Jednodňová ambulantná starostlivosť.

Zariadenie poskytuje odborné zdravotnícke služby chirurgických odborov ( gynekológia, chirurgia, ortopédia)  formou tzv. jednodňovej chirurgie. To znamená, že chirurgické služby poskytované na našom pracovisku si nevyžadujú hospitalizovanie v lôžkovom zariadení, čo pre pacienta a jeho príbuzných zaručuje výrazné zlepšenie komfortu pred operáciou, počas nej a v pooperačnom období.

Zariadenie zároveň ponúka menej stresujúce prostredie, aké bežne ponúka lôžkové oddelenie. Ocenia to najmä rodičia detských pacientov.  Zo zdravotnej stránky je dôležité zabrániť možnosti nemocničnej infekcie.

JAS – Jednodňová ambulantná starostlivosť MUDr.Kapralčík -primárVedúca sestra 043-5-801-121; 043-5-801-124