NOVÉ CHIRURGICKÉ VÝKONY V DONsP

– Po príchode MUDr. Rastislava Johanesa, PhD., predsedu Sekcie endoskopickej chirurgie Slovenskej chirurgickej spoločnosti, s erudíciou vyše 5000 operácií z toho 2000 laparoskopických, sa na chirurgickom oddelení DONsP v Dolnom Kubíne vo zvýšenej miere vykonávajú laparoskopické výkony, s dominanciou prietrží, žlčníkov a operácií slepého čreva, vrátane akútnych. Dr. Johanes, PhD., má najväčší odoperovaný súbor laparoskopických operácií hrubého čreva pre malígne aj benígne ochorenia na Slovensku, čo bolo aj témou jeho dizertačnej práce. Takisto sa budú vo zvýšenej miere operovať žalúdky pre malígne a benígne ochorenia, vrátane zašitia prasknutého žalúdočného vredu a gastroezofageálneho refluxu ( pálenie záhy ). Za príplatok pacienta sa bude vykonávať tzv. bariatrická operácia, teda operácie pre obezitu. Plánom je vytvoriť školiace centrum Slovenskej zdravotníckej univerzity pre laparoskopické výkony, ktoré bolo doposiaľ v Žiline.

 

Jedinečná operácia

Nový a jedinečný chirurgický výkon
V apríli 2014 uskutočnili chirurgovia v Dolnooravskej nemocnici prvú laparoskopickú fixáciu hrubého čreva a obličky v strednej a západnej Európe. Tento typ operácie si vyžaduje odborne zdatných a skúsených chirurgov, pretože práca s hrubým črevom je vrcholom chirurgie a fixácia obličky, ktorá je intenzívne prekrvená, je mimoriadne náročná. Táto unikátna operácia sa mohla uskutočniť len vďaka dokonalej súhre a starostlivosti lekárov a zdravotníckeho personálu viacerých oddelení.
Operáciu viedol ruský chirurg Vladimír Kislov (40), ktorý túto metódu sám vyvinul. Uskutočnil už viac ako 250 týchto operácií s vysokou úspešnosťou. Patrí medzi európsku špičku v laparoskopických operáciách žalúdka a hrubého čreva. Má na svojom konte niekoľko spoločných operácií s profesorom Eduardom Targaronom, ktorý je prezidentom Európskej asociácie laparoskopických chirugov.

Doktora Kislovova našiel manžel pacientky z Trnavy cez internet a rodina pacientky organizačne a finančne zabezpečila jeho pobyt na Slovensku. Jej stav mohla zlepšiť len operácia. Predseda Sekcie endoskopickej chirurgie pri Slovenskej chirurgickej spoločnosti MUDr. Rastislav Johanes, PhD. umožnil a zabezpečil, že sa táto raritná operácia uskutočnila v Dolnooravskej nemocnici, ktorá disponuje novými chirurgickým pavilónom so špičkovým vybavením, a MUDr. Kislovovi počas operácie sám asistoval.
Na kongrese v Paríži sa obaja chirurgovia dohodli na ďalšej spolupráci, do ktorej sa zapoja aj českí a poľskí chirurgovia. K dispozícii budú mať medzinárodné školiace centrum v dolnokubínskej nemocnici. Unikátna metóda MUDr. Kislova pomôže pacientom, u ktorých z rôznych dôvodov prišlo k poklesu hrubého čreva, obličiek, či iných vnútorných orgánov. Títo pacienti mávajú problémy s trávením a vyprázdňovaním. Laparoskopické prevedenie operácie umožňuje podstatne kratšiu dobu rekonvalescencie a výrazné zníženie pooperačných rizík.
Pacientka v ďakovnom liste vyjadrila vďaku operatérom a ocenila vynikajúce podmienky, ktoré pre túto operáciu vytvorila Dolnooravská nemocnica (viď príloha).

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.