vyšetrovňa darci
5801561Denná miestnosť – darci
5801559Hematologická ambulancia - lekár
5801362Hematologická ambulancia – sestra
OKB
5801585PrimárRNDr. Srogoňová
5801553Vedúca laborantka
5801406Denná miestnosť
5801464Biochemické laboratórium
5801378Imunologické a močové laboratórium
OKM
5801370PrimárMUDr. Perželová
5801575Lekárska izba
5801391Vedúca laborantka
5801591Mikrobiologické črevné laboratór.
5801544Príjem materiálu
5801495Denná miestnosť
5801494Umyvárka steril.
5801496Príprava diagnost.pôd
5801497Úsek pre prácu s antibiotikami
5801491Serológia
5801492Laboratórium vzdušných nákaz
Patologicko-anatomické oddelenie
5801219PrimárMUDr.Šingliar
5801488Lekár
5801373Vedúca sestra
5801373Histologické laboratórium
RDG
5801262PrimárMUDr. Pramuková
5801473Lekári
5801285Vedúci laborant
5801477Denná miestnosť
5801266Popisovňa
5801405Archív RDG
5801504Tmavá komora
5801567Angio pracovisko
5801397CT pracovisko
5801505SONO, ultrazvuk
5801455Detský RDG
5801444Stomatologický RDG
5801481Mammograf
5801298Pľúcny RDG
Mamocentrum
5801241AmbulanciaMUDr. Maretta
5801241sestra
5801248Mamograf
5801247Sono mamografické
Nemocničná lekáreň
5801306Vedúci lekárnikMgr.Sárená
5801307Fax
5801326Denná miestnosť
5801375Oddelenie klinickej farmácie
5801275Oddelenie ŠZM
LSPP
5801461Pohotovosť dospelíSestra
5801333Pohotovosť dospelíLekár
5801394Pohotovosť detská
5801376Pohotovosť stomatológia
Poliklinika – ambulancie DONsP
5801276Cievna ambulancia
5801331Kardiologická ambulancia lekár
5801337Kardiologická ambulancia sestra
5801434Imunoalergologická ambulanciasestra
5801377Gynekologická združená ambulancia
5801150SONO pri gynek.ambulancii
5801559Hematologická ambulancia - lekár
5801362Hematologická ambulancia -sestra
5801336Psychiatrická ambulancia
5801395Sociálna sestra
Neštátne ambulancie pre dospelých
5865638Alergologická ambulanciaMUDr.Hyben
5801534Alergologická ambulancia -sestra
3709032, 31Funkčná diagnostikaMUDr.Mičík
5801301Gastro-entrolog.ambulanciaMUDr.Kulich
5801535Gastro-entrolog.ambulanciaMUDr.Dziewicz
5801530Gynekologická ambulanciaMUDr.Kapralčíková
5801525Gynekologická ambulanciaMUDr.Pelachová
5801207Gynekologická ambulanciaMUDr.Tholt
5801217Chirurgická a proktologická ambulan.MUDr.Kubašek
5801341Krčná ambulanciaMUDr.Záhorská
5801486Kardiologická ambulanciaMUDr.Mazúr
5801277Kardiologická ambulancia – sestra
58625535801419Kožná ambulanciaMUDr.Málová
5801431Kožná ambulanciaMUDr.Schusterová
5801484LogopédiaPhDr.Medvecká
5801448LogopédiaMgr.Mederlyová
5801239Neurologická ambulanciaMUDr.Bajačeková
5801245Onkologická ambulancia POKOMUDr.Mazúrová
5801372POKO – sestra
5801483Ortopedická ambulanciaMUDr. Sedliak
5801291Ortopedicko-traumat.amulanciaMUDr.Štefák
5801450TARCH – pľúcna ambulanciaMUDr.Kodajová
5801459Urologická ambulanciaMUDr.Mikitka
Neštátne detské ambulancie
5801383Alergologická ambulanciaMUDr.Oravcová
5801449Endokrinologická ambulanciaMUDr.Kecerová
5801338Kardiologická ambulanciaMUDr.Ninisová
5801593Kardiologická ambulancia - sestra
5801223Neurologická ambulanciaMUDr.Štillová
5801466Očná ambulanciaMUDr.Svrčková
5801439Očná ambulancia – sestra
Stomatologické ambulancie
5864296Dolný KubínMUDr.Grešová
58632115801376Dolný KubínMUDr.Ťažandlák
5864260Dolný KubínMUDr.Zvolenčáková
5864555Dolný KubínMUDr.Sloboda
5864259Dolný KubínMUDr.Kakačka
58643485801573Dolný KubínMUDr.Kortišová
5864264Dolný KubínMUDr.Celec
58642285801424Dolný KubínMUDr.Straka
Stomatologické laboratórium
5801226TECH-DENTKúdelčíková
5801256Stomatologické laboratóriumZáňová, Brodňanská
5801415Stomatologické laboratóriumLastič
Dialýza B BRAUN
5801539Primár
5801242Dialyzačná sála
5801536Lekárska izba
5801304Nefrologická ambulancia
5801309Technik
Lekáreň
58656735801317TIMEA - Brezovec
Ostatné
5801515Očná optika v DONsPGrznár
5801586Zdravotnícke potreby MEDIPO