Lôžkové  a nelôžkové oddelenia, ambulancie :

Telefonické kontakty :     

Názov oddelenia Primár oddelenia, lekár
č.t.
Riaditeľstvo       PhDr. Jozef Mintál, MBA 043-5801-202

043-5801-208

Námestník riaditeľa

pre HTČ

Ing. Ján Strežo
043-5801-562

Námestník riaditeľa LPS

internistické odbory

      MUDr. Ladislav Ninis 043-5801-469

 Námestník riaditeľa LPS

operačné  odbory

 MUDr. Rastislav Johanes, PhD. 043-5801-229
Detské  MUDr. Beáta Dudášiková 043-5801-267
Gynekologicko-pôrodnícke  MUDr. Miloslav Ostrihoň 043-5801-400
Novorodenecké  MUDr. Jana Dudášová 043-5801-250
Neurologické  MUDr. Marian Kyčina 043-5801-282
 Chirurgické  MUDr. Ivan Maretta 043-5801-351
Chirurgické  MUDr. Rastislav Johanes, PhD.  043-5801-453
Interné  MUDr. Peter Letavay 043-5801-302
Interná JIS  MUDr. Michal Piskor 043-5801-289
 Ortopedické  MUDr. Ján Sedliak  043-5801-272
Oddelenie dlhodobo chorých  MUDr. Ladislav Ninis 043-5801-335
Oddelenie akútnej a intenzívnej medicíny  MUDr. František Mičáň 043-5801-310
Centrálne operačné sály 043-5801-458
Fyziatricko-rehabilitačné  MUDr. Anna Horná 043-5801-311
Oddelenie klinickej biológie + HTO  RNDr. Ľudmila Srogoňová 043-5801-585
Oddelenie klinickej mikrobiológie  MUDr. Adriana Ahmadzadová 043-5801-370
Oddelenie rádiodiagnostické  MUDr. Jana Pramuková 043-5801-262
Patológia a prosektúra  MUDr. Anton Šingliar 043-5801-219
Nemocničnej lekárne  Mgr. Sárená Alexandra 043-5801-306
Gynekologické združené ambulancie  MUDr. Ostrihoň,   MUDr.Bláhová,                           MUDr. Regulyová 043-5801-377
Riziková gyn. pôrodnícka ambulancia  MUDr.Ostrihoň 043-5801-377
Gynekologická príjmová ambulancia  MUDr.Bláhová 043-5801-160
SONO gynek. pôrod. ambulancia  MUDr. Ostrihoň 043-5801-150
Onko -gynekologická ambulancia  MUDr. Bláhová 043-5801-377
Prenatálna gyn.pôr. ambulancia  MUDr. Regulyová 043-5801-377
Cievna  MUDr. Neznámy 043-5801-276
Chirurgická príjmová ambulancia  MUDr. Bajaček 043-5801-253
Proktologická ambulancia  MUDr. Koutny 043-5801-453
FRO 1 ambulancia  MUDr. Horná 043-5801-311
FRO 2 ambulancia  MUDr. Nečasová 043-5801-312
Ambulancia Novorodenecká  MUDr. Dudášová Jana 043-5801-394
Hematologicko-transfúzna ambulancia  MUDr. Fedorová 043-5801-597
Psychiatrická ambulancia  MUDr. Manťová 043-5801-346
Neurologická ambulancia  MUDr. Šingliarová, 043-5801-581
EEG, EMG  sestra Benková 043-5801-233
Ortopedická  ambulancia  MUDr. Sedliak, MUDr. Reguly, MUDr. Šagát, MUDr. Prádel, MUDr. Kompan 043-5801-358
SONO  ortopedické  MUDr. Reguly 043-5801-358
 JAS – Jednodňová ambulantná starostlivosť  MUDr. Kapralčík  043-5801-124
Rýchla lekárska pomoc MUDr. Marcela Žuffová 043-5864-654

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.